Projekt ukončený:

Podporte Emocionálny KOMPAS – zlepšite emočné zdravie a vzťahy u detí

Míľnik 1/4

Dokážeme pokryť náklady na udržanie počtu učiteliek, učiteľov a detí v programe

Získaných 0 € 2 694 €
1 500 €

Míľnik 2/4

Pokryjeme aj náklady na kontinuálnu podporu učiteliek a učiteľov v školskom roku 2023/2024

Získaných 0 € 2 694 €
2 500 €

Míľnik 3/4

Dokážeme pokryť náklady na 100% rast počtu zapojených učiteliek, učiteľov a detí v septembri 2023

Získaných 0 € 2 694 €
4 000 €

Míľnik 4/4

Pokryjeme náklady na 100% rast počtu zapojených vyučujúcich a detí v septembri 2023 a pilot Emocionálneho KOMPASu pre 2. stupeň

Získaných 0 € 2 694 €
5 000 €
 -
90 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
30 €
Priemerná výška daru
200 €
Najvyšší dar
35 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Podporte Emocionálny KOMPAS – zlepšite emočné zdravie a vzťahy u detí

Míľnik 1/4

Dokážeme pokryť náklady na udržanie počtu učiteliek, učiteľov a detí v programe

Získaných 0 € 2 694 €
1 500 €

Míľnik 2/4

Pokryjeme aj náklady na kontinuálnu podporu učiteliek a učiteľov v školskom roku 2023/2024

Získaných 0 € 2 694 €
2 500 €

Míľnik 3/4

Dokážeme pokryť náklady na 100% rast počtu zapojených učiteliek, učiteľov a detí v septembri 2023

Získaných 0 € 2 694 €
4 000 €

Míľnik 4/4

Pokryjeme náklady na 100% rast počtu zapojených vyučujúcich a detí v septembri 2023 a pilot Emocionálneho KOMPASu pre 2. stupeň

Získaných 0 € 2 694 €
5 000 €
Zakladateľ
Emtegra
Dátum pridania
3. 11. 2022
Posledná aktualita

16. 12. 2022 14:30

VYZBIERALI SME 2 694 € NA PODPORU DUŠEVNÉHO ZDRAVIA DETÍ

Milí podporovatelia a podporovateľky,

Kampaň Emocionálneho Kompasu na donio.sk minulý týždeň skončila a my Vám srdečne ďakujeme za to, že svojou podporou dávate deťom šancu učiť sa pracovať so svojimi emóciami a budovať láskavé vzťahy. Ďakujeme Vám, že ste prispeli k tvorbe láskavejšej a zdravšej spoločnosti, ktorú tak veľmi potrebujeme. 

Na Vaše odmeny sa môžete tešiť vo februári, Kompasy na doma a SOS návody už prechádzajú procesom grafickej úpravy. Ak ste si zvolili darovanie Emocionálneho Kompasu triede alebo celému 1. stupňu, pani učiteľky a pánov učiteľov zapojíme do celoročného programu v septembri. 

Čo s pomocou Vašej podpory dokážeme?

Aj vaša finančná podpora poskytne od septembra deťom príležitosť sa v priebehu vyučovania učiť, ako sa starať o svoje duševné zdravie a ako rozpoznávať a regulovať emócie. Ako pracovať s hnevom, strachom, či smútkom; ako rešpektovať ostatných a hľadať to, čo máme spoločné; ako pracovať s chybou, nastavovať zdravé hranice a správať sa láskavo sami k sebe i k ostatným. Ďakujeme, že pomáhate prevencii šikany a kritických následkov, ktoré môžu vzniknúť, ak deti sociálne a emocionálne zručnosti nerozvíjajú.

Aj vďaka vám môžeme v nasledujúcom školskom roku podporiť učiteľky a učiteľov na základných školách prostredníctvom poskytnutia ľahkopoužiteľnej metodiky, pravidelných podporných skupín a online zážitkového školenia. Ďakujeme, že podporujete systematickú a veľmi dôležitú prácu učiteľov, ktorá inovuje slovenské školstvo a prispeva k zdravšej, láskavejšej a spokojnejšej spoločnosti.  

Našu činnosť môžete ďalej sledovať prostredníctvom instagramu a facebooku. V prípade akýchkoľvek otázok, poznámok či nápadov nás neváhajte kontaktovať.

Prajeme vám krásny deň,

Tím Emocionálneho KompasuZobraziť celú aktualitu

Čo je Emocionálny KOMPAS

Emocionálny KOMPAS je program pre učiteľky a učiteľov o tom, ako u detí zlepšiť duševné zdravie, prácu s emóciami, vzťahy v škole a schopnosť sústrediť sa. Dnes je jeho súčasťou 60 učiteliek a učiteľov a viac ako 1200 detí.

Aby sme zlepšili emocionálne a sociálne zručnosti v školách, učiteľkám a učiteľom dávame praktické knihy plné ľahko použiteľných aktivít. Vďaka nim spolu s deťmi nachádzajú odpovede na otázky: Ako v sebe posilniť radosť? Čo robiť, keď sa hnevám? Ako môžem prejaviť láskavosť ostatným? 

Ak totiž deti nevedia, ako pracovať so svojimi emóciami, dochádza ku kritickým následkom. 

“Mám žiaka, u ktorého nastal neskutočný obrat. Sedeli sme s rodičmi aj podporným tímom a nepomohlo to. Vďaka aktivitám v Kompase si dokázal uvedomiť, prežiť, premyslieť a sám nájsť spôsob, ako svoje emócie zvládať.
(Učiteľka zo ZŠ Budimír)

Emocionálny KOMPAS sme tvorili spolu s ďalšími odborníčkami z oblasti psychológie, podľa najnovších výskumov a zahraničnej dobrej praxe. Za nápadom však stojí osobná skúsenosť.

Spoluzakladateľka Anka dva roky učila na základnej škole. Na vlastnej koži zistila, že matematika a slovenčina nestačia pre spokojný a úspešný život detí. A že ani na tú matematiku sa nedokážu sústrediť, ak sa hnevajú alebo sú smutné a nevedia, čo s tým.

V triede preto deti učila ako sa upokojiť, zvládať hnev, či spolupracovať. Príprava jej ale zaberala dlhé hodiny, pretože žiadna učebnica neexistovala. Keď odišla na materskú a sama sa popasovala s úzkosťami, pochopila, že takú učebnicu by sme potrebovali všetci.  

Prečo potrebujeme Emocionálny KOMPAS

Slovenské deti sú v škole tretie najnešťastnejšie z krajín OECD. Už v roku 2018 mala viac než polovica školákov vo veku 15 rokov problémy s emóciami a správaním. Dnes navyše čelia emočným následkom pandémie, vojny na Ukrajine a celkovej spoločenskej klímy.

Sociálne a emocionálne zručnosti sú zároveň najdôležitejšími zručnosťami pre 21. storočie. Na našich školách sa však bežne neučia.

Čo sa nám už podarilo?

 • Vytvorili sme knihy s aktivitami, tréningy pre učiteľov a pracovné listy pre rodiny pre 2., a 3./4. ročník ZŠ.
 • Overili sme, že fungujú. Už po 3 mesiacoch práce s Emocionálnym KOMPASOM:
  • 92% detí pomohol pomenovať bezpečné spôsoby zvládania emócií,
  • 78% detí pomohol prejaviť láskavosť k sebe a k druhým,
  • 92% učiteliek program pomohol zvládať náročne situácie žiakov.
 • Od septembra 2021 do septembra 2022 počet učiteliek a učiteľov v programe narástol trojnásobne. Záujem je väčší, ako dokážeme teraz pokryť. 
 • V reakcii na vojnu na Ukrajine sme vytvorili a viac ako 100 školám a organizáciám zaslali metodiku v slovenskom a ukrajinskom jazyku pre zvládanie náročných situácií a posilnenie láskavosti.

Kto za kampaňou stojí?

Emocionálny KOMPAS založili:
Anna Viľchová, spoluzakladateľka

Absolventka rozvojového manažmentu na London School of Economics, dva roky učila v Rokycanoch cez program Teach for Slovakia, aktuálne je súčasťou pracovnej skupiny ku kurikulárnej reforme. 

Lenka Svoradová, spoluzakladateľka
Pracovala v biznise, viedla oddelenie organizácii v Teach for Slovakia, aktuálne pôsobí na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológe ako Hlavná projektová manažérka a Vedúca oddelenia komunikácie. 

Pri tvorbe a realizácii programu spolupracujeme s:

 • doc.PaedDr. Lada Kaliská, PhD.  Prodekanka pre vedu, výskum a umenie PF UMB. Národná koordinátorka International Society of Emotional Intelligence. Odborná garantka pilotného programu.
 • Mária Jaššová. Psychologička, autorka aktivít zameraných na psychologické bezpečie detí.
 • Helena Klepáčová. Lektorka, koučka, metodička, organizátorka vzdelávacích podujatí, ekologička. 
 • Eva Schmidtová. Pracovala s deťmi, ktorým bol diagnostikovaný autizmus, pôsobila ako učiteľka.
 • Darina Vranová. Učiteľka, autorka knihy „Škriatkovia pomáhajú deťom – Motivačné a sebapoznávacie rozprávky“.
 • Michala Šuranová. Klinická psychologička venujúca sa vzťahovej väzbe a emocionálnej výchove, autorka kníh pre deti rozvíjajúcich emocionálnu inteligenciu.

.. a ďalšími odborníkmi a odborníčkami z oblasti psychológie a rozvoja učiteliek a učiteľov. 

Čo môžeme vďaka vašej podpore dosiahnuť?

Všetku doterajšiu prácu sme spravili ako dobrovoľníčky. Dianie na Slovensku nám ale ukazuje, že zdravé emócie a láskavé vzťahy potrebujú oveľa väčšie nasadenie. 

 • Ak získame 1500 eur dokážeme pokryť náklady na udržanie počtu učiteliek, učiteľov a detí v programe.  
 • Ak získame 2500 eur pokryjeme aj náklady na kontinuálnu podporu učiteliek a učiteľov v školskom roku 2023/2024.
 • Ak získame 4000 eur dokážeme pokryť náklady na 100% rast počtu zapojených učiteliek, učiteľov a detí v septembri 2023.
 • Ak získame 5000 eur dokážeme pokryť náklady na 100% rast počtu zapojených učiteliek, učiteľov a detí v septembri 2023 a pilot Emocionálneho KOMPASu pre 2. stupeň.

Za fotky a video ďakujeme Jakubovi Kratochvílovi a ZŠ s MŠ Za Kasárňou.

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

16. 12. 2022 14:30

VYZBIERALI SME 2 694 € NA PODPORU DUŠEVNÉHO ZDRAVIA DETÍ

Milí podporovatelia a podporovateľky,

Kampaň Emocionálneho Kompasu na donio.sk minulý týždeň skončila a my Vám srdečne ďakujeme za to, že svojou podporou dávate deťom šancu učiť sa pracovať so svojimi emóciami a budovať láskavé vzťahy. Ďakujeme Vám, že ste prispeli k tvorbe láskavejšej a zdravšej spoločnosti, ktorú tak veľmi potrebujeme. 

Na Vaše odmeny sa môžete tešiť vo februári, Kompasy na doma a SOS návody už prechádzajú procesom grafickej úpravy. Ak ste si zvolili darovanie Emocionálneho Kompasu triede alebo celému 1. stupňu, pani učiteľky a pánov učiteľov zapojíme do celoročného programu v septembri. 

Čo s pomocou Vašej podpory dokážeme?

Aj vaša finančná podpora poskytne od septembra deťom príležitosť sa v priebehu vyučovania učiť, ako sa starať o svoje duševné zdravie a ako rozpoznávať a regulovať emócie. Ako pracovať s hnevom, strachom, či smútkom; ako rešpektovať ostatných a hľadať to, čo máme spoločné; ako pracovať s chybou, nastavovať zdravé hranice a správať sa láskavo sami k sebe i k ostatným. Ďakujeme, že pomáhate prevencii šikany a kritických následkov, ktoré môžu vzniknúť, ak deti sociálne a emocionálne zručnosti nerozvíjajú.

Aj vďaka vám môžeme v nasledujúcom školskom roku podporiť učiteľky a učiteľov na základných školách prostredníctvom poskytnutia ľahkopoužiteľnej metodiky, pravidelných podporných skupín a online zážitkového školenia. Ďakujeme, že podporujete systematickú a veľmi dôležitú prácu učiteľov, ktorá inovuje slovenské školstvo a prispeva k zdravšej, láskavejšej a spokojnejšej spoločnosti.  

Našu činnosť môžete ďalej sledovať prostredníctvom instagramu a facebooku. V prípade akýchkoľvek otázok, poznámok či nápadov nás neváhajte kontaktovať.

Prajeme vám krásny deň,

Tím Emocionálneho KompasuČo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Olívia S.
9 €  •  8. 12. 2022 22:06
Držím palce vo vašej dôležitej práci!
Štedrý darca
25 €  •  8. 12. 2022 22:03
Milý darca
15 €  •  8. 12. 2022 22:01
Štedrý darca
25 €  •  8. 12. 2022 21:50
Láskavý darca
25 €  •  8. 12. 2022 18:52
Veľkorysý darca
10 €  •  8. 12. 2022 17:48
Dominika
15 €  •  8. 12. 2022 11:08
Drzim Vam palce s projektom!
Láskavý darca
25 €  •  8. 12. 2022 7:51
Milý darca
10 €  •  8. 12. 2022 6:28
Štedrý darca
25 €  •  7. 12. 2022 22:35
Láskavý darca
10 €  •  7. 12. 2022 22:33
Veľkorysý darca
125 €  •  7. 12. 2022 22:31
Darca, ktorý je za každú dobrost
30 €  •  7. 12. 2022 21:18
Štedrý darca
5 €  •  7. 12. 2022 21:07
Darca, ktorý je za každú dobrost
15 €  •  7. 12. 2022 19:13
Držím palce!
Láskavý darca
15 €  •  7. 12. 2022 18:15
Štedrý darca
5 €  •  7. 12. 2022 18:08
Milý darca
50 €  •  7. 12. 2022 14:43
Štedrý darca
15 €  •  7. 12. 2022 14:32
Láskavý darca
25 €  •  7. 12. 2022 13:07
Dobrosrdečný darca
40 €  •  7. 12. 2022 11:33
Štedrý darca
15 €  •  7. 12. 2022 9:31

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu