Dary poskytnuté na pomoc Banskej Štiavnici už pomáhajú s obnovou budov a prevádzok

19. 6. 2023

Tlačová správa 19. 06. 2023

Dobročinnú výzvu “Banskú Štiavnicu ničil požiar. Pomôžme!” sme vyhlásili v deň vzniku požiaru 19. 3. 2023. Do jej ukončenia 4 573 individuálnych a firemných darcov spoločne na hlavnú výzvu a jednotlivé darcovské výzvy poškodených prispelo 208 595 €. V tejto sume boli aj dary poskytnuté priamo pre Eleuzínu, Black M, Múzeum či ZUŠ cez ich darcovské výzvy, ktorými oslovovali svojich fanúšikov a priateľov a preto im boli vyplatené samostatne. Do podpory sa zapojilo aj Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, hlavné mesto Bratislava i kolektív bratislavských základných umeleckých škôl a zorganizovalo benefičný koncert, ktorým spolu s umelcami prispeli do hlavnej dobročinnej výzvy. Väčšina poskytnutých finančných darov už pomáha požiarom zničenej Banskej Štiavnice pri obnove budov a prevádzok.

Financie nám pomáhala prerozdeľovať komisia, do ktorej sme oslovili ľudí so znalosťou prostredia Banskej Štiavnice, obnovy pamiatok či podieľajúcich sa na kultúrnych podujatiach v meste. V mene neinvestičného fondu Donio sa komisia v zložení Martin Macharík – člen stavebnej komisie mesta, koordinátor obnovy Kalvárie, Marek Kapusta – projektový manažér, Viera Gondocová – vedúca Pamiatkového úradu v Banskej Štiavnici, Milan Klak – skúsený stavebný dozor a špecialista na obnovu pamiatkových budov (Ako súdny znalec nám v prvom kole pomohol správne nastaviť spravodlivú metodiku pre výpočet sumy na m2 pri poškodených strechách. Pri prevádzkach nám už nevedel pomôcť svojou expertízou.) a Zuzana Suchová – správkyňa Donio n. f. aktívne podieľali na mapovaní potrieb poškodených, príprave znenia výziev na prerozdeľovanie financií, komunikácii výziev poškodeným a hodnotení podaných žiadostí na online zasadnutiach komisie. Komisia vykonávala svoju činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti a bez nároku na honorár.

V prvej vlne podpory sme rozdelili 40 000 eur s cieľom pomôcť so zabezpečením provizórneho prestrešenia objektov a ich ochrany pred dažďom. Boli podporené žiadosti od majiteľov nehnuteľností, ktorí v tom čase nemali dosah na verejné finančné zdroje. Výška podpory bola naviazaná na metre štvorcové vyhorených objektov, čo bolo nápomocné k vypočítaniu výšky finančnej pomoci. Uzávierka pre podanie žiadostí bola 21. 3. 2023.

Druhú vlna podpory sme zamerali na prevádzky a mala uzávierku prijímania žiadostí 30. 5. 2023. Žiadateľmi boli postihnuté organizácie a spoločnosti, ktoré museli zastaviť alebo obmedziť činnosť. Cieľom bolo poskytnúť podporu, ktorá v horizonte najneskôr jedného roka zabezpečí obnovenie aktivít prevádzok, v prípade zložitejších projektov ich kvalitné naplánovanie vedúce k obnove.

Doteraz sme vyplatili a prerozdelili 164 354 eur. Zostatok 44 241 eur je alokovaný pre Banku Lásky, ktorej prevádzkovatelia sa v prvej vlne o podporu neuchádzali z dôvodu prebiehajúceho vyšetrovania vzniku požiaru práve v ich nehnuteľnosti. Prihlásili sa o ňu neskôr a vyšli sme im v ústrety. Antikvariátik sa o pomoc neprihlásil ani v jednom kole.

Prehľad vyplatenia a rozdelenia financií:

Darcovské výzvy vyplatené priamo subjektom 32 563 eur
Pomôžte nám zachrániť Eleuzínu 20 492 €
Pomôžme obľúbenej pizzerii Black M čím skôr obnoviť prevádzku 6 858 €
Pomôžte múzeu zachrániť kultúrne dedičstvo Slovenska 3 258 €
ZUŠ v Banskej Štiavnici po ničivom požiari potrebuje Vašu pomoc 2 045 €

Prvá vlna podpory 39 999 eur
Adriana Paleníková 6 688 €
Marek Pavlík – Eleuzína 18 006 €
Boris Kekeši 15 305 €

Druhá vlna podpory 91 792 eur
Kultúrne centrum Eleuzína 10 000 €
Reštaurácia Black M 10 000 €
Berggericht – Mineralogická expozícia SBM 30 000 €
Galéria Jozefa Kollára 28 406 €
Dobrovoľní hasiči Štefultov 4 000 €
Dobrovoľní hasiči Štiavnica 4 000 €

Chcete nám čokoľvek napísať? Na vaše správy sa tešíme na ahoj@donio.sk.

Zdieľať článok