Európu obchádza strašidlo – podporte vznik dokumentárneho filmu

Míľnik 1/3

Môžeme si zapožičať nevyhnutnú techniku.

Získaných 0 € 1 256 €
1 500 €
13 dní
do ukončenia

Míľnik 2/3

Máme na cestovné náklady pre lokácie, ktoré sme ešte nenavštívili a môžeme tak zaznamenávať ďalšie príbehy.

Získaných 0 € 1 256 €
3 000 €
13 dní
do ukončenia

Míľnik 3/3

Filmový projekt bude pokračovať aj v roku 2025.

Získaných 0 € 1 256 €
5 000 €
13 dní
do ukončenia
Zakladateľ
Róbert Mihály
Dátum pridania
7. 5. 2024

Predstavenie príbehu

Zatiaľ čo podaktorí politickí predstavitelia na Slovensku diskutujú o tom, či je zem plochá, alebo guľatá, niekoľko mladých nádejí slovenského dokumentu sa rozhodlo natočiť film, ktorý sa nazeraniu na spoločenské problémy snaží prinavrátiť intelektuálnu poctivosť a to na medzinárodnej úrovni.

O FILME

Dokumentárny film s pracovným názvom Európu obchádza strašidlo je sociálno-politickým cestopisom, analýzou sveta a tak trochu aj našim filmovým manifestom. Spolu so štábom sa vydávame na cestu naprieč starým kontinentom – od oplotených hraníc EÚ, cez najväčšiu nacionalistickú demonštráciu, oslavy prvého mája s odborármi a anarchistami, 80. výročie vylodenia spojencov v Normandii s poslednými žijúcimi veteránmi, až na ostrov Lesbos, na ktorý sa snažia priplávať ľudia utekajúci pred vojnou na gumených člnoch, no pobrežná stráž sa im v tom snaží zabrániť.

Je to cesta za po stopách strachu, pamäte a svedomia Európy. Prechádzame popri historických artefaktoch a stretávame sa s ľuďmi, ktorí proti nespravodlivosti bojujú každodenne. Sú to neznámi pešiaci aj svetové kapacity. To čo ich spája je, že veria v to, že iný svet je nie len možný, ale aj nevyhnutný.

Čo nám môže priniesť takéto stretnutie a nahliadnutie do jednotlivých kútov európskej spoločnosti?

Nazdávame sa, že nenájdeme jednu Európu, ale mnohosť predsudkov spojených so samotnými koreňmi nášho strachu. Mnohí ľudia akoby natoľko nerozumeli svetu, až sa boja sami seba v zrkadle. Napriek marazmu a vyčerpaniu však stále vidíme horieť pomyselný plameň ľudí, ktorí prebojovávajú spoločenské zápasy. To čo rozpúšťa strach je nádej.

Taliansky filozof a lingvista Antonio Gramsci si v jednom zo svojich zápiskov z väzenia poznamenal, že kríza spočíva v tom, že staré umiera, no novému sa ešte nedarí prísť na svet.

Etymologickým základom slova kríza je grécke “krinein” – teda situácia zvažovania, triedenia a rozlišovania. V čase krízy sa odkrývajú problémy starého poriadku a tie si vyžadujú riešenie. V tejto situácii však na scénu prichádza aj strach – umelo vytváraný i strach oprávnený – je to mnohosť strachov – z vírusu, z migrantov, z ekonomickej nestability či straty zamestnania, strach z toho kam až môže zájsť strach iných ľudí. Je to strach osobný aj kolektívny. Ako nás však varoval Zygmunt Bauman, ani holokaust nebol dielom skupiny nepremýšľajúcich fanatikov, ale realizovaný triezvo uvažujúcimi hlavami za prevádzky bežných mechanizmov a inštitúcií modernej spoločnosti, ktoré sú v našej spoločnosti prítomné i dnes.

„Na začiatku našej cesty boli sociálno-politické reportáže Georga Orwella, práce Baumana, Hannah Arrendt, Graebera a mnohých ďalších ľudí, ktorých myšlienky možno právom považovať za súčasť európskeho intelektuálneho dedičstva. Tak ako oni, ani my si nezatvárame oči nad zlyhaniami a pokrytectvom politík západných štátov. Rovnako však odmietame prijať jednoduché odpovede na zložité otázky. A presne na tie sa častokrát zvrháva spoločenská diskusia o akomkoľvek probléme, ktorý vám dnes napadne. Náš film si všíma zdanlivo nenápadné detaily, ktoré zasadzuje do širších súvislostí. Nedávame odpovede, ale kladieme otázky – našim cieľom je donútiť ľudí premýšľať a pochybovať.“ režisér.

SÚČASNÝ STAV

Film je momentálne vo fáze produkcie – pričom sme doteraz navštívili 45% plánovaných lokácii. Na niektoré z nich zvažujeme návrat v užšom zložení štábu, čo nám umožní doplniť materiál o časový odstup. 

Najbližšou udalosťou, ktorú navštívime je 80. výročie osláv vylodenia spojencov v Normandii. Ak to bezpečnostná situácia dovolí, bude jej predchádzať návšteva Kyjeva.

POVEDALI O NÁS

„Film Európu obchádza strašidlo je ambicióznym počinom nielen po formálnej stránke. V niekoľkých strhujúcich obrazoch "aranžovanej“ reportáže nám prináša dôkazy, ktoré môžu byť základnými piliermi neistoty a strachu. Nielen u nás, ale v európskych parametroch s odkazmi na minulosť. Prítomnosť Georga Orwella nie je náhodná. Myšlienky voľne plynú v obrazoch absurdity a istého vyčerpania-zároveň bezmocnosti. Dokumentárna politická esej je viac manifestom, ktorý nielen skúma a vidí stav, ale zároveň nabáda na ostražitosť, rozvahu v mravných významoch. Spojenie týchto motívov a zároveň predpokladaná (osobná) autorská účasť vytvára predpoklad potrebného a nadpriemerného filmu, ktorý presahuje lokálny rámec." Robert Kirchhoff, režisér a vysokoškolský pedagóg

„Ide o dokumentárnu esej o strachu ako politickej zbrani, o stave globálnej úzkosti a z toho vyplývajúcich javov. Formálne inšpirovaní "postgodardovským“ prístupom sa autori zaoberajú sociálnymi, morálnymi a triednymi komplikáciami súčasnej Európy. Výsledkom bude koncízna dokumentárna autorská výpoveď." Martin Ciel, filmový teoretik, vedec, kritik a vysokoškolský pedagóg

„Odporúčame projekt podporiť v rámci možností a finančných limitov AVF čo najvyššie.“ Komisia Audiovizuálneho fondu

Kto za kampaňou stojí?

Realizačný tím tvoria: Alena Kapinajová (produkcia), Michal Vasiľ (kamera), Oleksandr Buhaiev (zvuk), Vladimíra Vrbiňáková (strih) a Robert Mihály (réžia)

VIAC O AUTOROCH A PREDCHÁDZAJÚCE PROJEKTY

Robo Mihály vyštudoval filozofiu a je poslucháčom Ateliéru réžie dokumentárneho filmu na FTF VŠMU. V umeleckej aj profesionálnej oblasti prepája záujem o filozofické otázky demokracie, sociálnych zápasov, radikalizmu, nacionalizmu a novodobých foriem fašizmu. Už jeho študentský film Nech žije smrť (2021) odvysielala RTVS a na zahraničných festivaloch získal viacero ocenení. Jeho zatiaľ posledný dokumentárny film Najkrajší kút v šírom svete (2023) mal premiéru na 27. MFDF Ji.hlava a bol nominovaný na prestížnu Doc Alliance Award,  / portfólio

Na čo získané peniaze použijeme?

Film bol podporený Audiovizuálnym fondom sumou 5000 eur a Nadáciou Tatrabanky sumou 2000 eur a vecným a finančným vkladom Vysokej školy múzických umení. Produkcia filmu je nesmierne náročná najmä z dôvodu, že na niektoré udalosti je potrebné reagovať okamžite a vycestovať v priebehu niekoľkých dní. Z tohto dôvodu si vytvárame finančnú rezervu – za ktorú vás odmeníme veľmi peknými a hodnotnými artiklami. 

Peniaze budú použité predovšetkým na cestovné náklady, ubytovanie a prenájom nevyhnutnej techniky. Vždy volíme najlacnejšiu možnosť bez ohľadu na možný diskomfort. Väčšinu výjazdov tvorí minimalizovaný štáb – kameraman, zvukár, režisér (pomocná kamera).  

Ďalšie financie budú nevyhnutné na zapožičanie dronu, autorskú hudbu, grading a kvalitnú postprodukciu.

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Darca, ktorý je za každú dobrosť
5 €  •  10. 7. 2024 21:18
Štedrý darca
25 €  •  8. 7. 2024 11:39
Milý darca
30 €  •  30. 6. 2024 14:50
Láskavý darca
30 €  •  28. 6. 2024 17:56
Láskavý darca
25 €  •  28. 6. 2024 9:58
Darca, ktorý je za každú dobrosť
100 €  •  28. 6. 2024 9:43
Darca, ktorý je za každú dobrosť
20 €  •  13. 6. 2024 14:25
Láskavý darca
20 €  •  10. 6. 2024 15:15
Štedrý darca
100 €  •  8. 6. 2024 17:05
Láskavý darca
25 €  •  21. 5. 2024 17:49
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  19. 5. 2024 3:05
Dobrosrdečný darca
10 €  •  18. 5. 2024 19:29
Dobrosrdečný darca
25 €  •  18. 5. 2024 12:50
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  16. 5. 2024 22:13
Dobrosrdečný darca
25 €  •  16. 5. 2024 17:10
Láskavý darca
6 €  •  16. 5. 2024 10:43
Milý darca
25 €  •  15. 5. 2024 22:54
Dobrosrdečný darca
25 €  •  15. 5. 2024 21:58
Milý darca
30 €  •  14. 5. 2024 21:55
Milý darca
25 €  •  14. 5. 2024 21:30
Láskavý darca
25 €  •  14. 5. 2024 19:37
Veľkorysý darca
25 €  •  14. 5. 2024 10:20
Láskavý darca
25 €  •  14. 5. 2024 9:11
Dobrosrdečný darca
50 €  •  13. 5. 2024 23:40

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Vyberte si odmenu

Lebo veríš, že táto krajina má na viac ako kverulovať o tom, či je Zem guľatá
Prispejte 5 € a viac

Lebo veríš, že táto krajina má na viac ako kverulovať o tom, či je Zem guľatá

Chceš podporiť náš projekť aspoň symbolicky? Akákoľvek podpora má pre nás v súčasných podmienkach slovenskej kultúrnej scény cenu zlata.

Pohľadnica
Prispejte 10 € a viac

Pohľadnica

Dostaneš pohľadnicu s vizuálom Guernici. Tento slávny obraz Pabla Picassa bol inšpirovaný svedectvom pri bombardovaní španielskeho mesta Guernica nacistickým Nemeckom 26. apríla 1937 počas Španielskej občianskej vojny. Vzdušný útok, ktorý je považovaný za prvý vojnový zločin, ktorý otvorene a masovo cielil na civilné obyvateľstvo, zničil celé štvrte a zabil veľké množstvo ľudí. Tento obraz stelesňuje varovný prst. Je to výstraha, ktorá dodnes predstavuje symbol odporu k nehumánnosti, brutalite a zúfalstve vojny.

Sada nálepiek a odznakov s jasným názorom
Prispejte 20 € a viac

Sada nálepiek a odznakov s jasným názorom

Špeciálna sada nálepiek a odznakov, ktorá zobrazuje nie až tak známe citáty známych osobností, ktorých celoživotnou prácou a postojom sa inšpiroval aj náš film. Vizuály budeme aktualizovať, ale už teraz vieme, že budú stáť za to.

Tričko Bela Lugosi: Niekedy upír - vždy antifašista
Prispejte 25 € a viac

Tričko Bela Lugosi: Niekedy upír – vždy antifašista

Niekedy upír – vždy antifašista! 

Béla Lugosi sa stal svetoznámym vďaka hereckej úlohe vo filme Dracula, no málo ľudí vie, že bol presvedčeným antifašistom. V roku 1919 musel emigrovať pred terorom, ktorý v Maďarsku zavádzal Horthy. Neskôr niekoľkokrát vystúpil proti nacizmu a protestoval proti účasti Maďarského štátu na holokauste.

Kvalitné tričko s potlačou v strihu UNISEX – veľkosti XS, S, M, L, XL, 2XL

Tričko Guernica
Prispejte 25 € a viac

Tričko Guernica

Známa legenda hovorí, že v parížskom ateliéri sa na tento obraz zapozeral príslušník Gestapa a spýtal sa vedľa stojaceho Picassa: „To je Vaše dielo?“ Na čo mu Picasso stroho odvetil: „Nie. To ste predsa urobili vy!“ Guernica je  dodnes symbolickou obžalobou bezprávia, ideológie fašizmu, neľudskosti a akejkoľvek formy útlaku.

Kvalitné tričko s potlačou v strihu UNISEX – veľkosti XS, S, M, L, XL, 2XL

Plagát číslo 1 (Orwell)
Prispejte 25 € a viac

Plagát číslo 1 (Orwell)

Krásny print, ktorý ti pošleme vo formáte 42 × 59 cm (A2)

Poďakovanie v titulkoch
Prispejte 25 € a viac

Poďakovanie v titulkoch

Normálne sa ti pekne poďakujeme v titulkoch, kde budú na pár sekúnd uvedené mená všetkých darcov a sponzorov.

Autorská fotografia s venovaním
Prispejte 50 € a viac

Autorská fotografia s venovaním

Zostáva 99/100

Povráva sa, že sme aj celkom dobrí fotografi. Za podporu získaš print autorskej fotografie podľa vlastného výberu (po úspešnej kampani ti pošleme link s možnosťou výberu), ktorú si môžeš nechať alebo niekomu venovať.  Formát: 30 × 42 (Autori: Michal Vasiľ, Robo Mihály a ďalší*e). 

Zostáva 99/100
Pomôžeš filmu aj ľuďom na úteku
Prispejte 80 € a viac

Pomôžeš filmu aj ľuďom na úteku

Zostáva 97/100

Za podporu dostaneš drobnosť, ktorú z vyzbieraných trosiek člnov a viest už niekoľko rokov upcyclujú ľudia na úteku zaseknutí na gréckom ostrove Lesbos. Časť zo sumy, ktorú si sami stanovia tak putuje priamo im. Peňaženka, Ladvinka, Šperk? Vyberieme ti niečo pekné podľa sumy, ktorú prispeješ.

Zostáva 97/100
Drink alebo večera so štábom
Prispejte 250 € a viac

Drink alebo večera so štábom

Zostáva 5/5

Sadneme si na drink, alebo ti niečo dobré navaríme. Ukážeme ti v akom stave je momentálne náš dokument, s čím sa trápime, a možno nám pomôžeš s nejakým nápadom a bude z teba spoludramaturg*ička. Môžeme podebatovať o filmoch, o politike alebo len tak o živote. Je to na tebe. 

Zostáva 5/5
All-IN / Všetky odmeny a more vďaky
Prispejte 500 € a viac

All-IN / Všetky odmeny a more vďaky

Zostáva 10/10

Dostaneš všetky vyššie uvedené odmeny a našu nekonečnú vďaku.

Zostáva 10/10
Natočíme vám svadbu
Prispejte 1 000 € a viac

Natočíme vám svadbu

Zostáva 10/10

Hľadáte niekoho kto natočí vašu svadbu alebo event? Netočíme iba tragédie. Prídeme so štábom a vyrobíme pre vás kvalitný záznam, ktorý uchová spomienky na dôležité udalosti vo vašom živote. Postaráme sa o všetko vrátane produkcie a postprodukcie na mieru podľa vašich predstáv.

Zostáva 10/10

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu

Lebo veríš, že táto krajina má na viac ako kverulovať o tom, či je Zem guľatá
Prispejte 5 € a viac

Lebo veríš, že táto krajina má na viac ako kverulovať o tom, či je Zem guľatá

Chceš podporiť náš projekť aspoň symbolicky? Akákoľvek podpora má pre nás v súčasných podmienkach slovenskej kultúrnej scény cenu zlata.

Pohľadnica
Prispejte 10 € a viac

Pohľadnica

Dostaneš pohľadnicu s vizuálom Guernici. Tento slávny obraz Pabla Picassa bol inšpirovaný svedectvom pri bombardovaní španielskeho mesta Guernica nacistickým Nemeckom 26. apríla 1937 počas Španielskej občianskej vojny. Vzdušný útok, ktorý je považovaný za prvý vojnový zločin, ktorý otvorene a masovo cielil na civilné obyvateľstvo, zničil celé štvrte a zabil veľké množstvo ľudí. Tento obraz stelesňuje varovný prst. Je to výstraha, ktorá dodnes predstavuje symbol odporu k nehumánnosti, brutalite a zúfalstve vojny.

Sada nálepiek a odznakov s jasným názorom
Prispejte 20 € a viac

Sada nálepiek a odznakov s jasným názorom

Špeciálna sada nálepiek a odznakov, ktorá zobrazuje nie až tak známe citáty známych osobností, ktorých celoživotnou prácou a postojom sa inšpiroval aj náš film. Vizuály budeme aktualizovať, ale už teraz vieme, že budú stáť za to.

Tričko Bela Lugosi: Niekedy upír - vždy antifašista
Prispejte 25 € a viac

Tričko Bela Lugosi: Niekedy upír – vždy antifašista

Niekedy upír – vždy antifašista! 

Béla Lugosi sa stal svetoznámym vďaka hereckej úlohe vo filme Dracula, no málo ľudí vie, že bol presvedčeným antifašistom. V roku 1919 musel emigrovať pred terorom, ktorý v Maďarsku zavádzal Horthy. Neskôr niekoľkokrát vystúpil proti nacizmu a protestoval proti účasti Maďarského štátu na holokauste.

Kvalitné tričko s potlačou v strihu UNISEX – veľkosti XS, S, M, L, XL, 2XL

Tričko Guernica
Prispejte 25 € a viac

Tričko Guernica

Známa legenda hovorí, že v parížskom ateliéri sa na tento obraz zapozeral príslušník Gestapa a spýtal sa vedľa stojaceho Picassa: „To je Vaše dielo?“ Na čo mu Picasso stroho odvetil: „Nie. To ste predsa urobili vy!“ Guernica je  dodnes symbolickou obžalobou bezprávia, ideológie fašizmu, neľudskosti a akejkoľvek formy útlaku.

Kvalitné tričko s potlačou v strihu UNISEX – veľkosti XS, S, M, L, XL, 2XL

Plagát číslo 1 (Orwell)
Prispejte 25 € a viac

Plagát číslo 1 (Orwell)

Krásny print, ktorý ti pošleme vo formáte 42 × 59 cm (A2)

Poďakovanie v titulkoch
Prispejte 25 € a viac

Poďakovanie v titulkoch

Normálne sa ti pekne poďakujeme v titulkoch, kde budú na pár sekúnd uvedené mená všetkých darcov a sponzorov.

Autorská fotografia s venovaním
Prispejte 50 € a viac

Autorská fotografia s venovaním

Zostáva 99/100

Povráva sa, že sme aj celkom dobrí fotografi. Za podporu získaš print autorskej fotografie podľa vlastného výberu (po úspešnej kampani ti pošleme link s možnosťou výberu), ktorú si môžeš nechať alebo niekomu venovať.  Formát: 30 × 42 (Autori: Michal Vasiľ, Robo Mihály a ďalší*e). 

Zostáva 99/100
Pomôžeš filmu aj ľuďom na úteku
Prispejte 80 € a viac

Pomôžeš filmu aj ľuďom na úteku

Zostáva 97/100

Za podporu dostaneš drobnosť, ktorú z vyzbieraných trosiek člnov a viest už niekoľko rokov upcyclujú ľudia na úteku zaseknutí na gréckom ostrove Lesbos. Časť zo sumy, ktorú si sami stanovia tak putuje priamo im. Peňaženka, Ladvinka, Šperk? Vyberieme ti niečo pekné podľa sumy, ktorú prispeješ.

Zostáva 97/100
Drink alebo večera so štábom
Prispejte 250 € a viac

Drink alebo večera so štábom

Zostáva 5/5

Sadneme si na drink, alebo ti niečo dobré navaríme. Ukážeme ti v akom stave je momentálne náš dokument, s čím sa trápime, a možno nám pomôžeš s nejakým nápadom a bude z teba spoludramaturg*ička. Môžeme podebatovať o filmoch, o politike alebo len tak o živote. Je to na tebe. 

Zostáva 5/5
All-IN / Všetky odmeny a more vďaky
Prispejte 500 € a viac

All-IN / Všetky odmeny a more vďaky

Zostáva 10/10

Dostaneš všetky vyššie uvedené odmeny a našu nekonečnú vďaku.

Zostáva 10/10
Natočíme vám svadbu
Prispejte 1 000 € a viac

Natočíme vám svadbu

Zostáva 10/10

Hľadáte niekoho kto natočí vašu svadbu alebo event? Netočíme iba tragédie. Prídeme so štábom a vyrobíme pre vás kvalitný záznam, ktorý uchová spomienky na dôležité udalosti vo vašom živote. Postaráme sa o všetko vrátane produkcie a postprodukcie na mieru podľa vašich predstáv.

Zostáva 10/10