Fundraising a zdaňovanie: Najčastejšie otázky I

16. 5. 2023

Fyzické osoby

Založili ste si kampaň na Donio a zaujímate sa o to, ako získané príjmy reflektovať v daňovom priznaní? Alebo o založení kampane ešte len premýšľate, ale bojíte sa komplikovanej byrokracie pri prípadnom zdaňovaní a priznávaní zisku? Pripravili sme pre vás niekoľko užitočných rád, ktoré vám situáciu nepochybne uľahčia.

Tento blog je venovaný výlučne fyzickým osobám – ak ste podnikateľ, občianske združenie či právnická osoba, prečítajte si jeho druhú časť, v ktorej nájdete rady pre tento prípad.

Dobročinná výzva

Musím sumu získanú vo svojej kampani na Donio priznávať v daňovom priznaní? Existuje nejaká hranica, od akej sumy sa tento príjem musí priznávať?

U dobročinných výziev je situácia pomerne jednoduché: Dar prijatý fyzickou osobou nie je predmetom dane z príjmov, t.j. ako fyzická osoba prijatý dar nezdaňujete a ani v daňovom priznaní ho nebudete uvádzať.
Viď: Zákon o dani z príjmov 595/2003 Z.z., § 3, ods. 2, písm. a)

Odmenová kampaň (Naštartuj projekt)

Ak som na Donio vytvoril odmenovú kampaň, musím získanú sumu priznávať v daňovom priznaní? Ak áno, od akej výšky?

V prípade Naštartuj Projekt je veľmi podstatné prvotné zhodnotenie typu produktu, na ktorý sa robí fundraising. Ak predpokladáme, že u vás ako u fyzickej osoby, nepodnikateľa, ide o jednorazový projekt, mohlo by sa jednať o vytvorenie diela. Takýto príjem patrí medzi zdaniteľné príjmy a je ho potrebné uvádzať v daňovom priznaní fyzickej osoby. Príjem z vytvorenia diela za zdaňuje celý, t.j. neexistuje žiadna hranica, do ktorej by bol tento príjem oslobodený od dane.

To, či ako fyzická osoba budete vôbec daňové priznanie musieť podať, záleží od celkových ročných príjmov, ktoré dosiahnete zo všetkých činností (zamestnanie, živnosť, vytvorenie diela, atď.). Existuje totiž hranica výšky príjmov, do ktorej fyzické osoby nemusia vôbec podávať daňové priznanie a tým ani priznávať príjmy a zdaňovať ich. Táto hranica sa každý rok zvyšuje v závislosti od výšky životného minima (pre daňové priznanie za rok 2023 je táto suma vo výške 2 461,41 €).

Okrem toho je fyzická osoba pred začiatkom dosahovania týchto príjmov povinná zaregistrovať sa pre daň z príjmov, aby jej daňový úrad pridelil DIČ, pod ktorým potom podá daňové priznanie.

Akou formou mám získanú sumu zaradiť do daňového priznania?

Suma získaná v odmenovej kampani sa zaraďuje medzi príjmy z vytvorenia diela, teda príjmy podľa § 6 ods. 2, písm. a). K príjmom je možné vykázať aj výdavky a tým si znížiť základ dane. Ako výdavky sa môžu vykázať buď skutočné výdavky, prípadne využiť „paušálne výdavky“, ktoré sú vo výške 60 % z príjmov a nie je potrebné ich nijako dokladovať, iba sa táto suma uvedie v daňovom priznaní na strane výdavkov. Maximálna možná výška týchto paušálnych výdavkov je obmedzená sumou 20.000 €.

Je možné z celkovej získanej sumy v daňovom priznaní vylúčiť niektoré formy odmeny, napríklad “dobrý pocit”?

Vylúčiť je možné len také sumy, ktoré sa nevzťahujú k odmene, za ktorú dostane prispievateľ nejakú protihodnotu. Napríklad v prípade “dobrého pocitu” by išlo o dar, ktorý je v prípade fyzickej osoby oslobodený od dane. Informácie k daru sú uvedené v úvode článku v časti Dobročinné kampane.

Po skončení svojej odmenovej kampane som dostal vyplatenú sumu od Donio formou dvoch platieb (poznámka: ide o comgate, združujúci platby darcov prevodom a stripe združujúci všetky platby kartou) – ako ich mám zaúčtovať?

Všetky prijaté platby sa evidujú totožne, t.j. ako príjem a je jedno akou formou sa k vám ako k fyzickej osobe dostali. Nie je teda nutné sumu rozdeľovať. Viď: Zákon o dani z príjmov 595/2003 Z.z., § 6 ods. 2, písm. a)

Poznámka: Všetky informácie ohľadom problematike zdaňovania a účtovania príjmov z crowdfundingovej kampane (či už dobročinnej výzvy alebo Naštartuj projekt) uvedené v tomto článku sú všeobecné usmernenia a rady. Odporúčame vám v každom prípade konzultovať vašu konkrétnu situáciu so svojim účtovníkom, resp. daňovým poradcom. Zdaňovanie kampane sa môže meniť v závislosti od množstva faktorov. Je možné, že u vašej kampane (v prípade fyzickej aj právnickej osoby) bude nutný odlišný postup.

Chcete nám čokoľvek napísať? Na vaše správy sa tešíme na ahoj@donio.sk.

Zdieľať článok