Integračné aktivity či humanitárna pomoc na Ukrajine. Na pomoc Ukrajincom prerozdelíme 340-tisíc eur

14. 12. 2022

Spolu s iniciatívou s Kto pomôže Ukrajine vyhlasujeme druhú grantovú výzvu na prerozdelenie 340-tisíc eur na pomoc ľuďom, ktorých zasiahla vojna na Ukrajine. Finančnú podporu sprostredkuje opäť Nadácia Pontis.

Po vypuknutí vojny na Ukrajine sme spojili takmer 40 slovenských mimovládnych a neziskových organizácií a spoločne s aktivistami a dobrovoľníkmi iniciovali finančnú výzvu #KtoPomozeUkrajine na pomoc ľuďom, ktorí trpia vojnou na Ukrajine. Ku dnešnému dňu cez online výzvu, ale nielen cez ňu, jednotlivci, firmy a inštitúcie spoločne prispeli sumou vo výške 2,3 milióna eur.

V polovici marca sme prostredníctvom Nadácie Pontis vyhlásili prvú výzvu na predkladanie projektov a prerozdelili takmer 1 000 000 eur. Dnes spoločne vyhlasujeme druhú a poslednú grantovú výzvu, v ktorej prerozdelíme 340-tisíc eur.

„Vojna na Ukrajine trvá už takmer 10 mesiacov, humanitárna kríza sa každým dňom prehlbuje a pre mnohých Ukrajincov a Ukrajinky sa podmienky v ich domovine stávajú neúnosnými. Nemôžeme zabúdať ani na integráciu tých, ktorí k nám v dôsledku vojny prišli v posledných mesiacoch. Pomoc týmto ľuďom je nevyhnutná. Preto som rád, že spoločne s Donio môžeme vyhlásiť druhú grantovú výzvu Kto Pomôže Ukrajine,” povedal Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

O podporu môžu žiadať organizácie, ktorých projekty sú zamerané na pomoc ľuďom žijúcim na Ukrajine alebo prichádzajúcim z Ukrajiny na územie Slovenska v dôsledku vojny. Ide najmä o poskytnutie zdravotnej starostlivosti, materiálnej pomoci, sociálneho, psychologického, právneho poradenstva a pomoci, zabezpečenie prístupu k vzdelaniu, bývaniu či práci. Organizácie môžu pre tento účel získať grant vo výške od 15 000 do 25 000 eur. Žiadosti o podporu je možné predkladať do 13. januára 2023.

Viac informácií o výzve nájdete TU.

„Iniciatíva Kto pomôže Ukrajine, ktorá zabezpečovala ubytovanie, materiálnu pomoc, ale aj dobrovoľníkov, psychologickú podporu či jazykové kurzy a ďalšie formy pomoci, použila časť peňazí priamo na pomoc Ukrajinkám a Ukrajincom na Slovensku alebo priamo v ich domovine. Zoznam podporovateľov je dostupný na www.ktopomozeukrajine.sk. Všetky transakcie sú viditeľné na transparentnom účte,“ dodáva Zuzana Suchová, správkyňa Donio n. f.

Finančná výzva #KtoPomozeUkrajine je aktívna. Jednotlivci a firmy môžu stále prispievať na pomoc Ukrajincom a Ukrajinkám. Zvyšná časť získaných darov bude v súlade s vyhlásenou výzvou ďalej používaná na pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou na Ukrajine.

Výzvu podporili:

Ambrela, Amnesty International Slovensko, Bystriny, Centrum komunitného organizovania, Centrum pre európsku politiku, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Človek v ohrození, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ETP Slovensko, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Fairtrade Česko a Slovensko, Kalab – Krajanský inštitút, Karpatská nadácia, Kto pomôže Slovensku, Liga za ľudské práva, Magna, Nadácia Ekopolis, Nadácia Integra, Nadácia Milana Šimečku, Nadácia otvorenej spoločnosti, Návrat, Občianska agentúra komunitného rozvoja, Občianska platforma Nie v našom meste, OZ ADRA, OZ Hekima, OZ Mareena, OZ SAVIO, OZ V.I.A.C, PDCS, Platforma Hlas, Rada pre práva dieťaťa, Rozmanita, SME SPOLU / Ukrajina-Slovensko SOS, Slovenské centrum fundraisingu, Slovenská humanitná rada, Slovenská katolícka charita, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA), Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, Unicef, Ukrajinsko – slovenská iniciatíva, Vagus, VŠZSP sv. Alžbety

Prevzaté z pôvodnej tlačovej správy zo 14. 12. 2022Chcete nám čokoľvek napísať? Na vaše správy sa tešíme na ahoj@donio.sk.

Zdieľať článok