Úspešne dokončené:

We help deaf Ukrainians in Eastern Slovakia

Získaných 0 € 3 962 €
od 37 darcov
 -
37 darcov
Celkom sa zapojilo
107 €
Priemerná výška daru
1 842 €
Najvyšší dar
48 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

We help deaf Ukrainians in Eastern Slovakia

Získaných 0 € 3 962 €
od 37 darcov

Všetky kampane overujeme

Dátum pridania
7. 3. 2022

Kto kampaň organizuje? – Who is organising the campaign?

DeafStudio is a civic association that was founded at the end of December 2008 in Presov, Slovakia. The members of DeafStudio are young Deaf people. They are dedicated to education, information about the culture of the Deaf community.

DeafStudio je občianske združenie, ktoré vzniklo koncom decembra 2008 v Prešove na Slovensku. Členmi DeafStudio sú mladí Nepočujúci. Venujú sa vzdelávaniu, informovaniu o kultúre komunít nepočujúcich.

Komu pomôžeme? – Who will we help?

Neighbouring Ukraine has been militarily invaded by the Russian Federation. Bombs are hitting cities and ports. The lives of deaf people are directly threatened. Deaf people on the run from war need our help. Donate and help with us! We are deaf from eastern Slovakia.

Team DeafStudio – www.deafstudio.net

https://deafstudio.net/deaf-ukraine/ 

Susednú Ukrajinu vojensky napadla Ruská federácia. Bomby dopadajú na mestá a prístavy. Životy nepočujúcich ľudí sú priamo ohrozené. Nepočujúci na úteku pred vojnou potrebujú našu pomoc. Darujte a pomôžte spolu s nami! Sme nepočujúci z východného Slovenska.

Tím DeafStudio – www.deafstudio.net

https://deafstudio.net/deaf-ukraine/ 

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

What exactly will the money from this campaign be used for?

Your donations will be used for gasoline (in Slovakia is very expesnive around 1,6–1,9 EUR/l) to take the deaf Ukrainians and for the deaf Ukrainans in case of emergency, food, accommodation and in case of emergency it is necessary to pay various expenses regarding the help of the deaf Ukrainians in eastern Slovakia.

Vaše dary budú použité na benzín (na Slovensku je veľmi drahý okolo 1,6–1,9 EUR/l) na prepravu nepočujúcich Ukrajincov a pre nepočujúcich Ukrajincov v prípade núdze, stravu, ubytovanie a v prípade núdze je potrebné zaplatiť rôzne výdavky týkajúce sa pomoci nepočujúcim Ukrajincom na východnom Slovensku.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Pavel Škrabák
50 €  •  21. 4. 2022 10:47
Dobročiný Darca
20 €  •  5. 4. 2022 11:35
Silvia Herdicka
50 €  •  4. 4. 2022 18:31
Môj dar je pre ukrajinských utečencov tým, čo potrebujú.
Štedrý darca
30 €  •  4. 4. 2022 11:36
Štedrý darca
300 €  •  23. 3. 2022 15:00
Veľkorysý darca
20 €  •  20. 3. 2022 10:30
Láskavý darca
20 €  •  15. 3. 2022 11:14
Dobrosrdečný darca
100 €  •  13. 3. 2022 16:43
Dobrosrdečný darca
20 €  •  12. 3. 2022 21:49
Štedrý darca
50 €  •  12. 3. 2022 17:00
Dobročiný Darca
100 €  •  12. 3. 2022 8:29
Milý darca
50 €  •  11. 3. 2022 20:27
Zuzana Knapová Daubnerová
50 €  •  11. 3. 2022 7:12
Milí priatelia, sme slovanská rodina. My za Ukrajinu, Ukrajina za nás 💙💛
Veľkorysý darca
50 €  •  11. 3. 2022 3:37
Dobrosrdečný darca
5 €  •  11. 3. 2022 3:09
Štedrý darca
150 €  •  11. 3. 2022 1:50
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  10. 3. 2022 22:07
Láskavý darca
50 €  •  10. 3. 2022 19:57
Veľkorysý darca
20 €  •  10. 3. 2022 19:04
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  10. 3. 2022 19:02
Veľkorysý darca
20 €  •  10. 3. 2022 17:10

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň