Úspešne dokončené:

POČKAJTE, SME TU AJ MY: pomôžte spoznať robotníctvo a posilniť rómske rodiny

Míľnik 1/2

Vďaka Vašej podpore budem môcť v júli, v auguste a v septembri pracovať na projekte s takmer pokrytými nákladmi

Získaných 0 € 4 060 €
3 000 €

Míľnik 2/2

Vďaka Vašej podpore nebudem musieť siahať na vlastné úspory pri cestovaní za ľuďmi a tankovaní.

Získaných 0 € 4 060 €
3 500 €
 -
126 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
32 €
Priemerná výška daru
300 €
Najvyšší dar
30 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

POČKAJTE, SME TU AJ MY: pomôžte spoznať robotníctvo a posilniť rómske rodiny

Míľnik 1/2

Vďaka Vašej podpore budem môcť v júli, v auguste a v septembri pracovať na projekte s takmer pokrytými nákladmi

Získaných 0 € 4 060 €
3 000 €

Míľnik 2/2

Vďaka Vašej podpore nebudem musieť siahať na vlastné úspory pri cestovaní za ľuďmi a tankovaní.

Získaných 0 € 4 060 €
3 500 €
Zakladateľ
Juraj Čokyna
Dátum pridania
21. 6. 2023

Predstavenie príbehu

Volám sa Juraj Čokyna a chcel by som vás poprosiť, aby ste prispeli k tvorbe brožúrky pre rodičov detí z vylúčených rómskych komunít a zároveň na zborník rozhovorov s ľuďmi pracujúcimi vo fabrike.

Cieľom tohto projektu je zvýšiť citlivosť k nerovnostiam a posilniť hlas ľudí, ktorí sú väčšinu času ignorovaní. Aj takto môžeme prispieť k súdržnejšej, odolnejšej a slobodnejšej spoločnosti.

Takú spoločnosť pritom nevyhnutne potrebujeme, ak chceme, aby sme spolu s ďalšími generáciami mali šancu prežiť 21. storočie v mieri.

Brožúrka pre rodičov detí z vylúčených komunít

Zvykne sa hovoriť, že vzdelanie je kľúčom k lepšej budúcnosti. Že keby mali chudobní lepšie vzdelanie, neboli by chudobní.

Viem, čo znamená byť učiteľom detí z vylúčených rómskych komunít.

Knihu, ktorá situáciu rómskych žiakov a žiačok vysvetľuje širšej, nerómskej verejnosti som už napísal. Vrátane opisu časti riešení.

Ako analytik ministerstva školstva som bol počas pandémie svedkom, ako zostali osudy a potreby chudobných detí a ich rodín – aj v čase krízy – v očiach štátu ľahostajnými.

Čerpám z týchto skúseností, keď tvrdím, že nie je rozumné čakať a spoliehať sa len na to, kým prídu do vlády „osvietení“ ľudia. Už tam boli a stále sú; boli, sú a budú náchylní robiť kompromisy aj v mene ľudí, ktorých sa nikdy nepýtali.

Preto si myslím, že potrebujeme počuť samotné rodiny. Podporiť ich v tom, aby ich bolo počuť. Aby vedeli, ako sa ozvať. Aby pre nás nebolo také ľahké ignorovať ich.

Na začiatku toho celého sú informácie. Podané jasne, v prístupnom jazyku.

Pracovný názov: "Aves tajsa andre škola? Čo sa rómskym deťom deje v škole a ako im viete pomôcť"

Zborník rozhovorov s robotníčkami a robotníkmi

Keď som bol mladší, počúval som, ako sa mám učiť, inak skončím niekde v priemyselnom parku. Že je to na mne.

Nakoniec som si dobrovoľne a chtiac zažil aj to, čo to dnes znamená, byť robotníkom vo výrobnej hale fabriky. V jednej z nich som strávil rok.

Sledoval som, akým podmienkam čelia robotníčky a robotníci. Ako to vyzeralo počas pandémie. Ako sa prejavuje stret domáceho a zahraničného robotníctva. Ako vzťahy otestovala vojna na Ukrajine.

A s minimálnou mzdou sme spolu zažívali nástup inflácie.

Zažil som tam, že nie je rozumné dookola opakovať, ako môžeme byť vďační za to, že máme demokraciu a slobodu. Keď vás otvorene vykorisťujú, keď si ničíte zdravie, keď vás berú len ako materiál a za odmenu žijete z mesiaca na mesiac, s tou slobodou a demokraciou to veľmi nevychádza.

Preto si myslím, že pre slobodnú a demokratickú budúcnosť nás všetkých je kľúčové, aby tí šťastnejší z nás spoznali aj perspektívy ľudí, ktorých zvykne označovať termín „pracujúca chudoba“.

Na začiatku toho celého je dialóg a snaha o porozumenie. Bez predsudkov, s otvorenou mysľou.

Pracovný názov: "Keď ani s prácou nie sú koláče"

Čo budeš s toľkými peniazmi robiť?

Veľmi v skratke – cestovať za ľuďmi, rozprávať sa s nimi a robiť prepisy z týchto stretnutí.

Budem na to mať tri mesiace – júl, august a september. Všetky materiály budú spracované do konca októbra 2023.

Cieľ 1: Brožúrka pre rómskych rodičov

Brožúrka bude vznikať participatívne, vo ôsmych krokoch, v spolupráci s rodinami v piatich komunitách:

1. Stretnutie so sprostredkovateľmi v piatich komunitách (2× okolie Košíc, 1× okolie Bardejova, 1× okolie Prešova, 1× okolie Popradu)

2. Zber postojov a postrehov v súvislosti so základnými školami (prvé stretnutie s vybranou vzorkou rodín/rodičov v piatich komunitách)

3. Analýza prvého kola stretnutí

4. Predstavenie dát a diskusia k vybraným problémom, ktorým čelia rómske deti v základných školách – zaraďovanie do špeciálnych škôl, prepadávanie, nesprávne zaraďovanie do ročníkov po návrate zo zahraničia (druhé stretnutie s vybranou vzorkou rodín/rodičov v piatich komunitách)

5. Analýza druhého kola stretnutí, rozhovory s odborníčkami/odborníkmi na jednotlivé témy

6. Spísanie draftu brožúrky podľa princípov easy-to-read

7. Overenie porozumenia a prístupnosti brožúrky (tretie stretnutie s vybranou vzorkou rodín/rodičov v piatich komunitách)

8. Finalizácia brožúrky, zverejnenie prvej verzie

Do budúcnosti:

 1. preklad do rómčiny + audio/video verzie
 2. masovejšia distribúcia
 3. zakladanie rodičovských skupín + workshopy

Cieľ 2: Zborník rozhovorov s robotníčkami a robotníkmi

Základom tejto aktivity sú dve kolá pološtrukturovaných rozhovorov s 10–13 ľuďmi pracujúcimi vo fabrike (Vráble, 2 × 2,5 hod x min 10 respondentov = min 50 hod) na nasledovné témy: 

 • vnímanie pracovných podmienok
 • dopad práce na mentálne a fyzické zdravie,
 • alternatívy k súčasnej práci, pohľad na budúcnosť vlastných detí
 • vnímanie životnej úrovne a postavenia v spoločnosti,
 • postoje ku globálnym výzvam
  • imigrácia robotníkov z tretích krajín,
  • automatizácia,
  • klimatická kríza

Do budúcnosti:

 1. spracovanie odborných otázok (rozhovory s expertmi, existujúce výskumy + dáta)
 2. kniha/séria článkov

A prečo by sme ti mali dôverovať?

Pravidelne spracovávam dáta, ale vraj (z nich) viem písať aj príbehy.

Celý dospelý život sa venujem témam súvisiacim so spravodlivosťou a nerovnosťami.

Pôsobil som v médiách (Denník N, SME), v štátnej správe (Inštitút vzdelávacej politiky, MŠVVaŠ SR), som občianskym aktivistom a teraz sa idem zamerať aj na komunitné organizovanie.

Celý môj životopis nájdete aj TU.

Ak by ste chceli, tu som sa rozprával s Barborou Marekovou pre podcast Ľudskosť, tu je môj najotvorenejší rozhovor pre magazín Tabloid (od strany 70) a tu som niečo porozprával v rámci akcie TEDx Košice:

 

Dáta a príbehy

Študoval som politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a na Central European University v Budapešti, odkiaľ mám aj certifikát z výskumnej/analytickej metodológie. Mám za sebou kurzy sociálnej štatistiky aj kvalitatívnych výskumných metód. Vo výskume som sa venoval témam vnútorného fungovania parlamentov a vplyvu médií a politických strán na vnímanie problémov medzi voličstvom.

Už počas školy som dobrovoľníčil a neskôr stážoval v Transparency International Slovensko, kde som skúmal hospodárnosť nákupov v štátnom a verejnom sektore. Neskôr som pomáhal pri hodnotení transparentnosti slovenských nemocníc (v spolupráci s INEKO).

Taktiež som stážoval a neskôr pracoval v printových médiách (Denník SME, Denník N), kde som pokrýval najmä témy týkajúce sa diania vo svete a zahraničnej politiky. V roku 2015 som v Denníku N pokrýval najmä témy súvisiace s vtedajšou utečeneckou krízou; v roku 2016 mi vyšla reportáž o vplyve západných ropných korporácií na život v Delte Nigeru.

Školstvo a nerovnosti

Od roku 2016 som sa tiež venoval témam súvisiacim so slovenským školským systémom a jeho vplyvom na žiactvo z vylúčených rómskych komunít. Dva roky som učil na druhom stupni na základnej škole v Šarišských Bohdanovciach. Následne som napísal knihu "A okraje máš kde?" (N Press, 2019) a ako analytik som nastúpil do Inštitútu vzdelávacej politiky na ministerstve školstva.

Po začiatku pandémie som bol súčasťou analytického kolektívu, ktorý sa zameriaval na popísanie rozsahu, dopadov a riešení pre žiakov a žiačky, ktoré sa pre zatvorené školy nemohli plnohodnotne zapájať do výučby. Po vydaní druhej analýzy (zistenia z dotazníkového výskumu počas 1. vlny pandémie) sme boli ministerstvom školstva pod vedením Branislava Gröhlinga označení za ľudí bývalej vlády a k 1. 1. 2021 de facto vyhodení z práce.

V prvom polroku 2021 som spolupracoval s Centrom vzdelávacích analýz na vyhodnotení projektu Letných škôl 2020 a spoluorganizoval seminár pre školy s vysokým podielom detí z vylúčených komunít k lepšiemu využitiu Letných škôl 2021. V rámci projektu Scenár pre Košice spracoval podkladovú analýzu pre Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice v oblasti základného školstva.

„Pracujúca chudoba“ a komunitné organizovanie

Od mája 2021 do apríla 2022 som pracoval ako operátor výroby v jednej z fabrík v mojom rodnom meste.

Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu som pomáhal prepájať ukrajinských kolegov a kolegyne s mestom a vedením fabriky a spoluorganizoval som komunitné zhromaždenia pre ľudí z Ukrajiny žijúcich vo Vrábľoch.

Keď som videl, ako vtedajšie vedenie mesta nebolo schopné a ochotné pristupovať k situácii ľudí z Ukrajiny seriózne a empaticky, rozhodol som sa pomôcť ako dobrovoľník v komunálnej kampani.

Stal som sa členom občianskeho združenia Vráble si Ty – koordinoval som vznik predvolebnej stratégie a volebného programu. Táto práca zahŕňala aj organizovanie facilitovaných stretnutí a dátovú podporu. Kampaň bola úspešná, kandidátky a kandidáti Vráble si Ty sa stali najsilnejšou frakciou v miestnom zastupiteľstve a po 20 rokoch prišlo aj k zmene na poste primátora, pričom uspel náš kandidát. 

Počas posledných rokov som sa snažil angažovať aj v občianskych aktivitách. Bol som členom košickej bunky hnutia Za slušné Slovensko. Vo Vrábľoch som bol členom miestnej školskej komisie a spoluorganizoval som pamätné akcie k 17. novembru. Spoluorganizoval som tiež niekoľko občianskych petícií – napr. proti zasahovaniu fundamentalistických skupín do školstva, proti škodlivým zmenám školského zákona z pohľadu najchudobnejších detí, či za predĺženie zákazu prepadávania v školskom roku 2020/2021.

Som tiež laureátom Ceny Nadácie Tatra banky za umenie pre mladého tvorcu v kategórii literatúra za rok 2020 a bol som tiež nominovaný na ocenenie Roma Spirit v kategórii médiá.

Na jar 2024 pracovne cestujem na 5 týždňov do Spojených štátov, aby som sa viac priučil komunitnému organizovaniu.

Za možnosť použiť fotografie ďakujem Tomášovi Benedikovičovi a Tomášovi Hrivňákovi z Denníka N.

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Veľkorysý darca
15 €  •  18. 7. 2023 6:16
Dobrosrdečný darca
50 €  •  12. 7. 2023 4:48
Vďaka
50 €  •  11. 7. 2023 16:42
Držíme palce
Mato
15 €  •  10. 7. 2023 19:48
Drzim palce a tesim sa na vystupy
Dobrosrdečný darca
100 €  •  10. 7. 2023 11:01
Láskavý darca
20 €  •  7. 7. 2023 23:20
Štedrý darca
10 €  •  6. 7. 2023 11:44
MDSE Dy
300 €  •  4. 7. 2023 21:19
Držíme palce :)
Dobrosrdečný darca
17 €  •  3. 7. 2023 17:21
Dobrosrdečný darca
3 €  •  3. 7. 2023 10:56
Láskavý darca
10 €  •  2. 7. 2023 20:50
Veľkorysý darca
20 €  •  1. 7. 2023 13:25
Veľkorysý darca
30 €  •  1. 7. 2023 10:20
Štedrý darca
25 €  •  1. 7. 2023 9:54
Dôležitý projekt, nech sa vydarí!
Milý darca
20 €  •  1. 7. 2023 0:12
Veľkorysý darca
30 €  •  30. 6. 2023 14:16
Veľkorysý darca
100 €  •  30. 6. 2023 8:32
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  29. 6. 2023 22:25
Iguso
3 €  •  29. 6. 2023 21:40
Drz sa kamo a chod za cielom, ktory si si stanovil. Iba tak moze byt tento svet lepsi🤞😉
Milý darca
100 €  •  29. 6. 2023 20:51
Štedrý darca
20 €  •  29. 6. 2023 20:30

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu