Úspešne dokončené:

Games of Drones 3.0 | Hrdinom Sláva

Získaných 0 € 19 855 €
15 000 €
 -
329 darcov
Celkom sa zapojilo
60 €
Priemerná výška daru
2 576 €
Najvyšší dar
23 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Games of Drones 3.0 | Hrdinom Sláva

Získaných 0 € 19 855 €
15 000 €

Všetky kampane overujeme

Ambasádor výzvy
Erik Rakič
Dátum pridania
23. 2. 2024
Posledná aktualita

27. 6. 2024 13:07

POĎAKOVANIE

Pozdravujem podporovatelov GNL a preposielam dakovne video za dron na ktory ste sa nam pomohli vyzbierat. Dakujeme .

Taktiez preposielam link na novu zbierku pre velitela GNL Mamuku ktoremu sa momentalne zbierame na liecbu a rekonvalescenciu ktora je potrebna po tom co ho otravili. Velitel je uz mimo ohrozenia zivota a plni si svoje ulohy na fronte, ale do buducna bude potrebna liecba. Dakujeme za vasu podporu

https://donio.sk/gnl-mamuka

 

Zobraziť celú aktualitu

Kto kampaň organizuje?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Sme Erik a Maroš a túto kampaň organizujeme na podporu našich priateľov z jednotky Gruzínska národná légia (https://georgianlegion.com.ua/), ktorá bojuje proti okupantom na Ukrajine a od ktorej máme oficiálny mandát na organizovanie finančných zbierok na Slovensku. Ide o našu šiestu finančnú zbierku pre Gruzínsku národnú légiu, predchádzajúcich päť kampaní bolo úspešných, podarilo sa získať sa celkovo 125 000 € a boli zrealizované. Vieme veľmi jasne preukázať, akým spôsobom využívajú jednotky Gruzínskej národnej légie techniku, ktorú ste im pomohli získať.
S okupáciou ukrajinských území nesúhlasíme od úplného začiatku v roku 2014, russká imperiálna politika, ktorú okúsilo aj Gruzínsko v roku 2008 a mnoho iných krajín je nám odporná. 
Svoj nesúhlas a odpor s politikou a vojenskou agresiou russka sa snažíme pretaviť do pomoci tejto konkrétnej jednotke a na konkrétne vybavenie.

Komu pomôžeme?

Touto kampaňou pomôžeme priateľom z Gruzínskej národnej légie, v ktorej za Ukrajinu bojuje okrem Gruzíncov aj veľa iných národností. Jednotka vznikla v roku 2014 a od roku 2016 bola začlenená do Ozbrojených síl Ukrajiny. Jednotka sa zúčastnila bojov od prvých dní invázie – bojovala v bitke pri letisku Antonov (tiež známej ako bitke pri Hostomeli).

Jej veliteľ a zakladateľ Mamuka Mamulashvili (https://en.wikipedia.org/wiki/Mamuka_Mamulashvili) je legendou a Hrdinom bojov proti okupantom z russka, kdekoľvek sa objavia. 

Jeho prínos k oslobodzovaniu Ukrajiny je obrovský, za čo dostal už niekoľko štátnych vyznamenaní.

Priatelia z Gruzínskej národnej légie nám pravidelne opakujú, že pre jednotku sú drony životne dôležité. Preto budeme kampaň naďalej sústrediť na získanie zdrojov na drony – kvôli tomu ostávame aj pri tejto kampani s názvom GAME of DRONES (prvá kampaň s týmto názvom prebehla od 12. 7. 2023 do 31. 8. 2023 a za získané prostriedky bola nakúpená technika, ktorá už plní svoj účel na fronte).

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?


Peniaze z kampane budú použité na zakúpenie 3ks DJI Mavic3T, ktoré jednotke pomožu monitorovať frontové územie a sledovať, kde sa nachádza nepriateľská technika a vojaci.

 Situácia na frontovej línii je dynamická a nepredvídateľná a počas trvania kampane sa môžu požiadavky na konkrétny typ dronov meniť v závislosti od vývoja bojov, výrobných kapacít spoločností aj skladových zásob a dostupnosti techniky. Našim cieľom je doručiť drony Gruzínskej národnej légii čo najrýchlejšie. Po skončení kampane a zakúpení dronov, ktoré budú v danej chvíli dostupné a potrebné, dodáme ďakovacie video (tak ako vždy doteraz!) od jednotky, ktorá bude s dronom operovať.

Naše doterajšie úspešné kampane:


Prvá  -  https://www.donio.sk/podporte-kupu-dronu-pre-gruzinsku-legiu-bojujucu-na-ukrajine

Druhá – https://www.donio.sk/zbierka-na-optiku-pre-gruzinsku-narodnu-legiu

Tretia – https://www.donio.sk/dron-oci-pre-gruzinsku-legiu

Štvrtá – https://www.donio.sk/game-of-drones

Piata – https://www.donio.sk/game-of-drones-2–0-oslobodenie-ukrajiny

Prispejte na dobrú vec!

Podporte kúpu dronov, ktoré pošlú russov domov!

Sláva Ukrajine !

Sláva Gruzínskej národnej légii !

Who is organising the campaign?

We are Erik and Maroš and we organize this campaign in support of our friends from the Georgian National Legion (https://georgianlegion.com.ua/), which is fighting against the occupiers in Ukraine and from which we have an official mandate to organize fundraising campaigns in Slovakia. This marks our fifth fundraiser for the Georgian National Legion. The previous four fundraisers raised a total of €93,329 and were successfully executed. We can demonstrate very clearly how the Georgian National Legion troops use the equipment you have helped them to acquire.

Since 2014, we have stood against the occupation of Ukrainian territories and strongly condemn Russia's imperial policies. These were also experienced by Georgia in 2008, as well as by many other countries.

We are trying to translate our disagreement and opposition to Russia's policy and military aggression into assistance to this particular unit and to specific equipment.

Whom will we be helping?

We will help our friends from the Georgian National Legion with this collection, in which many nationalities other than Georgians are fighting for Ukraine. The unit was established in 2014 and integrated into the Armed Forces of Ukraine in 2016. The unit took part in fighting from the first days of the invasion – it fought in the Battle of Antonov Airport (also known as the Battle of Hostomel).

Its commander and founder Mamuka Mamulashvili (https://en.wikipedia.org/wiki/Mamuka_Mamulashvili) is a legend and a Hero of the battles against the Russian invaders wherever they appear.

His contribution to the liberation of Ukraine is immense, for which he has received several state decorations.

What exactly will the money from this campaign be used for?

Our contacts at the Georgian National Legion consistently emphasize the importance of drones to the unit's operations. That's why we will continue to focus our fundraising on raising funds for drones – that's why we are staying with this campaign called GAME of DRONES (the first campaign with this name ran from 12/7/2023 to 8/31/2023 and the funds raised were used to purchase equipment that is already serving its purpose on the front lines).

The funds from this campaign will be allocated towards purchasing drones DJI Mavic 3T. These drones will aid the unit in monitoring the frontline territory and tracking the location of enemy equipment and soldiers.

The situation on the front line is dynamic and unpredictable, and requirements for a particular type of drone may change over the course of the collection depending on the evolution of the fighting, the production capabilities of the companies, as well as the inventory and availability of equipment. Our goal is to deliver drones to the Georgian National Legion as quickly as possible. Once the collection is complete, and the drones that are available and needed have been purchased, we will provide a thank you video, as we have done in the past. It will come from the unit that will be operating the drone.

Our successful campaigns to date:

First - https://www.donio.sk/podporte-kupu-dronu-pre-gruzinsku-legiu-bojujucu-na-ukrajine

Second - https://www.donio.sk/zbierka-na-optiku-pre-gruzinsku-narodnu-legiu

Third - https://www.donio.sk/dron-oci-pre-gruzinsku-legiu

Fourth - https://www.donio.sk/game-of-drones

Fifth - https://www.donio.sk/game-of-drones-2–0-oslobodenie-ukrajiny

Contribute to a worthy cause!

Support the purchase of the drones that will send the Russos home!

Slava Ukraini !

Glory to the Georgian National Legion !

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

27. 6. 2024 13:07

POĎAKOVANIE

Pozdravujem podporovatelov GNL a preposielam dakovne video za dron na ktory ste sa nam pomohli vyzbierat. Dakujeme .

Taktiez preposielam link na novu zbierku pre velitela GNL Mamuku ktoremu sa momentalne zbierame na liecbu a rekonvalescenciu ktora je potrebna po tom co ho otravili. Velitel je uz mimo ohrozenia zivota a plni si svoje ulohy na fronte, ale do buducna bude potrebna liecba. Dakujeme za vasu podporu

https://donio.sk/gnl-mamuka

 

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobročinný Darca
100 €  •  18. 3. 2024 9:19
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  17. 3. 2024 11:35
Milý darca
25 €  •  16. 3. 2024 18:29
Štedrý darca
15 €  •  16. 3. 2024 14:39
Darca, ktorý je za každú dobrosť
50 €  •  16. 3. 2024 13:58
@embeathome
2 576 €  •  16. 3. 2024 12:18
Twitter fundraiser transfer - 2nd part
Dobročinný Darca
25 €  •  16. 3. 2024 0:52
Dobrosrdečný darca
25 €  •  15. 3. 2024 23:57
Štedrý darca
50 €  •  15. 3. 2024 22:55
Láskavý darca
10 €  •  15. 3. 2024 14:58
Láskavý darca
25 €  •  15. 3. 2024 11:04
embeathome
1 500 €  •  15. 3. 2024 10:59
1st part of twitter fundraiser payment
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  15. 3. 2024 10:08
Martin
50 €  •  15. 3. 2024 9:50
Silno držím palce, aby ste boli nakoniec úspešní
Štedrý darca
5 €  •  15. 3. 2024 9:45
Štedrý darca
25 €  •  15. 3. 2024 9:40
Dobrosrdečný darca
50 €  •  15. 3. 2024 9:39
Láskavý darca
25 €  •  15. 3. 2024 8:58
Milos
100 €  •  15. 3. 2024 8:56
slava ukrajine
Dobročinný Darca
25 €  •  15. 3. 2024 8:22

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň