Pomoc na hraniciach, jazykové kurzy aj psychologická podpora. Na pomoc Ukrajincom sme rozdelili milión eur medzi 20 organizácií

1. 4. 2022

Spoločne s iniciatívou Kto pomôže Ukrajine sme vyhlásili grantovú výzvu na prerozdelenie 1 milióna eur na pomoc ľuďom, ktorých zasiahla vojna na Ukrajine. O finančnú podporu, ktorú sprostredkuje Nadácia Pontis, sa spolu uchádzalo až 108 projektov mimovládnych a neziskových organizácií. Komisia vo finále vybrala 20 žiadateľov, ktorí získajú podporu v celkovej hodnote 999 401,15 eur na pomoc Ukrajincom a Ukrajinkám prichádzajúcim na Slovensko alebo priamo ľuďom na Ukrajine.

Pred mesiacom sme spojili takmer 40 slovenských mimovládnych a neziskových organizácií a spoločne iniciovali finančnú výzvu #KtoPomozeUkrajine na pomoc ľuďom, ktorí trpia vojnou na Ukrajine. Ku dnešnému dňu sa cez výzvu vyzbieralo viac ako 1,6 milióna eur. Donio n.f. v polovici marca prostredníctvom Nadácie Pontis vyhlásil výzvu na predkladanie projektov, aby prerozdelili prvú časť peňazí na pomoc – 1 000 000 eur.

Do grantovej výzvy sa prihlásilo 108 projektov, ktorí spolu žiadali o viac ako 6,5 milióna eur. Do hodnotenia postúpilo 94 z nich, ktoré spĺňali formálne náležitosti a z ktorých komisia vo finále vybrala 20 projektov. „Toto množstvo ukazuje aká veľmi je v tejto kríze potrebná pomoc, ale aj koľko toho slovenské občianske, neziskové a mimovládne organizácie už robia. Sami sme boli prekvapení tým, koľko organizácií a iniciatív z najrôznejších kútov Slovenska pomáha či už prichádzajúcim Ukrajincom a Ukrajinkám, alebo tým, ktorí zostávajú na Ukrajine. Bolo veľmi ťažké vybrať iba dvadsať z nich, ktoré môžeme v tejto chvíli podporiť,“ hovorí spoluzakladateľka iniciatívy Kto pomôže Ukrajine a manažérka dobročinných výziev Zuzana Suchová.

Podporené aktivity rôznym spôsobom pomáhajú ľuďom zasiahnutým vojnou – od nepretržitej prevádzky bodu prvého kontaktu na hraniciach a pomoci v teréne, cez podporu prichádzajúcich onkologických pacientov až po bezplatné jazykové kurzy slovenčiny pre Ukrajincov a Ukrajinky. Medzi podporenými organizáciami sú napríklad občianske združenie Odyseus, nezisková organizácia Mareena, Nadácia DEDO či psychologická poradňa IPčko. Zoznam všetkých podporených projektov a viac informácií nájdete na webe Nadácie Pontis.

Komisia skúmala či predkladané žiadosti spĺňajú humanitárne princípy, tiež hodnotila aktuálnosť a relevantnosť navrhovaných aktivít a materiálnej pomoci, hospodárnosť a účelnosť či spoluprácu s inými aktérmi poskytujúcimi pomoc bola vyhodnocovaná ako podporné kritérium. Jeden projekt mohol získať podporu minimálne 25,000 eur a maximálne 100,000 eur. Komisiu tvorili Zuzana Suchová, správkyňa Donio n.f., Karolína Miková, riaditeľka PDCS, Amra Sarajlić, odbor migrácie a integrácie, Migračný úrad MV SR, Daniel Kaba, Ambrela – Platforma rozvojových organizácií a Braňo
Tichý, expert v oblasti ľudských práv a rozvojovej pomoci.

„Situáciu na Ukrajine vnímame v Nadácii Pontis veľmi citlivo. Preto sme radi poskytli naše vedomosti z oblasti správy a rozdeľovania finančných zdrojov a spolupracovali s Donio n. f. na grantovej výzve Kto pomôže Ukrajine. Všetkým dobrým ľuďom, ktorí prispeli do verejnej zbierky, vyjadrujeme vďaku. Ja osobne oceňujem aj prístup odborníčok a odborníkov z hodnotiacej komisie, ktorí mali tú najťažšiu úlohu vybrať konkrétne projekty. Ku každej žiadosti pristupovali individuálne a posudzovali ju z viacerých pohľadov. Rešpekt aj celému tímu Donia, za rýchlu reakciu pri vyhlasovaní výzvy a získanú sumu,“ uviedla Radana Deščíková, senior programová manažérka Nadácie Pontis.

Finančná výzva #KtoPomozeUkrajine je aktívna, jednotlivci a firmy môžu stále prispievať na pomoc Ukrajincom a Ukrajinkám. Zvyšná časť získaných darov bude v súlade s vyhlásenou výzvou ďalej
používaná na pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou na Ukrajine. „Táto kríza sa bohužiaľ neskončí tak skoro a pomoc bude potrebná aj naďalej. Časť financií použije na pomoc aj priamo iniciatíva Kto pomôže Ukrajine, ktorá zabezpečuje ubytovanie, materiálnu pomoc, ale aj dobrovoľníkov, psychologickú podporu a ďalšie formy pomoci,“ dodáva Zuzana Suchová.

Výzvu podporujú:
Ambrela, Amnesty International Slovensko, Bystriny, Centrum komunitného organizovania, Centrum pre európsku politiku, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Človek v ohrození, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ETP Slovensko, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Fairtrade Česko a Slovensko, Kalab – Krajanský inštitút, Karpatská nadácia, Kto pomôže Slovensku, Liga za ľudské práva, Magna, Nadácia Ekopolis, Nadácia Integra, Nadácia Milana Šimečku, Nadácia otvorenej spoločnosti, Návrat, Občianska agentúra komunitného rozvoja, Občianska platforma Nie v našom meste, OZ ADRA, OZ Hekima, OZ Mareena, OZ SAVIO, OZ V.I.A.C, PDCS, Platforma Hlas, Rada pre práva dieťaťa, Rozmanita, SME SPOLU / Ukrajina-Slovensko SOS, Slovenské centrum fundraisingu, Slovenská humanitná rada, Slovenská katolícka charita, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA), Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, Unicef, Ukrajinsko – slovenská iniciatíva, Vagus, VŠZSP sv. Alžbety 

Chcete nám čokoľvek napísať? Na vaše správy sa tešíme na ahoj@donio.sk.

Zdieľať článok