Stanovisko neinvestičného fondu Donio k Banke lásky

4. 9. 2023

V Donio n. f. sme vyhlásili dobročinnú výzvu “Banskú Štiavnicu ničil požiar. Pomôžme!” v deň vzniku požiaru 18. 3. 2023.
Do jej ukončenia 4 573 individuálnych a firemných darcov spoločne na hlavnú výzvu a jednotlivé darcovské výzvy poškodených prispelo 208 595 €.  
Priebeh oboch grantových kôl a ich výsledky sú publikované v sekcii Aktuality

Predstavitelia Banky lásky si na rozdiel od ostatných poškodených nepodali žiadosť v pôvodných ani náhradných termínoch, s odôvodnením:
„Banka Lásky, pokiaľ nebude uzavreté vyšetrovanie, sa nebude zatiaľ uchádzať o financie z vašej zbierky. Považujeme to za slušné a korektné.“
Napriek uvedenému, sme im alokovali sumu viac ako 44 tisíc eur podľa podmienok prvej grantovej výzvy a mali možnosť sa uchádzať o podporu aj z tej druhej v termíne uzávierky do 30. 5. 2023 o 17:00. Banka lásky nakoniec žiadosti emailom poslala dňa 13. a 19. 6. 2023. Žiadosť o čerpanie prostriedkov z prvého kola výzvy zo dňa 13. 6. 2023 bola prijatá, pričom žiadosť o dodatočné financie z druhého kola výzvy zo dňa 19. 6. 2023 bola zamietnutá ako nespĺňajúca formálne podmienky výzvy. 
 
Banke lásky zatiaľ neboli poskytnuté financie z prvého kola grantovej výzvy pre nasledovné dôvody:

1. Pre urýchlenie procesu, bola počas kontroly prvej grantovej žiadosti Banke lásky zaslaná darcovská zmluva na doplnenie údajov potrebných na jej uzatvorenie. Právny zástupca Banky lásky nám poslal darcovskú zmluvu zmenenú v podstatných bodoch a podpísanú bez predchádzajúcej konzultácie so správkyňou neinvestičného fondu Donio. Tento postup a úpravy zmluvy neboli akceptované.
 
2. V žiadosti boli nájdené zásadné nezrovnalosti. Žiadosť nepodali vlastníci nehnuteľnosti Banky Lásky, ktorými ku dátumu žiadosti boli páni Brossman a Majsniar, ale nezisková organizácia Marína a Sládkovič. Priamo v podmienkach výzvy bolo uvedené, že ak o financie nežiada vlastník, ale nájomca, musí toto doložiť nájomnou zmluvou. Takúto zmluvu dodnes predstavitelia Banka lásky nepredložili. Naviac dňa 4. 8. 2023 došlo ku zmene vlastníkov tejto nehnuteľnosti.
 
3. Ešte vážnejšou prekážkou vyplatenia príspevku je predložené vyúčtovanie, ktoré predstavitelia Bansky lásky predložili. Faktúry za opravy strechy budovy Banky Lásky ako objednávateľ zaplatila firma Dom Maríny, s.r.o., čo je iná právnická osoba ako o podporu žiadajúca nezisková organizácia organizácia Marína a Sládkovič. Samozrejme nie je možné podpísať zmluvu a poskytnúť peniaze subjektu, ktorý predloží nepoužiteľné vyúčtovanie. 
 
V Donio n. f. stále disponujeme alokovanou sumou viac ako 44 tisíc. Preto sme emailom 4. 9. 2023 vyzvali právneho zástupcu „Banky lásky“, aby vyjasnili tieto nezrovnalosti. Termín dodania opravených žiadostí od aktuálnych vlastníkov, alebo nájomcov a správneho vyúčtovania bol určený na 17. 9. 2023. Po tomto termíne budú peniaze ďalej prerozdelené tak, aby naplnili účel dobročinnej výzvy “Banskú Štiavnicu ničil požiar. Pomôžme!”

Chcete nám čokoľvek napísať? Na vaše správy sa tešíme na ahoj@donio.sk.

Zdieľať článok