Výzva ukončená:

V každom veku môžeš byť tanečník aj DJ: Vaša pomoc mi umožní kráčať ešte ďalej

Míľnik 1/2

Budem môcť uhradiť zápisné na kurz

Získaných 0 € 8 220 €
3 500 €

Míľnik 2/2

Zafinancujem celý kurz

Získaných 0 € 8 220 €
8 500 €
 -
172 darcov
Celkom sa zapojilo
48 €
Priemerná výška daru
1 000 €
Najvyšší dar
30 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

V každom veku môžeš byť tanečník aj DJ: Vaša pomoc mi umožní kráčať ešte ďalej

Míľnik 1/2

Budem môcť uhradiť zápisné na kurz

Získaných 0 € 8 220 €
3 500 €

Míľnik 2/2

Zafinancujem celý kurz

Získaných 0 € 8 220 €
8 500 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Miša Trizuljaková
Dátum pridania
1. 8. 2023
Posledná aktualita

4. 9. 2023 6:34

Kampaň ukončená, ďakujem krásne Vám všetkým. Nedosiahli sme síce všetko, ale dosiahli sme spoločne veľa./ Campaign ended, thank you all very much. We didn't achieve everything, but we achieved a lot together.

Moji milí všetci, chcem sa Vám krásne poďakovať za všetku podporu – finančnú, zdieľanie aj krásne slová pre moju kampaň na lektora 5Rytmov. Nevyzbieralo sa všetko, ale vyzbieralo sa dosť, aby som zaplatila prvé dve splátky z celkovej ceny výcviku a časť tretej splátky. Chvíľu potrvá, kým peniaze prídu na môj  účet. Ja koncom tohto týždňa už cestujem na prvý dvojtýždňový modul výcviku a predpokladám, že to bude veľmi intenzívne. Preto budem pravdepodobne  všetko okolo kampane riešiť až po návrate koncom septembra. Možností, ako použiť peniaze po zaplatení prvých dvoch splátok je viac,  výdavky za výcvik nekončia zaplatením jeho ceny. Tiež v tom hrá dôležitú úlohu kolísanie hodnoty dolára oproti euru. O tom všetkom Vás budem informovať.

Ešte plánujem aj rekapituláciu celej kampane aj Vám dám vedieť ako sa mi  darí na novej ceste s 5Rytmami. Zatiaľ ešte raz VEĽKÁ,  PREVEĽKÁ VĎAKA.

❤💃❤

My dear all, I want to thank you beautifully for all your support – financial, sharing, and beautiful words for my 5Rhythms teacher training campaign. I didn't raise everything, but I raised enough to pay the first two installments of the total cost of the training and a part of the third installment, It will take a while for the money to arrive in my account. I am already traveling for my first two-week training module at the end of this week and I expect it to be very intense. Therefore, I will probably deal with everything around the campaign when I return at the end of September. There are more ways to use the money after the first two installments are paid, The expenses for the training do not end with the payment of its price. Also, the change in the value of the dollar against the euro plays an important role in this.  I will keep you informed about all this.

I plan on recapping the whole campaign as well and will let you know how I am doing on my new 5Rhythms journey. In the meantime, One more time MANY, MANY THANKS.

❤💃❤

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Tanec mi zachránil život – Dance saved my life

For english, click here

Volám sa Miša Trizuljaková, mám 72 rokov. Som štastná mama a stará mama  4 detí a 9 vnúčat. Som výtvarníčka, rozprávačka príbehov a v súčasnosti som aj DJ pre tanec 5Rytmov.  

Rada by som zvýšila svoju kvalifikáciu a stala sa  lektorkou 5Rytmov. Je to 2-ročný výcvik. Samotný výcvik stojí  8500 EUR , Bude to však spojené  s ďalšími nákladmi na cestovanie a pobyt na moduly tohto výcviku na rôznych miestach Európy a v USA a tak sa celková suma za tento výcvik vyšplhá pravdepodobne na sumu 20 000 EUR.  Neviem to sama financovať. Potrebujem Vašu podporu. Pomôžete mi?

Foto: Jana Čavojská

Prečo je to pre mňa také dôležité?

Vo veku 65 rokov, som bola životom unavený človek. Mala som pocit, že život mi už nemá čo dať a treba len vyčkať koniec, ktorý je určite blízko.

Mala som za sebou náročný život, Sama som sa starala o štyri deti. Tiež som sa vždy angažovala v spoločenských a kultúrnych aktivitách. V čase komunizmu sme mali veľmi nízke príjmy, čo spôsobilo, že aj keď sme si platili celý život sociálne poistenie, po páde komunizmu sa nový systém o našu generáciu nedokázal finačne postarať a to pretrváva dodnes.  Dostávame mnohí veľmi nízke dôchodky, na hranici prežitia. Dotklo sa to aj mňa. Ťažko by som prežívala bez pomoci detí a mojej sestry. 

Vďaka mojim deťom som sa dostala v zahraničí aj prvý krát na tanec 5Rytmov. Tanec, hudba a komunita tanečníkov, ktorí ma prijali bez predsudkov, aj keď som nevládala  ani stáť na nohách a iba posediačky som sa pokúšala hýbať sa v rytme – toto všetko v okamihu zásadne zmenilo môj život.  Bola som a stále som zachránená.

V tej chvii, aj keď to znie paradoxne, som vedela, že tanec 5Rytmov chcem priniesť aj na Slovensko, aby aj iní ľudia mohli zažiť silu tanca v tomto špecifickom pohybe, aj silu tanečníckej komunity. 

Postupne odišli moje problémy s chrbticou a o dva roky som sa prihlásila na prvý výcvik pre 5Rytmov a stala som sa akreditovanou „5Rhythms Spaceholder“ – DJ-kou pre 5rytmov. 

Od  roku 2018 pravidelne každý týždeň vediem hodiny 5Rytmov  a organizujem aj iné akcie 5Rytmov v Bratislave a v iných mestách.  Počas pandémie som pre tanečníkov hrala online. V tomto období  sa pôvodná tanečnícka komunita rozpadla, ale začala som stretávať v online priestore nových ľudí, s ktorými sme sa navzájom podporovali v tomto náročnom období. Bolo aj pre mňa osobne prekvapujúce, aké úprimné výpovede sme vzájomne zdieľali po tancovaní a tiež som našla niekoľko veľmi dobrých nových priateľov.  Pre tanečníkov zatvorených doma som sa naučila nahrávať playlisty -  hudbu na tancovanie doma na Mixcloud. Tieto playlisty na Mixcloude majú dnes viac ako 4500 vypočutí, ľudia stále na ne doma tancujú. 

Foto : Jana Čavojská

Vaša pomoc bude ďalej meniť môj život a posúvať posolstvo možnej zmeny ďalším

Tanec 5Rytmov (5Rhythms®) je dynamická meditácia pohybom, vytvorená americkou tanečnicou, terapeutkou, charizmatickou šamankou Gabrielle Roth (1941–2012).  Pohyb je oboje – liek aj metafora, ktoré sa ku nám dostávajú naprieč cez všetky jazyky, kultúry a vekové skupiny. Kdekoľvek tancujeme 5Rytmov, vznikne komunita narodená pre tanec, ktorá  poskytne  bezpečný priestor pre každého z nás.

Táto dynamická pohybová prax veľmi zmenila môj život a ako rastie tanečnícka komunita na Slovensku, môžem pozorovať, že to prináša zmeny aj druhým.

Jedna z vecí, na ktorej mi tiež veľmi záleží a ktorú aj pomaly rozbieham, je pozývať na tanec  ľudí mojej generácie. Organizujem pravidelne „Tanec pre všetky generácie“ kde chodia aj deti, aj ľudia môjho veku.

V tanci 5Rytmov zažívam veľmi silné chvíle, keď sa ľudia smejú, plačú, objavujú v sebe nové a nepoznané, a tiež veľmi silné momenty, keď napríklad príde viackrát tancovať manželský pár so synom autistom a sú šťastní, že u nás nachádzajú bezpečný priestor byť  spoločne, ako rodina. Alebo ak sa objaví 80 ročná žena po infarkte, ktorú priviedla jej dcéra a v tanci vidno, ako sa pohybom preberá k životu.

Na 5Rytmov môžu prísť skúsení aj neskúsení tanečníci, na veku  tiež vôbec nezáleží. Tancujeme bez alkoholu a bez drôg. Je to spontánny, intuitívny a vedomý tanec – meditácia v pohybe, Nie je to tanec krok – sun krok, nemusíte prísť s partnerom. Tancujeme každý ako to cíti.

Vzájomne vytvárame bezpečný priestor, kde môžeme byť sami sebou,   Foto : Jana Čavojská

Na čo prispievate a ako tieto financie použijem ?

Prispievate na môj výcvik na lektora 5Rytmov + cestovné náklady a náklady na pobyt  na moduloch 2 ročného výcviku na rôznych miestach v Európe a v USA

1. prvú sumu potrebnú na zápis do výcviku- 3500 EUR treba uhradiť do 1. septembra 2023 . 

2. Celková suma za výcvik je 8500 EUR

3, celkové náklady na tento výcvik sa šplhajú k sume 20000 EUR. Ak sa podarí vyzbierať viac peňazí,  pomôže mi to uhradiť pobyty na výcviku na rôznych miestach sveta a ďalšie nadväzujúce workshopy 5Rytmov, potrebné po skončení výcviku  na udelenie certifikátu učiteľa. 

Veľmi pekne každému z Vás vopred ďakujem za pomoc a podporu.

Verím, že aj vďaka Vašej láskavej pomoci budem môcť pokračovať na ceste tanca 5Rytmov, tohto neuveriteľného dobrodružstva, ktoré zásadne zmenilo môj život a viditeľne mení aj životy ďalších.  Skladať playlisty na tanec 5Rytmov  a vnímať ako tanečníkov baví na ne tancovať -  v tomto som našla novú životnú lásku,   Vnímam  ako veľký dar, že som našla takéto poslanie, niečo čo ma poháňa stále ďalej. A teší ma aj feedback od tanečníkov, ktorí  opätovne prichádzajú tancovať, lebo ich to napĺňa a baví. Som vďačná aj za to že prichádzajú noví, lebo niekde počuli, že to je super, že sa to oplatí skúsiť. Plní sa mi aj ten sen prvého momentu – 5Rytmov si našlo svoje miesto v našej krajine.  Toto je tiež jeden z dôvodov, prečo chcem zvyšovať svoju kvalifikáciu v tejto oblasti. 

Veľká, preveľká vďaka.

Foto : Gabriela Teplická

Dance saved my life

My name is Miša Trizuljaková.  I am 72 years old. I am a happy mother and grandmother of 4 children and 9 grandchildren. I am a visual artist and storyteller and currently, I am also a DJ -  „5Rhythms  spaceholder“.

I would like to increase my qualifications and become a 5Rhythms teacher. It is a 2-year training. The training itself costs 8500 EUR, however, this will be coupled with additional costs for travel and stay for the two week´s modules of this training in various places and so the total amount for this training will probably come to 20 000 EUR.  I cannot finance this myself. I need your support. Will you help me?

Foto : Jana Čavojská

Why is this so important for me?

At age 65, I was a life-weary person. I felt that life had nothing left to give me and I just had to wait for the end, which was surely near.

I've had a busy life, I've looked after four children on my own. I have always been involved in social and cultural activities. During communism, we had very low incomes, which meant that although we paid social insurance all our lives, after the dawn of communism the new system was unable to take care of our generation financially, and this persists to this day.  Many of us receive very low pensions, on the edge of survival. This has affected me as well. I could hardly survive without the help of my children and my sister.

Thanks to my children, I got to dance 5Rhythms for the first time. The dancing, the music, and the community of dancers who accepted me without prejudice, even though I couldn't stand and was only sitting down trying to move to the rhythm – all of this changed my life fundamentally in an instant.  I was and still am saved.

At that moment, even though it sounds paradoxical, I knew that I wanted to bring the 5Rhythms practice to Slovakia so that other people could experience the power of movement in this specific practice and the power of the dance community. Gradually my back problems went away and two years later I signed up for my first 5Rhythms training and became an accredited „5Rhythms Spaceholder“ 

Since 2018, I have been running regular weekly 5Rhythms „Sweats“ and organizing other 5Rhythms events in Bratislava and other cities in my country. During the pandemic, I hold online 5Rhythms clasess for the dancers. During this time, the original dancer´s community broke up, but I started meeting new people in the online space and we were supporting each other through those difficult times. It was also surprising to me personally what honest statements were shared after the dance and I made some very good new friends.  For the dancers cooped up at home, I learned to upload playlists – music to dance to at home on Mixcloud. My playlists on Mixcloud now have over 4500 listens, people are still dancing to them at home.

Foto: Jana čavojská

Your help will continue changing my life and spread the message of possible change to others 

The 5Rhythms® dance is a dynamic movement meditation created by American dancer, therapist, and charismatic shaman Gabrielle Roth (1941–2012)

Movement is both a cure and a metaphor that reaches us across all languages, cultures, and age groups. Wherever we dance 5Rhythms, a community born to dance will emerge, providing a safe space for each of us.

This dynamic movement practice has changed my life in a big way, and as the dance community grows nationally, I can see it bringing change to others as well.

One of the things I also care a lot about, and am slowly starting to do, is to invite people of my generation to dance. I organize regularly „Dance for all generations“ where both children and people my age come.

In 5Rhythms dance I experience very strong moments when people laugh, cry, and discover new and unknown things in themselves, and also very strong moments when, for example, a couple with an autistic son comes to dance several times and they are happy to find a safe space to be together as a family. Or when an 80-year-old woman after a heart attack shows up, brought by her daughter, and you can see in the dance how she is coming to life through movement.

 Both experienced and inexperienced dancers can come to 5Rtymov, age doesn't matter at all either. We dance without alcohol and without drugs. It's a spontaneous, intuitive, and conscious dance – a meditation in movement, It's not a step – sun step dance, you don't have to come with a partner. We dance each as we feel it.

We mutually create a safe space where we can be ourselves,

What are you contributing to and how will I use the funds?

You are contributing to my training as a 5Rhythms teacher+ travel and living expenses for the 2-year training modules in various locations in Europe and the USA

1. the first amount needed to enroll in the training- 3500 EUR must be paid by 1st September 2023.

2. The total amount for the training is 8500 EUR

3, the total cost of this training is up to 20000 EUR. If more money can be raised, it will help me to pay for the training stays in different places of the world and other follow-up 5Rhythms workshops needed after the training for the awarding of the certificate

In these few years, I see more different changes, both in myself and in the lives of our dancers.   My change is very significant and many people around me, family, and friends, are happy that it has happened this way.  A few years ago I hardly took a few tired steps and today I am full of enthusiasm, plans, dreams, and visions that I would like to realize.

Thank you very much to each of you in advance for your help and support.

I believe that thanks to your kind help I will be able to continue on the path of 5Rhythms dance, this incredible adventure that has fundamentally changed my life and is visibly changing the lives of others.  Composing playlists for the 5Rhythms dance and seeing how the dancers enjoy dancing to them – in this, I have found a new love of my life, I see it as a great gift that I have found such a passion, something that drives me ever onwards. And I'm also delighted with the feedback from dancers who come back to dance because they find it fulfilling and fun. I'm also grateful that new people are coming because they heard somewhere that it's cool, that it's worth a try. I am also fulfilling the dream of the first moment – 5Rhythms has found its place in our country.  This is also one of the reasons why I want to increase my qualifications in this field.

Thank you very much.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

4. 9. 2023 6:34

Kampaň ukončená, ďakujem krásne Vám všetkým. Nedosiahli sme síce všetko, ale dosiahli sme spoločne veľa./ Campaign ended, thank you all very much. We didn't achieve everything, but we achieved a lot together.

Moji milí všetci, chcem sa Vám krásne poďakovať za všetku podporu – finančnú, zdieľanie aj krásne slová pre moju kampaň na lektora 5Rytmov. Nevyzbieralo sa všetko, ale vyzbieralo sa dosť, aby som zaplatila prvé dve splátky z celkovej ceny výcviku a časť tretej splátky. Chvíľu potrvá, kým peniaze prídu na môj  účet. Ja koncom tohto týždňa už cestujem na prvý dvojtýždňový modul výcviku a predpokladám, že to bude veľmi intenzívne. Preto budem pravdepodobne  všetko okolo kampane riešiť až po návrate koncom septembra. Možností, ako použiť peniaze po zaplatení prvých dvoch splátok je viac,  výdavky za výcvik nekončia zaplatením jeho ceny. Tiež v tom hrá dôležitú úlohu kolísanie hodnoty dolára oproti euru. O tom všetkom Vás budem informovať.

Ešte plánujem aj rekapituláciu celej kampane aj Vám dám vedieť ako sa mi  darí na novej ceste s 5Rytmami. Zatiaľ ešte raz VEĽKÁ,  PREVEĽKÁ VĎAKA.

❤💃❤

My dear all, I want to thank you beautifully for all your support – financial, sharing, and beautiful words for my 5Rhythms teacher training campaign. I didn't raise everything, but I raised enough to pay the first two installments of the total cost of the training and a part of the third installment, It will take a while for the money to arrive in my account. I am already traveling for my first two-week training module at the end of this week and I expect it to be very intense. Therefore, I will probably deal with everything around the campaign when I return at the end of September. There are more ways to use the money after the first two installments are paid, The expenses for the training do not end with the payment of its price. Also, the change in the value of the dollar against the euro plays an important role in this.  I will keep you informed about all this.

I plan on recapping the whole campaign as well and will let you know how I am doing on my new 5Rhythms journey. In the meantime, One more time MANY, MANY THANKS.

❤💃❤

31. 8. 2023 11:51

S Vašou pomocou som temer v cieli  – With your help I am almost at the finish line

Tieto dni som si spomenula, ako som pred dvomi rokmi skočila/ na tandeme/ z padáku.  išla som do toho, aby som si vyskúšala, aké to je – skok do neznáma -  Samozrejme to bolo spojené s veľkým strachom.   

Moje rozhodnutie prihlásiť sa na  výcvik lektora 5Rytmov,  má s týmto zoskokom veľa spoločného.

Samo o sebe to je náročné rozhodnutie – ísť v mojom veku do výcviku s rádovo o 30 rokov mladšími kolegami… a ak sa ku tomu pridá ešte aj to, že osobne  som na to nemala žiadne finančné prostriedky…   

Dnes, vďaka Vašej pomoci som vo výcviku , chystám sa na prvý pobyt výcviku, riešim prvú domácu úlohu aj to ako narýchlo absolvujem kurz prvej pomoci.  Mám v tom všetkom veľa údivu, asi ako keď som sa vznášala na tomto padáku a pozerala okolo na krásy sveta.

Aj teraz vidím krásu  všetkej Vašej pomoci.

Čo sa môže stať keď prekonám prvotný strach a začnem robiť kroky, ktoré to odštartujú…

niečo málo peňzí ešte stále chýba, ale to už na veci nič nemení, som tam ❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Ďakujem Vám všetkým.

These days I remember how I jumped/on tandem/ from a parachute two years ago.  I went in to try what it was like – jumping into the unknown – of course it was accompanied by a lot of fear.   

My decision to sign up for 5Rhythms teacher training has a lot in common with that jump.

That in itself is a difficult decision – to go into training at my age with people an order of magnitude younger than 30 years colegues … and if you add to that the fact that I personally didn't have the financial means to go for it…   

Today, thanks to your help, I am in, getting ready for the first training session, solving my first homework, and a small detail – how to pass the first aid training in a hurry.  

I see a lot of wonders in all this, probably like when I was floating on this parachute and looking around at the beauty of the world.

Now, it is the beauty of all your help.

What can happen when I overcome the primal fear and start taking the steps to kick it off…

a little bit of money is still missing, but it doesn't make any difference, I'm in ❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Thank you all.

 

23. 8. 2023 23:32

„Keď dávame s radosťou a prijímame s vďakou, každý je požehnaný.“ /“When we give cheerfully and accept gratefully, everyone is blessed.” ― Maya Angelou/

To čo ma teraz čaká bude veľké vykročenie z mojej komfrotnej zóny. Aj keď kampaň ešte nedorazila do ciela,  som Vám všetkým veľmi vďačná za doterajšiu  pomoc -  finačnú – aj krásne feedbacky. To všetko ma posilňuje a utvrdzuje v tom, že vydať sa na túto cestu bolo správne rozhodnutie.

Ako prejav vďačnosti za Vašu doterajšiu pomoc som pre Vás nahrala dva nové playlisty z môjho posledného hrania, Verím, že niektorých z Vás potešia. 

What awaits me now will be a big step out of my comfort zone. Even though the campaign hasn't reached its finish line yet, I'm so grateful to all of you for your help so far – both financial – and the lovely feedback. It all strengthens me and confirms that it was the right decision to step out on this journey.

As a token of my gratitude for your help so far, I have recorded for you two new playlists from my last Sweat, I believe some of you will like this gift. 

https://www.mixcloud.com/michaela-klimanova/gratitude-vol-i/

https://www.mixcloud.com/michaela-klimanova/when-we-give-cheerfully-and-accept-gratefully-everyone-is-blessed-maya-angelou/

16. 8. 2023 12:24

Cesta na výcvik 5Rytmov začína  – The journey to 5Rhythms teacher training begins

Včera som zaplatila prvú splátku ceny výcviku a moja cesta na tréning pre učiteľov 5Rytmov začína v pravom aj prenesenom slova zmysle. Prvá časť výcviku bude v Švajčiarsku a tak som začala plánovať cestu aj pobyt. Samotný výcvik je objavovanie, veľa všeličoho, čo si neviem doteraz ani predstaviť, nepoznaná cesta  vpred, na ktorú sa veľmi teším. 

Pobyt bude dobrodružstvo v inom slova zmysle.  Pretože je to všetko pre mňa príliš drahé, rozhodla som sa pre najlacnejšiu variantu – camping,   /2 týždne – campovanie, strava, doprava bude stáť  okolo 1600– 1700 Eur/.  Určite mi nezaškodí  zopakovať  si aj v tomto veku,  aké to je variť si kávičku na plynovom variči pod hviezdnou nočnou oblohou. 

Predo mnou je ešte dlhá cesta, aj pokiaľ ide o získanie ďalších prostriedkov, ale táto cesta už začala a nemohla začať bez Vašej pomoci. Za vašu doterajšiu pomoc zo srdca ďakujem a určite ju využijem maximálne racionálnym spôsobom,

Yesterday I paid the first installment of the teacher training price and my journey to the 5Rhythms TT begins both literally and figuratively. The first part of the training will be in Switzerland and so I have started planning my trip and stay. The training itself is an exploration, a lot of things that I can't even imagine yet, an unknown joorney that I'm very much looking forward to.

The stay will be an adventure in another sense.  Because it is all too expensive for me, I decided on the cheapest option – camping, /2 weeks – camping, food, and transport will cost around 1600– 1700 Euros/.  It certainly will be fun for me to repeat at this age what it's like to brew my coffee on a small gas stove under the starry night sky  

I still have a long way to go, also in terms of raising more funds, but this journey has already begun and could not have started without your help. I thank you from the bottom of my heart for your help so far and I will certainly use it in the most rational way,

6. 8. 2023 18:22

S Vašou pomocou sme dosiahli prvý míľnik  – With your help, we have reached the first milestone

Ďakujem Vám krásne všetkým pre mňa známym aj neznámym darcom za doterajšiu podporu. Dosiahli sme prvý míľnik kampane. Vďaka Vám sa moja účasť na 5Rhythms® Waves teacher training stáva reálnou.   Som dojatá a veľmi vďačná.   Ďakujem aj za krásne feedbacky,  veľa to pre mňa znamená. 

Nuž a teraz je ešte predo mnou výzva druhého míľniku.

Thank you beautifully to all of you donors known and unknown to me for your support so far. We have reached the first milestone of the!!!!!!!!! campaign. Thanks to you, my participation in the 5Rhythms® Waves teacher training is becoming real.   I am deeply touched and very grateful.  Thank you for the lovely feedback as well, it means a lot to me.  

Well, now the challenge of the second milestone is still ahead of me.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobrosrdečný darca
10 €  •  31. 8. 2023 23:52
Dobrosrdečný darca
25 €  •  31. 8. 2023 20:01
Dobročinný Darca
25 €  •  31. 8. 2023 18:56
Dobrosrdečný darca
10 €  •  31. 8. 2023 17:35
Štedrý darca
50 €  •  31. 8. 2023 17:13
Dobrosrdečný darca
9 €  •  31. 8. 2023 15:42
Milý darca
20 €  •  31. 8. 2023 11:55
Štedrý darca
10 €  •  31. 8. 2023 10:29
Dobročinný Darca
10 €  •  31. 8. 2023 10:26
Dobročinný Darca
25 €  •  31. 8. 2023 8:33
Štedrý darca
10 €  •  31. 8. 2023 7:38
Veľkorysý darca
20 €  •  31. 8. 2023 2:13
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  30. 8. 2023 22:54
Darca, ktorý je za každú dobrosť
50 €  •  30. 8. 2023 21:07
Milý darca
20 €  •  30. 8. 2023 20:39
Láskavý darca
300 €  •  30. 8. 2023 18:45
Dobrosrdečný darca
25 €  •  30. 8. 2023 18:05

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň