Zapáľme plameň ľudskosti a demokracie v srdci Slovenska spoločne

Získaných 0 € 1 342 €
4 000 €
34 dní
do ukončenia

Buďte s nami za každú dobrosť. Odovzdáme 100 % vášho daru.

Darovať Zdieľať

Všetky kampane overujeme

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
PUSŤÁČIK, o.z.
Dátum pridania
9. 4. 2024
Posledná aktualita

8. 7. 2024 14:45

Prípravy festivalu pokračujú

Termin festivalu sa blíži. Na prípravy nám zostáva menej ako 40 dní. Tešíme sa, veríme, že všetko dopadne podľa plánov a očakávaní. 

Do zbierky prispelo presne 50 prispievateľov. Nájde sa ďalších 50?

Ďakujeme!

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Mestský festival Ľudskosť

Aj vďaka vašej podpore sa Platforme Ľudskosť v auguste 2023 podarilo zorganizovať prvý ročník jedinečného Mestského festivalu Ľudskosť, ktorý získal  mimoriadne ocenenie „Srdce na dlani“ v BBSK za dobrovoľnícky projekt roka a postúpil do národného kola.

Mestský  festival Ľudskosť nás všetkých bez rozdielu (farby pleti, náboženstva, pohlavia, jazyka, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, veku alebo iného postavenia) symbolicky spojil do jednej veľkej ľudskej komunity. Dotkli sme sa svojich sŕdc a spolu sme zhmotnili ĽUDSKOSŤ.  Naplno sme si užili augustovú atmosféru Štúrovho parku vo Zvolene. Piatkový podvečer patril dvom koncertom, v úvode to bol Daniel Špiner a Mila Medvedovská, v závere sa k nim pridala  Katka Koščová. Po ich vystúpení nasledovala  diskusia  ,,Môže byť Zvolen inšpiráciou vo vzdelávaní?” Moderátorka Zuzana Kovačič Hanzelová sa pýtala na názor k tejto téme Moniky  CickovejJuraja Hipša a Zuzany Almáši Koreňovej Tento večer uzatvorila skupina Sendrejovci.

Sobotný program začal sprievodným podujatím pod názvom ,,S architektom na bicykli”, s podtitulom Objavuj krásu gotických kostolíkov.  Ďalej nasledovalo divadelné predstavenie O sedliačke darebáčke v podaní  Divadla Zeljenka.  Súbežne odštartoval sprievodný program a to INKLUSTAN – výtvarný ateliér pre deti –Zvolenská sedmička, Človek v ohrození, Platforma rodín, Deti z UA a  SÚLADENIE – pohybom k radosti, škola rodičovstva a opodiaľ Ochutnávka národných jedál. Po divadle prišiel na rad koncert Korben Dallas, ktorý doslova zaplnil park ľuďmi. Nasledovala diskusia  ,,Ako vytvárať verejné priestory pre ľudí?” Moderátorkou bola Biela vrana Martina Paulíková a jej štyrmi hosťami boli Vladimír MaňkaMatúš ValloPeter BročkaAttila Tóth a bavili sa o plánovaní miest.

Posledná debata na pódiu, ktorú moderovala Zuzana Wienk sa niesla v duchu témy ,,Majú mladí ľudia dôvod na návrat domov zo zahraničia?” Jej hosťami boli Michal VašečkaAndrej BánSanja Nikolov a Zuzana Hozlárová.

Ochutnali sme dobroty z medzinárodnej kuchyne. Malí i veľkí účastníci dvojdňového festivalu si užili i sprievodné podujatia, mohli si kúpiť hodnotné knihy či podporiť festival zakúpením  trička s logom symbolizujúcim toto podujatie, ktoré navrhla Rosie Naive Art . Festival bol pre účastníkov zadarmo. Výdavky festivalu sme hradili z finančných prostriedkov získaných z rôznych mimovládnych organizácií a od sponzorov. 

V rámci oceňovania Srdce na dlani v Banskobystrickom kraji získal festival mimoriadne ocenenie a postúpil do národného kola.  

Organizátorovi festivalu, Platforme Ľudskosť,  vdýchli život aktívni Zvolenčania, ktorých spojil 24. február 2022 – deň, keď sa naša susedná krajina ocitla v totálnej vojne. Skupinka dobrovoľníkov sa vtedy pobrala priamo na hranice, aby ľuďom nedobrovoľne opúšťajúcim svoju krajinu poskytli teplú polievku a slová útechy. Ďalší dobrovoľníci sa zmobilizovali v samotnom Zvolene, kde
organizovali humanitárne zbierky a pomáhali začať nový život ukrajinským mužom, ženám a deťom, ktorí sa rozhodli na území mesta zostať.


K aktívnym Zvolenčanom sa pridávali ďalší jednotlivci, miestne a lokálne pôsobiace mimovládne organizácie. Záležalo a záleží im na tom, aby sa ľudskosť v meste šírila.


K pomoci ľuďom z Ukrajiny pribudli ďalšie témy, ktorými súčasné mesto žije – pomoc najzraniteľnejším, podpora vzdelávania, šírenia demokratických hodnôt, otváranie environmentálnych tém, budovanie komunít a formovanie občianskej spoločnosti.
Platforma Ľudskosť je neformálnym združením aktívnych jednotlivcov a mimovládnych organizácií s rôznym zameraním, spájajú ich však spoločné hodnoty, tolerancia k
rôznorodosti a túžba vytvoriť zo Zvolena dobré miesto pre život.

Uršuľa Turčanová, dramaturgička Divadla Jozefa Gregora Tajovského, o festivale Ľudskosť napísala:
A ešte pár slov k Mestskému festivalu Ľudskosť. Čo sa vlastne stalo? Vlastne nič a vlastne veľký zázrak. Na dva dni sa naplnil park v strede mesta zmysluplnými diskusiami, hudbou, vravou a hlavne stretnutiami. Všetky mali niečo spoločné. Zvolen. A spájanie. Nultý ročník mal tú správnu dávku zanietenia, entuziazmu a zúročenia všetkých skúseností organizátorov. A nebolo ich málo! Akcia bola prezieravo apolitická, a tak jedinou voľbou bolo dať si kávu alebo čaj prípadne zázračný zázvorový elixír  Ja som dlhodobo hrdá Zvolenčanka, ale včera som si uvedomila, že nielen svetové metropoly sú multikultúrne. Aj Zvolen je plný obohatení z najrôznejších kultúr, zázemí, krajín. A moji priatelia sú toho súčasťou.“  

Platforme Ľudskosť sa podarilo v roku 2023 taktiež zorganizovať v meste Zvolen  pripomienku vypuknutia vojny na Ukrajine, Deň boja za slobodu a demokraciu či Večer plný ľudskosti, v rámci ktorého mohli charitatívne organizácie pôsobiace v meste prezentovať svoju činnosť na námestí vo Vianočnej dedine.

V tomto roku plánujeme nadviazať na úspešný 1. ročník festivalu,  a v termíne 16. až 18. 8. 2024 zorganizovať 2. ročník Festivalu Ľudskosť, vytvoriť tak bezpečné a inkluzívne prostredie, kde sa ľudia môžu otvorene stretnúť, diskutovať a zdieľať svoje názory, posilniť pocit spolupatričnosti a zjednotenia medzi rôznymi komunitami v meste, podporiť porozumenie a rešpekt medzi rôznymi kultúrami, tradíciami a názormi, podnecovať dialóg a spoluprácu, inšpirovať a motivovať ľudí k aktívnemu zapojeniu sa do komunity a konať na podporu ľudskej solidarity a súdržnosti. 

Pomôžte nám Festival Ľudskosť zorganizovať aj tento rok!

Aj tento rok chceme spolu na Festivale Ľudskosť objavovať život v našom meste a krajine. Prostredníctvom kultúrnych aktivít a diskusií  budeme zdôrazňovať potrebu kvalitného vzdelávania, dostupného bývania, vyzývať k zlepšeniu podmienok pre zdravotne znevýhodnených  ľudí.  Budeme sa zaoberať možnosťami mestského rozvoja a hľadať, čo nás spája – napríklad s Banskou Bystricou. Chceme hľadať identitu nás, Slovákov, v diskusii s autorom knihy Postsedliaci Jurajom Buzalkom, prof. Alexandrou Bitušíkovou a Magdou Vášáryovou. 

Spoločne si užijeme koncerty a workshopy v sprievode lokálnych aj zahraničných umelcov. Tento rok sme oslovili  napríklad Janu Kirschner, kapelu Modré hory, Barboru Botošovú, kapelu Billy Barman a iných. 

Opäť vytvoríme priestor pre medzinárodnú kuchyňu spojenú s prípravou a ponukou tradičných jedál zástupcov národov, národností a etník žijúcich na území mesta Zvolen.

Zvolenčanom dáme možnosť vypovedať o ich životných starostiach aj radostiach prostredníctvom výstavy fotografií.

Usporiadame ekumenickú bohoslužbu tiež cyklojazdu spojenú s prehliadkou historických kúrií v okolí mesta Zvolen a Banská Bystrica.

Samozrejme, bohatý sprievodný  program čaká opätovne aj na našich malých ľudí – myslíme aj na deti aj tínedžerov.   Čakať na nich bude výtvarný salón v sprievode profesionálnych umelcov zo Zvolenskej sedmičky a ich pomocníkov z iných krajín,  vystúpenie Divadla Zeljenka, inkluzívne aktivity a enviroaktivity.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Ak aj Vám záleží na ĽUDSKOSTI medzi nami a chcete napomôcť zmene spoločenskej klímy nielen u nás v srdci Slovenska,  podporte spolu s nami platformu a Festival Ľudskosť. Staňte sa aj vy súčasťou  nášho Festivalu Ľudskosť a prispejte, ak Vám to situácia dovoľuje, k pozitívnej zmene ľudských príbehov v srdci Slovenska.

Aktivity Platformy Ľudskosť reprezentovanej aj občianskym združením PUSŤÁČIK, o. z.   sú realizované vďaka práci a nadšeniu spolupracujúcich lokálnych mimovládnych organizácií, dobrovoľníkov, priateľov a sympatizantov.

Finančné prostriedky, ktoré sa nám podarí spolu získať v tejto výzve, venujeme na pokrytie nákladov spojených s organizáciou festivalu. Získaná čiastka nám konkrétne pomôže zaplatiť aspoň symbolické honoráre pre tvorivých ľudí a ich technickú podporu.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

8. 7. 2024 14:45

Prípravy festivalu pokračujú

Termin festivalu sa blíži. Na prípravy nám zostáva menej ako 40 dní. Tešíme sa, veríme, že všetko dopadne podľa plánov a očakávaní. 

Do zbierky prispelo presne 50 prispievateľov. Nájde sa ďalších 50?

Ďakujeme!

25. 6. 2024 16:06

Ďalšia výzva pred nami

Tešíme sa, že sme čoraz bližšie vysnívanému cieľu,  a tým je vyzbieranie sumy vo výške 4000 Eur na pokrytie nákladov spojených s usporiadaním festivalu Ľudskosť.  Termín festivalu sa blíži. My ešte pracujeme na doladení programu. Podarí sa nám dosiahnuť cieľovú sumu?

14. 6. 2024 6:44

Prvý pomyselný míľnik dosiahnutý

Vďaka Vám 40 darcom sa nám podarilo dosiahnuť prvý pomyselný míľnik 1000 Eur. Je pre nás povzbudením, že ste v tom s nami. Ďakujeme. 

24. 5. 2024 15:58

Ďakujeme, že ste s nami

Šíriť ľudskosť a základné hodnoty demokracie považujeme za nevyhnutné k tomu, aby sa nám dobre žilo v našich rodinách, mestách či v našej krajine. A aj o tom je náš a váš Festival Ľudskosť.  Ďakujeme, že ste v tom spolu s nami.

12. 5. 2024 8:16

Vyzerá to nádejne

Vďaka Vám sa nám podarilo vyzbierať už viac ako 10% sumy, ktorá je potrebná na výstavbu pódia, ozvučenie a streamovanie festivalu. Ďakujeme!

8. 5. 2024 17:07

Vďaka za povzbudenie

Dnešná správa od prispievateľky s textom: Vďaka, robíte dôležitú vec na dôležitom mieste! je pre nás veľmi povzbudzujúca. 

14. 4. 2024 19:51

Prví prispievatelia

Naša kampaň pre Festival Ľudskosť má už 10 podporovateľov. Ďakujeme! Tešíme sa každému príspevku.

10. 4. 2024 22:12

Začiatky bývajú ťažké

Napriek tomu, že začiatky bývajú ťažké, vďaka prvým darcom sme už takmer vyzbierali prvých 100 Eur. Ďakujeme.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobrosrdečný darca
20 €  •  8. 7. 2024 6:42
Dobročiný Darca
11 €  •  29. 6. 2024 5:57
Štedrý darca
11 €  •  25. 6. 2024 10:18
Dobrosrdečný darca
25 €  •  25. 6. 2024 6:53
Zuzana A.
125 €  •  24. 6. 2024 13:43
❤️❤️❤️
Dobrosrdečný darca
10 €  •  22. 6. 2024 20:38
Štedrý darca
5 €  •  17. 6. 2024 11:16
Láskavý darca
25 €  •  16. 6. 2024 18:50
Štedrý darca
10 €  •  15. 6. 2024 18:03
Milý darca
100 €  •  14. 6. 2024 22:08
Štedrý darca
5 €  •  13. 6. 2024 22:19
Láskavý darca
25 €  •  13. 6. 2024 19:22
Dobročiný Darca
25 €  •  4. 6. 2024 21:03
Zuzana AK
135 €  •  3. 6. 2024 11:58
Nikto sa nerodí pokazený, všetci smieme byť ĽUDSKOSŤ. Celý príspevok je z predaja hrnčekov Ľudskosť, kt si odo mňa kúpili A. Cocherová, K. Vajkai, K. Fíglová, V. Bosáková
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  1. 6. 2024 9:42
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  29. 5. 2024 22:15
Alžbeta V.
25 €  •  27. 5. 2024 11:26
Veľa šťastia úžasnému festivalu.
Dobročiný Darca
10 €  •  23. 5. 2024 23:35
Milý darca
25 €  •  23. 5. 2024 21:57
Štedrý darca
10 €  •  23. 5. 2024 21:45
Zuzana Denková
25 €  •  23. 5. 2024 17:48
malý príspevok na podporu demokracie

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju Darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Odkazy

Alžbeta V.
25 €  •  27. 5. 2024 11:26
Veľa šťastia úžasnému festivalu.
Ina
15 €  •  5. 5. 2024 12:45
nech sa vám darí
Zuzana A.
125 €  •  24. 6. 2024 13:43
❤️❤️❤️
Viera B.
10 €  •  8. 5. 2024 13:30
Ďakujem, robíte dôležitú vec na dôležitom mieste.
Zuzana
20 €  •  17. 5. 2024 20:25
držíme palce festivalu aj jeho teamu!
Mirka H.
20 €  •  23. 5. 2024 17:43
Držím palce!
Zuzana AK
135 €  •  3. 6. 2024 11:58
Nikto sa nerodí pokazený, všetci smieme byť ĽUDSKOSŤ. Celý príspevok je z predaja hrnčekov Ľudskosť, kt si odo mňa kúpili A. Cocherová, K. Vajkai, K. Fíglová, V. Bosáková
Zuzana Denková
25 €  •  23. 5. 2024 17:48
malý príspevok na podporu demokracie

Kto ďalší daroval?

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň