Pomáhame pomáhať. Apka pre dobrovoľníkov.

Míľnik 1/5

Táto suma nám umožní dokončiť vývoj základnej zmysluplnej verzie apky.

Získaných 0 € 95 €
5 000 €
33 dní
do ukončenia

Míľnik 2/5

Dokončenie prvej kompletnej verzie apky. Organizičná štruktúra pre projekty. Zdieľanie materiálu a informácii medzi projektami.

Získaných 0 € 95 €
8 000 €
33 dní
do ukončenia

Míľnik 3/5

Apku bude možné naplno spustiť. Budeme môcť pokryť náklady na technickú infraštruktúru(servery, databazy) a základnú administráciu

Získaných 0 € 95 €
11 000 €
33 dní
do ukončenia

Míľnik 4/5

Apka beží a spravujú ju platení administrátori. Máme dostatok prostriedkov na prevádkovanie platformy po dobu aspoň jedného roka.

Získaných 0 € 95 €
16 000 €
33 dní
do ukončenia

Míľnik 5/5

Apka beží s dostatkom zdrojov aspoň na dva roky.

Získaných 0 € 95 €
19 000 €
33 dní
do ukončenia

Buďte s nami za každú dobrosť. Odovzdáme 100 % vášho daru.

Darovať Zdieľať

Všetky kampane overujeme

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Toxo s.r.o
Dátum pridania
25. 6. 2024

Kto kampaň organizuje?

Pridajte sa k nám, aby sme pomohli dobrovoľníkom na Ukrajine. Viete, že na Ukrajine chcú pomáhať tisícky dobrovoľníkov, ale často nevedia, ako sa zapojiť? Kto a kde pomoc práve potrebuje? Ako a odkiaľ zohnať potrebný materiál, lieky, jedlo, či pitnú vodu? K akej organizácii sa pripojiť? Ako sa tam vôbec dostať?

Aby žiadna pomocná ruka nevyšla nazmar, v spolupráci s organizáciami Volunteers for Ukraine (https://volunteersforukraine.org) a Voice360 (https://www.voice360.ngo) pracujeme na vývoji aplikácie, ktorá umožnuje dobrovoľníkom sa lepšie organizovať a zdieľat navzájom potrebné prostriedky.

Náš tím tvorí:

Damien Dowdle
Damien aktívne pôsobí na Ukrajine ako logistický špecialista, manažér špeciálnych projektov a odborník na získavanie talentov v organizácii Volunteers For Ukraine – VFU (na fotkách)

Juraj Bláha
Na základe Damienového nápadu začal pracovať na aplikáci ktorá by sa im tak veľmi zišla. Má na starosti architektúru softwaru a veľkú časť vývoja.

Maxim Petrenko
Max, náš telentovaný frontend programátor. Vďaka nemu táto apka aj nejako vyzerá a príjemne sa používa.

Komu pomôžeme?

Prebiehajúca humanitárna kríza na Ukrajine spôsobená vojnou podnietila mnoho dobrovoľníkov a organizácií vyvinúť úsilie na pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách.

Komunikácia medzi dobrovoľníkmi na Ukrajine je niekedy chaotická, čo výrazne znižuje efektivitu poskytovanej pomoci. Mnohí ľudia sú ochotní a pripravení pomôcť, no často nevedia, kde je ich pomoc najviac potrebná a akým konkrétnym spôsobom môžu prispieť. Táto nejasnosť vedie k duplicite úsilia a plytvaniu zdrojmi, pričom niektoré oblasti môžu zostať zanedbané.

Ako modelový príklad máme zničenie Kachovskej priehrady ktorá spôsobila rozsiahle záplavy. Zo skúsenosti našich spolupracovníkov z VFU vieme, že komunikácia medzi dobrovoľníkmi pri tejto udalosti bola ťažkopádna a zdĺhavá. Napríklad komunikácia prebiehala cez mnoho rôznych platforiem a komunikačných kanálov čím bola nepriehľadná.

Preto náš zakladajúci člen Damien Dowdle (projektový manažér vo VFU) prišiel s myšlienkou centralizovať a čiastočne automatizovať koordináciu úsilia, zdieľanie informácií a materiálu (voda, lieky, jedlo, krmivo pre zvieratá, vozidla, atď) ako riešenie tohto problému.

V reakcii na tieto výzvy vyvíjame softvérovú platformu – „Hands helping hands“ v zmysle, rúk ktoré pomáhajú rukám dobrovoľníkov. Jej cieľom je zjednodušiť a zefektívniť proces spájania dobrovoľníkov, neziskových organizácií a jednotlivcov, ktorí pomáhajú ľuďom v krajine postihnutej vojnou. Naša platforma má za cieľ poskytovať prehľadný a intuitívny spôsob, ako sa dozvedieť o aktuálnych potrebách a urgentných výzvach. Okrem toho umožní jednoduché zdieľanie a distribúciu materiálu a zásob. Všetky zúčastnené strany tak budú môcť efektívne koordinovať svoje úsilie, čím sa zabezpečí, že pomoc sa dostane v čas k tým, ktorí ju najviac potrebujú.

Naša platforma nie je len technologickým nástrojom, ale aj mostom, ktorý spája srdcia a ruky ochotných dobrovoľníkov. Veríme, že prostredníctvom efektívnej a organizovanej komunikácie môžeme spoločne dosiahnuť oveľa viac a priniesť úľavu a nádej zasiahnutím ľuďom.

Vo vývoji sú aktuálne tri hlavné časti „Hands helping hands“.

1. Sieť dobrovoľníkov a organizácií

a) Ktokoľvek sa bude môcť registrovať, vyplniť formulár v ktorom uvedenie svoje meno, kontakt, jazykové a praktické zručnosti ktorými vie prispieť. Môže uviesť svoje doterajšie skúsenosti ktoré sú relevantné pre pomoc vo vojnou ničenej krajine a popísať svoju motiváciu.

b) Právnické osoby(bez ohľadu na to v ktorej krajine sú registrované) budú môcť vytvoriť svoj profil v ktorom uvedú informácie o sebe a svojich cieľoch.

c) Organizácie budú môcť vyhľadávať v zozname dobrovoľníkov, prezerať si ich profil(dobrovoľník si môže zvoliť či bude profil verejný alebo viditeľný len pre registrované a overené právnické osoby) a v prípade záujmu ich kontaktovať.

Rovnako aj dobrovoľníci budú môcť vyhľadávať v zozname organizácií a v prípade záujmu im ponúknuť spoluprácu.

2. Možnosť vytvoriť výzvu na riešenie konkrétnej krízovej situácie.

Overená organizácia alebo jednotlivec s oprávnením od administrátora platformy bude mať možnosť vytvoriť a spravovať projekt zameraný na riešenie konkrétnej krízovej situácie. Prakticky to vyzerá tak, že administrátor projektu bude mať k dispozícii virtuálny priestor v ktorom budú zoskupení dobrovoľníci a organizácie ktoré sú ochotné a schopné pomôcť. Administrátor bude mať možnosť vyhľadávať a pozývať potencionálnych členov projektu zo siete dobrovoľníkov.

Bude to fungovať to aj opačne, dobrovoľníci si budú môcť hľadať projekt podľa popisu a požadovaných zručnosti.

Administrátorovi umožníme vytvárať aj podprojekty a tým aj vlastnú organizačnú štruktúru podľa potreby.

3. Zdieľanie zdrojov

Administrátor projektu alebo organizácie budú mať možnosť vytvoriť výzvu/požiadavku na materiál, zariadenie, prostriedky ktoré potrebujú pre svoju činnosť. Táto požiadavka by mala obsahovať stručný popis, technické parametre a účel.

Ktorýkoľvek člen platformy následne bude môcť reagovať na danú výzvu a poslať svoju ponuku.

Používateľom umožníme zdieľať zoznam vybavenia a materiálu ktorý by rád poskytol alebo požičal ostatným. Napr. klietky pre evakuáciu zvierat zo zaplavených oblasti, oblečenie, pitnú vodu.

Zvažujeme aj automatické návrhy na prepojenie požiadaviek a ponúk ktoré im vyhovujú.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Momentálne aplikáciu vyvíjame čiste ako dobrovoľníci s prakticky nulovým rozpočtom. Technické prostriedky nutné pre vývoj si zabezpečujeme z vlastného vrecka. Keďže každý z nás má svoje pracovné povinnosti, nemôžeme sa venovať tomuto projektu na plný úväzok. Preto nám pomôže a výrazne zrýchli vývoj najatie aspoň jedného, ideálne dvoch, vývojárov na plný úväzok. Vďaka finančným prostriedkom zamestnáme skúsených profesionálov žijúcich na Ukrajine. Vývojári z ostaných krajín budú naďalej pracovať ako dobrovoľníci.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobročinný Darca
25 €  •  28. 6. 2024 12:08
Dobročinný Darca
20 €  •  28. 6. 2024 11:07
Veľkorysý darca
25 €  •  26. 6. 2024 22:22
Veľkorysý darca
25 €  •  26. 6. 2024 16:40

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju Darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Odkazy

Dobročinný Darca
25 €  •  28. 6. 2024 12:08
Dobročinný Darca
20 €  •  28. 6. 2024 11:07
Veľkorysý darca
25 €  •  26. 6. 2024 22:22
Veľkorysý darca
25 €  •  26. 6. 2024 16:40

Kto ďalší daroval?

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň