Úspešne dokončené:

Ľudia ľuďom V PASCI

Získaných 0 € 785 €
od 32 darcov
 -
32 darcov
Celkom sa zapojilo
25 €
Priemerná výška daru
100 €
Najvyšší dar
58 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Ľudia ľuďom V PASCI

Všetky kampane overujeme

Dátum pridania
25. 3. 2022

Kto kampaň organizuje?

Volám sa Lucia Časnocha Lúčanová. Som lekárka neonatologička, v práci denne bojujeme o život a zdravie novorodencov. Pre priaznivú budúcnosť potrebujú naše deti mier. Organizujem túto výzvu, aby sme prejavili súcit, spolupatričnosť a priamo pomohli ľuďom trpiacim vojnou na Ukrajine.

CAMPAIGN TRAPPD – Temporary Refuge And Protection for the Politically Displaced

Who is organizing this campaign?

I am a neonatologist, Dr. Lucia Casnocha Lucanova, fighting  for the life and health of newborns every day. Our children need peace for a good future. I am organizing this campaign to express compassion, friendship, and to directly help the people suffering from the war in Ukraine.

Komu pomôžeme?

Ukrajinskí manželia Natalia a Oleg Solovey sú našimi rodinnými priateľmi. V súčasnosti sa nachádzajú v Rumunsku, kde poskytujú útočisko ženám a deťom, ktoré kvôli vojne museli opustiť svoje domovy, manželov a otcov. Súčasne poskytujú zázemie tým, ktorí zostali na Ukrajine, aby chránili svoju krajinu. Olegova a Nataliina dcéra a zať zostali na Ukrajine, kde bojujú za vlasť.

Oleg a Natalia aktuálne pomáhajú aj rodinám, ktoré sa pri úteku z Mariupoľa stali cieľom útoku. Našťastie dorazili do Rumunska aj napriek tomu, že autobus, v ktorom viezli zdravé aj postihnuté deti, bol zasiahnutý.

Who will we help?

The Ukrainian couple, Oleg and Natalia Solovey, are our family friends. They are currently in Romania, offering refuge for women and children who, because of the war, have had to leave their homes, husbands and fathers behind. At the same time, the Soloveys provide support for those who remain in Ukraine to protect their country. Oleg and Natalia's daughter and son-in-law have chosen to stay in Ukraine, where they have joined the others to fight for their country.

Most recently, Oleg and Natalia helped families who were attacked while on the run from Mariupol. Luckily, this group arrived safely in Romania despite their bus being shot at by Russian troops. Both healthy and disabled children were on board.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Všetky dary budú odovzdané Olegovi a Natalii, ktorí ich priamo použijú na zabezpečenie potrieb ich krajanov hľadajúcich útočisko pred vojnou. Súčasne zabezpečia materiálnu pomoc tým, ktorí zostali na Ukrajine. Adresne podporíme tých, ktorí priamo pomáhajú ľuďom, ktorí to bezprostredne potrebujú.

Prosím, prejavte súcit, spolupatričnosť a priamo pomôžte ľuďom trpiacim vojnou na Ukrajine. A povzbuďte ostatných, aby sa k Vám pridali.

What exactly will the money from this campaign be used for?

All donations will be given to Oleg and Natalia, who will use them directly to meet the needs of the Ukrainians seeking refuge from the war. At the same time, donations will provide material assistance to those who remained in Ukraine. We will support those who are providing direct service to those in immediate need.

Please offer support to express compassion, friendship, and to directly help the people suffering from the war in Ukraine- and encourage others to join you.       

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Darca, ktorý je za každú dobrosť
50 €  •  15. 4. 2022 21:26
Dobrosrdečný darca
10 €  •  11. 4. 2022 21:00
Milý darca
15 €  •  5. 4. 2022 10:48
Dobročinný Darca
15 €  •  5. 4. 2022 10:32
Milý darca
10 €  •  30. 3. 2022 22:35
Milý darca
20 €  •  30. 3. 2022 18:13
Štedrý darca
20 €  •  29. 3. 2022 16:56
Dobrosrdečný darca
50 €  •  29. 3. 2022 13:24
Láskavý darca
5 €  •  28. 3. 2022 15:15
Štedrý darca
20 €  •  28. 3. 2022 10:31
Štedrý darca
20 €  •  28. 3. 2022 10:11
Dobrosrdečný darca
5 €  •  28. 3. 2022 10:09
Dobrosrdečný darca
20 €  •  27. 3. 2022 11:52
Dobrosrdečný darca
20 €  •  27. 3. 2022 11:25
Štedrý darca
20 €  •  27. 3. 2022 9:14
Veľkorysý darca
30 €  •  26. 3. 2022 20:26
Dobrosrdečný darca
50 €  •  26. 3. 2022 19:47
Milý darca
20 €  •  26. 3. 2022 17:13
Veľkorysý darca
20 €  •  26. 3. 2022 16:22
Láskavý darca
20 €  •  26. 3. 2022 16:21
Milý darca
50 €  •  26. 3. 2022 15:24

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň