Podporte vydanie debutového albumu Neha! SVETU

Míľnik 1/5

V 1. miľníku – 2100 eur – nahráme jednotlivé stopy v profesionálnom štúdiu – nahrávky budú hotové!

Získaných 0 € 2 859 €
2 100 €
49 dní
do ukončenia

Míľnik 2/5

V 2.miľníku – 4000 eur – zaplatíme mixáž a mastering – album Neha! svetu v elektronickej verzii bude hotový!

Získaných 0 € 2 859 €
4 000 €
49 dní
do ukončenia

Míľnik 3/5

V 3.miľníku – 5500 eur – vylisujeme fyzické nosiče CD – CD Neha! svetu bude vonku!

Získaných 0 € 2 859 €
5 500 €
49 dní
do ukončenia

Míľnik 4/5

V 4. miľníku – 6000 eur- vytlačíme k CD-čkam aj booklet s textami – CD Neha! svetu s bookletom bude na svete!

Získaných 0 € 2 859 €
6 000 €
49 dní
do ukončenia

Míľnik 5/5

V 5.miľníku – 6500 eur sa s vami podelíme o našu radosť a slávnostne pokrstíme naše spoločné dielo – bude parádny krst CD Neha! sv

Získaných 0 € 2 859 €
6 500 €
49 dní
do ukončenia
Zakladateľ
Kristína Kluvánek
Dátum pridania
6. 6. 2024

Pomôžte šíriť nehu tam, kde chýba

Príbeh Nehy! je príbehom 6 žien, 6 speváčok, ktoré sa rozhodli svojou hudbou prinášať svetu viac nehy. Hlavne tam, kde sa jej nedostáva. Hľadať čo nás spája, nie rozdeľuje, nachádzať lásku a dobro na nečakaných miestach. Hrali sme na ulici, v obývačke, v lese, v kostole, v čajovni…až sme sa dostali na známe festivaly, do rádia a televízie, doma i v zahraničí a vydali sme 2 single s videoklipmi.

Aby sme naplnili našu víziu, sme okrem koncertných pódií začali vystupovať aj na menej tradičných miestach-na demonštráciách na podporu Ukrajiny, za ochranu prírody, pre ľudí bez domova a na Radikálne nežnej tour  2024 po rómskych osadách na Východnom Slovensku-týždeň vystupovania na miestach, kam chodí hrať málokto.
A kam posunúť našu víziu ďalej? 
No predsa vydaním nášho debutového albumu „Neha! svetu“.

EN: The Story of Neha! is the story of 6 women, 6 singers, who decided to bring more tenderness to the world through their music. Especially where it is lacking. To find what unites us, not divides us, to find love and goodness in unexpected places. We played in the street, in the living room, in the woods, in the church, in the tea room…until we got on famous festivals, on radio and TV, at home and abroad and released 2 singles with music videos.

To fulfill our vision, in addition to concert stages, we started performing in less traditional venues-at demonstrations in support of Ukraine, for the protection of nature, for the homeless, and on the Radically Tender 2024 tour of Roma settlements in Eastern Slovakia-a week of performing in places where few people go to play.
And where do we take our vision next? 
Well, by releasing our debut album „Neha! to the world“.

Foto: Pavel Hernández

Neha je:

Šesť žien, ktoré našli harmóniu napriek odlišnosti a snažia sa svojou hudbou spojiť svet. Našu hudbu, klipy a zážitky zo sveta nájdete na hudobných platformách  a sociálnych sieťach:

EN: Six women who have found harmony in spite of their differences and are trying to bring the world together through their music. You can find our music, clips and experiences from around the world on music platforms and social media:

https://www.youtube.com/watch?v=jBK4SnelzXw

https://open.spotify.com/artist/4mZW6WuIWQbsiiEK88f0io

https://www.facebook.com/nehavisions

https://www.instagram.com/nehavision/

Foto: Michal Koštenský

Kto sme? Who are we?

Kamarátky a hudobníčky:

EN: Friends and musicians:

Zuzana Vranka Žiaková
Belinda Rašnerová
Kristína Kikon Kluvánek
Mária Valentová
Sára Halíková 
Denisa Parobeková

Hráme hlavne etnické piesne z celého sveta vo vlastnej úprave pre 6 hlasov a perkusie a pripravujeme ich aj na album Neha! svetu.

EN: We play mainly ethnic songs from all over the world in our own arrangement for 6 voices and percussion and we are preparing them for the album Neha! to the World.

Staňte sa súčastou príbehu.

Neha! nie sme len my, Neha! ste aj Vy. 
Našim krédom je zmazávať rozdiely, kdekoľvek je to možné-medzi najrôznorodejšími skupinami, ale aj medzi publikom a účinkujúcimi. Na koncertoch pozývame do spoločného speváckeho kruhu aj Vás, našich priateľov a fanúšikov. Aby ste zažili, že hudba je mocný nástroj, ktorý patrí každému a ktorý nás spája. Teraz chceme poprosiť o láskavosť a podporu my Vás.

Staňte sa aj vy Nehou!

Vyberte si jednu z odmien a podporte vydanie nášho debutového albumu Neha! SVETU.

Pomôžte šíriť nehu do sveta aj vy.

Become part of our story.

Neha! is not just us, Neha! is also you.
Our credo is to blur distinctions wherever possible-between diverse groups, but also between audience and performers. At our concerts, we invite you, our friends and fans, to join us in a singing circle. To experience that music is a powerful instrument that belongs to everyone and that brings us together. Now we want to ask for your kindness and support.

You can become Neha too!

Choose one of the rewards and support the release of our debut album Neha! TO THE WORLD.

You can help to spread Neha to the World.

 Foto: Christophe Guary

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Všetky prostriedky z tejto kampane budú použité na nahrávanie našich radikálne nežných ľudových piesní zo sveta, mix a mastering albumu a jeho vydanie a distribúciu do sveta. 

EN: All funds from this campaign will be used to record our radically tender folk songs from around the world, mix and master the album, and release and distribute it to the world. 

For English speakers, you can click on „PODPORIŤ“ which means SUPPORT in Slovak, and you will be redirected to the reward page.


Foto: Pavel Hernández

V 1. miľníku – 2100 eur – nahráme jednotlivé stopy v profesionálnom štúdiu – nahrávky budú hotové!

V 2.miľníku – 4000 eur – zaplatíme mixáž a mastering – album  Neha! svetu v elektronickej verzii bude hotový!

V 3.miľníku – 5500 eur – vylisujeme fyzické nosiče CD – CD Neha! svetu bude vonku!

V 4. miľníku – 6000 eur- vytlačíme k CD-čkam aj booklet s textami – CD Neha! svetu s bookletom bude na svete!

V 5.milníku – 6500 eur sa s vami podelíme o našu radosť a slávnostne pokrstíme naše spoločné dielo – bude parádny krst CD Neha! svetu …a pôjde do sveta!

Ak získame viac prostriedkov, pôjdu na zafinancovanie ďaľšej našej tvorby a šírenie nehy všade tam, kde chýba.

Ďakujeme 

za Vašu podporu, za každý Váš príspevok a zdieľanie tejto kampane, ďakujeme Vám všetkým, čo ste s nami od začiatku, či ste sa pridali neskôr, chodíte na koncerty, zdieľate s nami zážitky na sociálnych sieťach a udržujete s nami pri živote menšinové žánre ako je world-music a Nehu!

Thank you 

for your support, for every contribution and sharing of this campaign, thank you to all of you who have been with us since the beginning, or who joined later, those of you coming to our concerts, sharing your experiences with us on social media and keeping minority genres like world-music and Neha! alive with us!

Foto: Welin Nagyová

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Veľkorysý darca
50 €  •  17. 7. 2024 10:19
Milý darca
10 €  •  17. 7. 2024 10:16
Láskavý darca
100 €  •  17. 7. 2024 10:12
Láskavý darca
105 €  •  15. 7. 2024 16:13
Láskavý darca
42 €  •  12. 7. 2024 11:46
Milý darca
20 €  •  12. 7. 2024 8:30
Dobrosrdečný darca
13 €  •  9. 7. 2024 17:45
Milý darca
100 €  •  9. 7. 2024 15:08
Láskavý darca
20 €  •  8. 7. 2024 7:42
Darca, ktorý je za každú dobrosť
15 €  •  7. 7. 2024 17:20
Veľkorysý darca
50 €  •  6. 7. 2024 10:48
Veľkorysý darca
15 €  •  5. 7. 2024 16:00
Darca, ktorý je za každú dobrosť
15 €  •  5. 7. 2024 15:26
Darca, ktorý je za každú dobrosť
15 €  •  4. 7. 2024 20:57
Milý darca
15 €  •  4. 7. 2024 13:07
Darca, ktorý je za každú dobrosť
33 €  •  3. 7. 2024 14:45
Milý darca
205 €  •  2. 7. 2024 20:39
Láskavý darca
25 €  •  2. 7. 2024 15:03
Štedrý darca
15 €  •  2. 7. 2024 10:56
Darca, ktorý je za každú dobrosť
15 €  •  30. 6. 2024 14:36
Milý darca
50 €  •  30. 6. 2024 14:25
Veľkorysý darca
50 €  •  30. 6. 2024 14:24

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Vyberte si odmenu

CD Neha! svetu + malý nežný darček
Prispejte 15 € a viac

CD Neha! svetu + malý nežný darček

CD Neha! svetu + malý nežný darček s naším merchom. Zakúpením tejto odmeny prispievate na vydanie CD. Ďakujeme, že pomáhate šíriť viac nehy do sveta!

Odmena

Príde Vám poštou CD Neha! svetu spolu s nálepkou Neha! a odznakom vo variantách „Neha! svetu“ alebo „Slniečkárska je*lina“. 

EN: CD Neha! svetu + a small tender gift with our merch. By purchasing this reward you are contributing to the CD release. Thank you for helping to spread more tenderness to the world!

CD Neha! svetu +  stredný nežný darček s taškou
Prispejte 25 € a viac

CD Neha! svetu + stredný nežný darček s taškou

CD Neha! svetu + stredný nežný darček s taškou s naším merchom. Zakúpením tejto odmeny prispievate na vydanie CD. Ďakujeme, že pomáhate šíriť viac nehy do sveta!

Odmena

Príde Vám poštou CD Neha! svetu spolu s plátenou taškou s potlačou, nálepkou Neha! a odznakom vo variantách „Neha! svetu“ alebo „Slniečkárska je*lina“. 

EN: CD Neha! svetu + a tote bag and one of our badges. By purchasing this reward you are contributing to the CD release. Thank you for helping to spread more tenderness to the world!

CD Neha! svetu + veľký nežný darček so vstupenkou na krst
Prispejte 40 € a viac

CD Neha! svetu + veľký nežný darček so vstupenkou na krst

CD Neha! svetu + veľký nežný darček so vstupenkou na slávnostné pokrstenie nášho nežného albumu – koncert Nehy! s priatelmi a špeciálnymi hosťami. Zakúpením tejto odmeny prispievate na vydanie CD. Ďakujeme, že pomáhate šíriť viac nehy do sveta!

Odmena

Príde Vám poštou CD Neha! svetu spolu nálepkami Neha! a 2 odznakmi vo variantách „Neha! svetu“ alebo „Slniečkárska je*lina“ a vstupenkou na slávnostný krst.

EN: CD Neha! svetu together with stickers Neha! and 2 badges and a ticket to the release ceremony.

CD Neha! svetu + voňavý darček
Prispejte 50 € a viac

CD Neha! svetu + voňavý darček

CD Neha! svetu + olejový parfém NEHA! zo 100% prírodných esenciálnych olejov, nežne namiešaný našou Mai špeciálne pre Nehu! a pre vás. Ako vonia Neha? Nechajte sa inšpirovať :-) Ďakujeme, že pomáhate šíriť viac nehy a vône do sveta!

Odmena

Príde Vám poštou CD Neha! svetu spolu s roll-on fľaštičkou s olejovým parfémom NEHA!

EN: CD Neha! svetu + oil perfume NEHA! made from 100% natural essential oils, delicately blended by our Mai especially for Neha! and for you. What does Neha smell like? Be inspired :-) Thank you for helping to spread more tenderness and fragrance into the world!

album Neha! svetu + plátená taška
Prispejte 20 € a viac

album Neha! svetu + plátená taška

Album Neha! svetu v digitálnej podobe + plátená taška s nežným merchom. Zakúpením tejto odmeny prispievate na vydanie CD. Ďakujeme, že pomáhate šíriť viac nehy do sveta!

Odmena

Do schránky Vám príde plátená taška potlačená nežným merchom a do e-mailu album Neha! svetu v digitálnej podobe.

EN: The album Neha! svetu in digital form + canvas bag with tender merch. By purchasing this reward you are contributing to the CD release. Thank you for helping to spread more tenderness to the world!

Nežný pocit
Prispejte 5 € a viac

Nežný pocit

Dobrý pocit zo šírenia nehy a Nehy! do sveta :-)

Odmena

Vylepšená karma navždy :-)

EN: Feel good about spreading tenderness and Neha! into the world :-) Karma boost for you forever.

Prídi do nežnej skúšobne!
Prispejte 100 € a viac

Prídi do nežnej skúšobne!

Prídite do skúšobne nakuknúť pod pokličku tajomstva Nehy! Hlasové rozcvičky, tréning či aranžovanie piesní, cibrenie detailov…Môžete si s nami zaspievať, naučiť sa viac-hlasnú pesničku, alebo len slobodne pozorovať…Ako funguje čisto ženský kolektív? Kto šéfuje Nehe!? Súhlasíme spolu vždy na 100%? Háda sa Neha!?

Odmena

Jednorázový vstup na skúšku skupiny Neha! v Bratislave. Bližšie info dostanete do mailu.

Osobný "Hlasový kúpeľ" od Nehy!
Prispejte 150 € a viac

Osobný „Hlasový kúpeľ“ od Nehy!

Hlasový kúpeľ je náš nežný obrad, počas ktorého ťa zoberieme do kruhu a vytvoríme ti z našich hlasov improvizované harmónie priamo na mieste špeciálne tebe na mieru. Ty sa môžeš nechať unášať tónmi Nehy!, vypnúť z každodenného zhonu, upokojiť, povzbudiť ,alebo čokoľvek potrebuješ. Nechaj sa hýčkať nežnými hlasmi :-) Ojedinelý zážitok, ktorý trvá cca 30 minút.

Odmena

Jednorázový vstup na „Hlasový kúpeľ“ v podaní Nehy! v Bratislave alebo podľa dohody. Cestovné pre nás nie je súčastou ceny a platí sa po dohode zvlášť. K obradu patrí aj album Neha! svetu (CD/digi). Viac info dostaneš do mailu.

Workshop viachlasných etnických piesní s Nehou!
Prispejte 250 € a viac

Workshop viachlasných etnických piesní s Nehou!

Neha! Vám urobí workshop, na ktorom sa naučíte základy práce s hlasom, a zaspievať dvojhlasne 1–2 pesničky zo sveta z nášho repertoára. Workshop trvá cca 60 minút a je určený pre spevákov aj nespevákov. Maximálna kapacita 20 ľudí. 

Odmena

Workshop viachlasných etnických piesní v podaní Nehy! v Bratislave alebo podľa dohody. Cestovné nie je súčastou ceny a platí sa po dohode zvlášť. K workshopu patrí aj album Neha! svetu (CD/digi). Viac info dostaneš do mailu.

Skupinový obrad  "Hlasový kúpeľ" s ceremoniálnym kakaom
Prispejte 400 € a viac

Skupinový obrad „Hlasový kúpeľ“ s ceremoniálnym kakaom

Hlasový kúpeľ je náš nežný obrad. Na začiatku vydymíme priestor nežnými bylinami a vôňami a dáme si netradičný kakaový rituál s 100% prírodným juhoamerickým kakaom. Potom Vás zoberieme do kruhu a spolu vytvoríme z našich hlasov improvizované harmónie priamo na mieste. Môžete ich s nami tvoriť, alebo sa nechať unášať tónmi Nehy!, vypnúť z každodenného zhonu, upokojiť, povzbudiť, alebo čokoľvek potrebujete. Nechajte sa hýčkať nežnými hlasmi a budte s nami Nehou! :-) Ojedinelý zážitok, ktorý trvá cca 90 minút.  Maximálna kapacita je 20 ľudí. 

Odmena

Skupinový obrad „Hlasový kúpeľ“ v podaní Nehy! v Bratislave alebo podľa dohody. Cestovné pre nás nie je súčastou ceny a platí sa po dohode zvlášť. K obradu patrí aj album Neha! svetu (CD/digi). Viac info dostanete do mailu.

Koncert skupiny Neha!
Prispejte 1 000 € a viac

Koncert skupiny Neha!

Prídeme Vám zahrať na festival, do obývačky, na záhradu, na svadbu, narodky, či inú oslavu, rituál, vernisáž…alebo len tak :-) Nezabuduteľný zážitok trvá cca 60 minút. 

Odmena

Koncert skupiny Neha! v Bratislave alebo podľa dohody. Cestovné a zvukové zabezpečenie nie je súčastou ceny a platí sa po dohode zvlášť. Ku koncertu patrí aj album Neha! svetu (CD/digi). Viac info dostanete do mailu.

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu

CD Neha! svetu + malý nežný darček
Prispejte 15 € a viac

CD Neha! svetu + malý nežný darček

CD Neha! svetu + malý nežný darček s naším merchom. Zakúpením tejto odmeny prispievate na vydanie CD. Ďakujeme, že pomáhate šíriť viac nehy do sveta!

Odmena

Príde Vám poštou CD Neha! svetu spolu s nálepkou Neha! a odznakom vo variantách „Neha! svetu“ alebo „Slniečkárska je*lina“. 

EN: CD Neha! svetu + a small tender gift with our merch. By purchasing this reward you are contributing to the CD release. Thank you for helping to spread more tenderness to the world!

CD Neha! svetu +  stredný nežný darček s taškou
Prispejte 25 € a viac

CD Neha! svetu + stredný nežný darček s taškou

CD Neha! svetu + stredný nežný darček s taškou s naším merchom. Zakúpením tejto odmeny prispievate na vydanie CD. Ďakujeme, že pomáhate šíriť viac nehy do sveta!

Odmena

Príde Vám poštou CD Neha! svetu spolu s plátenou taškou s potlačou, nálepkou Neha! a odznakom vo variantách „Neha! svetu“ alebo „Slniečkárska je*lina“. 

EN: CD Neha! svetu + a tote bag and one of our badges. By purchasing this reward you are contributing to the CD release. Thank you for helping to spread more tenderness to the world!

CD Neha! svetu + veľký nežný darček so vstupenkou na krst
Prispejte 40 € a viac

CD Neha! svetu + veľký nežný darček so vstupenkou na krst

CD Neha! svetu + veľký nežný darček so vstupenkou na slávnostné pokrstenie nášho nežného albumu – koncert Nehy! s priatelmi a špeciálnymi hosťami. Zakúpením tejto odmeny prispievate na vydanie CD. Ďakujeme, že pomáhate šíriť viac nehy do sveta!

Odmena

Príde Vám poštou CD Neha! svetu spolu nálepkami Neha! a 2 odznakmi vo variantách „Neha! svetu“ alebo „Slniečkárska je*lina“ a vstupenkou na slávnostný krst.

EN: CD Neha! svetu together with stickers Neha! and 2 badges and a ticket to the release ceremony.

CD Neha! svetu + voňavý darček
Prispejte 50 € a viac

CD Neha! svetu + voňavý darček

CD Neha! svetu + olejový parfém NEHA! zo 100% prírodných esenciálnych olejov, nežne namiešaný našou Mai špeciálne pre Nehu! a pre vás. Ako vonia Neha? Nechajte sa inšpirovať :-) Ďakujeme, že pomáhate šíriť viac nehy a vône do sveta!

Odmena

Príde Vám poštou CD Neha! svetu spolu s roll-on fľaštičkou s olejovým parfémom NEHA!

EN: CD Neha! svetu + oil perfume NEHA! made from 100% natural essential oils, delicately blended by our Mai especially for Neha! and for you. What does Neha smell like? Be inspired :-) Thank you for helping to spread more tenderness and fragrance into the world!

album Neha! svetu + plátená taška
Prispejte 20 € a viac

album Neha! svetu + plátená taška

Album Neha! svetu v digitálnej podobe + plátená taška s nežným merchom. Zakúpením tejto odmeny prispievate na vydanie CD. Ďakujeme, že pomáhate šíriť viac nehy do sveta!

Odmena

Do schránky Vám príde plátená taška potlačená nežným merchom a do e-mailu album Neha! svetu v digitálnej podobe.

EN: The album Neha! svetu in digital form + canvas bag with tender merch. By purchasing this reward you are contributing to the CD release. Thank you for helping to spread more tenderness to the world!

Nežný pocit
Prispejte 5 € a viac

Nežný pocit

Dobrý pocit zo šírenia nehy a Nehy! do sveta :-)

Odmena

Vylepšená karma navždy :-)

EN: Feel good about spreading tenderness and Neha! into the world :-) Karma boost for you forever.

Prídi do nežnej skúšobne!
Prispejte 100 € a viac

Prídi do nežnej skúšobne!

Prídite do skúšobne nakuknúť pod pokličku tajomstva Nehy! Hlasové rozcvičky, tréning či aranžovanie piesní, cibrenie detailov…Môžete si s nami zaspievať, naučiť sa viac-hlasnú pesničku, alebo len slobodne pozorovať…Ako funguje čisto ženský kolektív? Kto šéfuje Nehe!? Súhlasíme spolu vždy na 100%? Háda sa Neha!?

Odmena

Jednorázový vstup na skúšku skupiny Neha! v Bratislave. Bližšie info dostanete do mailu.

Osobný "Hlasový kúpeľ" od Nehy!
Prispejte 150 € a viac

Osobný „Hlasový kúpeľ“ od Nehy!

Hlasový kúpeľ je náš nežný obrad, počas ktorého ťa zoberieme do kruhu a vytvoríme ti z našich hlasov improvizované harmónie priamo na mieste špeciálne tebe na mieru. Ty sa môžeš nechať unášať tónmi Nehy!, vypnúť z každodenného zhonu, upokojiť, povzbudiť ,alebo čokoľvek potrebuješ. Nechaj sa hýčkať nežnými hlasmi :-) Ojedinelý zážitok, ktorý trvá cca 30 minút.

Odmena

Jednorázový vstup na „Hlasový kúpeľ“ v podaní Nehy! v Bratislave alebo podľa dohody. Cestovné pre nás nie je súčastou ceny a platí sa po dohode zvlášť. K obradu patrí aj album Neha! svetu (CD/digi). Viac info dostaneš do mailu.

Workshop viachlasných etnických piesní s Nehou!
Prispejte 250 € a viac

Workshop viachlasných etnických piesní s Nehou!

Neha! Vám urobí workshop, na ktorom sa naučíte základy práce s hlasom, a zaspievať dvojhlasne 1–2 pesničky zo sveta z nášho repertoára. Workshop trvá cca 60 minút a je určený pre spevákov aj nespevákov. Maximálna kapacita 20 ľudí. 

Odmena

Workshop viachlasných etnických piesní v podaní Nehy! v Bratislave alebo podľa dohody. Cestovné nie je súčastou ceny a platí sa po dohode zvlášť. K workshopu patrí aj album Neha! svetu (CD/digi). Viac info dostaneš do mailu.

Skupinový obrad  "Hlasový kúpeľ" s ceremoniálnym kakaom
Prispejte 400 € a viac

Skupinový obrad „Hlasový kúpeľ“ s ceremoniálnym kakaom

Hlasový kúpeľ je náš nežný obrad. Na začiatku vydymíme priestor nežnými bylinami a vôňami a dáme si netradičný kakaový rituál s 100% prírodným juhoamerickým kakaom. Potom Vás zoberieme do kruhu a spolu vytvoríme z našich hlasov improvizované harmónie priamo na mieste. Môžete ich s nami tvoriť, alebo sa nechať unášať tónmi Nehy!, vypnúť z každodenného zhonu, upokojiť, povzbudiť, alebo čokoľvek potrebujete. Nechajte sa hýčkať nežnými hlasmi a budte s nami Nehou! :-) Ojedinelý zážitok, ktorý trvá cca 90 minút.  Maximálna kapacita je 20 ľudí. 

Odmena

Skupinový obrad „Hlasový kúpeľ“ v podaní Nehy! v Bratislave alebo podľa dohody. Cestovné pre nás nie je súčastou ceny a platí sa po dohode zvlášť. K obradu patrí aj album Neha! svetu (CD/digi). Viac info dostanete do mailu.

Koncert skupiny Neha!
Prispejte 1 000 € a viac

Koncert skupiny Neha!

Prídeme Vám zahrať na festival, do obývačky, na záhradu, na svadbu, narodky, či inú oslavu, rituál, vernisáž…alebo len tak :-) Nezabuduteľný zážitok trvá cca 60 minút. 

Odmena

Koncert skupiny Neha! v Bratislave alebo podľa dohody. Cestovné a zvukové zabezpečenie nie je súčastou ceny a platí sa po dohode zvlášť. Ku koncertu patrí aj album Neha! svetu (CD/digi). Viac info dostanete do mailu.