Úspešne dokončené:

Game of Drones 2. 0. Oslobodenie Ukrajiny – Vaša podpora môže rozhodnúť

Míľnik 1/2

Podarí sa zabezpečiť drony pre celú jednotku

Získaných 0 € 31 766 €
25 000 €

Míľnik 2/2

Ku všetkým dronom pridáme aj náhradné batérie

Získaných 0 € 31 766 €
30 000 €
 -
654 darcov
Celkom sa zapojilo
49 €
Priemerná výška daru
1 500 €
Najvyšší dar
59 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Game of Drones 2. 0. Oslobodenie Ukrajiny – Vaša podpora môže rozhodnúť

Míľnik 1/2

Podarí sa zabezpečiť drony pre celú jednotku

Získaných 0 € 31 766 €
25 000 €

Míľnik 2/2

Ku všetkým dronom pridáme aj náhradné batérie

Získaných 0 € 31 766 €
30 000 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Erik Rakic
Ambasádor výzvy
Erik Rakič
Dátum pridania
12. 10. 2023
Posledná aktualita

1. 7. 2024 12:34

prosba

Pozdravujem podporovatelov a fanusikov GNL.

preposielam Vam video z poslednej odovzdavky dronu a pripajam prosbu o pomoc. Prebieha nam dolezita zbierka urcena pre velitela GNL Mamuku, ktoremu sa momentalne zbierame na liecbu a rekonvalescenciu, ktora je potrebna po tom co ho otravili ortutou.

Velitel je uz mimo ohrozenia zivota a plni si svoje ulohy na fronte, ale do buducna bude potrebna liecba. Dakujeme za vasu podporu

https://donio.sk/gnl-mamuka

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Kto kampaň organizuje?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Sme Erik a Maroš a túto kampaň organizujeme na podporu našich priateľov z jednotky Gruzínska národná légia (https://georgianlegion.com.ua/), ktorá bojuje proti okupantom na Ukrajine a od ktorej máme oficiálny mandát na organizovanie finančních zbierok na Slovensku. Ide o našu piatu finančnú zbierku pre Gruzínsku národnú légiu, predchádzajúce štyri zbierky boli úspešné, vyzbieralo sa celkovo 93 329 € a boli zrealizované. Vieme veľmi jasne preukázať, akým spôsobom využívajú jednotky Gruzínskej národnej légie techniku, ktorú ste im pomohli získať.
S okupáciou ukrajinských území nesúhlasíme od úplného začiatku v roku 2014, russká imperiálna politika, ktorú okúsilo aj Gruzínsko v roku 2008 a mnoho iných krajín je nám odporná. 
Svoj nesúhlas a odpor s politikou a vojenskou agresiou russka sa snažíme pretaviť do pomoci tejto konkrétnej jednotke a na konkrétne vybavenie.

Komu pomôžeme?

Touto zbierkou pomôžeme priateľom z Gruzínskej národnej légie, v ktorej za Ukrajinu bojuje okrem Gruzíncov aj veľa iných národností. Jednotka vznikla v roku 2014 a od roku 2016 bola začlenená do Ozbrojených síl Ukrajiny. Jednotka sa zúčastnila bojov od prvých dní invázie – bojovala v bitke pri letisku Antonov (tiež známej ako bitke pri Hostomeli).

Jej veliteľ a zakladateľ Mamuka Mamulashvili (https://en.wikipedia.org/wiki/Mamuka_Mamulashvili) je legendou a Hrdinom bojov proti okupantom z russka, kdekoľvek sa objavia. 

Jeho prínos k oslobodzovaniu Ukrajiny je obrovský, za čo dostal už niekoľko štátnych vyznamenaní.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Priatelia z Gruzínskej národnej légie nám pravidelne opakujú, že pre jednotku sú drony životne dôležité. Preto budeme zbierku naďalej sústrediť na získanie zdrojov na drony – kvôli tomu ostávame aj pri tejto kampani s názvom GAME of DRONES (prvá kampaň s týmto názvom prebehla od 12. 7. 2023 do 31. 8. 2023 a za vyzbierané prostriedky bola nakúpená technika, ktorá už plní svoj účel na fronte).

Peniaze z kampane budú použité na zakúpenie dronov, ktoré jednotke pomožu monitorovať frontové územie a sledovať, kde sa nachádza nepriateľská technika a vojaci.

Drony v tejto kampani nešpecifikujeme. Situácia na frontovej línii je dynamická a nepredvídateľná a počas trvania zbierky sa môžu požiadavky na konkrétny typ dronov meniť v závislosti od vývoja bojov, výrobných kapacít spoločností aj skladových zásob a dostupnosti techniky. Našim cieľom je doručiť drony Gruzínskej národnej légii čo najrýchlejšie. Po skončení zbierky a zakúpení dronov, ktoré budú v danej chvíli dostupné a potrebné, dodáme ďakovacie video (tak ako vždy doteraz!) od jednotky, ktorá bude s dronom operovať.

Naše doterajšie úspešné kampane:


Prvá  -  https://www.donio.sk/podporte-kupu-dronu-pre-gruzinsku-legiu-bojujucu-na-ukrajine

Druhá – https://www.donio.sk/zbierka-na-optiku-pre-gruzinsku-narodnu-legiu

Tretia – https://www.donio.sk/dron-oci-pre-gruzinsku-legiu

Štvrtá – https://www.donio.sk/game-of-drones

Prispejte na dobrú vec!

Podporte kúpu dronov, ktoré pošlú russov domov!

Sláva Ukrajine !

Sláva Gruzínskej národnej légii !

Who is organising the campaign?

We are Erik and Maroš and we organize this campaign in support of our friends from the Georgian National Legion (https://georgianlegion.com.ua/), which is fighting against the occupiers in Ukraine and from which we have an official mandate to organize fundraising campaigns in Slovakia. This marks our fifth fundraiser for the Georgian National Legion. The previous four fundraisers raised a total of €93,329 and were successfully executed. We can demonstrate very clearly how the Georgian National Legion troops use the equipment you have helped them to acquire.

Since 2014, we have stood against the occupation of Ukrainian territories and strongly condemn Russia's imperial policies. These were also experienced by Georgia in 2008, as well as by many other countries.

We are trying to translate our disagreement and opposition to Russia's policy and military aggression into assistance to this particular unit and to specific equipment.

Whom will we be helping?

We will help our friends from the Georgian National Legion with this collection, in which many nationalities other than Georgians are fighting for Ukraine. The unit was established in 2014 and integrated into the Armed Forces of Ukraine in 2016. The unit took part in fighting from the first days of the invasion – it fought in the Battle of Antonov Airport (also known as the Battle of Hostomel).

Its commander and founder Mamuka Mamulashvili (https://en.wikipedia.org/wiki/Mamuka_Mamulashvili) is a legend and a Hero of the battles against the Russian invaders wherever they appear.

His contribution to the liberation of Ukraine is immense, for which he has received several state decorations.

What exactly will the money from this campaign be used for?

Our contacts at the Georgian National Legion consistently emphasize the importance of drones to the unit's operations. That's why we will continue to focus our fundraising on raising funds for drones – that's why we are staying with this campaign called GAME of DRONES (the first campaign with this name ran from 12/7/2023 to 8/31/2023 and the funds raised were used to purchase equipment that is already serving its purpose on the front lines).

The funds from this campaign will be allocated towards purchasing drones. These drones will aid the unit in monitoring the frontline territory and tracking the location of enemy equipment and soldiers.

We are not specifying a particular type of drone for this campaign. The situation on the front line is dynamic and unpredictable, and requirements for a particular type of drone may change over the course of the collection depending on the evolution of the fighting, the production capabilities of the companies, as well as the inventory and availability of equipment. Our goal is to deliver drones to the Georgian National Legion as quickly as possible. Once the collection is complete, and the drones that are available and needed have been purchased, we will provide a thank you video, as we have done in the past. It will come from the unit that will be operating the drone.

Our successful campaigns to date:

First - https://www.donio.sk/podporte-kupu-dronu-pre-gruzinsku-legiu-bojujucu-na-ukrajine

Second - https://www.donio.sk/zbierka-na-optiku-pre-gruzinsku-narodnu-legiu

Third - https://www.donio.sk/dron-oci-pre-gruzinsku-legiu

Fourth - https://www.donio.sk/game-of-drones

Contribute to a worthy cause!

Support the purchase of the drones that will send the Russos home!

Slava Ukraini !

Glory to the Georgian National Legion !

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

1. 7. 2024 12:34

prosba

Pozdravujem podporovatelov a fanusikov GNL.

preposielam Vam video z poslednej odovzdavky dronu a pripajam prosbu o pomoc. Prebieha nam dolezita zbierka urcena pre velitela GNL Mamuku, ktoremu sa momentalne zbierame na liecbu a rekonvalescenciu, ktora je potrebna po tom co ho otravili ortutou.

Velitel je uz mimo ohrozenia zivota a plni si svoje ulohy na fronte, ale do buducna bude potrebna liecba. Dakujeme za vasu podporu

https://donio.sk/gnl-mamuka

23. 2. 2024 11:45

POĎAKOVANIE a žiadosť o ďalšiu podporu pre Gruzínsku národnú légiu

priatelia a podporovatelia, preposielam vám ďakovné video od bojovníkov Gruzínskej národnej légie. GNL dostala 1 dron Matrice RTK 300, 42ks balistické helmy a 141ks taktické slúchadlá, to všetko sa podarilo zabezpečiť z vaších darov z poslednej zbierky. Ďakujeme vám a zároveň vás prosíme o podporu našej ďalšej v poradí šiestej zbierky pre naších bratov z GNL.         https://www.donio.sk/god3

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  10. 12. 2023 22:46
Láskavý darca
10 €  •  10. 12. 2023 22:00
Dobrosrdečný darca
50 €  •  10. 12. 2023 21:45
Dobrosrdečný darca
25 €  •  10. 12. 2023 21:21
Dobročiný Darca
25 €  •  10. 12. 2023 21:20
Dobročiný Darca
25 €  •  10. 12. 2023 20:54
Štedrý darca
15 €  •  10. 12. 2023 19:42
Veľkorysý darca
10 €  •  10. 12. 2023 13:16
Milý darca
25 €  •  10. 12. 2023 13:00
Štedrý darca
10 €  •  10. 12. 2023 11:21
Štedrý darca
25 €  •  10. 12. 2023 10:13
Láskavý darca
10 €  •  10. 12. 2023 7:37
Veľkorysý darca
100 €  •  9. 12. 2023 23:43
Štedrý darca
10 €  •  9. 12. 2023 21:46
Veľkorysý darca
11 €  •  9. 12. 2023 21:19
Sylvia
25 €  •  9. 12. 2023 20:10
Slava Ukrajine!
Rado
25 €  •  9. 12. 2023 19:47
Prajem uspesny lov! Hrdinom Slava!
Dobročiný Darca
25 €  •  9. 12. 2023 19:30
Štedrý darca
25 €  •  9. 12. 2023 19:19
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  9. 12. 2023 16:41
Milý darca
25 €  •  9. 12. 2023 16:30
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  9. 12. 2023 15:33
Milý darca
5 €  •  9. 12. 2023 15:31

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Dokončené Darcovské výzvy

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň