Na pomoc Ukrajincom a Ukrajinkám rozdelíme 1 milión eur od darcov z výzvy Kto pomôže Ukrajine

15. 3. 2022

Pred tromi týždňami sme spojili takmer 40 slovenských mimovládnych a neziskových organizácií a spoločne iniciovali finančnú výzvu #KtoPomozeUkrajine na podporu Ukrajiniek a Ukrajincov v ohrození, ktorým vedia pomôcť naše mimovládne a občianske organizácie. Ide primárne o humanitárnu pomoc na Ukrajine, alebo pomoc tým Ukrajinkám a Ukrajincom, ktorí budú hľadať bezpečie na území SR. Dnes vyhlasujeme prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie projektov, aby prerozdelili prvú časť peňazí – 1 000 000 eur.

Na Slovensku sa za posledné dni zdvihla veľká vlna solidarity, čo sa ukázalo aj na finančnej podpore výzvy #KtoPomozeUkrajine. „Za dva týždne sa od 15-tisíc individuálnych aj firemných darcov vyzbieralo viac ako 1,4 milióna eur, za čo všetkým srdečne ďakujeme,“ hovorí Zuzana Suchová, správkyňa Donio n. f. a spoluzakladateľka iniciatívy Kto pomôže Ukrajine. Teraz prostredníctvom Nadácie Pontis veľkú časť peňazí rozdelíme medzi mimovládne organizácie, ktoré pomáhajú priamo na Ukrajine, ale aj prichádzajúcim ľuďom na úteku.

Na čo budú použité peniaze?

Oblasť podpory je definovaná na pomoc pre ľudí žijúcich na Ukrajine alebo prichádzajúcich z Ukrajiny na územie SR v súvislosti s ich ohrozením vojnou a to výlučne v súvislosti so zabezpečením ochrany ich ľudských práv, poskytnutí nevyhnutných potrieb a pomoci. Ide najmä o poskytnutie zdravotnej starostlivosti, materiálnej pomoci, sociálneho, psychologického, právneho poradenstva a pomoci, zabezpečenie prístupu ku vzdelaniu, bývaniu, práci a iným ľudským potrebám bez ohľadu na vek,  rasu, náboženstvo, národnosť, sexuálnu orientáciu či iné kritériá. Minimálna výška podpory na jednu žiadosť je 25 000,- EUR a maximálna 100 000,- EUR. Viac informácií nájdu organizácie na stránke Nadácie Pontis alebo na linku: https://bit.ly/KtoPomozeUkrajine_financie

Zvyšná časť získaných darov bude tiež použitá na pomoc Ukrajincom a Ukrajinkám, v súlade s vyhlásenou výzvou. „Časť financií použije na pomoc aj priamo iniciatíva Kto pomôže Ukrajine, ktorá v týchto dňoch zabezpečuje ubytovanie, materiálnu pomoc, ale aj dobrovoľníkov a ďalšie formy pomoci pre prichádzajúcich Ukrajincov a tých, ktorí zostali na území Ukrajiny,“ hovorí Zuzana Suchová.

Individuálni darcovia aj firmy môžu aj naďalej solidaritu s Ukrajinkami a Ukrajincami prejaviť tu: https://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine. Táto forma podpory je stále veľmi dôležitá. Ďakujeme.


Výzvu podporujú:

Ambrela, Amnesty International Slovensko, Bystriny, Centrum komunitného organizovania, Centrum pre európsku politiku, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Človek v ohrození, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ETP Slovensko, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Fairtrade Česko a Slovensko, Kalab – Krajanský inštitút, Karpatská nadácia, Kto pomôže Slovensku, Liga za ľudské práva, Magna, Nadácia Ekopolis, Nadácia Integra, Nadácia Milana Šimečku, Nadácia otvorenej spoločnosti, Návrat, Občianska agentúra komunitného rozvoja, Občianska platforma Nie v našom meste, OZ ADRA, OZ Hekima, OZ Mareena, OZ SAVIO, OZ V.I.A.CPDCS, Platforma Hlas, Rada pre práva dieťaťa, Rozmanita, SME SPOLU / Ukrajina-Slovensko SOS, Slovenské centrum fundraisingu, Slovenská humanitná rada, Slovenská katolícka charita, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA), Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, Unicef, Ukrajinsko – slovenská iniciatíva, Vagus, VŠZSP sv. Alžbety

 Prevzaté z pôvodnej tlačovej správy z 15. 3. 2022

Chcete nám čokoľvek napísať? Na vaše správy sa tešíme na ahoj@donio.sk.

Zdieľať článok