Projekt ukončený:

Vydajme spolu knihu Scotus Viator, Spomienka na priateľa Slovákov

Míľnik 1/2

príprava knihy na tlač

Získaných 0 € 4 271 €
3 500 €

Míľnik 2/2

pokryjeme náklady na tlač

Získaných 0 € 4 271 €
6 500 €
 -
41 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
104 €
Priemerná výška daru
550 €
Najvyšší dar
73 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Vydajme spolu knihu Scotus Viator, Spomienka na priateľa Slovákov

Míľnik 1/2

príprava knihy na tlač

Získaných 0 € 4 271 €
3 500 €

Míľnik 2/2

pokryjeme náklady na tlač

Získaných 0 € 4 271 €
6 500 €
Zakladateľ
Občianske združenie Spolok Martina Rázusa
Dátum pridania
19. 3. 2024
Posledná aktualita

24. 6. 2024 12:49

Poďakovanie darcom a informácie o tlači knihy

Dámy a páni, sestry a bratia.

Prijmite od nás – Spolku Martina Rázusa – vydavateľa publikácie Scotus Viator, Spomienka na priateľa Slovákov, ako aj iniciátorov jej vydania – Stanislava Valla, Antona Baláža a Jána Juráša, srdečné poďakovanie za významnú podporu pri náročnej práci. Sú medzi Vami vzácni spolupracovníci pri priamom zostavovaní knihy (grafika, jazyková redakcia,…), prekladatelia slovenských textov do angličtiny, poskytovatelia jedinečných originálnych fotografií, výstrižkov z novín, či odborných štúdií s témami: Scotus Viator na Slovensku, poskytovatelia finančných príspevkov či už cez Donio.sk alebo priamo na účet vydavateľa, objednávatelia kníh,…

Dnes sa už môžeme pustiť do záverečných prác – hlavne vytvorenia Čestnej listiny s Vašimi menami a názvami, a ešte v júni aj odovzdať podklady do tlače.

20. augusta si pripomenieme 145. výročia narodenia dr. Roberta Williama Seton-Watsona a poctu mu vzdáme pri prezentáciách knihy v Bratislave a Liptovskom Mikuláši v septembri t. r. Verím, že pri Vašej účasti. Objednávateľom knihy/kníh z väčších vzdialeností (napríklad z Austrálie) budeme zásielky posielať postupne.


Ešte raz: úprimná vďaka a veľa zážitkov pri čítaní knihy.

S úctou

Ján Juráš

Čestný predseda
Spolok Martina Rázusa
https://www.razus.sk/novinky/nova-clanokvydajme-spolu-knihu-scotus-viator-spomienka-na-priatela-slovakov/

Zobraziť celú aktualitu

Scotus Viator. Alebo po našom aj Škótsky Cestovateľ Robert William Seton Watson.

V tomto roku si každý, komu sa prieči zabúdať na vlastnú históriu, pre koho sa dejiny Slovákov nezačínajú ani rokom 1993, ani rokom 1945, 1939 či 1918, s vďakou pripomenie 20. augusta 145. výročie narodenia človeka, ktorý sa k osudom nášho národa vyjadril v období ťažkých skúšok. Jeho cesta k Slovákom, ale aj ďalším menšinovým národom v rámci Uhorska, nebola priamočiara, ale na jej konci sa zrodilo skutočné priateľstvo.

Autorov podnetu k vzniku tejto publikácie viedlo úprimné úsilie pripomenúť úlohu Scotusa Viatora v kľúčových okamihoch našich národných dejín. Deje sa tak prostredníctvom zasvätených odborných štúdií, ale aj literárnych zdrojov a výstrižkov zo súdobej tlače.

O čom kniha je? Ako ma obohatí?

Kniha Scotus Viator obsahuje bohatý a pestrý obraz o živote a diele veľkého priateľa Slovákov dr. Setona-Watsona.
Úvodné príspevky pripravili vydavatelia Anton Baláž, Ján Juráš a Stanislav Vallo, J.E., Nigel Baker, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a politik a publicista Pavol Demeš.

Tri zasvätené odborné štúdie historikov Miloslava Blahu, Dušana Kováča a Edity Ivaničkovej spestria básne na počesť jubilanta z pera teológa a básnika Vladimír Roya, či beletristické spomienky Martina Rázusa a Ľudovíta Šenšela na pobyt a štúdium v Edinburgu, ktoré im, aj Vladimírovi Royovi, Fedorovi Ruppeldovi a ďalším umožnil práve Scotus Viator. A práve zaujímavý list Fedora Ruppeldta manželke Šenšelovej je tiež súčasťou publikácie. S vďakou sa vyjadrila slovenskému národu za úctu k starému otcovi jeho vnučka Catriona Lischka.
Obsah knihy bohato napĺňajú skeny výstrižkov súdobej tlače z 20. a tridsiateho desaťročia minulého storočia, týkajúce sa vzťahov Scotus Viator – Slovensko. Mimoriadne zaujímavé sú originálne fotografie z pobytu dr. Setona-Watsona na Slovensku (Skalica, Púchov, Liptovský Mikuláš, atď.). Zdôrazňujeme dvojjazyčnosť textov publikácie, všetky texty, vrátane básní, či textov ústrižkov z novín budú v slovenčine aj angličtine.

Názov publikácie:
Robert William Seton-Watson
Scotus Viator
Spomienka na priateľa Slovákov
Remembrance of a Friend of Slovaks

Komu pomôžeme?

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa so sídlom v Liptovskom Mikuláši (založené 2002) pôsobí najmä v oblasti kultúrnych a vedeckých podujatí, vydávaní publikácií, ale aj športu (2024 – 23. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa).

Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Historickým ústavom SAV pripravujú pravidelne, v dvojročnom cykle, historicko-kultúrno-spoločenské podujatie Sláva šľachetným, spojené s vedeckou konferenciou k vybraným témam, významným či zabudnutým osobnostiam slovenských dejín. Trojdenné podujatie sa koná v Liptovskom Mikuláši a pozostáva z viacerých častí prepojených jednotnou ideou. Spája vedeckú, odbornú časť s umeleckou prezentáciou výtvarných, dramatických i hudobných diel slovenských umelcov.

2010 (Janoška, Björnson, Seton-Watson); 2012 (M. Rázus, Ľ. Šenšel, Š. S. Osuský, P. Neckár); 2014  (J. Lajčiak, R. Macúch, A. Pivková, E. Maróthy Šoltésová); 2016 (kapitáni slovenského povstania 1848/1849, vojenskí duchovní); 2018 Muži diplomacie; 2020 Učiteľ má horieť svetlom vlastným.

Ďalšie aktivity:

Vydanie CD Hoj, zem drahá (2003), Suspíriá M. Rázusa (2013), zbierky Martina Rázusa To je vojna (2015) a Hoj, zem drahá (2018), Timravine Tri vojnové novely (2015), rukopis prekladu evanjelií Ján Lajčiaka, faksimile historického vydania (1920) diela Jána Lajčiaka Slovensko a kultúra (2020), faksimile originálu Národného zábavníka mládeže slovenskej na rok 1871 NAPRED,  100. výročiu smrti Hviezdoslava (2021).

Slávnosti pri výročiach M. Rázusa, odhalení pamätníka v Lipt. Mikuláši (2005) a pomníka v Bratislave (2013); celoslovenský cyklus kultúrnych, duchovných, športových podujatí Letokruhy Martina Rázusa (2007/2008; 2012/2013; 2017/2018); Založenie Knižnice Martina Rázusa (2015).

Info: www.razus.sk; facebook

Peniaze použijeme na konkrétne ciele:

  • získanie a spracovanie materiálov do publikácie, vrátane originálnych fotografií z pobytu a práce dr. Setona-Watsona na Slovensku,
  • preklady anglických textov do slovenčiny a naopak,
  • grafické spracovanie publikácie,
  • redaktorské práce,
  • jazyková redakcia,
  • tlač


Náklad: 300 kníh
Formát: 230 × 297 mm
Rozsah: 112 str.
Vnútro: 120 g BO, 2+2, čierna + Pantone
Predsádka: 120 g BO, 4+0
Polep: poťahový materiál Imperiál bordový  + 120 g BO, 4+0Chrbát poťahový materiál s presahom cca 3 cm na prednú a zadnú stranu.
Razba na prednej str. fóliou, razba na chrbte béžovou fóliou.
Lepenka: 3 mm
Chrbát rovný, kapitálka bordová

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

24. 6. 2024 12:49

Poďakovanie darcom a informácie o tlači knihy

Dámy a páni, sestry a bratia.

Prijmite od nás – Spolku Martina Rázusa – vydavateľa publikácie Scotus Viator, Spomienka na priateľa Slovákov, ako aj iniciátorov jej vydania – Stanislava Valla, Antona Baláža a Jána Juráša, srdečné poďakovanie za významnú podporu pri náročnej práci. Sú medzi Vami vzácni spolupracovníci pri priamom zostavovaní knihy (grafika, jazyková redakcia,…), prekladatelia slovenských textov do angličtiny, poskytovatelia jedinečných originálnych fotografií, výstrižkov z novín, či odborných štúdií s témami: Scotus Viator na Slovensku, poskytovatelia finančných príspevkov či už cez Donio.sk alebo priamo na účet vydavateľa, objednávatelia kníh,…

Dnes sa už môžeme pustiť do záverečných prác – hlavne vytvorenia Čestnej listiny s Vašimi menami a názvami, a ešte v júni aj odovzdať podklady do tlače.

20. augusta si pripomenieme 145. výročia narodenia dr. Roberta Williama Seton-Watsona a poctu mu vzdáme pri prezentáciách knihy v Bratislave a Liptovskom Mikuláši v septembri t. r. Verím, že pri Vašej účasti. Objednávateľom knihy/kníh z väčších vzdialeností (napríklad z Austrálie) budeme zásielky posielať postupne.


Ešte raz: úprimná vďaka a veľa zážitkov pri čítaní knihy.

S úctou

Ján Juráš

Čestný predseda
Spolok Martina Rázusa
https://www.razus.sk/novinky/nova-clanokvydajme-spolu-knihu-scotus-viator-spomienka-na-priatela-slovakov/

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobrosrdečný darca
30 €  •  31. 5. 2024 13:59
Láskavý darca
28 €  •  31. 5. 2024 9:57
Dobrosrdečný darca
38 €  •  29. 5. 2024 18:54
Priateľ
125 €  •  21. 5. 2024 13:43
Darca, ktorý je za každú dobrost
500 €  •  21. 5. 2024 8:13
Veľkorysý darca
50 €  •  17. 5. 2024 16:01
Láskavý darca
120 €  •  30. 4. 2024 20:54
Veľkorysý darca
50 €  •  30. 4. 2024 9:41
Veľkorysý darca
300 €  •  30. 4. 2024 7:01
Dobrosrdečný darca
28 €  •  28. 4. 2024 20:22
Štedrý darca
35 €  •  28. 4. 2024 20:20
Láskavý darca
50 €  •  28. 4. 2024 11:17
Štedrý darca
28 €  •  27. 4. 2024 20:01
Veľkorysý darca
100 €  •  24. 4. 2024 12:02
Veľkorysý darca
520 €  •  23. 4. 2024 11:24
Dobrosrdečný darca
50 €  •  22. 4. 2024 11:38
Dobrosrdečný darca
125 €  •  20. 4. 2024 17:19

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu