Podporme liečbu a rekonvalescenciu veliteľa GNL Mamuka

Získaných 0 € 7 880 €
20 000 €
28 dní
do ukončenia

Buďte s nami za každú dobrosť. Odovzdáme 100 % vášho daru.

Darovať Zdieľať

Všetky kampane overujeme

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Erik Rakič
Dátum pridania
14. 6. 2024

Kto kampaň organizuje?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Sme Erik a Maroš a túto kampaň organizujeme na podporu nášho priateľa, zakladateľa a veliteľa Gruzínskej Národnej légie Mamuka Mamulašviliho, ktorý s jednotkou bojuje proti okupantom na Ukrajine a od ktorého máme oficiálny mandát na organizovanie finančných zbierok na Slovensku.

Ide o našu siedmu kampaň pre Gruzínsku národnú légiu, predchádzajúcich šesť kampaní bolo úspešných, podarilo sa získať sa celkovo 155 197€  a boli zrealizované. Vieme veľmi jasne preukázať, akým spôsobom využívajú jednotky Gruzínskej národnej légie techniku, ktorú ste im pomohli získať.


S okupáciou ukrajinských území nesúhlasíme od úplného začiatku v roku 2014, russká imperiálna politika, ktorú okúsilo aj Gruzínsko v roku 2008 a mnoho iných krajín je nám odporná. Svoj nesúhlas a odpor s politikou a vojenskou agresiou russka sa snažíme pretaviť do pomoci tejto konkrétnej jednotke a na konkrétne vybavenie.

Komu pomôžeme?

Touto kampaňou pomôžeme veliteľovi a zakladateľovi GNL Mamukovi Mamulašvilimu, ktorého sa snažili už po niekoľký krát otráviť russkí okupanti, kolaboranti. Svojimi akciami proti okupantom sa stal známym a dlhodobo leží v žalúdku russkému vojenskému veleniu, kôli škodám, ktoré im GNL spôsobuje. V Gruzínskej národnej légii za Ukrajinu bojuje okrem Gruzíncov aj veľa iných národností. Jednotka vznikla v roku 2014 a od roku 2016 bola začlenená do Ozbrojených síl Ukrajiny. Jednotka sa zúčastnila bojov od prvých dní invázie – bojovala v bitke pri letisku Antonov (tiež známej ako bitke pri Hostomeli).

Jej veliteľ a zakladateľ Mamuka Mamulashvili (https://en.wikipedia.org/wiki/Mamuka_Mamulashvili) je legendou a Hrdinom bojov proti okupantom z russka, kdekoľvek sa objavia. 

Jeho prínos k oslobodzovaniu Ukrajiny je obrovský, za čo dostal už niekoľko štátnych vyznamenaní.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Peniaze získané v tejto kampani budú použité na financovanie liečebných nákladov, ktoré vznikli a ešte vzniknú pri liečbe a rekonvalescencii po otrave veliteľa Gruzínskej Národnej Légie Mamuku Mamulašviliho.

Who organizes the campaign?

We are Erik and Maroš and we are organizing this campaign in support of our friend, the founder and commander of the Georgian National Legion, Mamuk Mamulašvili, who is fighting with the unit against the occupiers in Ukraine and from whom we have an official mandate to organize fundraising in Slovakia.

This is our seventh campaign for the Georgian National Legion, the previous six campaigns were successful, a total of €155,197 was raised and they were implemented. We can demonstrate very clearly how the units of the Georgia National Legion are using the technology you helped them acquire.

We do not agree with the occupation of Ukrainian territories from the very beginning in 2014, the Russian imperial policy, which was also experienced by Georgia in 2008 and many other countries, is repugnant to us. We are trying to translate our disagreement and opposition to Russia's policy and military aggression into help for this specific unit and specific equipment.

Who will we help?

With this campaign, we will help the commander and founder of GNL, Mamuk Mamulašvili, whom the Russian occupiers and collaborators tried to poison several times. He became known for his actions against the occupiers and has long been in the stomach of the Russian military command due to the damage caused by LNG. Apart from Georgians, many other nationalities fight for Ukraine in the Georgian National Legion. The unit was created in 2014 and since 2016 has been integrated into the Armed Forces of Ukraine. The unit took part in the fighting from the first days of the invasion – it fought in the Battle of Antonov Airfield (also known as the Battle of Hostomeli).

Its commander and founder Mamuka Mamulashvili (https://en.wikipedia.org/wiki/Mamuka_Mamulashvili) is a legend and a Hero of the fight against the occupiers from Russia, wherever they appear. His contribution to the liberation of Ukraine is enormous, for which he has already received several state awards.

What exactly will the money from this campaign be used for?

The donated money from this collection will be used to finance the medical expenses incurred and still incurred during the treatment and recovery after the poisoning of the commander of the Georgian National Legion, Mamuka Mamulashvili.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Štedrý darca
20 €  •  15. 7. 2024 16:46
Dobrosrdečný darca
25 €  •  14. 7. 2024 15:38
Štedrý darca
10 €  •  14. 7. 2024 0:39
Miňo
25 €  •  12. 7. 2024 22:41
Mamuka vyzdrav sa 🙏🇬🇪🇺🇦
Milý darca
25 €  •  12. 7. 2024 21:55
Andy007
10 €  •  12. 7. 2024 20:11
Gloire à l Ukraine 💙💛🇫🇷❤️🇺🇦
Milý darca
50 €  •  12. 7. 2024 18:23
Dobročinný Darca
10 €  •  12. 7. 2024 18:05
Milý darca
30 €  •  12. 7. 2024 13:12
Dobrosrdečný darca
10 €  •  12. 7. 2024 10:50
Dobrosrdečný darca
10 €  •  11. 7. 2024 23:51
Milý darca
50 €  •  11. 7. 2024 10:43
Jozef M.
25 €  •  11. 7. 2024 8:56
Ďakujem za Vašu službu
Jana B.
50 €  •  10. 7. 2024 13:49
Ďakujem a držím palce
Štedrý darca
50 €  •  10. 7. 2024 10:14
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  10. 7. 2024 9:20
Dobročinný Darca
20 €  •  10. 7. 2024 7:25
Dobrosrdečný darca
50 €  •  10. 7. 2024 6:16
Dobrosrdečný darca
25 €  •  10. 7. 2024 3:33
Dobrosrdečný darca
500 €  •  9. 7. 2024 22:35
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  9. 7. 2024 22:34
Erik R.
35 €  •  9. 7. 2024 21:46
smrtrussku

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

Prebiehajúce Darcovské výzvy

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju Darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Odkazy

Phil D
50 €  •  15. 6. 2024 8:02
Get well soon, commander!
Mona
100 €  •  17. 6. 2024 12:06
All the best&take care, Mamuka!
Ludmila K.
10 €  •  1. 7. 2024 13:43
✌️🇺🇦
Luboslav Farkas
200 €  •  14. 6. 2024 22:55
Prajem skoré uzdravenie a veľa síl. Ďakujem za Vašu službu, odvahu a boj. Sme s Vami.
Friendship_Jack
10 €  •  8. 7. 2024 0:43
Get well soon 🫶
Roman H.
10 €  •  23. 6. 2024 13:14
Nech je život každého obrancu Ukrajiny zachránený.
Alexandra S.
25 €  •  28. 6. 2024 17:10
❤️
Ivan Baran
10 €  •  30. 6. 2024 9:35
Drž sa, kamarát !!

Kto ďalší daroval?

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň