Výzva ukončená:

Doprajte ľuďom kvalitné Eko produkty!

Míľnik 1/4

Zavlažovací systém a zberne nádoby na vodu, mi uľahčia čas strávený na poliach. Môžem sa tak naplno venovať výrobe Eko produktov.

Získaných 0 € 2 545 €
2 304 €

Míľnik 2/4

Štvorkolku potrebujem na pomoc s ťažkým naradím a pri prevoze ovocia, zeleniny.

Získaných 0 € 2 545 €
6 984 €

Míľnik 3/4

Malo-traktor mi pomôže obhospodáriť pôdu, ktorú pestujem v pásoch.

Získaných 0 € 2 545 €
8 325 €

Míľnik 4/4

Celková suma, ktorú potrebujem.

Získaných 0 € 2 545 €
17 613 €
 -
96 darcov
Celkom sa zapojilo
27 €
Priemerná výška daru
300 €
Najvyšší dar
60 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Doprajte ľuďom kvalitné Eko produkty!

Míľnik 1/4

Zavlažovací systém a zberne nádoby na vodu, mi uľahčia čas strávený na poliach. Môžem sa tak naplno venovať výrobe Eko produktov.

Získaných 0 € 2 545 €
2 304 €

Míľnik 2/4

Štvorkolku potrebujem na pomoc s ťažkým naradím a pri prevoze ovocia, zeleniny.

Získaných 0 € 2 545 €
6 984 €

Míľnik 3/4

Malo-traktor mi pomôže obhospodáriť pôdu, ktorú pestujem v pásoch.

Získaných 0 € 2 545 €
8 325 €

Míľnik 4/4

Celková suma, ktorú potrebujem.

Získaných 0 € 2 545 €
17 613 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
OZ Všestranna žena
Dátum pridania
20. 2. 2024

Kto kampaň organizuje?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Skutočný príbeh: Som Beáta Slivková, alias "Všestranná žena" (https://www.instagram.com/vsestranna_zena/?igsh=MW1jbHZ4ZHVnZjVvYQ%3D%3D) – mladá farmárka, ktorá sa zaoberá pestovaním EKO zeleniny, ovocia a výrobe domácich EKO produktov. 

Prečo sa venujem farmárčeniu?

Už viac ako 17 rokov sa liečim na zápalové ochorenie čriev (ulceróznu kolitídu), ktorá má aktívne a pasívne štádiá. Sama teda veľmi dobre viem, že nájsť si na trhu bez chémie pestované ovocie a zeleninu za dostupné ceny, je čistá mágia.

Rozhodla som sa teda pestovať EKO zdravú zeleninu a ovocie plné chuti a vitamínov sama a ponúkať ich ľuďom za primerané ceny, kvôli čomu potrebujem aj vašu finančnú podporu.

Za každé € veľmi pekne ďakujem. Pre viac informácií má kontaktujte emailom vsestrannazena@gmail.com.

Komu pomôžeme?

Pomôžete šikovnej, cieľavedomej a vytrvalej farmárke splniť jej cieľ. Kvôli získaniu finančných prostriedkov som založila aj občianske združenie Všestranná Žena, ktorému môžete v tomto roku prvýkrát prispieť aj svojimi 2% z dane. Moje IČO: 54686245.

Pred piatimi rokmi som založila Instagram účet @vsestranna_zena, na ktorom prezentujem svoju farmu a ukazujem aj návody a možnosti pestovania bez chémie. Pridávam sem tiež videá z môjho každodenného života ako mladej farmárky.

Pestovanie zeleniny, ovocia a chov zvierat je v našej rodine už generačnou tradíciou. Až my sme sa však rozhodli posunúť ju na úroveň farmy a ponúkať naše výrobky širšej verejnosti. Do budúcna je mojím cieľom naďalej farmu zveľaďovať a ponúkať ju ľuďom aj formou agroturistiky a umelcom k ich tvorbe.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Vaša finančná pomoc mi umožní pestovať vo väčšom množstve. Potrebujem totiž zakúpiť malotraktor s príslušenstvom v hodnote 8325€ a štvorkolku v hodnote 6984€, ktorá mi nesmierne uľahčí prácu na záhradách a poliach. 

Tieto stroje nutne potrebujem na rýchlejšie a kvalitnejšie obhospodarovanie pôdy a spracovanie úrody, nakoľko sa riadim počasím. Plánujem zaviesť aj k prírode šetrný zavlažovací systém – zberné nádoby na dažďovú vodu – v hodnote ďalších 2304€.
Veľmi pekne z celého srdca ďakujem ❤️

Who organizes this campaign?

True story: My name is Beáta Slivková, a.k.a. "Všestranná Žena" (translation: a Versatile Woman), (https://www.instagram.com/vsestranna_zena/?igsh=MW1jbHZ4ZHVnZjVvYQ%3D%3D)- a young farmer who focuses on growing ECO vegetables, fruits and making homemade ECO products.

Why am I farming? I am being treated for an inflammatory bowel desease (ulcerative colitisis) for longer than 17 years now through its active and passive stages. From my own experience finding chemical free fruits and veggies on the market for affordable prices is impossible.

So I decided growing my own ECO healthy vegetables and fruits which would be full of flavour and vitamins and selling it to customers for reasonable prices, which is why I need your financial support.

I am grateful for every €. For more information feel free to contact me at vsestrannazena@gmail.com.

Whom will we help?

You will be helping a smart, purposeful and persistent farmer to fulfill her goal. In order to raise funds, I also founded a civic association „Všestranná Žena“ to which you can contribute 2% of your tax for the first time this year. The CA ID number is 54686245.

Five years ago, I started my Instagram account @vsestranna_zena where I present my farm and show tips on how to cultivate and grow without chemicals. I'm also adding videos of my daily life as a young farmer.

Growing vegetables, fruits and raising animals is a generational tradition in our family. However, we've only recently decided upgrading it to the farm level and offering our products to the wider public. In the future, my goal is to continue improving the farm and offering it to people in the form of agritourism and to artists for their work.

What exactly will the money from the campaign be used for? 

Your financial help will allow me to grow in larger quantities. I need to buy a small tractor with accessories worth €8,325 and a four-wheeler worth €6,984, which will greatly facilitate my work in the gardens and fields.

I absolutely need these machines for faster and better soil management and crop processing, as I follow the weather. I'm also planning to introduce an environmentally friendly irrigation system – rainwater collection containers – worth another €2,304.

Thank you very much from the bottom of my heart.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Michaela Jakubčová
25 €  •  20. 4. 2024 5:57
Beátka rada som ta podporila..
Veľkorysý darca
10 €  •  19. 4. 2024 23:48
Dobročiný Darca
25 €  •  19. 4. 2024 22:47
Veľkorysý darca
50 €  •  19. 4. 2024 22:34
Dobročiný Darca
25 €  •  19. 4. 2024 19:57
Dobrosrdečný darca
50 €  •  19. 4. 2024 19:42
Dobročiný Darca
235 €  •  19. 4. 2024 19:40
Veľkorysý darca
10 €  •  19. 4. 2024 19:27
Milý darca
30 €  •  19. 4. 2024 19:00
Veľkorysý darca
50 €  •  19. 4. 2024 18:01
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  19. 4. 2024 14:58
Darca, ktorý je za každú dobrost
300 €  •  19. 4. 2024 14:27
Láskavý darca
25 €  •  19. 4. 2024 13:58
Láskavý darca
10 €  •  19. 4. 2024 12:29
Dobrosrdečný darca
10 €  •  19. 4. 2024 8:43
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  19. 4. 2024 8:37
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  19. 4. 2024 8:11
Dobrosrdečný darca
30 €  •  18. 4. 2024 22:50
Darca, ktorý je za každú dobrost
80 €  •  18. 4. 2024 22:02
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  18. 4. 2024 14:09

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň