Úspešne dokončené:

Pomôžte s LEAF Academy ukrajinským stredoškolákom na Slovensku

Získaných 0 € 835 €
od 15 darcov
 -
15 darcov
Celkom sa zapojilo
56 €
Priemerná výška daru
300 €
Najvyšší dar
94 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžte s LEAF Academy ukrajinským stredoškolákom na Slovensku

Získaných 0 € 835 €
od 15 darcov

Všetky kampane overujeme

Dátum pridania
12. 4. 2022

Kto kampaň organizuje?

LEAF Academy je medzinárodná stredná internátna škola v Bratislave, ktorá funguje najmä vďaka štipendiám a darom donorov. Jednou z našich hodnôt je aj občianska angažovanosť. Od začiatku vojny na Ukrajine sa zapájame do rôznych humanitárnych aktivít a iniciatív pomoci ukrajinským utečencom, najmä študentom – stredoškolákom. Naši študenti a zamestnanci sú dobrovoľníkmi na hraniciach, podieľajú sa na občianskych protestoch, vypomáhajú v hotspotoch a v centrách humanitárnej pomoci alebo iným neziskovkám, učia ukrajinské deti… Ako škola pomáhame našim ukrajinským študentom a študentom z ďalších krajín postihnutých vojnou a ich rodinám. Do školy a na internát sme prijali viacerých študentov z Ukrajiny, pomáhame umiestňovať ukrajinských študentov do iných škôl alebo pomáhame týmto školám a ďalším neziskovkám s ich potrebami. A chceme pomáhať ešte viac!

LEAF Academy is an international boarding school in Bratislava, Slovakia. Since the beginning of the war in Ukraine, we have been involved in various humanitarian activities and initiatives to help Ukrainian refugees, especially high school students. Our students and staff volunteer at the Ukrainian borders, take part in civil protests, help in hotspots and humanitarian aid centers, help other nonprofits, or teach Ukrainian children… We help our Ukrainian students and students from other war-affected countries and their families as a school. We have placed several students from Ukraine in the school and at the residence, we are helping to place Ukrainian students in other schools or we are helping these schools and other nonprofits with their needs. And we want to help even more!

Komu pomôžeme?

Stredoškoláci, tínedžeri majú v dnešnom svete dosť problémov aj bez vojen. A ukrajinskí stredoškoláci dnes majú veľa ďalších veľkých problémov navyše… Už tisíce z nich sú aj medzi nami na Slovensku potom čo museli utiecť z Ukrajiny. Ocitli sa mimo domova, sami alebo len s mamami či súrodencami v cudzej krajine, bez znalosti jazyka, bez školy, náplne času, kamarátov či rovesníkov. Majú veľké obavy o tých, ktorých zanechali doma a o svoju vlastnú blízku i vzdialenejšiu budúcnosť. Sú tu, s osekanými snami, so strachom, s tým málom alebo s ničím čo si stihli zbaliť ale s traumami, ktoré si priniesli. Pomôžme spolu tým, ktorí sa ocitli na Slovensku a našu pomoc potrebujú tu a teraz!

High school students – teenagers have a lot of problems in today's world even without wars. Ukrainian high school students today are facing many other major problems in addition… They have found themselves away from home, alone or just with their mother or siblings, in a foreign country, without knowledge of the local language, without school or after school activities, without friends or peers. They are very worried about those they have left at home and about their own near and distant future. They are here in Slovakia, with no plans, just fears. Let's help those who are in Slovakia and they need our help now!

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Vyzbierané financie umožnia už počas týchto týždňov a do konca školského roku

 • Pokryť priebežné náklady našich súčasných študentov z Ukrajiny a z ďalších krajín postihnutých vojnou na Ukrajine
 • Pokryť náklady na ubytovanie, stravu a školské pomôcky a študijný program novoprijatých ukrajinských študentov
 • Pokryť náklady zážitkového a projektového vzdelávania našich študentov v rámci študentských podnikov a projektov zameraných na pomoc Ukrajine 
 • Pokryť náklady prebiehajúcich a pripravovaných projektov LEAF Academy pre ukrajinských stredoškolákov s ďalšími školami a neziskovými organizáciami v Bratislave a na Slovensku (napr. program materiálnej pomoci školám, projekt výučby anglického jazyka na školách s otvorenými triedami pre ukrajinských študentov, projekt rovesníckeho Buddies programu pre ukrajinských študentov)

Prostriedky nevyužité do konca školského roka umožnia

 • Ponúknuť miesta v našom medzinárodnom letnom kempe 2022 ukrajinským študentom
 • Poskytnúť miesta a štipendiá na štúdium na LEAF Academy viacerým študentom z Ukrajiny v školskom roku 2022/23

The funds raised will enable us during these weeks and until the end of the school year:

 • to cover the running costs of our current students from Ukraine and other countries affected by the war in Ukraine
 • to cover the costs of accommodation, meals, school supplies and study program for newly admitted Ukrainian students
 • to cover the costs of experiential and project learning of our students within their student enterprises and projects aimed at helping Ukraine
 • to cover the costs of LEAF Academy projects with other schools and non-profit organizations in Bratislava and Slovakia (e.g. material support for schools or English language teaching projects in classes that schools open for Ukrainian students as well as Buddies and peers programs)

The funds not used by the end of the school year will allow us

 • to offer places in our international summer camp 2022 to Ukrainian students
 • to provide places and scholarships to study at LEAF Academy to more students from Ukraine in the school year 2022/23

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Darca, ktorý je za každú dobrosť
100 €  •  12. 5. 2022 22:24
Dobročinný Darca
5 €  •  12. 5. 2022 10:16
Veľkorysý darca
20 €  •  6. 5. 2022 1:51
Láskavý darca
50 €  •  2. 5. 2022 21:32
Veľkorysý darca
20 €  •  21. 4. 2022 20:23
Dobrosrdečný darca
20 €  •  20. 4. 2022 23:23
Veľkorysý darca
20 €  •  19. 4. 2022 22:43
Vladka B
20 €  •  13. 4. 2022 1:19
Robíte super veci, vďaka!
Štedrý darca
20 €  •  12. 4. 2022 19:49
Michal
20 €  •  12. 4. 2022 16:53
<3
Milý darca
20 €  •  12. 4. 2022 16:09
Dobrosrdečný darca
300 €  •  12. 4. 2022 16:07
Láskavý darca
150 €  •  12. 4. 2022 16:04
Štedrý darca
50 €  •  12. 4. 2022 12:19
Dobrosrdečný darca
20 €  •  12. 4. 2022 11:42

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň