Dobročinná výzva alebo Naštartuj Projekt? Užitočné tipy pred založením kampane

28. 4. 2023

Rozhodli ste sa založiť si kampaň na Donio? Gratulujeme! Čo teraz? Donio vám ponúka dve formy kampaní – prvou sú Dobročinné výzvy a druhou zas Naštartuj projekt. Mnohokrát už z povahy kampane jednoznačne vyplýva, do ktorej z týchto kategórií bude spadať

  • ak potrebujete získať peniaze na zmenu svojho príbehu, či príbehu niekoho iného – napríklad kúpou invalidného vozíka, získaním peňazí na nákladnú liečbu či náhradou škôd po požiari domu, najlepšou voľbou pre vás bude Dobročinná výzva
  • ak máte v hlave nápad na vysnívaný komerčný projekt, napríklad vydanie vlastnej knihy alebo natočenie filmu, a radi by ste ľudí, ktorí vás podporia, odmenili či už hotovou knihou alebo inými odmenami, je najlepšie vydať sa cestou Naštartuj projekt

Čo však vtedy, ak je vaša predstava niekde na pomedzí a neviete si rady, ktorý druh kampane je pre vás vhodnejší? Obe formy kampaní majú svoje špecifiká a výhody. Predstavme si ich postupne bod po bode a uľahčíme vám tak rozhodovanie, ktorou cestou sa vydať.

Dĺžka trvania kampane

Dobročinné a odmenové kampane sa okrem iného líšia aj maximálnou dĺžkou trvania.

  • odmenové kampane môžu trvať maximálne tri mesiace, teda 90 dní
  • dobročinné výzvy však môžu bežať až 120 dní

Samozrejme, dĺžka trvania kampane môže byť aj omnoho kratšia. Dáva zmysel presne si premyslieť, čo má byť jej cieľom, a aká dĺžka by bola ideálna – alebo kampaň spustiť napríklad na 30 či 45 dní a v prípade potreby alebo nečakaného úspechu ju predĺžiť. S dĺžkou trvania kampane vám však radi poradíme aj my, nebojte sa opýtať!

Odmeny

V prvom rade sa zamyslite, či majú byť súčasťou vašej kampane aj odmeny. Ako hovorí už samotný názov, odmenový crowdfunding (v prípade Donio nazvaný Naštartuj projekt) je postavený práve na protihodnote za darované financie v podobe odmien. Ak máte v pláne vytvoriť konkrétny produkt (napríklad knihu, film, zorganizovať divadelné predstavenie, koncert a podobne), odmena v podobe tohto produktu sa vám rovno ponúka. Darcov, ktorí vás podporia, môžete po skončení kampane odmeniť práve hotovou knihou či lístkami na predstavenie.
Odmeny navyše vašej kampani dodajú dynamiku: môžete tak dať okrem samotnej kampane do popredia hodnotu aj odmeny ako takej. Dokážete tak zasiahnuť aj cieľovú skupinu ľudí, ktorých možno cieľ kampane neoslovil, ale veľmi radi by si zakúpili odmenu. V tomto prípade si vyberte možnosť Naštartuj projekt.

Čo v prípade, ak váš zamýšľaný projekt stojí kdesi na pomedzí dobročinného a komerčného projektu? Ide o neziskovú organizáciu, alebo chcete vytvoriť komunitný projekt či zveľadiť spoločnú záhradu. Možno však ako zakladateľ projektu máte k dispozícii iné odmeny, ktoré je možné v kampani ponúknuť. Napríklad:

  • vaša organizácia má k dispozícii vlastný tovar, napríklad tričká, printy či odznaky
  • do organizácie kampane sa zapojili šikovní ľudia, napríklad výtvarníci, ktorí ponúkli svoje dielo, či známa osobnosť, ktorá je ochotná ponúknuť ako odmenu stretnutie či podpiskartu

V tomto prípade skúste zvážiť, či aj napriek tomu, že sa jedná o neziskový alebo komunitný projekt, nevyberiete cestu odmenovej kampane. Odmeny môžu ľudí viac motivovať k darovaniu, a výsledkom môže byť vyššia získaná suma. Pri dobročinných kampaniach nie je možné rozdávať odmeny.
Na druhej strane, je potrebné premyslieť si, či máte dostatočné kapacity na výrobu a následnú distribúciu odmien, prípadne na ich realizáciu (v prípade, že odmena bude mať formu eventu alebo osobného stretnutia) – výsledná záťaž by tak mohla prevyšovať úžitok zo získanej sumy.

Čo môže byť odmenou?

Skúste sa zamyslieť nad rôznymi druhmi odmien. Odmenou nemusí byť vždy len hmotná vec, ale napríklad aj prehliadka priestorov alebo spoločná káva s organizátorom. A pre tých, ktorí by radi vašu kampaň podporili, hoci nižšou sumou, medzi odmeny môžete zaradiť aj jednoduchý “dobrý pocit”. Ak potrebujete viac nápadov, skúste sa inšpirovať už ukončenými úspešnými projektami.

Míľniky

Zaujala vás možnosť míľnikov? Máme pre vás dobrú správu: ak kvôli nim váhate, aký typ kampane si vybrať, nemusíte sa trápiť. Rozdeliť kampaň na míľniky je možné u dobročinných aj u komerčných kampaní! Jediný rozdiel je v následnom vyplácaní.
Ak potrebujete vysvetlenie, čo sú to míľniky, je to možnosť rozdeliť kampaň do niekoľkých etáp. Ak na kompletné zrealizovanie svojho projektu potrebujete ambicióznu sumu, napríklad 10 000 eur, je užitočné rozdeliť ju na viaceré míľniky, napríklad 2500, 5000 a 7000 eur. A niekedy sú míľniky užitočné aj vtedy, ak pri dobročinnej výzve ani nemáte pevne stanovenú cieľovú sumu (napríklad potrebujete financie na pravidelný chod útulku).

Prečo sú míľniky výhodou?

  • fungujú pre darcov ako motivácia. Ak vidia, že do splnenia cieľa (napríklad prvého míľnika vo výške 2500 eur) chýba už len niekoľko stoviek, je oveľa pravdepodobnejšie, že účel výzvy podporia a cieľ sa podarí naplniť. Oproti tomu, keď vidia, že výzva získala “len” 2500 eur z plánovaných 10 000, kampaň opticky nevyzerá až tak úspešne, a zdá sa, že cieľ je v nedohľadne. Aj to môže potenciálnych darcov odradiť.
  • pri dobročinných výzvach, ktoré nemajú cieľovú sumu, tiež míľniky slúžia ako pomyselné splnené čiastkové ciele. Keď podporovatelia útulku uvidia, že za prvý míľnik bude možné vystavať nový koterec, a za druhý míľnik nakúpiť potravu pre opustené zvieratá na tri mesiace, vedia si tak konkrétne predstaviť využitie získanej sumy, namiesto neurčeného cieľa.
  • V prípade Naštartuj projekt sú míľniky aj akousi istotou pre vás ako zakladateľa. Aj keby sa vám nepodarilo získať celú cieľovú sumu, stačí dosiahnuť aspoň prvý míľnik, a môžete tak získať aspoň časť sumy. Preto je ideálne nastaviť si míľniky v takej výške, aby vám ich získanie pomohlo realizovať projekt aspoň v čiastočnej miere. Napríklad ak chystáte vydanie knihy, prvý míľnik vám možno pomôže pokryť aspoň jej zalomenie a tlač, druhý míľnik zas ilustrácie a tak ďalej.
  • U dobročinných výziev míľniky nemajú vplyv na vyplácanie výzvy. Stačí, ak získaná suma prekročí 200 eur, a peniaze môžu byť vyplatené. V tomto prípade sú míľniky len pomôckou pre prispievateľov.

Teraz už určite viete, ktorý typ Donio kampane je pre vás vhodnejší. Už stačí len urobiť prvý krok a pustiť sa do samotného zakladania. Držíme vám palce!

Chcete nám čokoľvek napísať? Na vaše správy sa tešíme na ahoj@donio.sk.

Zdieľať článok