Výzva ukončená:

Aby Slovensko nevyschlo. Zachyťme dažďovú vodu v krajine

Míľnik 1/1

Vznik bioklimatického parku v Košiciach a tvorba videomanuálu pre ľudí

Získaných 0 € 8 005 €
10 000 €
 -
128 darcov
Celkom sa zapojilo
63 €
Priemerná výška daru
5 000 €
Najvyšší dar
27 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Aby Slovensko nevyschlo. Zachyťme dažďovú vodu v krajine

Míľnik 1/1

Vznik bioklimatického parku v Košiciach a tvorba videomanuálu pre ľudí

Získaných 0 € 8 005 €
10 000 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Be Lenka, Be Lenka Foundation, o.z.
Dátum pridania
20. 9. 2022
Posledná aktualita

15. 10. 2022 13:09

⏳ 🌱 Ostávajú posledné 2 dni

Ahojte, blížime sa k vzniku Bioklimatického parku v Košiciach a do konca zbierky nám ostávajú už iba 2 dni (zbierka končí v pondelok 17. 10. 2022 o 23:59). ⏳ 

Zatiaľ sa nám podarilo vyzbierať viac ako 70% finálnej sumy. Ďakujeme a vážime si každú podporu, ktorú sme doposiaľ získali. 🙏

K splneniu nášho cieľa chýba už len necelých 2900 eur. Prosíme Ťa o zdieľanie kampane medzi Tvojich známych, aby sa viac ľudí ako Ty zapojilo a pomohlo nám spoločne zlepšiť klímu na Slovensku. 😊 

Nastal čas vrátiť prírode to, čo si od nej berieme.

👉 https://www.donio.sk/aby-slovensko-nevyschlo

Ďakujeme za Tvoju pomoc 🫶

Zobraziť celú aktualitu

Nadácia Be Lenka podporuje vznik bioklimatického parku. Potrebujeme aj teba

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Naším cieľom je vybudovať Bioklimatický park pri Košiciach a zároveň vytvoriť manuál s inštruktážnym videom pre obnovu zadržiavania vody v prírode. Tento manuál dá ľuďom konkrétny návod, ako postupovať v jednotlivých lokalitách a premeniť tak každý kúsok Slovenska na zelený raj.

Na Slovensku je každým rokom teplejšie. Mnohé rieky a potoky vysychajú a pribúdajú klimatické extrémy. Kým sa z našich miest stávajú tepelné ostrovy bez dažďa, v horách je zrážok toľko, že dažďová voda odteká do morí bez toho, aby sme ju využili v náš prospech.

Riešenia ponúka občianske združenie Ľudia a voda, ktoré plánuje vybudovať Bioklimatický park v Ťahanovciach pri Košiciach.  Najväčším snom je zmobilizovať ľudí po celom Slovensku, aby sme naštartovali proces obnovy vodných zdrojov

Bioklimatický park dokáže zadržať dažďovú vodu pre rastlinstvo i živočíšstvo v období sucha a zároveň funguje ako prevencia pred povodňami. Nachádzajú sa v ňom vodné hrádzky, jazierka, vŕtaná studňa, altánok, ohniská, lavičky a informačné tabule.

Vyzbierané peniaze nám pomôžu vybudovať vzorový bioklimatický park, ku ktorému spravíme aj edukačné video so všetkými potrebnými inštrukciami. Vďaka tomuto videu si hrádzky vo svojom okolí zvládnete vybudovať aj vy.

Viac vodozádržných opatrení = viac zelene pre naše lesy, viac vody pre naše živočíchy a lepšie bioklimatické podmienky na Slovensku. Jedna hrádzka je len naštartovaním zmeny. Ak ich ale vybudujeme desiatky či stovky, bude to mať pozitívny vplyv celé územie.

V Be Lenka sme presvedčení o tom, že extrémne klimatické výkyvy patria medzi problémy, ktoré nemôžeme odkladať. Preto na podporu aktivít bioklimatického parku prispejeme sumou 5 000 € a zapojíme sa aj dobrovoľníckou činnosťou.

Prispej k tomu, aby Slovensko neprichádzalo o svoju zeleň, aby zvieratá v lese mali čo piť a aby sme spoločne prispeli v klimatickej rovnováhe.

Občianske združenie „Ľudia a voda“ štartuje proces obnovy vodných zdrojov

Každý z nás by si mal uvedomiť, že bez vody niet života. Základným problémom sucha je narušenie malého vodného cyklu. Ten nastáva v momente, keď má voda šancu vsiaknuť do pôdy, cez vegetáciu sa znova vyparí do atmosféry, čím sa tvoria oblaky, ktoré sa po vytvorení rosného bodu vracajú na zem vo forme dažďa.

Dážď nie je odpad, ale dar, ktorý štartuje všetky činnosti života.

Tým, že sme v posledných desaťročiach vybudovali veľa ciest, urbanizovali a odkanalizovali rozsiahle plochy, došlo k neprirodzenej zmene klímy. Kým na horách sledujeme extrémnu koncentráciu dažďov, v nížinách či väčších mestách panujú obdobia sucha.  

V dažďovej vode je základ všetkých vôd na planéte Zem. Základ života, biodiverzity, teplotného režimu, ekonomiky či potravinovej bezpečnosti.

„Riešením je zvýšiť zadržiavanie vody v krajine. Ak sa nahromadí v horách príliš veľa vody a lesy ju nedokážu pochytať, dochádza k povodniam, čiže riešenie si vyžaduje komplexný prístup. Musíme účelnejšie využívať prirodzený potenciál malého vodného cyklu,“ vysvetľuje uznávaný enviromentológ.

Aktivity, ktoré pomôžu regulovať výkyvy klímy: 

 • vybudovanie hrádzok v lesných ekosystémoch
 • vytváranie malých jazierok (zásobární vody pre vegetáciu i zver)
 • vrstevnicové zasekávacie pásy ako prevencia proti povodniam
 • odrážky na lesných cestách zabraňujúce erózii pôdy
 • zelené strechy a steny (znižujú záťaž kanalizačných systémov, pohlcujú CO2)
 • výstavba dažďových záhrad
 • výsadba zelene pod úrovňou ciest

Financie použijeme na vybudovanie bioklimatického parku a inštruktážne videá

Všetky vyzbierané finančné prostriedky budú použité na vybudovanie Bioklimatického parku v Ťahanovciach a tvorbu manuálu s konkrétnym návodom pre ľudí, ako postupovať v rôznych lokalitách. Hlavným cieľom je aj osveta, ktorou chceme poukázať na neustále prehlbujúci sa problém Slovenska. K zlepšeniu klimatickej situácie u nás môžeš dopomôcť aj ty.

 • 2 500 € Pracovné náradie potrebné na základnú údržbu parku (lopaty, krompáče, pílky a búda na ich uskladnenie).
 • 5 000 € Koordinácia aktivít (kúpa a údržba náradia, ochranných pomôcok, občerstvenie pre brigádnikov a projektová koordinácia).

 • 7 500 € Zapožičanie minibágra (požičanie minibágra na úpravu hrádzok a vykonanie potrebných vodozádržných opatrení v ťažko dostupnom teréne, zakúpenie materiálu potrebného na spevnenie brehov a hrádzok).

 • 10 000 € Kompletné vybudovanie bioklimatického parku & Inštruktážny manuál (výstavba funkčného bioklimatického parku s hrádzkami, jazierkami, vŕtanou studňou, výstavba altánku, ohnisiek, odpadkových košov, osadenie lavičiek i informačných tabúľ, tlač edukačných materiálov, tvorba inštruktážneho manuálu a videa, kompletné zveľadenie celého okolia –> vytvorenie vzorového parku, ktorý dokáže zadržať dažďovú vodu pre rastlinstvo i živočíšstvo v období sucha a zároveň funguje ako prevencia pred povodňami).

The Be Lenka Foundation supports the creation of a bioclimatic park

Help us make it happen!

Our goal is to build a Bioclimatic park near Košice and create a manual with an instructional video showing how to restore water retention in nature. This manual will teach people how to proceed in individual locations and turn every part of Slovakia into a green sanctuary.

Extreme weather conditions are getting more and more common here in Slovakia. It is either too dry or the other way round – too wet.

Civic association members have come up with a solution. They plan to create a bioclimatic park, a sample, to show people how to build one. Here at Be Lenka, we firmly believe that extreme weather conditions are a problem that cannot be ignored anymore and must be dealt with urgently. Therefore, we will contribute €5,000 through the Be Lenka foundation to support the activities of the bioclimatic park; and also assist by volunteering.

Activities that can help regulate extreme weather changes:

 • Building dams in forest ecosystems
 • Creating small ponds (water for vegetation and wildlife)
 • Contour blocking strips for flood prevention
 • Installing gutters & barriers on forest paths to prevent soil erosion
 • Green roofs and walls (reduce the load on sewage systems and absorb CO2)
 • Building rain gardens
 • Planting greenery below road level

Give your helping hand so keep Slovakia green, and the animals in the forest have water to drink. We can contribute to reversing the ill effects of climate change together.

How will the funds from this campaign be utilised?
All collected funds will be used to build the Bioclimatic Park in Ťahanovce, Slovakia. Secondly, by creating an educational video as a reference for others, we want to point out the ever-deepening problem in Slovakia. You, too, can help improve the climate situation here.

The money we raise will cover the following costs:

 • €2,500 – Work tools needed for essential park maintenance (shovels, pickaxes, saws and shed for storage).
 • €5,000 – Coordination of activities (purchase and maintenance of tools, protective equipment, refreshments for part-timers and project coordination).
 • €7,500 – Rental of a mini-excavator (rental of a mini-excavator to repair dams and carry out the necessary water retention measures in difficult-to-reach terrain, purchase of material needed for strengthening the banks and the dams).
 • €10,000 – Complete construction of a bioclimatic park & Instructional manual (construction of the park with dams, ponds, a drilled well, building of a gazebo, fire pits, trash cans, installation of benches and information boards, printing of educational materials, creation of an instructional manual and video, complete improvement of the entire neighbourhood).

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

15. 10. 2022 13:09

⏳ 🌱 Ostávajú posledné 2 dni

Ahojte, blížime sa k vzniku Bioklimatického parku v Košiciach a do konca zbierky nám ostávajú už iba 2 dni (zbierka končí v pondelok 17. 10. 2022 o 23:59). ⏳ 

Zatiaľ sa nám podarilo vyzbierať viac ako 70% finálnej sumy. Ďakujeme a vážime si každú podporu, ktorú sme doposiaľ získali. 🙏

K splneniu nášho cieľa chýba už len necelých 2900 eur. Prosíme Ťa o zdieľanie kampane medzi Tvojich známych, aby sa viac ľudí ako Ty zapojilo a pomohlo nám spoločne zlepšiť klímu na Slovensku. 😊 

Nastal čas vrátiť prírode to, čo si od nej berieme.

👉 https://www.donio.sk/aby-slovensko-nevyschlo

Ďakujeme za Tvoju pomoc 🫶

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Láskavý darca
5 €  •  17. 10. 2022 23:59
Veľkorysý darca
37 €  •  17. 10. 2022 22:06
Dobrosrdečný darca
7 €  •  17. 10. 2022 20:18
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  17. 10. 2022 16:02
Láskavý darca
15 €  •  17. 10. 2022 15:50
Belo
25 €  •  17. 10. 2022 15:43
rád okolo toho plieska behávam, držím palce, aby sa projekt podaril
Dobrosrdečný darca
25 €  •  17. 10. 2022 15:18
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  17. 10. 2022 14:45
Milý darca
50 €  •  17. 10. 2022 13:50
Milý darca
10 €  •  17. 10. 2022 13:00
Dobročinný Darca
25 €  •  17. 10. 2022 11:58
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  17. 10. 2022 10:55
Štedrý darca
5 €  •  17. 10. 2022 10:28
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  16. 10. 2022 23:59
Milý darca
25 €  •  16. 10. 2022 22:30
Darca, ktorý je za každú dobrosť
100 €  •  16. 10. 2022 21:45
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  16. 10. 2022 21:07
Štedrý darca
25 €  •  16. 10. 2022 21:00
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  16. 10. 2022 19:31
Láskavý darca
25 €  •  16. 10. 2022 19:26

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň