Výzva ukončená:

Podporte vznik publikácie 20 rokov Klubu vojenskej histórie Beskydy

Získaných 0 € 545 €
6 000 €
 -
21 darcov
Celkom sa zapojilo
26 €
Priemerná výška daru
100 €
Najvyšší dar
45 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Podporte vznik publikácie 20 rokov Klubu vojenskej histórie Beskydy

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Klub vojenskej histórie Beskydy
Dátum pridania
12. 1. 2024

Kto kampaň organizuje?

Občianske združenie Klub vojenskej histórie Beskydy vzniklo v roku 2004. Združuje záujemcov o vojenskú históriu a svoju činnosť zameriava na obdobie prvej svetovej vojny. Súčasťou klubu je odborná skupina profesionálnych historikov, ktorí sa venujú odbornému výskumu udalostí prvej svetovej vojny v spojitosti s územím dnešného Slovenska. Okrem profesionálnych historikov sa do činnosti združenia zapája aj mnoho nadšencov, ktorí pomáhajú s obnovou a starostlivosťou o pamiatky z rokov 1914 – 1918. Činnosť klubu je možné rozdeliť do troch hlavných oblastí: výskum udalostí prvej svetovej vojny, starostlivosť o pamiatky z tohto obdobia a tiež popularizácia vojenskej histórie so zameraním na obdobie prvej svetovej vojny.

Komu pomôžeme?

Za 20 rokov činnosti Klub vojenskej histórie Beskydy realizoval množstvo projektov a aktivít, ktorých výsledkom je:

 • viac ako 15 monografií na tému prvá svetová vojna
 • stovky článkov, rozhovorov, rozhlasových a televíznych reportáži venovaných téme prvej svetovej vojny
 • viac ako 15 zrekonštruovaných vojnových cintorínov z rokov 1914 – 1918
 • výstavba niekoľkých pamätníkov venovaných prvej svetovej
 • realizácia a údržba 7 náučných turistických chodníkov na bojisko prvej svetovej vojny 
 • digitalizácia viac ako 25 000 mien vojakov padlých v prvej svetovej vojne
 • uskutočnenie desiatok podujatí venovaných udalostiam prvej svetovej vojny (konferencie, semináre, turistické pochody, prednášky, koncerty, výstavy a pod.)

Všetky tieto aktivity sme realizovali za pomoci nadšencov a dobrovoľníkov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Slovinska, Talianska Rakúska, Srbska a Rumunska.

Prácu týchto ľudí chceme pre históriu uchovať aj v podobe publikácie, ktorá by mapovala dve desaťročia činnosti Klubu vojenskej histórie Beskydy.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Pri príležitosti 20. výročia vzniku občianskeho združenia chceme vydať publikáciu, ktorá má za cieľ zmapovať jeho činnosť pri zachovávaní historickej pamäti na udalosti prvej svetovej vojny.

Našim cieľom je pripraviť reprezentatívnu 112 stranovú plnofarebnú publikáciu, ktorej kostrou budú fotografie z činnosti klubu od jeho vzniku po dnešok. Fotografie doplnia spomienky dobrovoľníkov a spolupracovníkov združenia. Kniha bude v slovensko-anglickej jazykovej mutácii. Knihu plánujeme vydať v náklade 300 ks. 

Zo získaných finančných prostriedkov chceme financovať:

 • jazykovú a štylistickú korektúru
 • grafické spracovanie knihy
 • tlač knihy

Knihu chceme verejnosti predstaviť v apríli tohto roku pri príležitosti 20. výročia vzniku Klubu vojenskej histórie Beskydy.

Predpokladané náklady na vydanie knihy:

 • spracovanie textovej časti (členovia združenia a partneri, bez nároku na honorár)
 • jazyková korektúra textu (cca. 80 normostrán textu)  200 €
 • preklad do anglického jazyka (cca. 80 normostrán textu)  900 €
 • grafické spracovanie knihy (112 tlačových strán + obálka)  1000 €
 • tlač 300 ks publikácie  3900 €

SPOLU 6000 €

* v prípade vyzbierania vyššej sumy bude vytlačených viac výtlačkov

Vopred ďakujeme za každú finančnú pomoc!

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  21. 2. 2024 20:20
Kassai
50 €  •  19. 2. 2024 22:31
na dobrú knihu
Tiny
10 €  •  17. 2. 2024 7:27
Ste super, držím palce :)
Milý darca
50 €  •  16. 2. 2024 16:31
"Psikutas" bez "s"
50 €  •  16. 2. 2024 9:26
Veľkorysý darca
30 €  •  9. 2. 2024 18:12
Štedrý darca
5 €  •  7. 2. 2024 16:59
Láskavý darca
3 €  •  30. 1. 2024 9:37

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň