Časté otázky

Časté otázky pri kampaniach

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.
Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.
Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.
Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.
Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.
Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.
Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.
Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.
Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.
Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní.

Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka.

Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Časté otázky zakladateľov

Všeobecné otázky

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.
Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Náš chod preto hradíme z dobrovoľných darov od vás, podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní.

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Pred spustením

Vytvorenie kampane na Donio je jednoduché a rýchle, dá sa zvládnuť aj za hodinu. Predtým ako sa do toho pustíte, premyslite si či si vyberiete Dobročinnú výzvu alebo Naštartuj projekt, prečo kampaň zakladáte, aká bude cieľová čiastka, či budete pracovať s míľnikmi a či budete ponúkať odmeny. Ak v tom máte jasno, stačí si založiť kampaň na našom webe. Vďaka tomu, že všetko prebieha online, môžete vytvoriť kampaň z pohodlia vášho domova. Pokojne aj zo zahraničia.
Pri Dobročinných výzvach môžete kampaň spustiť aj bez cieľovej sumy. Tieto kampane však v priemere získajú výrazne menej a preto odporúčame cieľovú čiastku vždy vyplniť. Ak sa obávate, že nezískate 100% sumy a vaša energia venovaná príprave kampane vyjde nazmar, odporúčame pracovať s kampaňovými míľnikmi.
Cieľovú sumu delia na niekoľko častí. Je fajn, ak na svoju kampaň chcete získať 10.000 eur. Skúste sa ale zamyslieť nad tým, či by sa dal váš zámer realizovať aj pri 2.000 alebo 5.000 eurách. Ak áno, nastavte si tieto sumy ako kampaňové míľniky.
Áno, všetky. Kladieme veľký dôraz na spoluprácu s mimovládnymi, neziskovými organizáciami a kampane od občianskej spoločnosti, ktoré si profesne i ľudsky vážime. Sme za každú dobrosť, ak ale cítime, že kampaň nespĺňa naše požiadavky (čo je približne 40% prípadov), môžeme ju zamietnuť alebo vrátiť na doplnenie.
Kampaň buď nie je v súlade s naším `Etickým kódexom` alebo už beží na inej fundraisingovej platforme. Vzhľadom k tomu, že vieme, aké náročné je kampani venovať svoju energiu, súbežné kampane v Pravidlách neumožňujeme.

Najčastejším dôvodom je nedostatočná kvalita dodaných materiálov a textov, či chýbajúce dokumenty na overenie účelu kampane.

Skontrolujte si prosím prípadné gramatické preklepy či chýbajúci diakritiku v textovom editore (napr. MS Word), zamerajte sa na dostatočný počet, kvalitu a rozlíšenie fotiek (pomer 16:10) a napíšte nám jasne, na čo plánujete využiť získané prostriedky. Do sekcie dokumentov nahrajte dokument na overenie totožnosti, potvrdenie o platnom bankovom účte a ďalšie dokumenty potvrdzujúce účel kampane.

Ak od vás máme dostatok kvalitných podkladov, spracujeme ju obvykle do dvoch pracovných dní. Ak je v kampani potrebné niečo upraviť, dostanete od nás spätnú väzbu, ako pokračovať ďalej. V prípade, že je všetko v poriadku, vám kampaň rovno schválime. Pri zakladaní kampane si vyberiete, či bude kampaň aktívna v momente schválenia alebo si ju spustíte sami.

Vo výnimočných situáciách alebo pri veľkom množstve žiadostí sa môže táto doba predĺžiť. Prosíme, rešpektujte bežnú pracovnú dobu, vďaka ktorej sa môžeme vašim kampaniam venovať naplno a kvalitne. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Nečaká. Snažili sme sa ho obmedziť na nevyhnutné minimum. Pre spustenie kampane je potrebné nahrať doklad totožnosti, pre firmy výpis z OR SR, pre mimovládne a neziskové organizácie stanovy právnickej osoby a pre všetkých prvú stranu výpisu z účtu nie staršieho ako 30 dní, kde je jasne viditeľné číslo IBAN a meno majiteľa účtu. Na overenie účelu výzvy vyžadujeme dokumentáciu, ako napríklad cenovú kalkuláciu na procedúry alebo pomôcky či rekonštrukčné práce.

Pri spustení kampane sa vám vygeneruje Dohoda o plnomocenstve (pre Dobročinné výzvy) alebo Zmluva o naštartovaní projektu (pre Naštartuj projekt), ktorej podpísaním a zaslaním na adresu administrátora kampane máte s papierovačkami hotovo. Bez jej podpísania vám, žiaľ, nemôžu byť vyplatené získané prostriedky.

Po spustení

Dostanete od nás prístup do administrácie Moje Donio. V nej môžete hneď po zverejnení upravovať texty kampane, pridávať nové odmeny a navyšovať počty existujúcich, upravovať fotografie a odosielať pravidelné aktuality na všetkých vašich podporovateľov. Po dohode s nami vieme upraviť míľniky a trvanie kampane. Spustením na Donio vaša kampaň nekončí. Práve naopak. To, či kampaň uspeje, záleží hlavne na starostlivosti, ktorú jej budete venovať vy.
V prvom rade sa zamyslite, kto z vašich existujúcich kontaktov by vám mohol prispieť. Kontaktujte ich e-mailom, SMS správou, cez Messenger, WhatsApp chatom alebo sa o kampani porozprávajte cestou do práce. Ak im informáciu o kampani podáte citlivo, s najväčšou pravdepodobnosťou vás podporia. Ako príklad vám môže slúžiť: *“Ahoj, na Donio som založila kampaň, ktorej cieľom je získať financie na rehabilitáciu pre moju dcéru Evičku, ktoré poisťovňa nehradí. Môžeš sa na to pozrieť a pomôcť príspevkom v cene jednej kávy a koláča alebo zdieľaním? Srdečne ďakujem”*
Určite, zo sociálnych sietí prichádza na vašu kampaň najviac používateľov. Aj keď ste za posledných niekoľko mesiacov nepridali žiadny príspevok, o to urgentnejšie bude vaše zdieľanie. Funguje napríklad obyčajná výzva: ,*,Na Facebooku mám 100 priateľov, ak by každý z vás prispel iba 10 eurami, vyberieme 1.000 eur a pokryjeme celé náklady na môj invalidný vozík. Pomôžete mi príspevkom a zdieľaním? Srdečne ďakujem.”*
Nevešajte hlavu, je to úplne normálne. Preto v tejto fáze využite Facebook skupiny, ktoré slúžia na pomoc ľuďom vo vašom prípade. Sú ich desiatky, stačí iba poriadne hľadať. Okrem Facebooku využite tiež internetové fóra, miestne noviny či dokonca letákovú kampaň. Cena inzercie alebo náklady za tlač letáku sú často oveľa nižšie ako čakáte. A to, čo vám to prinesie, sa vám takmer určite vráti.
Vo všeobecnosti platí, že najlepšia návratnosť reklamy pre komerčné kampane je z Facebooku, Instagramu alebo Google reklám. Ak o tom niečo viete, niekedy aj 10 eur postačí k nakopnutiu vašej kampane. Približne 7 zo 100 návštevníkov vašej kampane ju aj podporí. Takže osloviť by ste mali niekoľko tisíc ľudí. Facebook a Instagram majú najlepšie cielenie. Ak sa na to ale necítite, radšej to zverte do rúk najbližšej marketingovej agentúre. Budú vedieť, čo s tým.
Áno, najefektívnejším je vytipovanie relevantných instagramových influencerov a poprosenie ich o zdieľanie. Nie vždy to zaberie, ale stačí jedno zdieľanie od človeka s 50.000 sledovateľmi a na kampani vám môže pribudnúť aj 10.000 eur.
Najlepšie kampane na našej platforme počas kampane odoslali aj 5–7 aktualít pre svojich podporovateľov. Určite svojím kontaktom pošlite aktualitu, keď prekročíte určitý počet príspevkov, prekročíte významný míľnik, podarí sa vám zaujímavý článok v médiách alebo iný úspech, napríklad: “Spoločne sme získali na komunitnú záhradu už 2.000 eur. Ešte raz toľko a okrem záhonov si v nej budeme môcť aj vybudovať malé zavlažovacie jazierko.” Nikdy nezabudnite na výzvu na konci, aby o kampani povedali podporovatelia svojím priateľom na sociálnych sieťach alebo počas obedňajšej prestávky.
Je jednou z našich zásad, že pokiaľ výzva beží na Donio, nemôžu zakladatelia získavať financie na ten istý účel aj na iných platformách, nakoľko to rozptyľuje pozornosť potenciálnych darcov a v konečnom dôsledku končia takéto výzvy ako neúspešné. Odporúčame preto vybrať si iba jeden spôsob získavania financií, na ktorý môžete sústrediť svoju plnú pozornosť.
Ak vidíme, že sa pri kampani naozaj snažíte, podporíme ju veľmi radi. Štandardne využívame naše sociálne siete tiež e-mailing na viac ako 15.000 podporovateľov. Marketingovú a mediálnu podporu riešime vždy individuálne tak, aby sme sa v aktivitách dopĺňali.

V prípade, že Dobročinná výzva získala minimálnu čiastku 200 eur, prvý míľnik (ak kampaň pracovala s miľníkmi) alebo dosiahla plnú cieľovú sumu, môžete nám napísať na [ahoj@donio.sk](mailto:ahoj@donio.sk) a prostriedky vám vieme vyplatiť aj priebežne ešte pred jej skončením.

Pri Naštartuj projekt možnosť priebežného vyplatenia nie je možná. Prostriedky vám vyplatíme po ukončení ak kampaň dosiahla minimálne prvý kampaňový miľník.

Kampaň je možné nechať bežať tak dlho, ako je potrebné, v rámci povolenej doby (pri Dobročinných výzvach 120 dní, pri Naštartuj projekt 90 dní). Ak sa jej dlhodobo nedarí získavať príspevky, môžete nás kontaktovať na ahoj@donio.sk a radi vám odporučíme aktivity na jej podporu. Ak nepomôžu ani tie, odporučíme jej ukončenie.

Po skončení

Ešte nie. Svojim podporovateľov nezabudnite odoslať ďakovnú aktualitu, v ktorej im popíšete, na čo plánujete prostriedky využiť. Môžeme tým podmieniť vyplatenie projektu. Tiež sa vám vo vybraných prípadoch, hlavne však pri kampaniach v režime Naštartuj projekt, ozveme s overením totožnosti cez platobného partnera, pretože vašu totožnosť bude kvôli 297/2008 Z. z. (AML zákon) ešte raz overovať aj platobná inštitúcia. Nebojte sa, je to rýchly proces, v ktorom im iba odfotíte svoj doklad totožnosti a máte hotovo.
Neplatíte. Zhruba 30% kampaní, ktoré na Donio spustíme, minimálnu čiastku pre vyplatenie nakoniec nezískajú. V takomto prípade finančné prostriedky pošleme do 14 pracovných dní od ukončenia kampane späť podporovateľom. Vás poprosíme aspoň o stručnú aktualitu v kampani.

Po skončení kampane beží ešte 7-dňová lehota, kedy môžu podporovatelia, ktorí si zvolili platbu prevodom, poslať svoj príspevok. Potom v priebehu pár dní skontrolujeme, či k vašej kampani nie sú žiadne nepriradené príspevky a vyúčtovanie kampane spolu s odoslaním prostriedkov tak môžete očakávať zhruba 10 dní od jej ukončenia.

Vyplatenie Dobročinných kampaní je podmienené obdržaním podpísanej Dohody o plnomocenstve, ktorú Vám zašleme. Financie vyplácame spravidla raz do týždňa.

Áno. Keď vaša kampaň úspešne skončí, pošleme všetkým právnickým osobám prehľadnú tabuľku s identifikačnými údajmi vašich podporovateľov. Podľa Podmienok ho môžete používať na informácie o oprávnenom záujme súvisiacom s kampaňou, nie na iné reklamné oznámenia. Fyzickým osobám odporúčame komunikáciu s podporovateľmi prostredníctvom aktualít.

Odpoveď na túto otázku je zložitejšia, keďže závisí od viacero faktorov. Pre neziskovky a mimovládky v rámci Dobročinných výziev odporúčame naštudovať knihu od našej účtovníčky Šlabikár financií pre neziskovky. Pre fyzické osoby odporúčame spôsob účtovania a zdaňovania príjmov konzultovať s daňovým poradcom.

Pre komerčné kampane v režime Naštartuj projekt platí rozdelenie na odmeny bez protiplnenia (napr. za odmenu Dobrý pocit alebo čiastku presahujúcu minimálnu čiastku) a odmeny s protiplnením (kde podporovatelia dostávajú od vás nejakú odmenu). Pre prvú skupinu platí, že získané prostriedky prijímate ako dar, pre druhú skupinu platia podmienky rovnako ako pri internetovom predaji či predpredaji.

Viac informácií nájdete v našich článkoch:
Fundraising a zdaňovanie: Najčastejšie otázky I
Fundraising a zdaňovanie: Najčastejšie otázky II.