Projekt ukončený:

KOLESO: Podporte vznik časopisu o dejinách Zvolenskej kotliny

Míľnik 1/4

Podpora touto sumou nám vďaka vám umožní vydať a distribuovať prvé číslo (09/2024) časopisu KOLESO.

Získaných 0 € 281 €
1 375 €

Míľnik 2/4

Vďaka Vašej podpore uvedenej sumy, dokážeme vydať a distribuovať dve čísla (09/2024, 12/2024) časopisu KOLESO

Získaných 0 € 281 €
2 750 €

Míľnik 3/4

Táto suma nám vďaka vašej podpore umožní vydať tri vydania (09/2024, 12/2024, 03/2025) časopisu KOLESO

Získaných 0 € 281 €
4 125 €

Míľnik 4/4

Vďaka vyzbieranej sume sa nám podarí vydať štyri čísla (09/2024, 12/2024, 03/2025, 06/2025) časopisu KOLESO a distribuovať ich.

Získaných 0 € 281 €
5 500 €
 -
8 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
35 €
Priemerná výška daru
100 €
Najvyšší dar
48 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

KOLESO: Podporte vznik časopisu o dejinách Zvolenskej kotliny

Míľnik 1/4

Podpora touto sumou nám vďaka vám umožní vydať a distribuovať prvé číslo (09/2024) časopisu KOLESO.

Získaných 0 € 281 €
1 375 €

Míľnik 2/4

Vďaka Vašej podpore uvedenej sumy, dokážeme vydať a distribuovať dve čísla (09/2024, 12/2024) časopisu KOLESO

Získaných 0 € 281 €
2 750 €

Míľnik 3/4

Táto suma nám vďaka vašej podpore umožní vydať tri vydania (09/2024, 12/2024, 03/2025) časopisu KOLESO

Získaných 0 € 281 €
4 125 €

Míľnik 4/4

Vďaka vyzbieranej sume sa nám podarí vydať štyri čísla (09/2024, 12/2024, 03/2025, 06/2025) časopisu KOLESO a distribuovať ich.

Získaných 0 € 281 €
5 500 €
Zakladateľ
Spod Skleného zámku, o. z.
Dátum pridania
13. 5. 2024
Posledná aktualita

3. 7. 2024 7:44

Srdečná vďaka za podporu

Milí darcovia, sme Vám veľmi vďační za finančnú podporu novovznikajúceho regionálneho časopisu Koleso. Žiaľ, nepodarilo sa nám vyzbierať potrebnú časť finančných prostriedkov na tlač prvého čísla. Peniaze Vám budú v najbližších dňoch vrátené. Časopis Koleso však tvoríme ďalej, veríme, že jeho prvé číslo (pravdepodobne v elektronickej verzii) sa k čitateľom dostane v septembri tohto roka. S vďakou za vašu priazeň redakčný tím Kolesa.

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Kam nás povedie roztočené KOLESO času?

Úlohou štvrťročníka (formát B5) bude na 64 farebných stranách prinášať Vám predovšetkým historické zaujímavosti Zvolenskej kotliny.
Cieľom časopisu je budovať regionálne povedomie, informovanosť, hrdosť a vnímanie identity nášho kraja.

Prispejte k tomu, aby sme mohli zaujímavý obsah prinášať aj naďalej.

Ako je známe, kotlina sa tiahne od Ľubietovej, cez Slovenskú Ľupču, Banskú Bystricu, Zvolen, Sliač až po Detvu a Hriňovú.

Pozornosť autorov sa preto zameriava na uvedené lokality a priľahlé obce patriace pod okresy Banská Bystrica, Zvolen a Detva. Sme si vedomí, že životy ľudí, ich príbehy a osudy neraz prekračujú geografické hranice a administratívne členenie území, preto aj my neraz nazrieme za ne.

Okrem dávnych či nedávnych udalostí sa v Kolese dočítate o konkrétnych ľuďoch, ktorí ovplyvnili dianie v župe, mestách, obciach, hospodárstve, kultúre, architektúre, školstve, športe a pod., spoznáte atraktívne, či menej známe miesta a v rubrike Rozhovor vás zoznámime s inšpiratívnymi ľuďmi Zvolenskej kotliny.

 
V každom čísle nájdete Dejinárium, ktoré vás prevedie okrúhlymi výročiami dôležitých udalostí a poslúži ako spomienka na nežijúce osobnosti regiónu. Veríme, že časopis zatraktívni rubrika Napísali pred rokmi… Pôjde o pohľad do minulosti cez staré tlače, periodiká, kroniky.

V prvom čísle nás napríklad koleso času zavedie k tajomnému pravekému hradisku Gunda pri Ostrej Lúke, na zaniknutú Lesnú železnicu v Hriňovej, ozrejmíme si počiatky slávnej zvolenskej železiarskej fabriky UNION, v stredoveku sa ocitneme vďaka kultúrnym pamiatkam v Ponikách, z komentára v Zvolenských novinách z roku 1909 sa dozvieme o voľbe evanjelického farára Michala Bázlika a článok o Pamätníku SNP v Banskej Bystrici nám priblíži jeho jedinečnú architektúru a slávnostné odhalenie pred 55 rokmi.

Inšpiratívnym sa Vám určite stane rozhovor s docentom Rastislavom Podobom, pôsobiacim v Banskej Bystrici, ktorého v maliarskej tvorbe inšpiruje príroda.

Kto Vás bude sprevádzať v čase?

Časopis KOLESO vydáva novozaložené Spod Skleného zámku, o. z. Za tvorbou periodika stoja Mgr. Michal Várošík, publicista, PaedDr. Marcel Páleš, publicista, Mgr. Ľubica Miľanová, historička a CSILic. Zuzana Vrťová, publicistka, všetci sú členovia redakčnej rady.

Na článkoch sa okrem nich budú podieľať historici, archeológovia, architekti, publicisti, ako aj ďalší odborníci z tej-ktorej oblasti.

Časopis Koleso vzniká z iniciatívy zanietených nadšencov so záujmom o miesto, v ktorom žijú. Robia tak bez akejkoľvek odmeny. Inak by nebolo možné sa na túto dobrodružnú, zároveň krásnu a vzrušujúcu cestu vydať.

Podporte dobrodružné cestovanie v čase

Periodikum bude môcť vychádzať iba vďaka Vašim finančným príspevkom, ktoré možno považovať za akési predplatné časopisu. V kampani sa uchádzame o sumu potrebnú na vydanie prvých štyroch čísel, čo znamená publikovanie počas jedného roka.

Uvedená suma 5 500 €, o ktorú sa uchádzame, zahŕňa len náklady na tlač, distribúciu a účtovníctvo. Vzhľadom na to sa potešíme reklame, ktorej sme v časopise vyhradili priestor. Časopis si bude možné zakúpiť aj na vyhradených miestach v Banskej Bystrici, Zvolene, Sliači, Detve a Hriňovej.

Na záver mi dovoľte zaželať predovšetkým Vám čitateľom, rovnako autorom, spolupracovníkom a podporovateľom príjemné a pohodlné cestovanie na kolesách času!

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

3. 7. 2024 7:44

Srdečná vďaka za podporu

Milí darcovia, sme Vám veľmi vďační za finančnú podporu novovznikajúceho regionálneho časopisu Koleso. Žiaľ, nepodarilo sa nám vyzbierať potrebnú časť finančných prostriedkov na tlač prvého čísla. Peniaze Vám budú v najbližších dňoch vrátené. Časopis Koleso však tvoríme ďalej, veríme, že jeho prvé číslo (pravdepodobne v elektronickej verzii) sa k čitateľom dostane v septembri tohto roka. S vďakou za vašu priazeň redakčný tím Kolesa.

3. 7. 2024 7:40

Srdečná vďaka za podporu

Milí darcovia, sme Vám veľmi vďační za finančnú podporu novovznikajúceho regionálneho časopisu Koleso. Žiaľ, nepodarilo sa nám vyzbierať potrebnú časť finančných prostriedkov na tlač prvého čísla. Peniaze Vám budú v najbližších dňoch vrátené. Časopis Koleso však tvoríme ďalej, veríme, že jeho prvé číslo (pravdepodobne v elektronickej verzii) sa k čitateľom dostane v septembri tohto roka. S vďakou za vašu priazeň redakčný tím Kolesa.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  10. 6. 2024 16:22
Štedrý darca
23 €  •  7. 6. 2024 9:28
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  29. 5. 2024 0:32
Láskavý darca
23 €  •  21. 5. 2024 19:51
Milý darca
25 €  •  20. 5. 2024 19:31
Štedrý darca
25 €  •  20. 5. 2024 14:58
Láskavý darca
30 €  •  13. 5. 2024 21:16
Veľkorysý darca
30 €  •  13. 5. 2024 15:11

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu