Výzva ukončená:

Pomôžte zorganizovať letný tábor pre detské domovy

Míľnik 1/50

Zľava 10€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 5€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
300 €

Míľnik 2/50

Zľava 20€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 10€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
600 €

Míľnik 3/50

Zľava 30€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 15€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
900 €

Míľnik 4/50

Zľava 40€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 20€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
1 200 €

Míľnik 5/50

Zľava 50€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 25€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
1 500 €

Míľnik 6/50

Zľava 60€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 30€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
1 800 €

Míľnik 7/50

Zľava 70€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 35€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
2 100 €

Míľnik 8/50

Zľava 80€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 40€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
2 400 €

Míľnik 9/50

Zľava 90€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 45€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
2 700 €

Míľnik 10/50

Zľava 100€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 50€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
3 000 €

Míľnik 11/50

Zľava 110€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 55€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
3 300 €

Míľnik 12/50

Zľava 120€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 60€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
3 600 €

Míľnik 13/50

Zľava 130€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 65€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
3 900 €

Míľnik 14/50

Zľava 140€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 70€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
4 200 €

Míľnik 15/50

Zľava 150€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 75€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
4 500 €

Míľnik 16/50

Zľava 160€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 80€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
4 800 €

Míľnik 17/50

Zľava 170€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 85€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
5 100 €

Míľnik 18/50

Zľava 180€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 90€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
5 400 €

Míľnik 19/50

Zľava 190€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 95€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
5 700 €

Míľnik 20/50

Zľava 200€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 100€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
6 000 €

Míľnik 21/50

Zľava 210€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 105€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
6 300 €

Míľnik 22/50

Zľava 220€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 110€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
6 600 €

Míľnik 23/50

Zľava 230€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 115€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
6 900 €

Míľnik 24/50

Zľava 240€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 120€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
7 200 €

Míľnik 25/50

TÁBOR ZADARMO pre 30 detí z detských domovov v prvom turnuse alebo ZĽAVA (50%) 125€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
7 500 €

Míľnik 26/50

Zľava 10€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 130€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
7 800 €

Míľnik 27/50

Zľava 20€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 135€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
8 100 €

Míľnik 28/50

Zľava 30€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 140€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
8 400 €

Míľnik 29/50

Zľava 40€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 145€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
8 700 €

Míľnik 30/50

Zľava 50€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 150€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
9 000 €

Míľnik 31/50

Zľava 60€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 155€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
9 300 €

Míľnik 32/50

Zľava 70€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 160€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
9 600 €

Míľnik 33/50

Zľava 80€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 165€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
9 900 €

Míľnik 34/50

Zľava 90€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 170€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
10 200 €

Míľnik 35/50

Zľava 100€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 175€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
10 500 €

Míľnik 36/50

Zľava 110€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 180€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
10 800 €

Míľnik 37/50

Zľava 120€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 185€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
11 100 €

Míľnik 38/50

Zľava 130€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 190€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
11 400 €

Míľnik 39/50

Zľava 140€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 195€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
11 700 €

Míľnik 40/50

Zľava 150€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 200€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
12 000 €

Míľnik 41/50

Zľava 160€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 205€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
12 300 €

Míľnik 42/50

Zľava 170€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 210€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
12 600 €

Míľnik 43/50

Zľava 180€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 215€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
12 900 €

Míľnik 44/50

Zľava 190€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 220€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
13 200 €

Míľnik 45/50

Zľava 200€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 225€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
13 500 €

Míľnik 46/50

Zľava 210€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 230€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
13 800 €

Míľnik 47/50

Zľava 220€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 235€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
14 100 €

Míľnik 48/50

Zľava 230€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 240€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
14 400 €

Míľnik 49/50

Zľava 240€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 245€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
14 700 €

Míľnik 50/50

TÁBOR ZADARMO PRE 60 DETÍ Z DETSKÝCH DOMOVOV

Získaných 0 € 0 €
15 000 €
 -
0 darcov
Celkom sa zapojilo
0 €
Priemerná výška daru
0 €
Najvyšší dar
59 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžte zorganizovať letný tábor pre detské domovy

Míľnik 1/50

Zľava 10€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 5€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
300 €

Míľnik 2/50

Zľava 20€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 10€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
600 €

Míľnik 3/50

Zľava 30€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 15€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
900 €

Míľnik 4/50

Zľava 40€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 20€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
1 200 €

Míľnik 5/50

Zľava 50€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 25€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
1 500 €

Míľnik 6/50

Zľava 60€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 30€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
1 800 €

Míľnik 7/50

Zľava 70€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 35€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
2 100 €

Míľnik 8/50

Zľava 80€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 40€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
2 400 €

Míľnik 9/50

Zľava 90€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 45€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
2 700 €

Míľnik 10/50

Zľava 100€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 50€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
3 000 €

Míľnik 11/50

Zľava 110€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 55€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
3 300 €

Míľnik 12/50

Zľava 120€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 60€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
3 600 €

Míľnik 13/50

Zľava 130€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 65€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
3 900 €

Míľnik 14/50

Zľava 140€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 70€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
4 200 €

Míľnik 15/50

Zľava 150€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 75€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
4 500 €

Míľnik 16/50

Zľava 160€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 80€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
4 800 €

Míľnik 17/50

Zľava 170€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 85€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
5 100 €

Míľnik 18/50

Zľava 180€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 90€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
5 400 €

Míľnik 19/50

Zľava 190€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 95€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
5 700 €

Míľnik 20/50

Zľava 200€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 100€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
6 000 €

Míľnik 21/50

Zľava 210€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 105€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
6 300 €

Míľnik 22/50

Zľava 220€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 110€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
6 600 €

Míľnik 23/50

Zľava 230€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 115€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
6 900 €

Míľnik 24/50

Zľava 240€ pre každé dieťa z 1. turnusu alebo 120€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
7 200 €

Míľnik 25/50

TÁBOR ZADARMO pre 30 detí z detských domovov v prvom turnuse alebo ZĽAVA (50%) 125€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
7 500 €

Míľnik 26/50

Zľava 10€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 130€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
7 800 €

Míľnik 27/50

Zľava 20€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 135€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
8 100 €

Míľnik 28/50

Zľava 30€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 140€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
8 400 €

Míľnik 29/50

Zľava 40€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 145€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
8 700 €

Míľnik 30/50

Zľava 50€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 150€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
9 000 €

Míľnik 31/50

Zľava 60€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 155€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
9 300 €

Míľnik 32/50

Zľava 70€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 160€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
9 600 €

Míľnik 33/50

Zľava 80€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 165€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
9 900 €

Míľnik 34/50

Zľava 90€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 170€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
10 200 €

Míľnik 35/50

Zľava 100€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 175€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
10 500 €

Míľnik 36/50

Zľava 110€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 180€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
10 800 €

Míľnik 37/50

Zľava 120€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 185€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
11 100 €

Míľnik 38/50

Zľava 130€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 190€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
11 400 €

Míľnik 39/50

Zľava 140€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 195€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
11 700 €

Míľnik 40/50

Zľava 150€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 200€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
12 000 €

Míľnik 41/50

Zľava 160€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 205€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
12 300 €

Míľnik 42/50

Zľava 170€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 210€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
12 600 €

Míľnik 43/50

Zľava 180€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 215€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
12 900 €

Míľnik 44/50

Zľava 190€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 220€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
13 200 €

Míľnik 45/50

Zľava 200€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 225€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
13 500 €

Míľnik 46/50

Zľava 210€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 230€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
13 800 €

Míľnik 47/50

Zľava 220€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 235€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
14 100 €

Míľnik 48/50

Zľava 230€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 240€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
14 400 €

Míľnik 49/50

Zľava 240€ pre každé dieťa z 2. turnusu alebo 245€ pre každé zo 60 detí.

Získaných 0 € 0 €
14 700 €

Míľnik 50/50

TÁBOR ZADARMO PRE 60 DETÍ Z DETSKÝCH DOMOVOV

Získaných 0 € 0 €
15 000 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
o.z.Fenix – Spolok branno športový
Dátum pridania
16. 4. 2024

Kto kampaň organizuje?

Občianske združenie Fenix – Spolok branno športový.

Naše občianske združenie sa venuje rozvoju športových a branných aktivít pre deti, mládež ako i dospelých, či už našich členov ale aj nečlenov.

Snažíme sa o spoluprácu s MVSR, MOSR v rámci rozvoja a obnovenia týchto aktivít na školách a taktiež organizujeme pravidelné cvičenia a tréningy cez víkendy.

Komu pomôžeme?

Podporených bude až 60 detí z detských domovov v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji.

Letný tábor sa snažíme robiť čo najlacnejšie, bez nároku na honorár, avšak tak, aby bola kvalita čo najvyššia a deti boli spokojné a vracali sa k nám každý rok. 

Veríme, že tieto deti, ktoré nemali toľko šťastia v živote ako my ostatní, si budú tábor viacej vážiť a získajú si nových priateľov a komunitu, keď sa stretnú s inými deťmi s podobným osudom.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Na plnú resp. čiastočnú úhradu detského tábora. Suma má preplatiť náklady na tábor a nákup tréningových pomôcok.

Samozrejmosťou je nákup kvalitnej stravy, preplatenie nákladov na ubytovanie v chatkách, nákup výcvikových pomôcok a rekvizít, tvorbu certifikátov a kúpu odmien pre deti na konci tábora.

Náklady na tábor sú zložené z:

  • Ubytovanie 70€ na osobu  (10€ / 1os /1deň)
  • Nákup výstroje 60€ 
  • Strava, pitný režim, odmeny a certifikáty 120€

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Na príbeh zatiaľ nikto nedaroval. Buďte prvý.

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň