Venujte 2 % príbehom,
na ktorých záleží

Dodávame ľuďom odvahu a pomocnú ruku, aby sa nebáli požiadať o pomoc v núdzi. Pridajte sa k nám. Stačí, ak na týchto ľudí budete myslieť vo svojom daňovom priznaní.

Zisti viac

Stovkám ľudí sme už pomohli

2269 výziev a projektov
12 510 776 € získaných na pomoc
294 897 štedrých darcov

Prečo venovať 2 % dobrosti práve nám?

Pomôžete ľuďom pri neočakávaných udalostiach, ktorí nevidia iné východisko. Takýchto udalostí sme v poslednom období zažili niekoľko – trvajúca vojna na Ukrajine, požiar v Banskej Štiavnici či neprávosti voči vyšetrovateľom nazývaným Čurillovci. Spoločne s tisíckami štedrých darcov sme pomohli rodinám s deťmi, seniorom, utečencom a utečenkám či komunitám požiadať o podporu vtedy, keď ju najviac potrebovali. Pripravili sme vám editovateľné predvyplnené daňové tlačivá. Tak poďme na to.

Chcem venovať 2 %

Ako venovať 2 %?

Zamestnanci

Postup krokov na poukázanie 2 % (3 %) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15. 02. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Zároveň požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia dokážete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie. Tlačivo je v editovateľnom pdf.

  Naše údaje
  Názov: Donio n. f.
  Sídlo: Račianska 1575/78, 831 02 Bratislava
  Právna forma: Neinvestičný fond
  IČO: 54143624
 5. Chceme Vám za poukázanie 2 % (3 %) z Vašich daní poďakovať. Preto budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa … NIE však poukázaná suma).
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2024 na daňový úrad podľa vášho bydliska.
 7. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Ďakujeme, že ste s nami za každú dobrosť.

Fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2024:

 1. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
 2. Vypočítajte si: a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 3. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť v daňovom priznaní typu A alebo typu B pre fyzické osoby na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech prijímateľa:

  Naše údaje
  Názov: Donio n. f.
  Sídlo: Račianska 1575/78, 831 02 Bratislava
  Právna forma: Neinvestičný fond
  IČO: 54143624
 4. Chceme Vám za poukázanie 2 % (3 %) z Vašich daní poďakovať. Preto budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa … NIE však poukázaná suma).
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2024) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Ďakujeme, že ste s nami za každú dobrosť.

Právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1,0 % (2 %) pre právnické osoby v roku 2024:

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

  DÔLEŽITÉ:

  1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. 3. 2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0 % z dane.

  2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. 3. 2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).

  Naše údaje
  Názov: Donio n. f.
  Sídlo: Račianska 1575/78, 831 02 Bratislava
  Právna forma: Neinvestičný fond
  IČO: 54143624
 3. Chceme Vám za poukázanie 1,0 % (2 %) z Vašich daní poďakovať. Preto budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma – NIE však poukázaná suma).
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Ďakujeme, že ste s nami za každú dobrosť.

Naše údaje
Názov: Donio n. f.
Sídlo: Račianska 1575/78, 831 02 Bratislava
Právna forma: Neinvestičný fond
IČO: 54143624Čo by ste o Donio mali vedieť?

 • Odovzdáme 100 % získanej sumy
 • Pomáhame získavať peniaze na čokoľvek.
 • Prepájame dobročinný, verejnoprospešný a komerčný svet.
 • Robíme to jednoducho na pár kliknutí.
 • Ponúkame našu expertízu.

Venujte 2 % dobrosti
a pomôžte príbehom, na ktorých záleží

Chcem venovať 2 %