Projekt ukončený:

Podpor turné mladých akordeonistov (Support the tour of young accordionists)

Míľnik 1/3

Táto suma pokryje letenku jednému z nás s nástrojom. ĎAKUJEME!

Získaných 0 € 1 115 €
500 €

Míľnik 2/3

Táto suma pokryje letenky s nástrojom obom. ĎAKUJEME!

Získaných 0 € 1 115 €
1 000 €

Míľnik 3/3

Táto suma pokryje letenky s nástrojmi obom a ubytovanie. ĎAKUJEME !

Získaných 0 € 1 115 €
1 500 €
 -
44 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
25 €
Priemerná výška daru
100 €
Najvyšší dar
60 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Podpor turné mladých akordeonistov (Support the tour of young accordionists)

Míľnik 1/3

Táto suma pokryje letenku jednému z nás s nástrojom. ĎAKUJEME!

Získaných 0 € 1 115 €
500 €

Míľnik 2/3

Táto suma pokryje letenky s nástrojom obom. ĎAKUJEME!

Získaných 0 € 1 115 €
1 000 €

Míľnik 3/3

Táto suma pokryje letenky s nástrojmi obom a ubytovanie. ĎAKUJEME !

Získaných 0 € 1 115 €
1 500 €
Zakladateľ
Marek Mikáč
Dátum pridania
25. 2. 2024
Posledná aktualita

29. 4. 2024 14:03

❤️ ĎAKUJEME! ❤️

Naša kampaň bola úspešne ukončená a my Vám chceme touto poslednou aktualitou nesmierne poďakovať. Poďakovať za každý jeden príspevok, zdieľanie, šírenie našej kampane. Práve vďaka Vám dopadla kampaň nad naše očakávania – veľmi úspešne.

Získané prostriedky nám pomôžu s financovaním nášho turné. Popdporili ste šírenie kvalitnej kultúry a medzinárodnú spoluprácu medzi Fínskom a Slovenskom. A to nie je málo!

Tí, ktorí ste sa rozhodli byť súčasťou našich koncertov obdržíte menovité poďakovanie či už v brožúrkach, alebo slovne – podľa vášho výberu. Zároveň Vás chceme pozvať na koncerty. Príďte si vychutnať plody našej spoločnej práce na živo a po koncerte sa neváhajte pristaviť a opýtať na naše plány do budúcnosti, alebo si s nami spraviť fotku na pamiatku. Tešíme sa na stretnutie sa Vami! 

OBROVSKÁ VĎAKA ! 🪗

DUO ALLACORD – MAREK, KALLE.  

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Chceš podporiť mladých umelcov ? (Do you want to support young artists?)

(EN below)

Ahoj!

Sme dvaja mladí študenti, ktorí sa stretli vo Fínsku vďaka projektu Erasmus+ na univerzite Sibelius Academy v Helsinkách. Obaja snívame o tom, že sa uplatníme ako interpreti klasickej hudby na nezvyčajnom nástroji pre tento žáner – akordeóne. Pomôž nám rozbehnúť našu koncertnú kariéru už toto leto! Spoločne sme si pripravili nápaditý, očarujúci a umelecky hodnotný program, ktorý by sme chceli odprezentovať práve Tebe!

Naplánovali sme pre Teba a pre ďalších priaznivcov kvalitnej hudby štyri koncerty vo Fínsku a päť koncertov na Slovensku. Prvý – debutový už máme za sebou. Jeden koncert máme v štádiu riešenia v Chorvátsku, kde absolvujeme medzinárodnú súťaž. Podpor nás, aby sme za tebou mohli prísť a odovzdať Ti nezabudnuteľný umelecký zážitok!

—————————————————————————————————————————

EN:

Hi there!

We are two young students who met in Finland through the Erasmus+ project at the Sibelius Academy in Helsinki. Both of us dream of establishing ourselves as classical music performers on an unusual instrument for this genre – the accordion. Help us kickstart our concert career this summer! We have prepared a creative, captivating, and artistically valuable program that we would like to present to you!

We have planned four concerts in Finland and five concerts in Slovakia. The first – debut one has already taken place. We are planing another one in Croatia, where we will try our best in international competition. Support us so that we can come to your city and deliver an unforgettable artistic experience!

Chceš nás spoznať ? (Do you want to know us?)

Moje meno je Marek Mikáč, mám 22 rokov a študujem hru na akordeóne na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Momentálne som na študíjnom pobyte na Sibeliovej akadémii v Helsinkách.

Môj Kolega Kalle Siitonen má 23 rokov a študuje hru na akordeóne na Sibeliovej akadémii v Helsinkách.

Študujeme na jednej z najprestížnejších vysokých hudobných škôl pod vedením popredného a svetovo uznávaného interpreta a pedagóga – Mika Väyrynen. Zaznamenali sme niekoľko domácich aj medzinárodných úspechov na súťažiach, koncertoch a aktívne sa zúčastňujeme interpretačných kurzov. Snažíme sa z nášho štúdia vyťažiť maximum, aby sme boli v budúcnosti pripravení odovzdávať čo najkvalitnejší hudobný zážitok.

—————————————————————————————————————————

My name is Marek Mikáč, I am 22 years old, and I study classical accordion performance at the Academy of Performing Arts in Bratislava. Currently, I am on a study exchange at the Sibelius Academy in Helsinki.

My colleague Kalle Siitonen is 23 years old and studies classical accordion performance at the Sibelius Academy in Helsinki.

We study at one of the most prestigious music universities in the world under the guidance of a leading and internationally recognized performer and educator – Mika Väyrynen. We have achieved several local and international successes in competitions, concerts, and actively participate in international interpretation courses. We strive to make the most of our studies to be able to deliver the highest quality musical experienace.

Chceš podporiť kultúru? (Do you want to support culture?)

Máme víziu a schopnosti náš pripravený program priniesť do ôsmich miest vo Fínsku a na Slovensku. Sme mladí prosperujúci hudobníci bez sponzorov a menežmentu. Všetko si musíme svojpomocne organizovať, zabezpečovať a propagovať.

Našou najväčšou položkou v rozpočte sú cestovné a ubytovacie náklady. Na let z Helsinek do Viedne a naspäť potrebujeme každý dve letenky – jednu pre seba a jednu pre svoj nástroj. Cestovné a ubytovacie náklady vo Fínsku sú tiež finančne náročné.

Grant, ktorý sme získali od Sibeliovej akadémie nám žiaľ pokryje iba časť nákladov. 
Preto Ťa prosíme o pomoc vo financovaní cestovných, ubytovacích a propagačných výdavkov. Sme vďační za každé euro a bude pre nás motiváciou do ďalšej práce pre lepšiu a kvalitnejšiu kultúru na Slovensku a v zahraničí. 

Naše koncerty tiež môžu slúžiť ako reklama pre tvoju firmu, ak sa rozhodneš stať sa našim sponzorom. Naše plagáty budú mať platenú propagáciu v rámci celého Slovenska na sociálnych sieťach, plagáty budú v papierovej forme na reklamných plochách vo všetkých mestách, kde budeme účinkovať + ZUŠ na celom Slovensku. Tvoja firma môže na nich mať  logo! 

ĎAKUJEME! 

Duo Allacord, Marek, Kalle. 

—————————————————————————————————————————-

We have a vision, and the ability to bring our prepared program to eight cities across Finland and Slovakia. We are still young, aspiring musicianswithout sponsors or management. We have to organize, manage and propagate everything ourselves.

The largest item in our budget are the travel and accommodation expenses. To flz from Helsinki to Vienna and back, each of us needs two tickets – one for ourselves and one for our instrument. Additionally, travel and accommodation expenses in Finland are financially demanding.

Unfortunatelly, the grant we have received from the Sibelius Academy only covers half of our expenses. Therefore, we kindly ask for your assistance in financing our travel, accommodation, and promotional costs. We are thankful for every donation, which will serve as a motivation to  work towards a better and higher quality culture in Slovakia and abroad.

Our concerts can additionally serve as an advertisement for your company, if you decide to sponsor us.

THANK YOU!

Duo Allacord, Marek, Kalle.

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

29. 4. 2024 14:03

❤️ ĎAKUJEME! ❤️

Naša kampaň bola úspešne ukončená a my Vám chceme touto poslednou aktualitou nesmierne poďakovať. Poďakovať za každý jeden príspevok, zdieľanie, šírenie našej kampane. Práve vďaka Vám dopadla kampaň nad naše očakávania – veľmi úspešne.

Získané prostriedky nám pomôžu s financovaním nášho turné. Popdporili ste šírenie kvalitnej kultúry a medzinárodnú spoluprácu medzi Fínskom a Slovenskom. A to nie je málo!

Tí, ktorí ste sa rozhodli byť súčasťou našich koncertov obdržíte menovité poďakovanie či už v brožúrkach, alebo slovne – podľa vášho výberu. Zároveň Vás chceme pozvať na koncerty. Príďte si vychutnať plody našej spoločnej práce na živo a po koncerte sa neváhajte pristaviť a opýtať na naše plány do budúcnosti, alebo si s nami spraviť fotku na pamiatku. Tešíme sa na stretnutie sa Vami! 

OBROVSKÁ VĎAKA ! 🪗

DUO ALLACORD – MAREK, KALLE.  

25. 4. 2024 10:03

✨POSLEDNÉ HODINY✨

Máme tu posledné hodiny kampane, skúsme sa čo najviac priblížiť k poslednému míľniku ! ❤️

ĎAKUJEME VÁM 🫶🏻

24. 4. 2024 9:58

❤️ĎAKUJEME!❤️

Máme posledný deň kampane a už teraz vieme s určitosťou povedať že dopadla vysoko nad našimi očakávaniami.

Ďakujeme Vám každému jednému za podporu a pomoc v kampani ! ❤️

TEŠÍME SA NA SPOLOČNÉ STRETNUTIE NA KONCERTOCH ! 🤩 

ĎAKUJEME !

Marek, Kalle 

22. 4. 2024 15:51

🔴TRI DNI DO KONCA!!!🔴

Milí priatelia, ideme do finále ! 

ZDIEĽAJME, HOVORME, ŠÍRME ! 
Priblížme sa čo najviac k poslednému míľniku ! 
ĎAKUJEME ! ❤️

19. 4. 2024 9:44

🔥DRUHÝ MÍĽNIK DOSIAHNUTÝ🔥

Veľmi pekne ďakujeme ! 

Ostáva nám 6 dní v kampani. Poďme sa čo najviac priblížiť k poslednému míľniku. 🤞🏻

Neskutočne si vážime Vašu podporu ! ❤️

18. 4. 2024 9:00

🔴SME TAKMER NA DRUHOM MÍĽNIKU🔴

🔥OSTÁVA 7 DNÍ KAMPANE🔥

 
Veľmi pekne ti ďakujeme za podporu ! ❤️

Vďaka tebe sme takmer prekonali druhý míľnik! Pomôž nám prekonať druhý míľnik a zdieľaj našu kampaň so svojimi priateľmi, známymi a kamarátmi! 

ĎAKUJEME ! ✨

Marek, Kalle

9. 4. 2024 22:11

🔴500× ĎAKUJEME ! 🔴

ZVLÁDLI SME PRVÝ MÍĽNIK ! 🎯
Práve vďaka Vám, našim prispievateľom sme prekročili sumu prvého míľnika 500€ ! 

Ostáva nám približne 15 dní v kampani. Priblížme sa za tento čas čo najbližšie k ďalšiemu míľniku! Zdieľajte kampaň a hovorte o nás. My vám za to dáme kus hodnotného umenia. 

Ďakujeme ! 🇸🇰
Kiitos ! 🇫🇮

Marek, Kalle

2. 4. 2024 14:07

Už sme skoro tam!

Vďaka Vám, 20 darcom sme takmer na sume prvého míľnika! Veľmi pekne ĎAKUJEME!

Povedzte o nás Vašim známym,  kamarátom a rodine a dosiahnime spoločne čo najlepšiu cieľovú sumu!

Vďaka ! Duo Allacord. 

15. 3. 2024 9:15

Vďaka Vám sme v polovici !

Dnešným dňom sme sa dostali do polovice cesty k nášmu prvému míľniku a touto cestou sa ti chceme poďakovať!

Zároveň prosíme, ak vieš o niekom, koho by naša kampaň zaujala, veľmi nám pomôže keď ju posunieš ďalej k tvojim kamarátom a blízkym! Ak poznáš niekoho, kto by mal záujem nás sponzorovať a tým získal zaujímavú reklamu v rámci celej SR, daj mu o nás vedieť!

ĎAKUJEME !

Today we are halfway to our first milestone and we want to thank you along the way!

If you know someone, who would be interested in our campaign, it will help us a lot if you send it to your friends and family! 

THANK YOU!

4. 3. 2024 13:48

UŽ SME TAKMER V POLOVICI, ĎAKUJEME!

Veľmi pekne ďakujeme za každý príspevok. Aj vďaka Tebe sme už takmer v polovici cesty k nášmu prvému míľniku. Pomôž nám, aby sa kampaň dostala k čo najviac ľuďom a zdieľaj ju so svojimi najbližšími! 

ĎAKUJEME! 

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Láskavý darca
5 €  •  25. 4. 2024 20:50
Veľkorysý darca
10 €  •  24. 4. 2024 20:52
Dobrosrdečný darca
5 €  •  24. 4. 2024 19:49
Štedrý darca
25 €  •  24. 4. 2024 9:40
Štedrý darca
20 €  •  23. 4. 2024 22:56
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  23. 4. 2024 22:06
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  23. 4. 2024 19:41
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  22. 4. 2024 15:20
Darca, ktorý je za každú dobrosť
5 €  •  22. 4. 2024 15:05
Dobrosrdečný darca
5 €  •  22. 4. 2024 14:25
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  21. 4. 2024 14:04
Dobrosrdečný darca
8 €  •  18. 4. 2024 15:48
Dobrosrdečný darca
5 €  •  18. 4. 2024 11:00
Štedrý darca
100 €  •  16. 4. 2024 13:21
Strechy RJA
100 €  •  11. 4. 2024 22:52
Sponzor
VW stav
100 €  •  11. 4. 2024 21:03
sponzoring
Darca
20 €  •  11. 4. 2024 20:42
Chalani, dúfam, že vám to vyjde. Držím palce!☺️
All4car
100 €  •  11. 4. 2024 15:26
sponzoring
Veľkorysý darca
5 €  •  10. 4. 2024 21:59

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu