Úspešne dokončené:

°mi/y: paralelné bubliny//párhuzamos buborékok° Prepojme ich + kapcsoljuk össze!

Míľnik 1/3

Zabezpečíme diskusiu a technické zázemie galavečera. // Bebiztosítja a gálaest megvalósulását és technikai hátterét.

Získaných 0 € 1 967 €
700 €

Míľnik 2/3

Zabezpečíme kultúrny program galavečera a propagáciu udalost. Bebiztosítja a gálaest programját és az esemény promócióját.

Získaných 0 € 1 967 €
1 300 €

Míľnik 3/3

Zabezpečíme chod propagačného turné. Bebiztosítja a projekt eredményeinek népszerűsítő körútját.

Získaných 0 € 1 967 €
1 700 €
 -
63 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
31 €
Priemerná výška daru
200 €
Najvyšší dar
28 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

°mi/y: paralelné bubliny//párhuzamos buborékok° Prepojme ich + kapcsoljuk össze!

Míľnik 1/3

Zabezpečíme diskusiu a technické zázemie galavečera. // Bebiztosítja a gálaest megvalósulását és technikai hátterét.

Získaných 0 € 1 967 €
700 €

Míľnik 2/3

Zabezpečíme kultúrny program galavečera a propagáciu udalost. Bebiztosítja a gálaest programját és az esemény promócióját.

Získaných 0 € 1 967 €
1 300 €

Míľnik 3/3

Zabezpečíme chod propagačného turné. Bebiztosítja a projekt eredményeinek népszerűsítő körútját.

Získaných 0 € 1 967 €
1 700 €
Zakladateľ
Nadácia Pro Collegio Posoniensi
Dátum pridania
6. 5. 2024
Posledná aktualita

7. 6. 2024 14:11

Mi/y köszönjük! / Mi/y ďakujeme!

Kedves Támogatónk! / Milý Podporovateľ, Milá Podporovateľka!

[HU]
Ez az e-mail azért landolt a fiókodban, mert te is egy vagy 63 támogatónk közül!
Örömmel tudatjuk, hogy adománygyűjtésünk sikerrel zárult, segítségeddel összesen
1 967 euróból folytathatjuk a Mi/y projektet.

Hálásan köszönjük!

Amennyiben a mi/y apróságokat, hangfelvételeket vagy a Gombaszög jegyet tartalmazó támogatási lehetőséget választottad, már nem kell sokáig várnod, ezeket egy héten belül postázzuk vagy e-mailben juttatjuk el hozzád.

[SK]
Tento e-mail sa dostal do vašej schránky, pretože ste jedným z našich 63 podporovateľov!
S radosťou vám oznamujeme, že naša kampaň bola úspešná, s Vašou pomocou sme získali celkovo 1 967 eur na pokračovanie projektu Mi/y.

 Veľmi pekne Vám ďakujeme

Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, vstupenku na Gombasek alebo zvukové nahrávky, nemusíte už dlho čakať, pošleme vám ich poštou alebo e-mailom do týždňa.


Üdvözlettel / S pozdravom,

a Mi/y csapata/ tím Mi/y

Zobraziť celú aktualitu

Prečo paralelné bubliny? // Miért párhuzamos buborékok?

🇸🇰 8,48 % obyvateľov Slovenska sa hlási k maďarskej národnosti. Maďarská mládež na Slovensku ešte nikdy nebola v takej zúfalej situácii ako teraz: stredoškolákov ubúda a čoraz menej študentov sa  rozhoduje pre štúdium na Slovensku, pretože tu nevidia svoju budúcnosť. V parlamente nemáme menšinové zastúpenie a v oblasti menšinových práv, výučby slovenského jazyka a histórie je veľa nevyriešených otázok – na všetkých úrovniach spoločnosti, ale aj medzi budúcimi generáciami mladých ľudí, medzi maďarskými a slovenskými študentmi. S podobnými otázkami sa stretávame každodenne: Prečo nám Slováci nerozumejú, alebo na druhej strane: Kto sú vlastne Maďari, ktorí tu žijú?🟣

Zámená maďarské mi a slovenské my s rovnakým významom, ale odlišným pravopisom naznačujú, čo je cieľom nášho projektu: zblížiť slovenskú a maďarskú mládež, vytvoriť prepojenia medzi paralelnými bublinami. Dva odlišné jazyky a kultúry poskytujú odlišný pohľad. Zároveň veríme, že obe strany sa môžu učiť od tej druhej: najmä ak jeden k druhému pristupujeme so zvedavosťou. Mi/y si uvedomujeme, že aktívni mladí ľudia v budúcnosti budú ovplyvňovať rozhodovacie procesy v krajine a je dôležité, aby sme Slovensko vnímali také, aké je – multietnické a naše kultúry ako obohacujúce, nie rozdeľujúce. Pomôžte nám, aby to tak mohlo byť! 🟣

🇭🇺 Szlovákia lakosságának 8,48%-a magyarnak vallja magát. A szlovákiai magyar fiatalság sosem volt még olyan reménytelen helyzetben, mint most: egyre kevesebb a középiskolás, még kevesebben választanak hazai egyetemet, mert nem látják itt a jövőjüket. A parlamentben nincs kisebbségi képviseletünk, a kisebbségi jogok, a szlovák nyelv tanítása és a történelem terén számos tisztázatlan kérdés van – a társadalom minden szintjén, de a jövő ifjú generációi között, a magyar és szlovák diákok között is. Számtalanszor találkoztunk a kérdéssel: Miért nem értenek meg minket a szlovákok, vagy a másik oldalon: Kik igazából a magyarok, akik itt élnek?🟣

A magyar mi és szlovák my névmás ugyanazzal a jelentéssel, de más helyesírással utal arra, amit a projekt képvisel: célunk, hogy a szlovák és magyar fiatalokat közelebb hozzuk egymáshoz, és kapcsolatokat teremtsünk a párhuzamos buborékok között. A két külön nyelv és kultúra más nézőpontot biztosít. Ugyanakkor hiszünk abban, hogy mindkét fél tud tanulni a másiktól: legfőképp, ha kíváncsiak vagyunk egymásra. Mi/y felismertük, hogy a jövőben ezek az aktív, tehetséges fiatalok hatással lesznek az ország döntéshozatali folyamataira, ezért fontos, hogy Szlovákiát olyannak lássuk, amilyen: soknemzetiségűnek, kultúráinkat pedig gazdagítónak, ne pedig megosztónak tekintsük. Tegyél velünk érte, hogy így legyen!🟣 

Kto sme my/i? // Kik vagyunk mi/y?

🇸🇰 Za projektom stojí Zsófi Voda a náš tím „mi/y“: Róza Kotiers, Rebecca Horváthová, Tamás Csanda, Samuel Harvan, Benjamin Jablonský a nadšení dobrovoľníci z Maďarského kolégia v Bratislave. Nápad vznikol na základe Zsófiiných skúseností. Pri práci s talentovanými mladými vysokoškolákmi si všimla obrovskú priepasť medzi maďarskými a slovenskými komunitami – študenti sa navzájom nepoznali, nestretávali sa na spoločných podujatiach, aktívne nespolupracovali.
Potom sa naše skúsenosti spojili: Aké to bolo vyrastať v dvojjazyčnej rodine od narodenia? Aké je to ísť na slovenskú univerzitu z čisto maďarského prostredia? Aké je to organizovať maďarské komunitné eventy v zmiešanom prostredí? Začali sme teda hľadať dôvody, prečo zostávame v bublinách a ako to môžeme uľahčiť tým, ktorí prídu po nás. Myslíme si, že odpovede na uvedené otázky budú cenné nielen pre nás, ale aj pre naše komunity.
🟣🟣🟣


🇭🇺 A projekt mögött Voda Zsófi és a “mi/y” csapata áll: Kotiers Róza, Horváth Rebecca, Csanda Tamás, Samuel Harvan, Jablonský Benjamin, valamint a Pozsonyi Magyar Szakkollégium lelkes önkéntesei. Az ötlet Zsófi tapasztalatából indult. Miközben tehetséges egyetemista fiatalokkal kezdett foglalkozni, azt látta, hogy hatalmas szakadék tátong a magyar és szlovák közösségek között – a diákok nem ismerik egymást, nem találkoznak közös rendezvényeken, nem működnek együtt aktívan.
Aztán a megéléseink összeadódtak: milyen kétnyelvű családban felnőni a születésünk óta? Milyen színmagyar közegből szlovák egyetemre menni? Milyen egy vegyes közegben magyar közösséget szervezni? Milyen szlovákként magyar barátokra lelni?
Így keresni kezdtük az okokat, ami miatt egy ponton elakadunk, és azt is, hogyan tehetünk azért, hogy az utánunk jövőknek már könnyebb legyen. Úgy gondoltuk, az erre adott válaszok nem csak számunkra, hanem közösségeink számára is értéket hordoznak.

Čo všetko môžeme vďaka Vášmu daru zrealizovať? // Erre fordítjuk az adományodat↓

🇸🇰 Prvá fáza projektu je už za nami, tak si môžete byť istí, že zdroje budú využité správne: doteraz sme zorganizovali tri vypredané prednášky, všetky so slovenskými a maďarskými odborníkmi. Na prvej sme diskutovali o kultúre a umelcoch na Slovensku, na druhej o paralelných interpretáciách histórie a na tretej sme skúmali výzvu vyučovania a štúdia slovenského jazyka

Ďalším krokom bude zorganizovanie nášho slávnostného večera a propagačného turné: zdroje pokryjú všetky náklady týchto podujatí. Hlavnou témou slávnostného večera je stav menšinových práv, po ňom nasleduje koncert, po ktorom sa účastníci budú môcť zoznámiť v neformálnom prostredí. Potom sa vrhneme do leta a témy „mi/y“ si vezmeme so sebou: v rozhovore o tom, čo nás rozdeľuje, ale najmä o tom, čo nás spája, budeme pokračovať na niekoľkých letných festivaloch a táboroch. Pridajte sa k nám! 🟣🟣🟣


🇭🇺A projekt első fázisa már megvalósult, így biztos lehetsz benne, hogy az erőforrásokkal hasznosan bánunk: eddig három teltházas beszélgetést szerveztünk meg, mely mindegyikében szlovák és magyar szakemberek vettek részt. Az első alkalommal a szlovákiai kultúra és az azt alkotó művészek, a második beszélgetésben a párhuzamos történelemértelmezések, a harmadikban pedig a szlováknyelvoktatás és nyelvtanulás hívószavait jártuk körbe, ezeket rögzítettük is.

A következő lépés a gálaestünk és egy népszerűsítő körút megszervezése: a támogatás teljes összege ezek lebonyolítását fedezi. A gálaest fő témája a kisebbségi jogok állása, amit egy koncert követ, mely után a résztvevők kötetlen kereteket között ismerkedhetnek. Ezután csobbanunk a nyárba, és visszük magunkkal „mi/y“ témáinkat is: több nyári fesztivál és tábor helyszínén folytatjuk a beszélgetést arról, ami elválaszt, de méginkább arról, ami összeköt. Tarts velünk! 🟣🟣🟣

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

7. 6. 2024 14:11

Mi/y köszönjük! / Mi/y ďakujeme!

Kedves Támogatónk! / Milý Podporovateľ, Milá Podporovateľka!

[HU]
Ez az e-mail azért landolt a fiókodban, mert te is egy vagy 63 támogatónk közül!
Örömmel tudatjuk, hogy adománygyűjtésünk sikerrel zárult, segítségeddel összesen
1 967 euróból folytathatjuk a Mi/y projektet.

Hálásan köszönjük!

Amennyiben a mi/y apróságokat, hangfelvételeket vagy a Gombaszög jegyet tartalmazó támogatási lehetőséget választottad, már nem kell sokáig várnod, ezeket egy héten belül postázzuk vagy e-mailben juttatjuk el hozzád.

[SK]
Tento e-mail sa dostal do vašej schránky, pretože ste jedným z našich 63 podporovateľov!
S radosťou vám oznamujeme, že naša kampaň bola úspešná, s Vašou pomocou sme získali celkovo 1 967 eur na pokračovanie projektu Mi/y.

 Veľmi pekne Vám ďakujeme

Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, vstupenku na Gombasek alebo zvukové nahrávky, nemusíte už dlho čakať, pošleme vám ich poštou alebo e-mailom do týždňa.


Üdvözlettel / S pozdravom,

a Mi/y csapata/ tím Mi/y

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Milý darca
20 €  •  3. 6. 2024 18:57
Veľkorysý darca
20 €  •  3. 6. 2024 16:18
Dobrosrdečný darca
5 €  •  2. 6. 2024 23:48
Darca, ktorý je za každú dobrosť
150 €  •  2. 6. 2024 21:30
Štedrý darca
10 €  •  2. 6. 2024 21:08
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  2. 6. 2024 19:54
Dobrosrdečný darca
47 €  •  2. 6. 2024 14:34
Dobrosrdečný darca
5 €  •  2. 6. 2024 14:26
Láskavý darca
57 €  •  2. 6. 2024 13:44
Milý darca
7 €  •  2. 6. 2024 13:07
Maria H.
47 €  •  2. 6. 2024 11:48
Juraj H.
47 €  •  2. 6. 2024 11:45
Milý darca
50 €  •  2. 6. 2024 9:20
Veľkorysý darca
20 €  •  2. 6. 2024 9:08
Štedrý darca
47 €  •  2. 6. 2024 8:22
Milý darca
20 €  •  31. 5. 2024 22:09
Dobrosrdečný darca
100 €  •  31. 5. 2024 21:10
Veľkorysý darca
20 €  •  31. 5. 2024 20:42
Veľkorysý darca
5 €  •  31. 5. 2024 9:38

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu