Berkat Slovensko, o.z.

Chceme malou troškou prispieť k zlepšeniu stavu sveta.

40 Vytvorených výziev
258 026 € Celkom získané

Aktuálne výzvy

Ukončené výzvy

 

Aktuality

 

Viac o organizácii

Drobnými, ale konkrétnymi aktivitami pomôcť ľuďom kdekoľvek na svete. Adresne a efektívne použiť získané prostriedky na zlepšenie ich života.

Rýchle kontakty

Web: http://berkat.sk/
E-mail: hello@berkat.sk
Telefón: 0918679732

Sociálne siete