Prehľadný zoznam aktualít, organizácií a kontaktov na pomoc Ukrajine

27. 2. 2022

Vo štvrtok 24. 2. 2022 sme sa stali svedkami ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá povedie k tisíckam ľudí utekajúcim zo svojich domovov, mnohým stratám na životoch a nespočetným zraneniam. Rovnako ako nás, vás určite zaujíma, kde sledovať najnovšie informácie, čo robiť, ak máte na Ukrajine blízkych alebo známych a hlavne – ako a kde pomôcť ukrajinským obyvateľom a ľuďom na úteku.

Zásadná finančná a humanitárna pomoc na Ukrajine

Spoločná výzva na Donio

Spojili jsme se s viac ako 30 neziskovými organizáciami na Slovensku i v ČR, aby sme spolu prispeli primárne na humanitárnu pomoc priamo na Ukrajine (dodanie jedla a hygienických balíčkov i psychologickú pomoc pre deti aj.), ale i na podporu ľudí, ktorí boli nútení utiecť na Slovensko.

Zverejnili sme formulár pre tých, ktorí dokážu poskytnúť ubytovanie a transport utečencom, ale aj pre ľudí, ktorí dokážu poskytnúť, sociálnu podporu, psychologickú a pedagogickú pomoc, alebo dobrovoľníkov na aktivity pre deti.

Hľadáme aj tlmočníkov, či ľudí so zdravotníckym a právnym vzdelaním.

Pomáhať budeme v spolupráci s organizáciami ako Človek v ohrozeni, Nadácia Integra, OZ SAVIO, Adra, SME SPOLU / Ukrajina-Slovensko SOS, Ukrajinsko – slovenská iniciatíva a ďalšie.

Človek v ohrození

https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/

Dary budú použité na pomoc obetiam ozbrojeného konfliktu: ľuďom, ktorí kvôli vojne opúšťajú svoje domovy a na ochranu ohrozených rodín a jednotlivcov. Vyzbierané peniaze pomôžu zabezpečiť pitnú vodu a jedlo, psychosociálnu podporu, bezpečné ubytovanie a pokryjú ďalšie vzniknuté humanitárne potreby. Organizácia Človek v ohrození dlhodobo realizuje aktivity na Ukrajine. Časť peňazí bude použitá na základné potreby ukrajinských utečencov na Slovensku.

Magna

https://donate.magna.org/sk/ukrajina/

Organizácia Magna dlhodobo poskytuje pomoc hlavne v oblasti zdravotnej starostlivosti na Ukrajine a má tam aktuálne zásoby liekov a zdravotníckeho materiálu. Jej pracovníci sú v teréne vždy, keď to situácia umožní. Váš dar im umožní pomôcť ľuďom postihnutým vojnou, medzi ktorými je aj viac ako 300-tisíc detí.

UNICEF
https://www.unicef.sk/ukrajina/

Vaše príspevky budú použité na pomoc deťom a ich rodinám, konkrétne na zabezpečenie ich základných potrieb: jedla, liekov, strechy nad hlavou, prístupu k čistej vode a psychosociálnej pomoci.

Slovenský Červený kríž

https://redcross.darujme.sk/pomahame-ukrajine/

Pracovníci a dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža sú pripravení pomáhať na hraniciach s Ukrajinou – poskytovať prvú pomoc, asistovať v prípade potreby prepravy imobilných ľudí, pri podporných službách a poskytovať v rámci svojho mandátu Pátraciu službu – spájanie rodín v prípade, že v dôsledku konfliktu stratia kontakt so svojimi blízkymi.

Nadácia Integra

https://integra.sk/kampane/kriza-na-ukrajine/

Svojím darom podporíte opatrenia, ktoré v čase núdze poslúžia ľuďom na úteku priamo na Ukrajine alebo v okolitých štátoch, najmä v Poľsku a na Slovensku. Na Ukrajine pomohli zriadiť dočasné útočisko pri Kyjeve pre ľudí v pohybe a priamo tam poskytujú pomoc.

Slovenská katolícka charita

https://charita.darujme.sk/ukrajina/

Výnos bude použitý na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu, stravu, ubytovanie a zabezpečenie základných potrieb. Zbierka prebieha v spolupráci s ukrajinskou charitou a lokálnou Caritas Donetsk, dlhodobým partnerom Slovenskej katolíckej charity.

Sme spolu – UkraineSlovakiaSOS

https://smespolu-ukraineslovakia.darujme.sk/sos/

Organizácia pomáha ľuďom v núdzi na Ukrajine už od roku 2014. Teraz potrebuje urgentne zabezpečiť zdravotnícky materiál, spacáky či hygienické potreby pre obete vojny. Informácie o miestach zbierok, kde môžete priniesť potrebné veci, nájdete tu.

Úsmev ako dar

https://usmev.darujme.sk/susedska-pomoc-ukrajine/

Organizácia Úsmev ako dar zameriava svoju pomoc na rodiny, ktoré pred hrozbou vojny museli utiecť z východu Ukrajiny do Užhorodu. Žijú v skromných príbytkoch a sú vďační za každú pomoc. Peniaze budú použité na úhradu energií, liekov a zdravotných pomôcok či lekárskych úkonov.

Depaul Slovensko

https://depaulslovensko.darujme.sk/pomoc-ukrajine/

Depaul Slovensko chce vyzbieranými peniazmi pomôcť kolegom z Depaul Ukrajina. Potrebujú finančnú pomoc, ktorá im v týchto kritických dňoch umožní ďalej pomáhať, a to nielen ľuďom na ulici, ale aj ďalším, ktorí kvôli vojne ušli alebo stratili svoj domov. Zbierkou bude financovaná humanitárna pomoc podľa potrieb, ktoré budú na ukrajinskej strane. Ak sa situácia zhorší a kontakt bude prerušený, peniaze budú použité na pomoc ukrajinským utečencom na Slovensku.

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi

https://acn-slovensko.darujme.sk/ukrajina-fd278/

Peniaze budú využité na poskytovanie jedla, vody, zdravotnej starostlivosti či úkrytu obetiam vojny a obrovskému množstvu ľudí, ktorí sa dali na útek. Ďalej z nich bude financovaná okamžitá pomoc obyvateľom diecéz v núdzi v regiónoch Charkova, Záporožia, Donecka, Odesy a na Kryme. Peniazmi tiež umožníte 4 789 kňazom a 1 350 rehoľným sestrám naprieč Ukrajinou, aby mohli naďalej pomáhať núdznym v ich farnostiach.

ICEJ – Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem na Slovensku

https://icej.darujme.sk/utek-do-bezpecia/ 

Dary budú použité na pomoc pri evakuácii ukrajinských židov.

Ukrajinský červený kríž

https://redcross.org.ua/en/

Červený kríž bude môcť vďaka vašim príspevkom okamžite poskytovať prvú pomoc v oblastiach s obmedzeným prístupom k zdravotníckym službám a humanitárnu pomoc všetkým ľuďom v núdzi.

Linky a adresy rýchlej psychologickej pomoci

 • Internetová poradňa pre mladých IPčko.sk
 • Linka pre mladých so zdravotným postihnutím dobralinka.sk
 • Linka dôvery Nezábudka 0800 800 566 (nonstop)
 • Online poradňa Ligy za duševné zdravie
 • Linka detskej istoty 116 111
 • Národná linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Organizácie podporujúce vojenskú liniu

 • Save Life: Nezisková organizácia zaisťujúca podporný vojenský materiál (nie zbrane) hlavne do oblasti Donbasu, vojenský výcvik a sociálne integrácie vojenských veteránov. 
 • Donbas SOS: Organizácia na pomoc ľuďom žijúcim v Donbase, ľuďom, ktorí boli nútení z oblasti utiecť do inej časti krajiny, a oslobodeným vojnovým zajatcom.
 • Crimea SOS: Crimea SOS sa stará o humanitárnu ale i ľudskoprávnu pomoc v oblasti Krymu už od roku 2014.
 • Hospitallers : Prápor združujúci lekárov, medikov a dobrovoľníkov za účelom poskytovania lekárskej starostlivosti ukrajinským vojakom priamo v predných líniách.

Spravodajstvo a nezávislá žurnalistika

 • UKRPravda News: Spravodajstvo, ktoré založil v roku 2000 Gongadze, prominentný novinár, ktorý bol v tom istom roku zavraždený. Jedno z najvýznamnejších nezávislých médií na Ukrajine, ktoré bojuje za odhaľovanie politickej kriminality, korupčných a štátnych zločinov. Najnovšie aktuality priamo z miesta diania.
 • Slidstvo: Nezávislá agentúra fungujúca od roku 2012, ktorá má za sebou produkciu niekoľkých dokumentov ocenených kritikmi v oblasti odhaľovania korupcie.
 • Zaborona Media: Nezávislý hub založený investigatívnymi novinármi.

Organizácie na pomoc deťom

 • Tabletochki: Nadácia na podporu ukrajinských onkologicky nemocných detí od 10 let. Dodává lekársku i psychosociálnu starostlivosť.
 • ChildrenWeWillMakeIt: Hnutie, ktoré medializovala zbierka viac ako 2 miliónov USD na paliatívnu starostlivosť ukrajinského chlapčeka s nevyliečiteľnou chorobou SMA. 
 • Ruka ob Ruku: Ukrajinský bežecký klub pre handicapované deti. Usporadúvajú športové udalosti pre deti s postihnutím a starajú se o ich integráciu do spoločnosti.

Organizácie na pomoc seniorom

 • Happy Old: Charitatívna organizácia na pomoc seniorom po celej Ukrajine. Organizuje donášky jedla, nákupov a zdravotníckej starostlivosti.
 • Let's Help: Organizácia pomáhajúca zaisťovať domovy pre seniorov po celej Ukrajine, ľuďom starším ako 60 rokov pomáha tiež v oblasti edukácie a sociálnej integrácie.
 • Starenki: Iniciatíva za účelom osvety v oblasti života v staršom veku.

Organizácie na pomoc zvieratám

 • Sirius: Najväčší ukrajinský útulok, fungujúcí od roku 2000 a starajúci sa o viac ako 3000 zvierat v núdzi.
 • Happy Paw: Charita zaisťujúca informovanosť verejnosti o práve stratených a nájdených psov.
 • UAnimals: Hnutie bojujúce za práva zvierat a starajúce sa o zvieratá, ktoré čelia násiliu a agresii.

Chcete nám napísať? Na vaše správy se tešíme na ahoj@donio.sk

Chcete nám čokoľvek napísať? Na vaše správy sa tešíme na ahoj@donio.sk.

Zdieľať článok