Výzva ukončená:

Podporte 20.ročník Kardio tábora Klubu Detskej Nádeje

Míľnik 1/5

Získané príspevky nám pomôžu pokryť náklady na dopravu na výlet.

Získaných 0 € 1 355 €
800 €

Míľnik 2/5

Získané príspevky nám pomôžu pokryť náklady na vstupenky na atrakcie pre deti na výlete.

Získaných 0 € 1 355 €
1 000 €

Míľnik 3/5

Získané príspevky nám pomôžu pokryť časť nákladov na stravu pre deti.

Získaných 0 € 1 355 €
1 250 €

Míľnik 4/5

Získané príspevky nám pomôžu pokryť časť nákladov na ubytovanie pre deti.

Získaných 0 € 1 355 €
1 500 €

Míľnik 5/5

Získané príspevky nám pomôžu pokryť náklady na stravu pre deti.

Získaných 0 € 1 355 €
5 000 €
 -
37 darcov
Celkom sa zapojilo
37 €
Priemerná výška daru
100 €
Najvyšší dar
59 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Podporte 20.ročník Kardio tábora Klubu Detskej Nádeje

Míľnik 1/5

Získané príspevky nám pomôžu pokryť náklady na dopravu na výlet.

Získaných 0 € 1 355 €
800 €

Míľnik 2/5

Získané príspevky nám pomôžu pokryť náklady na vstupenky na atrakcie pre deti na výlete.

Získaných 0 € 1 355 €
1 000 €

Míľnik 3/5

Získané príspevky nám pomôžu pokryť časť nákladov na stravu pre deti.

Získaných 0 € 1 355 €
1 250 €

Míľnik 4/5

Získané príspevky nám pomôžu pokryť časť nákladov na ubytovanie pre deti.

Získaných 0 € 1 355 €
1 500 €

Míľnik 5/5

Získané príspevky nám pomôžu pokryť náklady na stravu pre deti.

Získaných 0 € 1 355 €
5 000 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Klub Detskej Nádeje
Dátum pridania
28. 4. 2023
Posledná aktualita

29. 6. 2023 15:50

Ďakujeme za podporu!

Milí naši podporovatelia,

Kampaň na platforme Donio sa už skončila. Máme za sebou 60 dní zbierky.

Vďaka vám, milí darcovia, sa nám podarilo získať sumu 1355 €. 🤩

Tieto finančné prostriedky využijeme na úhradu faktúry za autobusovú prepravu a vstupenky na atrakcie pre deti počas nášho táborového výletu. Rovnako vieme uhradiť časť nákladov na stravovanie detí.

Vašu podporu si nesmierne vážime. Vďaka vám budeme môcť pripraviť plnohodnotný 20. ročník Kardiotábora.

Ako bude prebiehať náš 20. ročník Kardiotábora, môžete sledovať na našich sociálnych sieťach – Facebooku a Instagramu.

Ďakujeme. 

S pozdravom,

Tím vedúcich Kardiotábora Klubu Detskej Nádeje.

Zobraziť celú aktualitu

Kto kampaň organizuje?

Ahojte, kamaráti! Poznáte nás a naše aktivity? Ak áno, nemusíme sa vám predstavovať. Ak nás ešte nepoznáte, dovoľte nám, aby sme sa vám v krátkosti predstavili.

KTO SME?

Úsmev patrí všetkým, aj mne, aj tebe, aj im!

Klub Detskej Nádeje (KDN) je občianske združenie spájajúce všetkých, ktorí chcú prispieť k skvalitneniu, spríjemneniu a uľahčeniu života dlhodobo hospitalizovaných alebo znevýhodnených detí.

Členmi KDN sú všetci, čo majú k deťom blízko. Hlavnou aktivitou sú pravidelné návštevy detí na detských oddeleniach v nemocniciach. Večer, po návštevných hodinách, prichádzame ponúknuť svoje kamarátstvo, rovnocenné partnerstvo pri hre, či rozhovore. Prinášame im svet a život zvonku, z ktorého boli načas vylúčení.


Nájdete nás aj na našich sociálnych sieťach:
Facebook:https://www.facebook.com/klubdetskejnadeje
Instagram:https://www.instagram.com/klub_detskej_nadeje/ YouTube:https://www.youtube.com/@klubdetskejnadeje7886/featured

Detské tábory

Počas letných prázdnin organizujeme tábory pre deti, ktoré v minulosti prekonali alebo sa aktuálne liečia na onkologické alebo kardiologické ochorenie.

Naše tábory sú zamerané na poskytovanie psychosociálnej podpory. Deti sa spoločne snažia zabúdať na svoje zdravotné problémy, budujú si sebadôveru a sebavedomie, objavujú svoju nezávislosť, priateľstvo a nadobúdajú veľké množstvo zážitkov. 

Počas celého dňa deti plnia rôzne úlohy a aktivity  a večer sa spoločne stretávajú pri dobrej hudbe, táboráku alebo na pripravenom tematickom programe.

Starostlivosť o fyzickú a emocionálnu pohodu a dobrý zdravotný stav je našou prioritou. K dispozícii na tábore je náš lekár a tiež sme v kontakte s najbližšou nemocnicou. Okrem toho sú všetky aktivity v tábore organizované tak, aby bola zabezpečená absolútna bezpečnosť detí.

Za kontrolu a dohľad sú počas celého dňa zodpovední vedúci, z ktorých každý má na starosti max. 2–3 deti.


Vďaka našim sponzorom boli všetky ročníky táborov pre deti  zadarmo, čo predstavuje veľkú pomoc rodinám, ktoré sú už značne zaťaženým finančne náročnou liečbou.

Celý program je prispôsobený špeciálnym potrebám detí. 

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Touto cestou by sme vás chceli požiadať o finančnú podporu nášho tábora, predovšetkým z dôvodu zvýšených nákladov za ubytovanie, stravovanie a dopravu.

Celý tábor nás bude stáť cca 23000€. My by sme vás touto cestou chceli poprosiť o pomoc vo výške 5000€.

Tábor realizujeme v dňoch od 14. 7. do 23. 7. 2023. Našim cieľom je zorganizovať ho pre aspoň 40 detí (kardiologických pacientov) aj prostredníctvom vašej podpory.

Finančné prostriedky by sme využili na úhradu za ubytovanie pre deti, stravovanie a zabezpečenie dopravy. Predovšetkým tiež na výlety a za rôznymi zážitkami. Chceli by sme pripraviť plnohodnotný program tak, ako aj 19 ročníkov predtým..

Táto pomoc od vás nám umožní ponechať pobyt pre deti s kardiologickými ochoreniami bezplatný.

Nižšie vám chceme priblížiť náklady na tábor.

Príspevkom 15€ zabezpečíte dopravu autobusom pre jedno dieťa na výlet/y, ktorý/é plánujeme.

Príspevkom 20€ zabezpečíte stravu pre jedno dieťa na jeden deň.

Strava na deň zahŕňa:*
– plnohodnotné raňajky
– ovocná desiata – dodá energiu počas dopoludňajšieho programu;
– chutný teplý obed s polievkou;
– olovrant – niečo sladké pod zub – energia do poludňajšieho programu;
– teplá večera – zasýti po celodennom programe;
– PITNÝ REŽIM – počas celého dňa

*Zahŕňa aj špeciálne požiadavky na stravu.

Príspevkom 30€ zabezpečíte ubytovanie pre jedno dieťa na jednu noc.

Za každú finančnú pomoc vám vopred ďakujeme.


Tím Klubu Detskej Nádeje.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

29. 6. 2023 15:50

Ďakujeme za podporu!

Milí naši podporovatelia,

Kampaň na platforme Donio sa už skončila. Máme za sebou 60 dní zbierky.

Vďaka vám, milí darcovia, sa nám podarilo získať sumu 1355 €. 🤩

Tieto finančné prostriedky využijeme na úhradu faktúry za autobusovú prepravu a vstupenky na atrakcie pre deti počas nášho táborového výletu. Rovnako vieme uhradiť časť nákladov na stravovanie detí.

Vašu podporu si nesmierne vážime. Vďaka vám budeme môcť pripraviť plnohodnotný 20. ročník Kardiotábora.

Ako bude prebiehať náš 20. ročník Kardiotábora, môžete sledovať na našich sociálnych sieťach – Facebooku a Instagramu.

Ďakujeme. 

S pozdravom,

Tím vedúcich Kardiotábora Klubu Detskej Nádeje.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Láskavý darca
30 €  •  25. 6. 2023 22:58
Láskavý darca
75 €  •  25. 6. 2023 19:46
Darca, ktorý je za každú dobrosť
75 €  •  25. 6. 2023 19:45
Lacko
30 €  •  25. 6. 2023 12:13
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  22. 6. 2023 8:22
Dobrosrdečný darca
10 €  •  21. 6. 2023 8:10
Milý darca
20 €  •  20. 6. 2023 22:51
Darca, ktorý je za každú dobrosť
50 €  •  20. 6. 2023 19:23
Dobročinný Darca
10 €  •  20. 6. 2023 9:26
Darca, ktorý je za každú dobrosť
30 €  •  20. 6. 2023 8:38
Láskavý darca
50 €  •  20. 6. 2023 7:52
Ján Klištinec
25 €  •  20. 6. 2023 6:57
Pozdravujem Vladka Chudobu :)
Veľkorysý darca
25 €  •  19. 6. 2023 15:52
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  19. 6. 2023 15:02
Láskavý darca
25 €  •  19. 6. 2023 14:27
Milý darca
50 €  •  19. 6. 2023 10:39
Dobrosrdečný darca
44 €  •  17. 6. 2023 12:16
Ste super :)
Dobročinný Darca
50 €  •  13. 6. 2023 22:27
Dobročinný Darca
25 €  •  6. 6. 2023 10:44
Dobročinný Darca
10 €  •  25. 5. 2023 9:21
Dobročinný Darca
20 €  •  24. 5. 2023 10:16
Adka&Jaro J.
50 €  •  18. 5. 2023 18:47

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň