Úspešne dokončené:

Podporte vydanie knihy NAHLAS

Míľnik 1/2

pokryjeme náklady na zostavenie knihy, ilustrácie a grafickú prácu

Získaných 0 € 10 250 €
4 000 €

Míľnik 2/2

pokryjeme náklady aj na tlač knihy

Získaných 0 € 10 250 €
9 000 €
 -
386 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
27 €
Priemerná výška daru
300 €
Najvyšší dar
28 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Podporte vydanie knihy NAHLAS

Míľnik 1/2

pokryjeme náklady na zostavenie knihy, ilustrácie a grafickú prácu

Získaných 0 € 10 250 €
4 000 €

Míľnik 2/2

pokryjeme náklady aj na tlač knihy

Získaných 0 € 10 250 €
9 000 €
Dátum pridania
11. 11. 2021
Posledná aktualita

31. 5. 2022 13:52

Kniha NAHLAS je na svete

Chceme sa vám touto cestou všetkým ešte raz úprimne poďakovať za podporu, bez ktorej by kniha NAHLAS nemohla vzniknúť. Špeciálne poďakovanie patrí autorkám, ktoré do knihy prispeli svojimi príbehmi.

S radosťou vám oznamujeme, že kniha NAHLAS uzrela svetlo sveta 27. 5. 2022, kedy sme ju slávnostne vyniesli zo skladov kníhtlače. Celý víkend sme usilovne balili knižky, aby sme hneď v pondelok mohli odoslať balíčky tým z vás, ktorí na ne už netrpezlivo čakáte. 

Kniha NAHLAS prináša 20 príbehov, v ktorých samotné ženy poukazujú na nedostatky a zlyhania systému, ktoré pocítili doslova na vlastnej koži. Popri tom popisujú často aj to, ako sa v danej chvíli cítili, ako situáciu vnímali ony a prečo boli pre ne určité veci dôležité. Rozhodnutia, či už sa týkajú pôrodu, ukončenia tehotenstva, alebo tehotenskej straty, ženy nerobia vo vákuu. Spoločenská klíma, podpora či nepodpora okolia a nastavenie systému zdravotnej starostlivosti niektoré rozhodnutia vopred predurčujú, iným môžu klásť prekážky. Každý príbeh je doplnený originálnou ilustráciou od Alexandry Just.

Knihu si teraz môžete kúpiť v predpredaji v našom internetovom obchode. Finančné prostriedky z predaja knihy pôjdu na činnosť Ženských kruhov. Ďakujeme vám.

Ako vznikala kniha NAHLAS

Ženské kruhy už niekoľko rokov uverejňujú svedectvá žien o pôrodnej skúsenosti a vieme, že možnosť podeliť sa o tieto príbehy je pre ženy veľmi dôležitá. Dáva im pocit spolupatričnosti, že nie sú samy, ktoré vnímajú nedostatky systému pôrodnej starostlivosti. Počas jesene 2021 nám začali ženy posielať svoje skúsenosti s interrupciami a spontánnymi potratmi, ktoré sme uverejňovali na sociálnych sieťach. Tieto príbehy boli reakciou na to, koľko rozprávali o interrupciách iní ľudia, mnohokrát bez toho, aby mali vlastnú skúsenosť, šírili predsudky a stigmatizovali ženy. Navyše to boli do veľkej miery ľudia s mocou zhoršiť už aj v súčasnosti zlú situáciu s dostupnosťou tejto základnej zdravotnej starostlivosti.

Vedeli sme, že spoločenská klíma okolo interrupcií neovplyvňuje výlučne ženy, ktoré sú neželane tehotné. Táto skutočnosť sa zhmotnila v podobe skúseností žien so zdravotnou starostlivosťou pri zamĺknutých potratoch (angl. missed abortion). Naplno sa ukázalo, ako veľmi je starostlivosť o reprodukčné zdravie žien prepojená a nakoľko ju ovplyvňuje legislatívny rámec. 

V posledných rokoch sme zaznamenávali neutíchajúcu snahu o sprísnenie interrupčnej legislatívy. Bolo pre nás veľmi vyčerpávajúce neustále čeliť týmto pokusom s vedomím, že v najlepšom prípade zostane zachovaný status quo. Množstvo ľudí muselo vynaložiť obrovskú energiu na obranu namiesto toho, aby ju mohli venovať napríklad úsiliu o zlepšenie zdravotného systému a postavenia žien v spoločnosti. Tento pocit bol frustrujúci a vyhliadky na ďalšie kolo legislatívnych návrhov ho iba prehlbovali. Rozhodli sme sa tento pocit zmeniť na niečo pozitívne a pekné. To, že nám ženy s dôverou posielali svoje príbehy, sme považovali za veľkú vec. Cítili sme, že tieto príbehy si zaslúžia svoj vlastný priestor, aby mohli zaznievať verejne. Tak sa zrodil nápad vydať knihu NAHLAS. 

V našich predstavách mala kniha okamžite aj vizuálny rozmer. Oslovili sme ilustrátorku Alexandru Just a grafičku Dorotu Hošovskú. Obe súhlasili so spoluprácou ešte skôr, ako bolo isté, že knihu sa podarí vydať. Ženské kruhy zrealizovali kampaň cez platformu Donio s cieľom vyzbierať finančné prostriedky na prípravu a tlač knihy. V krátkom časovom období ľudia, ktorý‎‎‎m na téme záleží, prispeli sumou 10 250 eur. 

Každá žena, ktorá prispela príbehom, bola oboznámená so zámerom knihy, s kontextom, v ktorom vzniká, a napísaním svojho príbehu vyjadrila podporu myšlienke knihy NAHLAS. Autorky poskytli svoje príbehy bez nároku na honorár. Ako formu poďakovania dostala každá autorka výtlačok ilustrácie k svojmu príbehu a knihu NAHLAS. 

Redakčné a editorské práce boli robené s ohľadom na výrazové prostriedky a jedinečnosť každého príbehu a boli sprevádzané intenzívnou komunikáciou s autorkami. Spoločne s jazykovou korektorkou Soňou Hrúzikovou sme vnímali istú paralelu medzi príkazmi a zákazmi, s ktorými sa ženy pri životných skúsenostiach opísaných v knihe stretli, a limitmi spisovného jazyka. Preto boli v niektorých príbehoch ponechané nespisovné či hovorové slová a výrazy v podobe, ako ich autorky použili. Všetky texty prešli jazykovou korektúrou, prípadná nezrovnalosť s normou spisovnej slovenčiny je zámerná.

Špecifikácie knihy: 

Počet strán: 194
Hmotnosť: 440 g
Rozmer: 115×185 mm
Tvrdá väzba

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

NAHLAS: Intímne výpovede žien o dôležitosti rešpektu k ich telám a dušiam

Podporte vydanie zozbieraných svedectiev žien, ktoré opísali svoje prežívanie interrupcie, spontánneho potratu či traumatizujúceho pôrodu. Roky vnímame, že skúsenosti sú v týchto témach potláčané do úzadia a nedostávajú dostatočný priestor. V týchto dňoch pomyselný pohár pre mnohé z nás pretiekol. Chceme preto zverejniť príbehy o bolesti, hneve, strachu, neistote, bezmocnosti, láske, pokore, nádeji, odvahe, úľave či porozumení, ktoré spája solidarita s inými ženami. Tieto a mnohé ďalšie prežívania sú totiž skryté za paragrafmi, ktoré rozhodujú o našich telách.

Prečo vzniká kniha NAHLAS

Už niekoľko rokov uverejňujeme svedectvá žien, najmä o skúsenosti s pôrodom. V posledných týždňoch nám ženy začali samé od seba posielať príbehy o tom, za akých okolností sa rozhodli pre interrupciu alebo s akou zdravotnou starostlivosťou sa stretli pri spontánnom potrate. Tieto príbehy nám začali posielať potom, ako sa už nemohli mlčky prizerať diskusiám, ktoré prebiehajú v parlamente, v médiách a na sociálnych sieťach. K motiváciám a prežívaniu žien sa vyjadrujú politici, političky, publicisti, kňazi či odborná obec. V takýchto diskusiách však príbehy samotných žien nedostávali dostatočný priestor. Rozhodnutia v týchto témach majú dopady na životy žien a dotýkajú sa priamo ich tiel. V tejto knihe zaznejú slová žien NAHLAS.

Kniha od žien pre ženy vzniká preto, aby:

  • dala priestor ženám, ktoré chcú hovoriť o svojich skúsenostiach nahlas;
  • prispela do verejnej diskusie a ukázala, že skúsenosti žien sú rozmanité a tvoria súčasť unikátnych individuálnych osudov;
  • ukázala, že príbehy jednotlivých žien nemajú byť používané na popretie skúseností iných žien, naopak, môžu byť prejavom solidarity;
  • bola nápomocná ženám či ich blízkym, ktorí si práve prechádzajú podobnými životnými situáciami;
  • vytvorila možnosť na porozumenie a vcítenie sa pre ľudí, ktorí takúto skúsenosť nemajú a možno ani nikdy mať nebudú;
  • sa dostala do rúk každej poslankyne a poslanca, ktorí majú moc rozhodovať o našich životoch a možno si nevedia predstaviť, ako ich hlasovania ovplyvňujú životy konkrétnych žien.

Ako bude kniha vyzerať

Aktuálne zostavujeme príbehy, ktoré sa ženy rozhodli zdieľať s verejnosťou prostredníctvom knihy NAHLAS. Bude ich približne 20. Nemáme ambíciu pokryť všetky témy, ktoré sa týkajú reprodukcie. To by naša kniha musela mať bez preháňania stovky strán. Príbehy spája to, že sa bytostne dotýkajú osudov žien, ich tiel a prežívania. V knihe NAHLAS nájdete prerozprávané skúsenosti o nerešpektujúcom zaobchádzaní pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti či už pri pôrode, spontánnom potrate či v situácii, kedy sa ženy rozhodli pre interrupciu. Dočítate sa, ako prežívali napríklad to, keď boli ponechané bez dostatočných informácií, boli oddelené od svojich blízkych či nedostali podporu vo svojich voľbách. Nájdete tu príbeh ženy, ktorá chcela ukončiť tehotenstvo z dôvodu závažného poškodenia dieťaťa, príbeh ženy, ktorá sa vyrovnávala s interrupciou svojej sestry. Prečítate si o tom, ako sa cíti žena, ktorá spontánne potratila a pre systém je iba číslo v štatistike, príbeh o hlbokom zranení z pôrodu či o tom, aké zúfalstvo pociťuje matka, keď ju v nemocnici oddelia od jej bábätka.

Každý príbeh bude doplnený ilustráciou od Alexandry Just. O grafickú úpravu sa postará Dorota Hošovská. Bude to krásna knižka.

Kedy budete mať knižku a darčeky doma?

Nápad vydať knihu NAHLAS vznikol počas sledovania debát v parlamente k zákonom, ktoré sa snažia sťažiť dostupnosť interrupcií. Komunikujeme so ženami, ktoré sa rozhodli zdieľať svoj príbeh, čaká nás editorská práca, vytvorenie ilustrácii, grafická úprava celej knihy. Očakávame, že hotová kniha pôjde do tlače v prvom štvrťroku 2022. Chceme ju mať pripravenú do ďalšieho návrhu zákona, ktorý očakávame v priebehu nasledujúcich šesť mesiacov.

T‎ým, že podporíte tento projekt, nám pomôžete povedať poslancom a poslankyniam, čo je pre nás ženy dôležité a čím sa majú zaoberať namiesto prijímania zákonov, ktoré šikanujú ženy. 

Darčeky ako tašku s potlačou a print ilustrácie vám nestihneme poslať do vianoc. Budeme ich zasielať až v novom roku 2022. V prípade, že ste si vybrali knižku v taške alebo knižku s printom, tak vám ich zašleme spolu, keď bude kniha vytlačená. 

Kto za kampaňou stojí?

Ženské kruhy založili v roku 2011 ženy, ktorým záleží na kvalite zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie. Či už ide o starostlivosť počas tehotenstva, pôrodu alebo je poskytovaná ženám, ktoré prechádzajú spontánnym potratom alebo idú na interrupciu. Požadujeme, aby táto zdravotná starostlivosť bola vždy kvalitná, odborná a rešpektujúca. Roky sa na nás obracajú ženy, ktoré sa chcú podeliť so svojimi príbehmi z tehotenstva, pôrodu. Popisujú situácie, keď boli robené zásahy do ich tiel bez ich súhlasu alebo boli oddelené od svojich detí proti vlastnej vôli. Naše skúsenosti a skúsenosti žien, ktoré sa na Ženské kruhy obracajú, sú veľmi rôznorodé a pestré. Navzájom sa nevylučujú a vyjadrujú solidaritu medzi ženami. Neexistuje jedna univerzálna skúsenosť. Je to potreba rešpektu a podpory pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ženám, ktorá je univerzálna.

www.zenskekruhy.sk

Ženy, ktoré stoja za projektom:

Zuzana Krišková a Miroslava Rašmanová zo Ženských kruhov zbierajú príbehy a zodpovedajú za editorskú prácu.

Alexandra Just vytvorí ku každému príbehu jedinečnú ilustráciu.

Dorota Hošovká sa postará o grafickú úpravu textov a celého vizuálu knihy.

Vanda Hlaváčková a Nina Valentová nám pomáhajú s komunikáciou s verejnosťou a s kampaňou.

V neposlednom rade sú to ženy, ktorých osobné príbehy budete môcť spoznať. Všetky autorky nám dali súhlas so zaradením príbehu do knihy NAHLAS. 

Na čo získané peniaze použijme?

Potrebujeme financie na editorskú, redakčnú prácu, ilustrácie a grafickú úpravu a samozrejme na tlač.

Ak sa nám podarí získať: 

4 000 EUR – pokryjeme náklady na zostavenie knihy, ilustrácie
                         a grafickú prácu

9 000 EUR – pokryjeme náklady aj na tlač knih

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

31. 5. 2022 13:52

Kniha NAHLAS je na svete

Chceme sa vám touto cestou všetkým ešte raz úprimne poďakovať za podporu, bez ktorej by kniha NAHLAS nemohla vzniknúť. Špeciálne poďakovanie patrí autorkám, ktoré do knihy prispeli svojimi príbehmi.

S radosťou vám oznamujeme, že kniha NAHLAS uzrela svetlo sveta 27. 5. 2022, kedy sme ju slávnostne vyniesli zo skladov kníhtlače. Celý víkend sme usilovne balili knižky, aby sme hneď v pondelok mohli odoslať balíčky tým z vás, ktorí na ne už netrpezlivo čakáte. 

Kniha NAHLAS prináša 20 príbehov, v ktorých samotné ženy poukazujú na nedostatky a zlyhania systému, ktoré pocítili doslova na vlastnej koži. Popri tom popisujú často aj to, ako sa v danej chvíli cítili, ako situáciu vnímali ony a prečo boli pre ne určité veci dôležité. Rozhodnutia, či už sa týkajú pôrodu, ukončenia tehotenstva, alebo tehotenskej straty, ženy nerobia vo vákuu. Spoločenská klíma, podpora či nepodpora okolia a nastavenie systému zdravotnej starostlivosti niektoré rozhodnutia vopred predurčujú, iným môžu klásť prekážky. Každý príbeh je doplnený originálnou ilustráciou od Alexandry Just.

Knihu si teraz môžete kúpiť v predpredaji v našom internetovom obchode. Finančné prostriedky z predaja knihy pôjdu na činnosť Ženských kruhov. Ďakujeme vám.

Ako vznikala kniha NAHLAS

Ženské kruhy už niekoľko rokov uverejňujú svedectvá žien o pôrodnej skúsenosti a vieme, že možnosť podeliť sa o tieto príbehy je pre ženy veľmi dôležitá. Dáva im pocit spolupatričnosti, že nie sú samy, ktoré vnímajú nedostatky systému pôrodnej starostlivosti. Počas jesene 2021 nám začali ženy posielať svoje skúsenosti s interrupciami a spontánnymi potratmi, ktoré sme uverejňovali na sociálnych sieťach. Tieto príbehy boli reakciou na to, koľko rozprávali o interrupciách iní ľudia, mnohokrát bez toho, aby mali vlastnú skúsenosť, šírili predsudky a stigmatizovali ženy. Navyše to boli do veľkej miery ľudia s mocou zhoršiť už aj v súčasnosti zlú situáciu s dostupnosťou tejto základnej zdravotnej starostlivosti.

Vedeli sme, že spoločenská klíma okolo interrupcií neovplyvňuje výlučne ženy, ktoré sú neželane tehotné. Táto skutočnosť sa zhmotnila v podobe skúseností žien so zdravotnou starostlivosťou pri zamĺknutých potratoch (angl. missed abortion). Naplno sa ukázalo, ako veľmi je starostlivosť o reprodukčné zdravie žien prepojená a nakoľko ju ovplyvňuje legislatívny rámec. 

V posledných rokoch sme zaznamenávali neutíchajúcu snahu o sprísnenie interrupčnej legislatívy. Bolo pre nás veľmi vyčerpávajúce neustále čeliť týmto pokusom s vedomím, že v najlepšom prípade zostane zachovaný status quo. Množstvo ľudí muselo vynaložiť obrovskú energiu na obranu namiesto toho, aby ju mohli venovať napríklad úsiliu o zlepšenie zdravotného systému a postavenia žien v spoločnosti. Tento pocit bol frustrujúci a vyhliadky na ďalšie kolo legislatívnych návrhov ho iba prehlbovali. Rozhodli sme sa tento pocit zmeniť na niečo pozitívne a pekné. To, že nám ženy s dôverou posielali svoje príbehy, sme považovali za veľkú vec. Cítili sme, že tieto príbehy si zaslúžia svoj vlastný priestor, aby mohli zaznievať verejne. Tak sa zrodil nápad vydať knihu NAHLAS. 

V našich predstavách mala kniha okamžite aj vizuálny rozmer. Oslovili sme ilustrátorku Alexandru Just a grafičku Dorotu Hošovskú. Obe súhlasili so spoluprácou ešte skôr, ako bolo isté, že knihu sa podarí vydať. Ženské kruhy zrealizovali kampaň cez platformu Donio s cieľom vyzbierať finančné prostriedky na prípravu a tlač knihy. V krátkom časovom období ľudia, ktorý‎‎‎m na téme záleží, prispeli sumou 10 250 eur. 

Každá žena, ktorá prispela príbehom, bola oboznámená so zámerom knihy, s kontextom, v ktorom vzniká, a napísaním svojho príbehu vyjadrila podporu myšlienke knihy NAHLAS. Autorky poskytli svoje príbehy bez nároku na honorár. Ako formu poďakovania dostala každá autorka výtlačok ilustrácie k svojmu príbehu a knihu NAHLAS. 

Redakčné a editorské práce boli robené s ohľadom na výrazové prostriedky a jedinečnosť každého príbehu a boli sprevádzané intenzívnou komunikáciou s autorkami. Spoločne s jazykovou korektorkou Soňou Hrúzikovou sme vnímali istú paralelu medzi príkazmi a zákazmi, s ktorými sa ženy pri životných skúsenostiach opísaných v knihe stretli, a limitmi spisovného jazyka. Preto boli v niektorých príbehoch ponechané nespisovné či hovorové slová a výrazy v podobe, ako ich autorky použili. Všetky texty prešli jazykovou korektúrou, prípadná nezrovnalosť s normou spisovnej slovenčiny je zámerná.

Špecifikácie knihy: 

Počet strán: 194
Hmotnosť: 440 g
Rozmer: 115×185 mm
Tvrdá väzba

11. 4. 2022 12:25

Kniha NAHLAS je v tlači

S radosťou vám oznamujeme, že sme dokončili práce na knihe NAHLAS. 

Kniha obsahuje 20 príbehov, rozsah má 200 strán a ku každému príbehu je pripojená originálna autorská ilustrácia. Pre tlač sme vybrali Polygrafické centrum, náklad bude 1 500 kusov. Dodanie vytlačených kníh je naplánované na koniec mája. Dôvodom dlhšej dodacej doby sú aktuálne problémy s dodávkami papiera tlačiarňam. Chceme sa vám touto cestou všetkým ešte raz úprimne poďakovať za podporu, bez ktorej by kniha NAHLAS nemohla vzniknúť. ❤️

Pripájame niekoľko digitálnych náhľadov, aby ste vedeli na čo sa môžete tešiť.

10. 12. 2021 13:08

Milé darkyne a darcovia

Keď sme sa rozhodli kampaň spustiť, tak sme veľmi dúfali, že vyzbierame aspoň časť cieľovej sumy. Vďaka vašej štedrosti sme nakoniec vyzbierali sumu, ktorá presiahla 10 200 €. Z vašich darov budeme teda schopné pokryť náklady nielen na zostavenie knihy, ilustrácie, grafickú prácu či jazykovú úpravu ale taktiež aj náklady na tlač. Veľmi sa z toho tešíme a už teraz plánujeme ako vydanie knihy čo najviac využiť v advokácii.

Kedy si budete môcť v schránke nájsť svoje darčeky?

Kniha pôjde do tlače v prvom štvrťroku 2022. Ostatné produkty (plátenná taška, print ilustrácie) budú do výroby zadané v januári 2022 a následne vám budú odoslané, o čom vás budeme informovať mailom. Ak ste si ako darček vybrali knihu a iný produkt zároveň, budú vám odoslané naraz, hneď ako bude kniha vytlačená. Na záver sa vám chceme ešte raz poďakovať. Veríme, že kampaň NAHLAS je iba jednou z mnohých iniciatív, ktoré vytvoria priestor na zdieľanie skúseností žien s prenatálnou stratou, interrupciou alebo traumatickým pôrodom. Veríme tiež, že kniha a príbehy v nej obsiahnuté, prispejú k formovaniu diskusie o témach, ktoré sa dotýkajú našich tiel, rozhodovania a osudov. Vydaním knihy NAHLAS táto iniciatíva pre nás nekončí.

Ak chcete dostávať aktuálne informácie o tom, aké aktivity plánujeme v najbližšej budúcnosti, prihláste sa do nášho newslettra: https://zenskekruhy.sk/newsletter/

Zo srdca Vám ďakujeme!

Zuzana Krišková a Miroslava Rašmanová zo Ženských kruhov

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Veľkorysý darca
40 €  •  9. 12. 2021 22:53
Láskavý darca
48 €  •  9. 12. 2021 22:32
Nini
17 €  •  9. 12. 2021 22:24
Ďakujeme, za všetko čo robíte pre ženy. Za vašu profesionalitu a čas.. a napriek všetkému stále pokračujete. Ste nádejou mnohých žien! #zenytopovedianahlas
Eva Š.
40 €  •  9. 12. 2021 19:23
Ďakujem za krásny projekt , konečne viem, že v “tom”
Veľkorysý darca
25 €  •  9. 12. 2021 19:15
Beata
30 €  •  9. 12. 2021 18:40
Dakujem moc za Vase usilie, ste super!
Eri
11 €  •  9. 12. 2021 15:30
Som neodolala a dufam, ze som to prave dorovnala na 10000🤣 lubime vas!
Rossella S.
25 €  •  9. 12. 2021 15:17
Tesim sa na knihu ;)
Veľkorysý darca
25 €  •  9. 12. 2021 14:50
Štedrý darca
20 €  •  9. 12. 2021 14:15
Ivana F.
30 €  •  9. 12. 2021 13:54
❤️
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  9. 12. 2021 10:57
Milý darca
25 €  •  9. 12. 2021 10:20
Heny
10 €  •  9. 12. 2021 10:19
Držím prsty a nech je takýchto projektov viac
Milý darca
10 €  •  9. 12. 2021 10:18
Štedrý darca
25 €  •  9. 12. 2021 9:16
Darca, ktorý je za každú dobrosť
23 €  •  9. 12. 2021 9:15
Veľkorysý darca
25 €  •  9. 12. 2021 9:03
Veľkorysý darca
5 €  •  9. 12. 2021 9:00
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  9. 12. 2021 8:50
Diana
10 €  •  9. 12. 2021 7:47
Veľmi držim palce. Aj materbicu :)

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu