Úspešne dokončené:

Elektrický vozík pre Andreu

Získaných 0 € 5 090 €
4 000 €
 -
71 darcov
Celkom sa zapojilo
72 €
Priemerná výška daru
1 000 €
Najvyšší dar
60 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Elektrický vozík pre Andreu

Získaných 0 € 5 090 €
4 000 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Andrea Fialová
Dátum pridania
23. 12. 2022
Posledná aktualita

27. 5. 2023 20:40

Nové kolieska „zabehnuté“… ;)

Pozdravujem, milí darcovia!

Považujem za opodstatnené „aktualitou“ sa aspoň pár riadkami vrátiť k dobročinnej výzve zdarne zavŕšenej koncom februára, v rámci ktorej ste mi nejeden štedro prispeli na doplatok na môj elektrický vozík. Nové kolieska sú mi ohromným pomocníkom už približne štvrť roku. A hoci mantinelmi hendikepu limitovaná sebestačnosť resp. sloboda pohybu ako taká, je napokon i pre mňa práve táto nesamozrejmá vzácnosť čímsi čo si môžem, za pričinenia na mieru nakonfigurovaného vozíku, aj vďaka vám – dobrosrdečným darcom užívať v plnej paráde :).

ĎAKUJEM, i prajem pohodové prichádzajúce leto prežité v zdraví!

af.

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Kto kampaň organizuje?

Ahoj. Volám sa Andrea. Mám 37. Nechodím. To je stručne v princípe primárny dôvod, prečo som napokon predsa nabrala odvahu vôbec prvý raz pre seba založiť kampaň na darcovskom portáli. 

Komu pomôžeme?

Narodila som sa veľmi zavčasu, s váhou sotva presahujúcou vrecko múky, malá do dvoch dospelých dlaní. Nenadýchla som sa. Príliš skorý príchod na svet a zdĺhavá resuscitácia sa napokon preklopili do diagnózy zvanej „spastická tetraplegická detská mozgová obrna“

„Spastická“ značí, že mám telo v permanentnom kŕči, svalový tonus je elevovaný natoľko, že tento stav denno-denne interferuje s každým úkonom, ku ktorému sa odhodlám. „Tetraplegická“ odkazuje na zasiahnuté všetky štyri končatiny. Nuž a „detská mozgová obrna“ je pliaga síce neprogresívna, prakticky však zbrojí proti človeku kontinuálne i komplikuje život ako vie a môže, stále väčšmi.

Jestvujem za pomoci elektrického vozíku (s dopomocou a na kratšie vzdialenosti využívam i vozík mechanický). Po takmer dekáde mám nárok na elektrický vozík nový, i mi zdravotná poisťovňa úhradu schválila. Radosť mám nesmiernu! Súčasne ma však ťaží cena doplatku, ktorý vlastnými silami nemám ako dofinancovať. Táto suma atakuje hranicu štyroch tisíc eur. Čiastka prevyšujúca akékoľvek moje možnosti. Doterajšie skromné úspory „padli“ na rehabilitácie, ďalšie pomôcky, … bežný vozičkársky život ako taký. I preto sa vôbec prvýkrát ocitám v situácii žiadajúc o pomoc prakticky cudzích dobrodincov. A nie je to jednoduché, namôjveru ani trošku. Vydolovať až kdesi v útrobách odvahu. Do pár viet skomprimovať vlastný život, dávajúc ho všanc anonymite virtuálneho priestoru. Dovoliť druhým, aby prišli. Dovoliť druhým, aby mi poslúžili. To je nesmierne ťažké! Azda i ťažšie, než zaraz po narodení nedýchať. Azda i ťažšie, než nechodiť. Azda i ťažšie, než byť v sedemnástich kŕmená mixovanou stravou, keďže tuhšiu konzistenciu nešťastník bezmocný vtedy „užskorodospelý“ neprehltol, ba nepohol sa takmer ani toľko, aby si ľahúčkou melamínovou detskou lyžičkou sám trafil do úst…

Kusisko cesty sme však už – nie len od tamtej kalvárie – prešli. S najbližšími po boku. Od čias, keď v istom okamihu som čoby malý fafrnok mala na konte vlastne viac narkóz, než narodenín.

Dnes už sa hýbem. Píšem. Najem sa. Oblečiem sa sama. Mám za sebou štúdium na bilingválnom španielskom gymnáziu. Zavŕšila som druhý stupeň štúdia na UK v Bratislave, neskôr ďalšie magisterské štúdium na univerzite v Prahe. Venujem sa prekladateľstvu z/do niekoľkých jazykov. Mám rada knižky, rubikové kocky, či vanilkový Rooibos. Svoju rutinu. I trebárs triviálny fakt, že obvod kruhu je vždy „pí krát diameter“; prakticky akékoľvek cifry dosadíte… A neraz možno volím nekonvenčný spôsob verbalizácie myšlienky. Najskôr z dôvodu, že som autista. Spastický tetraplegik s Aspergerovým syndrómom. Kombinácia ako lusk… :)

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Vopred pekne ďakujem už za Vašu chvíľku mojím riadkom venovanú!

Ak sa rozhodnete na doplatok nového elektrického vozíku mi prispieť, zvážte prosím len toľko, aby nechýbalo Vám. Za pomoci veľkorysých dobrých duší sa mi čiastku napokon snáď pošťastí získať. A ak by akýmsi „zázrakom“ bola „želaná méta“ nebodaj prekročená, nesmierne by mi poslúžil motomed – rehabilitačná pomôcka na precvičovanie spazmami mordovaných končatín.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

27. 5. 2023 20:40

Nové kolieska „zabehnuté“… ;)

Pozdravujem, milí darcovia!

Považujem za opodstatnené „aktualitou“ sa aspoň pár riadkami vrátiť k dobročinnej výzve zdarne zavŕšenej koncom februára, v rámci ktorej ste mi nejeden štedro prispeli na doplatok na môj elektrický vozík. Nové kolieska sú mi ohromným pomocníkom už približne štvrť roku. A hoci mantinelmi hendikepu limitovaná sebestačnosť resp. sloboda pohybu ako taká, je napokon i pre mňa práve táto nesamozrejmá vzácnosť čímsi čo si môžem, za pričinenia na mieru nakonfigurovaného vozíku, aj vďaka vám – dobrosrdečným darcom užívať v plnej paráde :).

ĎAKUJEM, i prajem pohodové prichádzajúce leto prežité v zdraví!

af.

22. 2. 2023 19:42

POĎAKOVANIE

Milí dobrosrdeční darcovia,

po ukončení mojej kampane na platforme donio.sk sa chcem úprimne poďakovať, že vďaka 71 dobrým dušiam sa darcovskú výzvu nielenže podarilo úspešne naplniť! Čiastka, v ktorú som kdesi na samom začiatku nesmele dúfala, bola vďaka toľkým vám o peknú cifru i prekročená. ĎAKUJEM všetkým dobrodincom srdečne!

Vyzbieraná suma bude do posledného centu využitá na deklarovaný účel – tzn. doplatok na môj nový elektrický vozík. A azda po zdarnom našetrení si dostatku vlastných fin. zdrojov – sumu, ktorá presiahla pôvodne želanú čiastku nepochybne mienim vedno doložiť na zaobstaranie rehabilitačnej pomôcky zvanej Motomed.

S úprimným prianím veľa zdravia zostávam s vďakou,

Andrea Fialová

7. 2. 2023 21:22

Páni moji!

Ak by som nebola na vozíku, najskôr spadnem z nôh dnes po zhliadnutí, že moja darcovská výzva bola naplnená. Priznám úprimne – už som nedúfala, že by sa to snáď mohlo podariť.

Ďakujem srdečne nie len dvom veľkorysým darcom vedno sa svojou štedrosťou pričiniacim prakticky o polovicu cieľovej čiastky. Ďakujem nemenej úplne každému jednému altruistovi, ktorý svojim dielikom dobrosrdečnosti pomohol k tomu, že doplatok na môj nový elektrický vozík – ktorý sa mi i vzhľadom k telesným deformitám vyrába na mieru – napokon zvládnem prefinancovať. Čo nevidieť teda privítam jar na nových kolečkách! Vďaka úprimná, dobrodinci známi – neznámi!

Do konca prebiehajúcej výzvy zostáva aktuálne necelých štrnásť dní, a ako som písala už pôvodne i v závere môjho príbehu – všetku sumu, o ktorú by sa príp. podarilo „vytýčenú“ čiastku prekročiť, mienim použiť na úhradu rehabilitačnej pomôcky motomed, ktorý „vykonávaním fyziologického pohybu, takpovediac, za mňa“ vie značne uľaviť mojim spastickým končatinám. Keďže tento terapeutický prínos mám verifikovaný aj vďaka absolvovaným liečeniam v Kováčovej, mohla by som tak lepšie resp. efektívnejšie rehabilitovať i v domácom prostredí.

Úprimne by ma však mrzelo i nechcem, aby dané nedajbože vyznelo „nenásytne“ resp. že som akýsi „nevďačník mizerný“. Vôbec nie. Nanajvýš som len chcela ozrejmiť, že s čiastkou prípadne pribudnuvšou počas zostávajúcich dní zbierky mienim naložiť uvážlivo.

Ešte raz vám všetkým za všetku pomoc VĎAKA, dobrodinci milí nesebeckí! :)

af.

27. 12. 2022 22:42

Chcem poďakovať… :)

Priatelia milí, známi, neznámi,

chcem vysloviť poďakovanie! Za necelý týždeň mojej dobročinnej kampane ste mi dodnes dovedna prispeli krásnou čiastkou blížiacou sa k polovici celku, v ktorý nesmelo dúfam, že sa azda naplní…

A i keby napokon nie, už aktuálne je to pre mňa pomoc ohromná!  Ďakujem za interés, prajnosť, za každé jedno euro. ĎAKUJEM! Ozaj. Naozaj. Azda sa vám, každému jednému, ono dobro vráti niekoľkonásobne! Veľmi si želám, nech je tak… 

Nie, nechcem a nebudem oslovovať takých či onakých majetných „papalášskych“ oportunistov. Myslím si totiž, že účel prostriedky nesvätí! A ja jednostaj väčšmi verím v dobro vyskladané hoci po „malých krôčkoch“ dobrých duší, než v populizmus „veľkých šekov“ zloduchov.

A teda chcem sa za všetku vašu doterajšiu veľkorysú pomoc, kamaráti známi – neznámi, poďakovať tak úprimne, ako dokážem!

af.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Láskavý darca
10 €  •  19. 2. 2023 12:41
Milý darca
25 €  •  18. 2. 2023 23:06
Milý darca
5 €  •  18. 2. 2023 17:34
Milý darca
10 €  •  18. 2. 2023 10:38
Dobročinný Darca
10 €  •  18. 2. 2023 0:05
Milý darca
20 €  •  17. 2. 2023 23:59
Milý darca
47 €  •  17. 2. 2023 23:18
Milý darca
50 €  •  17. 2. 2023 22:41
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  17. 2. 2023 22:19
Milý darca
10 €  •  17. 2. 2023 20:42
Mária
100 €  •  17. 2. 2023 20:10
Zelam Vam vela zdravia a napriek vselijakym obmedzeniam aj krasny a naplneny zivot! Opatrujte sa!
MB
10 €  •  17. 2. 2023 20:01
Prajem Vam vsetko dobre! 🌸
Veľkorysý darca
150 €  •  9. 2. 2023 17:15
Veľkorysý darca
200 €  •  8. 2. 2023 10:49
Dobročinný Darca
20 €  •  7. 2. 2023 16:41
Veľkorysý darca
1 000 €  •  7. 2. 2023 15:59
Milý darca
333 €  •  7. 2. 2023 14:43
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  7. 2. 2023 14:28
Darca, ktorý je za každú dobrosť
50 €  •  7. 2. 2023 14:19
Štedrý darca
50 €  •  3. 2. 2023 19:14
Dobročinný Darca
10 €  •  28. 1. 2023 18:40
Láskavý darca
50 €  •  28. 1. 2023 18:38

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň