Výzva ukončená:

Pomôžte nám odborne a včas diagnostikovať autizmus u detí

Získaných 0 € 1 710 €
3 050 €
 -
64 darcov
Celkom sa zapojilo
27 €
Priemerná výška daru
150 €
Najvyšší dar
61 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžte nám odborne a včas diagnostikovať autizmus u detí

Získaných 0 € 1 710 €
3 050 €

Všetky kampane overujeme

Dátum pridania
22. 3. 2022

Kto kampaň organizuje?

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú diagnostiku, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosť o rozvoj nadania, eliminovanie porúch psychického vývinu a porúch správania.

V centre realizujeme testovanie školskej pripravenosti. Významnú úlohu tvoria deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, adaptačné problémy detí v MŠ a pri vstupe do ZŠ. Pomáhame deťom s odloženou povinnou šk. dochádzkou, výkonové zlyhanie žiakov v škole, ťažkosti v učení. Realizujeme diagnostiku a reedukáciu, vykonávame individuálnu a skupinovú prácu s deťmi, program na profesijnú orientáciu žiakov ZŠ a SŠ. Riešime osobnostné ťažkosti, emočné problémy, ťažkosti v sociálnom kontakte, poruchy pozornosti, tréma pod.

Prevencia sociálno -patologických javov – realizujeme preventívne programy na rôzne témy. Metodická pomoc školským zariadeniam, poradenstvo rodičom detí. Spolupráca s VŠ a ich študentami.

Komu pomôžeme?

Nárast požiadaviek na odbornú a včasnú diagnostiku autizmu nás primälo, aby sme sa orientovali na túto oblasť. Z vlastných prostriedkov centra sa odborní zamestnanci zúčastnili a absolvovali vzdelávanie zamerané na diferenciálnu diagnostiku detí s poruchami autistického spektra. Zakúpením testovej batérie ADOS 2 by naše CPPPaP dokázalo zabezpečiť absentujúcu diagnostiku autistických detí nie len v okrese Pezinok, ale v rámci celého Bratislavského kraja. V Bratislavskom kraji máme bohužiaľ len 4 inštitúcie na takúto formu diagnostiky s čakacou dobou 8 až 12 mesiacov, z toho 2 sú súkromné. Je to veľmi dlhá doba, pričom tieto deti a ich rodičia potrebujú okamžitú podporu a pomoc. Splnením tohto cieľa by naše centrum bolo schopné tieto služby zabezpečiť za krátky čas pre všetky naše spádové aj mimo spádové deti. Využitie projektu by bolo obrovským prínosom pre celý kraj, v neposlednom rade by sme zo štátnych CPPPaP boli prví, ktorí by vedeli takéto bezplatné služby ponúknuť širokej verejnosti.

Prosím, pomôžte nám svojim finančným príspevkom získať dostatok zdrojov na zakúpenie batérie, aby sme pomoc mohli realizovať.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Získané finančné prostriedky využijeme na zakúpenie testovej batérie ADOS 2.

ADOS-2 je metódou štandardizovaného posúdenia autistických symptómov u detí vo veku od 12 mesiacov až do dospelosti. Testovací materiál je používaný pre stimuláciu určitého chovania, komunikácie a sociálnych interakcií v rámci päť nezávislých modulov (podľa veku a jazykové + rečovej úrovne). Podľa daných algoritmov je v rámci každého z modulu štandardizovaným spôsobom vyhodnocovaná intenzita autistických symptómov daného jedince. Táto forma diagnostiky je jedinečná a veľmi potrebná pre naše deti a ich rodičov.

Za akúkoľvek finančnú podporu, ktorá nám umožní zakúpenie testovej batérie ADOS 2 od spoločnosti Psychoproft, s.r.o., budeme veľmi vďační.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Láskavý darca
50 €  •  20. 5. 2022 15:47
Veľkorysý darca
10 €  •  20. 5. 2022 11:39
Dobročinný Darca
100 €  •  19. 5. 2022 8:58
Milý darca
5 €  •  17. 5. 2022 13:53
Darca, ktorý je za každú dobrosť
50 €  •  12. 5. 2022 10:06
Darca, ktorý je za každú dobrosť
100 €  •  11. 5. 2022 8:18
Láskavý darca
50 €  •  10. 5. 2022 10:22
Milý darca
10 €  •  2. 5. 2022 14:37
Darca, ktorý je za každú dobrosť
20 €  •  2. 5. 2022 8:46
Dobrosrdečný darca
20 €  •  2. 5. 2022 7:45
Darca, ktorý je za každú dobrosť
5 €  •  1. 5. 2022 20:24
Milý darca
20 €  •  1. 5. 2022 15:44
Darca, ktorý je za každú dobrosť
20 €  •  28. 4. 2022 10:18
Láskavý darca
10 €  •  28. 4. 2022 9:00
Dobrosrdečný darca
10 €  •  25. 4. 2022 9:01
Tomas
50 €  •  22. 4. 2022 21:15
Diky Peto J. ze si vcera prispel hotovostou 50eur, dnes uz su tu 😉, velmi si pomohol a vazime si to, krasne sa nam touz coskoro sa bude dat robit diagnostika v Pezinku ❤️
Milý darca
10 €  •  21. 4. 2022 11:39
Láskavý darca
10 €  •  21. 4. 2022 10:21
Dobrosrdečný darca
10 €  •  21. 4. 2022 8:18
Milý darca
20 €  •  21. 4. 2022 7:36

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň