Výzva ukončená:

Pomôžme Michalovi splniť si vďaka špeciálnemu vozíku svoje rybárske sny

Získaných 0 € 5 304 €
6 410 €
 -
114 darcov
Celkom sa zapojilo
47 €
Priemerná výška daru
2 000 €
Najvyšší dar
60 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžme Michalovi splniť si vďaka špeciálnemu vozíku svoje rybárske sny

Získaných 0 € 5 304 €
6 410 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Adventer & fishing s.r.o.
Dátum pridania
5. 2. 2024

Kto kampaň organizuje?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Toto je príbeh Michala, ktorý mal vážnu nehodu na motorke, pri ktorej si poranil chrbticu a ochrnul na obe nohy. Napriek tomu sa nevzdal a rozhodol sa, že život pre neho určite nekončí. Po niekoľkých operáciách a dlhých rehabilitáciách v Národnom Rehabilitačnom ústave na Kováčovej sa vrátil k svojej životnej vášni, ktorou je rybolov, a začal cestovať po svete napriek svojmu hendikepu. Lovil v
Indonézii alebo za polárnym kruhom, kde bol odkázaný len na seba. Najväčším pomocníkom mu bola jeho silná vôla a jeho špeciálny vozík, ktorý sa ale vplyvom náročných podmienok a používania zničil.

Aby mohol naďalej žiť plnohodnotný život, ktorý miluje, potrebuje nový vozík, ktorého hodnota je vysoká, a preto vznikla táto kampaň, ktorá je organizovaná samotným Michalom v spolupráci s firmou Adventer & fishing.

Komu pomôžeme?

Pomoc smeruje k človeku s nezlomnou vôľou a obrovským srdcom, ktorý sa napriek nesmierne tažkým životným výzvam nevzdáva svojich snov. 

Jeho príbeh je príkladom odvahy a neústupnosti, dokazujúcim, že aj v tých najťažších okamihoch možno nájsť silu pokračovať. Po závažnej nehode, ktorá mu zmenila život, sa s neuveriteľnou vytrvalosťou a odhodlaním vrátil k aktivitám, ktoré miluje, a to aj napriek fyzickým obmedzeniam. Jeho vášeň pre rybolov a cestovanie, jeho túžba objavovať nové horizonty a prekonávať prekážky, sú inšpiráciou pre nás všetkých. Veríme, že s vašou podporou a pomocou špeciálne upraveného vozíka bude môcť naďalej žiť plnohodnotný život a realizovať svoje sny. Naša pomoc mu umožní prekonať bariéry a pokračovať v ceste, ktorú si vybral s neochvejnou odvahou a nádejou.

Na záver by sme chceli vyjadriť hlbokú vďačnosť za akúkoľvek podporu, ktorú nám poskytnete. Každý príspevok, veľký či malý, je pre nás a pre nášho hrdinu nesmierne cenný. Ďakujeme! I am Adventer, my life is fishing. 

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Peniaze, ktoré sa vyberú v tejto kampani budú použité na nákup špeciálne upraveného vozíka Pantera X. Celková hodnota tohto vozíka činí 6410 EUR. Vďaka tejto kampani bude možné zabezpečiť vozík, ktorý je nevyhnutný pre zlepšenie kvality Michalovho života a umožní mu pokračovať v aktivitách, ktoré sú pre neho dôležité a milované.

Who is behind the campaign?

This is the story of Michal, who had a serious motorcycle accident in which he injured his spine and became paralyzed in both legs. Despite this, he is a fighter and decided that life for him certainly does not end there. After several surgeries and long rehabilitations at the National Rehabilitation Institute in Kováčová, he returned to his life passion, which is fishing, and began to travel the world despite his disability. He fished in Indonesia or beyond the Arctic Circle, where he was dependent only on himself. His greatest helper was his strong will and his special wheelchair, which, however, was destroyed due to the demanding conditions and use. In order to continue living the full life he loves, he needs a new wheelchair, the value of which is high, and therefore this collection was organized by Michal himself in cooperation with Adventer & fishing company.

Who is the beneficiary?

Our help is directed to a lifelong fighter, a person with an unbreakable will and a huge heart, who despite immense life challenges does not give up on his dreams. His story is an example of courage and persistence, proving that even in the toughest moments, it is possible to find the strength to continue. After a serious accident that changed his life, he returned with incredible perseverance and determination to the activities he loves, even despite physical limitations. His passion for fishing and traveling, his desire to explore new horizons and overcome obstacles, are an inspiration to us all. We believe that with your support and the help of a specially adapted wheelchair, he will be able to continue living a full life and realize his dreams. Our help will enable him to overcome barriers and continue on the path he has chosen with unwavering courage and hope.

In conclusion, we would like to express deep gratitude for any support you provide. Every contribution, large or small, is immensely valuable to us and our hero. Thank you! I am Adventer, my life is fishing. 

How are we going to use the funds?

The money collected in this fundraiser will be used to purchase a specially adapted Pantera X wheelchair. The total value of this wheelchair is 6410 EUR. Thanks to this fundraiser, it will be possible to provide a wheelchair that is essential for improving the quality of Michal's life and will enable him to continue in activities that are important and beloved to him.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

BSKK
100 €  •  2. 4. 2024 16:00
…,aby sa sny mohli plniť
Láskavý darca
10 €  •  27. 3. 2024 14:39
Veľkorysý darca
10 €  •  22. 3. 2024 20:09
Majlo ZA
25 €  •  20. 3. 2024 10:30
Michal nech sa ti splnia vsetky sny, si vzorom ze sa da ked sa chce! Vidime sa na Lomboku :)
Štedrý darca
10 €  •  8. 3. 2024 16:34
Láskavý darca
10 €  •  6. 3. 2024 20:48
Dobrosrdečný darca
10 €  •  5. 3. 2024 20:34
Lukáš M.
50 €  •  5. 3. 2024 10:19
nech ta chut neprechadza :)
Štedrý darca
5 €  •  4. 3. 2024 14:54
Dobrosrdečný darca
50 €  •  2. 3. 2024 17:18
Dobrosrdečný darca
10 €  •  2. 3. 2024 17:07
Dobročinný Darca
10 €  •  2. 3. 2024 11:46
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  25. 2. 2024 17:03
Štedrý darca
4 €  •  25. 2. 2024 12:47
Láskavý darca
100 €  •  24. 2. 2024 23:01
Darca
10 €  •  23. 2. 2024 20:19
Uzivaj zivot
Dobrosrdečný darca
5 €  •  19. 2. 2024 20:16
Milý darca
10 €  •  12. 2. 2024 19:50
Milý darca
25 €  •  12. 2. 2024 12:32
Láskavý darca
10 €  •  12. 2. 2024 12:28
Michal K.
25 €  •  12. 2. 2024 8:32
Držím palce.

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň