Čo dokáže mama

Projektom Čo dokáže mama sa snažíme podporiť všetky mamičky, ktoré túžia po sebarealizácii popri svojich deťoch.

6 Vytvorených výziev
9 336 € Celkom získané

Ukončené výzvy

Aktuality

Viac o organizácii

Každá maminka je skvelá a veľmi veľa dokáže. Jedna pečie výborné torty, iná sa našla v ručných prácach, ďalšia má skúsenosti s účtovníctvom či precvičovaním aerobiku.

Tieto šikovné mamičky doposiaľ nemali priestor na prezentáciu svojich výrobkov a služieb, a preto tvorili len pre svoju rodinu či najbližšie okolie. Mojou veľkou túžbou je podporiť tieto maminky na ceste za ich veľkým snom, aby dokázali svoju záľubu preklopiť v malé podnikanie. Aby neboli po skončení materskej dovolenky nútené ísť do zamestnania, ktoré ich nenapĺňa, ale aby naplno využívali svoj potenciál v práci, ktorá ich skutočne teší.

Iniciatívou Čo dokáže mama sa snažím prispieť aj k riešeniu otázky nezamestnanosti či ťažšieho nástupu matiek do pracovného pomeru po ukončení materskej/rodičovskej dovolenky. Mamy, ktoré by boli kvôli nedostatku pracovných príležitostí, či nevôli súčasných zamestnávateľov, nútené ostať evidované na Úrade práce, si dnes zakladajú vlastné dielničky, kde zamestnávajú svojich prvých zamestnancov. Prostredníctvom našich aktivít a súťaží robíme rozsiahly marketing výsledkom kreatívnej činnosti mám z celého Slovenska, čo im napomáha pri hľadaní nových zákazníkov a v rozvoji ich začínajúcej podnikateľskej činnosti.

Rýchle kontakty

Web: https://www.codokazemama.sk/