Úspešne dokončené:

Podpor absolventský film „Pianissimo“

Míľnik 1/2

pokryjeme náklady na cestovné

Získaných 0 € 1 520 €
1 000 €

Míľnik 2/2

pokryjeme náklady na cestovné a stravné pre členov štábu a účinkujúcich

Získaných 0 € 1 520 €
1 500 €
 -
51 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
30 €
Priemerná výška daru
150 €
Najvyšší dar
45 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Podpor absolventský film „Pianissimo“

Míľnik 1/2

pokryjeme náklady na cestovné

Získaných 0 € 1 520 €
1 000 €

Míľnik 2/2

pokryjeme náklady na cestovné a stravné pre členov štábu a účinkujúcich

Získaných 0 € 1 520 €
1 500 €
Dátum pridania
5. 4. 2022

Predstavenie príbehu

Film Pianissimo má za cieľ citlivo vypovedať o kľúčovom momente v živote každého človeka. O definitívnom opúšťaní sveta detstva, o opúšťaní domova. Klaviristka Dáša začína intenzívnejšie vnímať čaro všedných dní. Blížiac sa k momentu záväzného odlúčenia, si uvedomuje vzácnu hodnotu ľudí i miest, tvoriacich jej mikrosvet.
Prirodzene očakávaný krok smerom do veľkého sveta naráža na hlboký vzťah k domovu a stavia hrdinku pred dilemu.
Skrze životom naplnené situácie, poetizovaný pohľad na dedinu a v neposlednom rade klavírnu hudbu, chceme vyobraziť okrem pokojnej krásy života človeka na pomedzí detstva a dospelosti i samotnú dedinu ako prostredie nehodné zatrpknutosti. 

"Keďže chceme hovoriť o dospievaní v zmysle opustenia svojho mikrosveta, zhodnotila som, že celý film by sa mal odohrať iba v rámci jednej dediny. Tá je totiž sama o sebe uzavretým celkom a pomáha tak konkretizovať domov v širšom slova zmysle. Zároveň je pre mňa dôležitý i samotný obraz tohto prostredia, nakoľko je v súčasnosti hojne spájané so zaostalosťou či archaickým spôsobom života. Alkoholizmus, chudoba, ohováranie a príklon k extrémistickým názorom stali sa už akýmsi nutným klišé. Ja sa však chcem týmto predsudkom vyhýbať a dopriať dedine pohľad z inej strany. Je obrazom radosti zo života a sveta. Podporuje bohatosť medziľudských vzťahov a prehlbuje spätosť s prírodou. Pre Dášu je radosť z pokojného dedinského života čímsi, čoho sa neľahko vzdáva.
Má špecifické miesto v jej svete. Rovnako tak aj každá z postáv, ktoré určitým spôsobom zrkadlia samotnú hrdinku a jej obavy. Neexistuje však konkrétny antagonista. Postavy prinášajú vlastný pohľad na situáciu a svojsky umocňujú dilemu bez toho, aby vytvárali príliš ťaživé momenty." - režisérka Rebeka Sabolová

Kto za kampaňou stojí?

Sme študenti Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. V rovnakej zostave spolupracujeme na tvorbe filmov už niekoľko rokov, vďaka čomu tvoríme odhodlaný a súdržný tím. 

Predpokladom úspechu je najmä naša cieľavedomosť a ambície, ktoré chcú náš pripravovaný filmový projekt posunúť na plátna domácich, či medzinárodných filmových festivalov.

Naše predchádzajúce spolupráce

Faux pas (2019)
Krátky film o primárnej funkcii ľudského zraku, ktorou je kritické posudzovanie.

Strať sa (2020)
Do akej miery sa dá uprednostňovať život blízkej osoby, pred tým vlastným? Film zaznamenáva každodennú bitku v boji o kontrolu vlastného života.

Nezrelí (2021)
Je až príliš ľahké zamotať sa v spleti malých klamstiev. Ako sa z nej ale vymotať, keď zdanlivo nie je cesty späť? Krátky film sa zaoberá neúprimnosťou v rodine a jej neodvratnými dôsledkami.

SLÁVA (2021)
Filmová esej báda po skutočnej podobe idealizovaného obrazu slovenskej krajiny.

Amen (2022)
Alegória na súčasnú spoločnosť, ktorá zatracuje svoje hodnoty pre chamtivosť a bezvýznamné princípy.

Na čo získané peniaze použijme?

Naším cieľom je vytvoriť čo najkvalitnejšie dielo a sprostredkovať divákovi čo najintenzívnejší umelecký zážitok. Vo filme chceme zúročiť všetky skúsenosti nadobudnuté počas celého štúdia na škole.

Na dosiahnutie žiadanej autenticity, sme sa rozhodli  film natáčať na východom Slovensku. Prostredie východného Slovenska korešponduje s potrebami samotného príbehu a zároveň prináša svojskú estetiku. Nakrúcanie v týchto reáliách avšak prináša aj väčšiu finančnú náročnosť celého projektu.

Naším cieľom je získať sumu 2 000€. Získané financie použijeme primárne na výdavky spojené s nakrúcaním na východnom Slovensku, ktorými sú najmä doprava a ubytovanie štábu a na filmovú výpravu.

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Janka Š.
10 €  •  20. 5. 2022 2:54
Držím palce! Ste super 💪🏼♥️
Veľkorysý darca
150 €  •  19. 5. 2022 23:46
Dobrosrdečný darca
10 €  •  19. 5. 2022 11:28
Veľkorysý darca
20 €  •  19. 5. 2022 8:53
Láskavý darca
25 €  •  19. 5. 2022 7:42
Láskavý darca
25 €  •  18. 5. 2022 20:39
Dobrosrdečný darca
10 €  •  18. 5. 2022 15:46
Štedrý darca
25 €  •  17. 5. 2022 22:08
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  11. 5. 2022 11:22
Veľkorysý darca
25 €  •  11. 5. 2022 9:01
Veľkorysý darca
20 €  •  8. 5. 2022 15:20
Milý darca
25 €  •  7. 5. 2022 18:31
Dobrosrdečný darca
150 €  •  6. 5. 2022 10:05
Darca, ktorý je za každú dobrosť
65 €  •  4. 5. 2022 7:28
Štedrý darca
10 €  •  1. 5. 2022 22:48
Dobrosrdečný darca
25 €  •  29. 4. 2022 14:49
Peťo Poch
25 €  •  28. 4. 2022 11:05
Držím palce! Nech sa to podarí!
KS Prešov
70 €  •  27. 4. 2022 12:05
Držíme Rebeke palce!
Veľkorysý darca
10 €  •  25. 4. 2022 20:03

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu