Výzva ukončená:

Kresťanstvo môže vyzerať inak! Dokážme to spoločne

Získaných 0 € 307 €
od 16 darcov
 -
16 darcov
Celkom sa zapojilo
19 €
Priemerná výška daru
50 €
Najvyšší dar
45 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Kresťanstvo môže vyzerať inak! Dokážme to spoločne

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Starokatolíci na Slovensku
Dátum pridania
18. 12. 2023

Kto stojí za touto kampaňou?

Sme malá, alternatívna kresťanská komunita, ktorá sa angažuje v oblasti komunitného organizovania, vzdelávania, náboženskej slobody, medzikultúrneho a medzináboženského dialógu. Organizujeme aktivity zamerané na budovanie otvorených a prijímajúcich komunít, zasadzujeme sa za práva LGBTI+ ľudí v spoločnosti i v cirkvách, podporujeme utečenkyne a utečencov, ako aj ďalšie ohrozené skupiny.

Naše občianske združenie Starokatolíci na Slovensku zastupuje záujmy starokatolíckych veriacich, ktorí sa hlásia k spoločenstvu tzv. Utrechtskej únii starokatolíckych cirkví. V duchu starokatolíckej tradície sa usilujeme prostredníctvom intelektuálnej reflexie, kultúrno-spoločenského dialógu, sociálnych a charitatívnych aktivít, ako aj aktívneho stretávania sa s inakosťou hľadať také stvárnenie kresťanstva, ktoré zodpovedá potrebám súčasného človeka. Spája nás presvedčenie, že kresťanstvo môže v 21. storočí vyzerať inak: otvorene, ekumenicky, demokraticky a najmä ľudsky.

Naše aktivity

OZ Starokatolíci na Slovensku formálne vzniklo v auguste 2017, ale ako neformálna platforma sme tu už od roku 2015. OZ-ko nám ale prinieslo rámec na zabezpečenie našich sociálnych, charitatívnych, vzdelávacích i advokačných aktivít.

Otvorené kresťanstvo

Od nášho vzniku sa na Slovensku aktívne pomoci menšinám, ako aj vzdelávacím aktivitám smerom k väčšinovej populácii. Zasadzujeme sa za práva LGBTI+ ľudí v spoločnosti i v cirkvách. V spolupráci s OZ Saplinq a SIGNUM sme organizovali historicky prvý kresťanský sprievodný program PRIDEu Košice, ktorý sa stal jeho stabilnou súčasťou.

Pravidelne poskytujeme poradenstvo, ako aj priestor pre podporné skupiny LGBTI+ veriacich. V roku 2022 sme v spolupráci s Evanjelickým cirkevným zborom Bratislava Staré Mesto a OZ SIGNUM – Dúhoví kresťania organizovali medzinárodnú konferenciu „Kráčajme spolu: LGBTQ ľudia sú súčasťou nášho života“

Impact Lab Inkubátor

V roku 2023 sa nám podarilo získať grant v rámci výzvy Impact Lab Inkubátor, ktorý je zameraný na profesionalizáciu našej práce a rozšírenie pôsobenia v regiónoch.

Vďaka tomuto grantu sme po prvýkrát mohli na čiastočný úväzok zamestnať malý tím ľudí a rozšíriť naše pôsobenie do Žiliny. Po Bratislave a Trnave ide o tretie krajské mesto, kde sme vytvorili bezpečný priestor pre komunitu.

Stretnúť ste nás mohli aj na Pohode, kde náš stánok v NGO pasáži navštívila aj pani prezidentka Zuzana Čaputová.

Okrem toho sme sa stali súčasťou Platformy pre demokraciu, zapojili sme sa do občianskej kampane Chcem tu zostať a nadviazali sme spoluprácu s ďalšími organizáciami občianskej spoločnosti.

Pomoc utečenkyniam a utečencom

V uplynulých týždňoch sa nám podarilo nadviazať spoluprácu so združením Mareena, ktoré sa venuje aktivitám zameraným na pomoc utečenkyniam a utečencom.

Staňte sa súčasťou nášho príbehu!

Aby sme mohli naďalej profesionalizovať a rozvíjať naše aktivity po celom Slovensku potrebujeme teraz Vašu pomoc. 

Vďaka Vašej podpore budeme môcť ďalej rozvíjať a rozširovať aktivity v oblasti pomoci ľuďom v núdzi, rozvoja medzináboženského dialógu, advokačné aktivity za náboženskú slobodu, aktivity v prospech inklúzie LGBTI+ ľudí, pomoci menšinám a zraniteľným skupinám a mnohé ďalšie oblasti, ktorým sa venujeme.

Prostriedky, ktoré získame v tejto výzve použijeme aj na prevádzkové náklady našich inkluzívnych a bezpečných komunitných priestorov v Trnave a v Žiline.

Zároveň už dlhšie hľadáme vhodný a dostupný priestor aj v Bratislave (ak by ste mali nejaký nápad, pokojne sa nám ozvite na bratislava@starokatolici.eu).

Vďaka Vašej podpore budeme môcť pokračovať v našich aktivitách v prospech ohrozených skupín vrátane LGBTI+ ľudí, utečenkýň a utečencov a menšín.

Predovšetkým však cez toto všetko môžeme spoločne dokázať, že aj na Slovensku môže kresťanstvo vyzerať inak. Pomôžte nám a spoločne ukážme, že sa to dá!

Na čo využijeme získané prostriedky?

  • Úhrada nájomného za komunitný priestor v Žiline (aktuálne 220 € / mesiac, 2 640 € / rok).
  • Úhrada nájomného za kanceláriu a poradenský priestor v Trnave (aktuálne 134 € / mesiac, 1608 € / rok).
  • Prenájom vlastného komunitného priestoru v Bratislave (aktuálne hľadáme, cca 400–500 € mesiac).
  • Organizácia komunitných aktivít – so zameraním na menšiny a ohrozené skupiny (cca 50–100 € / podujatie).
  • Organizácia školení, seminárov, workshopov a víkendových duchovných podujatí.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Štedrý darca
10 €  •  21. 1. 2024 17:50
Láskavý darca
50 €  •  12. 1. 2024 11:18
Dobročinný Darca
27 €  •  28. 12. 2023 18:13
Darca, ktorý je za každú dobrosť
15 €  •  27. 12. 2023 8:32
Milý darca
10 €  •  25. 12. 2023 20:30
Veľkorysý darca
25 €  •  22. 12. 2023 18:16
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  21. 12. 2023 11:12
Dobrosrdečný darca
50 €  •  20. 12. 2023 18:29
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  19. 12. 2023 23:27
Prijatie bez podmienok
10 €  •  19. 12. 2023 19:37
Milý darca
25 €  •  19. 12. 2023 15:34
a.r.i
15 €  •  19. 12. 2023 10:03
je pekne sirit dobro 💕🎄
Milý darca
20 €  •  19. 12. 2023 9:12
Láskavý darca
10 €  •  19. 12. 2023 8:51
Milý darca
10 €  •  19. 12. 2023 8:44
Milý darca
10 €  •  19. 12. 2023 7:36

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň