Úspešne dokončené:

Pomôžte ľuďom, ktorí sa boja o svoje zdravie a zdravie detí kvôli spaľovaniu

Míľnik 1/2

Budeme môcť odobrať vzorky z jedného odberového miesta. Chceme vedieť čo na nás padá…

Získaných 0 € 2 545 €
2 500 €

Míľnik 2/2

Budeme môcť odobrať vzorky z dvoch odberových miest. Chceme vedieť čo na nás padá…

Získaných 0 € 2 545 €
5 000 €
 -
65 darcov
Celkom sa zapojilo
39 €
Priemerná výška daru
252 €
Najvyšší dar
120 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžte ľuďom, ktorí sa boja o svoje zdravie a zdravie detí kvôli spaľovaniu

Míľnik 1/2

Budeme môcť odobrať vzorky z jedného odberového miesta. Chceme vedieť čo na nás padá…

Získaných 0 € 2 545 €
2 500 €

Míľnik 2/2

Budeme môcť odobrať vzorky z dvoch odberových miest. Chceme vedieť čo na nás padá…

Získaných 0 € 2 545 €
5 000 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Zelený živel o.z.
Dátum pridania
10. 2. 2023
Posledná aktualita

12. 6. 2023 20:11

Poďakovanie

Milí podporovatelia,

Pred niekoľkými dňami skončila výzva „Pomôžte ľuďom, ktorí sa boja o svoje zdravie a zdravie detí kvôli spaľovaniu“. Srdečne ďakujeme za Vašu štedrosť. Veríme, že aj vďaka tejto podpore sa podarí rýchlejšie zistiť stav životného prostredia ľudí žijúcich v bezprostrednej blízkosti cementárne so spoluspaľovaním odpadu.

Zelený živel o.z.

Zobraziť celú aktualitu

Ľudia sa boja o zdravie a bojujú proti spaľovaniu väčšieho množstva odpadu

Zelený živel o.z. spojilo sily s PRO NATURO o.z., obyvateľmi a vybranými miestnymi samosprávami v Turnianskej kotline, aby spoločne dosiahli zlepšenie súčasného stavu životného prostredia, ktoré priamo vplýva na zdravie obyvateľov a zdravie ich detí. Domovy miestnych obyvateľov sa nachádzajú iba stovky metrov od jedného z najväčších znečisťovateľov životného prostredia na Slovensku – Cementárne Turňa nad Bodvou, ktorá spaľuje desiatky tisíc ton odpadu ročne. Pomôžte obyvateľom s financovaním výskumu, vďaka ktorému sa zistí, v akom stave je ich životné prostredie po takmer 20 rokov trvajúcom spaľovaní odpadu v cementárni. Štátne inštitúcie obyvateľom zatiaľ neposkytli spoľahlivú oporu. Preto sa obracajú na dobrovoľných láskavých darcov s prosbou o finančnú podporu.

Pomôžte obyvateľom žijúcim v okolí Cementárne Turňa nad Bodvou

Obyvateľom z bezprostredného okolia Cementárne Turňa nad Bodvou sa za uplynulých takmer 20 rokov výrazne zhoršila kvalita života a zdravia. Cementáreň od roku 2006 začala spaľovať odpad dovezený väčšinou zo zahraničia. Obyvatelia v najbližšom zastavanom území sú odvtedy vystavení nadmernému hluku v denných i nočných hodinách. Hladina hluku často prekračuje normou stanovené limity. V okolitom prostredí sa od začiatku spoluspaľovania objavil čierny prach, ktorý je mimoriadne priľnavý. Sadá nielen na strechy a spevnené plochy, ale aj na ovocie a zeleninu vypestovanú v záhradách obyvateľov a lokálnych pestovateľov. Deti tento prach vdychujú noštekmi a zrejme sa dostáva aj do ich pľúc. Medzi miestnym obyvateľstvom bol zaznamenaný zvýšený výskyt ochorení, ktoré tu v minulosti v takej miere nemali.

Keďže pri spaľovaní (alebo pri rozbiehaní a ukončovaní procesu spaľovania) odpadu vznikajú aj nebezpečné toxické látky, obyvateľstvo na súčasný nepriaznivý stav poukázalo opakovane kontaktovaním príslušných inštitúcií. Žiaľ, dôsledné meranie imisií, ani výskum biomonitoringom zo strany štátnych orgánov nebol zatiaľ zabezpečený. Obyvatelia denno-denne popri svojich pracovných a rodinných povinnostiach neúnavne nadväzujú kontakty so špecialistami a odborníkmi, ktorí im nezištne pomáhajú v ich úsilí o zlepšenie životného prostredia a tým aj zachovania zdravia.

Obyvateľom prišli na pomoc aj odborníci z akreditovaných laboratórií, ktorí by výskum biomonitoringom vedeli vykonať. K tomu je potrebné odborne odobrať vzorky ihličia, machu, lišajníkov… Odobraté vzorky za stanovených podmienok je potrebné následne previezť do zahraničných laboratórií, kde budú podrobené výskumu. Výskum je nutné zrealiovať čo najskôr. Dôvod? Vedenie cementárne má za cieľ zvýšiť objem spaľovaného odpadu zo 65 000 ton ročne na 115 000 ton ročne. Z čoho väčšina je dovezená zo zahraničia. Ak by k realizácii zámeru v cementárni napokon došlo, znamenalo by to pre obyvateľov zvýšenie hlučnosti a zrejme aj viac čierneho prachu v ich záhradách.

Miestnych napĺňajú obavy o zdravie detí, pretože sú si vedomí výsledkov najnovších výskumov realizovaných vo vyspelých štátoch Európy, na základe ktorých sa odporúča minimalizovať likvidáciu odpadu spaľovaním. Persistentné dioxíny a furány, ktoré našli v slepačích vajíčkach a machu v skúmaných lokalitách mnohonásobne prevyšovali európske limity a neboli vhodné na konzumáciu. A ako je to v okolí našej cementárne so spaľovaním odpadu? Obyvatelia to potrebujú vedieť…

Mach a lišajníky sú spoľahlivými indikátormi stavu životného prostredia. Výskum odobratých vzoriek biomonitoringom pomôže obyvateľom buď rozplynúť ich obavy, alebo postúpiť s prípadom v záujme zlepšenia životného prostredia a uchovania svojho zdravia a zdravia svojich detí. Pomôžte obyvateľom s financovaním výskumu. Štátne inštitúcie obyvateľom zatiaľ neposkytli očakávanú oporu. Preto sa obracajú na dobrovoľných láskavých darcov s prosbou o finančnú podporu.

Cementáreň sa nachádza v bezprostrednej blízkosti vzácnej rumenice turnianskej, naproti jedinečnej Zádielskej tiesňave a v susedstve NP Slovenský kras. Ak sa preukáže prítomnosť vysoko nebezpečných  toxínov (persistentných dioxínov a furánov) v odobratých vzorkách, tak v ohrození sú nielen obyvatelia, ale aj vzácne biotopy rastlinnej a živočíšnej ríše. Persistentné toxíny sa v životnom prostredí neodbúravajú. Usadzujú sa v sedimentoch, ukladajú sa do tukových buniek živočíchov a ich produktov, čím sa dostávajú do potravinového reťazca. Výskum vzoriek z Turnianskej kotliny bude mať zásadnú výpovednú hodnotu a môže zmeniť životy a budúcnosť mnohým ľuďom, ktorým nie je ľahostajné v akom stave zanechajú životné prostredie pre budúce generácie. Ak výsledky laboratórneho výskumu odobratých vzoriek budú uspokojivé, prispeje to k psychickej pohode obyvateľov.

Autori fotografií a fotografované osoby vyjadrili svoj súhlas s použitím fotografií v kampani. Viac informácií o boji obyvateľov a o spôsobe využitia finančných príspevkov darcov budú priebežne zverejňované na www.zelenyzivel.sk

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Peniaze získané v kampani budú použité výlučne na financovanie:
– odobratia vzoriek odbornými pracovníkmi,
– bezpečný prevoz vzoriek do zahraničnych laboratórií,
– výskum odobratých vzoriek a mapovanie lišajníkov za účelom zistenia prítomnosti persistentných toxických látok a ťažkých kovov v akreditovaných laboratóriách,
– nákup nevyhnutného technického vybavenia.

Skúmanie v jednom odberovom mieste stoji 2 500 Eur. Čím viac takýchto odberových miest budeme mať, tým budú výsledky dôveryhodnejšie.

Obyvatelia, ktorých zdravie a budúcnosť môžete ovplyvniť VAŠIM finančným príspevkom vopred úctivo ďakujú.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

12. 6. 2023 20:11

Poďakovanie

Milí podporovatelia,

Pred niekoľkými dňami skončila výzva „Pomôžte ľuďom, ktorí sa boja o svoje zdravie a zdravie detí kvôli spaľovaniu“. Srdečne ďakujeme za Vašu štedrosť. Veríme, že aj vďaka tejto podpore sa podarí rýchlejšie zistiť stav životného prostredia ľudí žijúcich v bezprostrednej blízkosti cementárne so spoluspaľovaním odpadu.

Zelený živel o.z.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Láskavý darca
20 €  •  9. 6. 2023 15:36
KATALIN
41 €  •  9. 6. 2023 11:01
értünk
Milý darca
10 €  •  9. 6. 2023 10:32
Dobrosrdečný darca
10 €  •  9. 6. 2023 9:54
Štedrý darca
25 €  •  9. 6. 2023 7:31
Láskavý darca
25 €  •  8. 6. 2023 19:42
Veľkorysý darca
25 €  •  8. 6. 2023 19:16
Lovász
20 €  •  8. 6. 2023 19:03
Nech pomôže
Anikó Soltész
30 €  •  8. 6. 2023 19:01
Jozef Soltész
50 €  •  8. 6. 2023 18:58
Pre dobrú vec
Dobrosrdečný darca
100 €  •  7. 6. 2023 20:37
Veľkorysý darca
25 €  •  5. 6. 2023 20:36
PS Hrhov
100 €  •  5. 6. 2023 15:36
Urbariát Háj
150 €  •  5. 6. 2023 15:32
Na podporu nezávislého výskumu
Štedrý darca
100 €  •  31. 5. 2023 15:53
Milý darca
25 €  •  31. 5. 2023 15:50
Dobrosrdečný darca
2 €  •  26. 4. 2023 16:32
Dobrosrdečný darca
1 €  •  26. 4. 2023 16:27
Agrodružstvo Turňa
200 €  •  25. 4. 2023 20:30
Nech pomôže nám všetkým!
Milý darca
3 €  •  20. 4. 2023 17:04
Dobročinný Darca
10 €  •  18. 4. 2023 6:27

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň