Výzva ukončená:

Narýchlo zbalení: Prispejte na čistú spodnú bielizeň pre utečencov na Ukrajine

Získaných 0 € 3 350 €
5 500 €
 -
131 darcov
Celkom sa zapojilo
26 €
Priemerná výška daru
200 €
Najvyšší dar
14 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Narýchlo zbalení: Prispejte na čistú spodnú bielizeň pre utečencov na Ukrajine

Všetky kampane overujeme

Dátum pridania
26. 5. 2022

🇺🇦

ENGLISH VERSION BELOW

Zapojte sa do zbierky na čistú spodnú bielizeň pre Ukrajinských vojnových utečencov.

Na západe Ukrajiny momentálne žije trojnásobne viac obyvateľov ako bežne. Pred vojnou sem utiekli ľudia z ostatných častí Ukrajiny, ktorí z domu ušli narýchlo. Často sa zbalili, ako by sa mali o pár dní vrátiť domov. A povedzme si úprimne, koľko párov ponožiek a kúskov spodnej bielizne si zbalíte, keď si myslíte, že odchádzate niekam na menej ako týždeň? Veľká časť týchto ľudí teraz žije v provizórnych podmienkach a bez prístupu k základnej hygiene a bežnému komfortu.

Vďaka tejto zbierke dokážeme pomôcť aspoň časti z nich a zabezpečíme im približne 4 500 párov ponožiek a 800 kusov spodnej bielizne pre ženy a deti.

Prečo práve spodná bielizeň?

Pred Užhorodskou vlakovou stanicou stojí Max, ktorý vezie auto plné spodnej bielizne. Nebyť momentálnej situácie, pohľad na bradatého muža s kufrom plným detských a dámskych nohavičiek a podprseniek by človeka minimálne zaskočil.

Max je však jedným z koordinátorov miestnych dobrovoľníckych skupín, ktorý sa nedávno vrátil zo Spojených štátov domov. Prišiel, pretože miluje svoju krajinu a dnes venuje všetok svoj čas pomoci s dopravou a zásobovaním užhorodských krízových centier – všetko na vlastné náklady.

Toto prekvapivé no milé stretnutie v Užhorode upriamilo náš pohľad na základnú a nevyhnutnú vec, ktorú bežne považujeme za samozrejmosť, no v situácii, v akej je Ukrajina dnes, pre mnohých vysídlencov samozrejmosťou nie je – a tou je spodná bielizeň.

Kto túto zbierku organizuje?

Sme Adam a Lucia. Posledné mesiace trávime ako koordinátori centra prvého kontaktu pre utečencov prichádzajúcich na Slovensko. Tu sme sa stretli s nesmiernou pokorou a vďakou od ľudí často prichádzajúcich len s jednou taškou (v ktorej môžete nájsť čokoľvek od oblečenia a kníh až po mačku či holuba).

Neutíchajúca ľudskosť pri strenutiach s utečencami nás motivovala navštíviť aj druhú stranu hranice. Zoznámili sme sa s rodinami ubytovanými v bývalých hoteloch a internátoch, no aj na netradičnejších miestach, ako sú kancelárie či bývalá ruská banky, ktorej priestory ostali zo dňa na deň prázdne. Potvrdilo sa nám, že Ukrajinci sú srdeční, vynaliezaví, no najmä vytrvalí.

Snažíme sa podporiť dobrovoľníkov pomáhajúcim utečenkyniam a utečencom z východnej a strednej Ukrajiny, ktorí sa dočasne usadili v Užhorode a v Zakarpatskej oblasti. V tejto časti krajiny, v ktorej populácia v priebehu mesiaca narástla o 400 000 ľudí im títo dobrovoľníci pomáhajú so zabezpečovaním ubytovania či poskytovaním zdravotnej a humanitárnej pomoci. Príkladom je aj Ukrajinka Larissa, ktorá zakladá dočasné útulky vo všetkých priestoroch kde je to možné, mladý neurochirurg Ivan, ktorý svoj voľný čas venuje distribúcii liekov, alebo už spomínaný Max.

Max je taktiež veľkou inšpiráciou nášho projektu a ukázal nám, že je nesmierne dôležité vedieť reagovať na okamžité a konkrétne potreby ľudí, ktorí momentálne nemajú vlastné prostriedky ani zdroje na prečkanie vojny. V rámci dobrovoľníctva Max preváža ľudí mikrobusom, na stanici vyhlási odchody vlakov, zaobstará práčku, hračky aj stovky kusov veľkonočnej paschy.

S čím potrebujeme pomôcť?

Síce nie je v našich silách posilniť ozbrojené sily, ubytovať stovky utečenkýň a utečencov, či dodať zdravotné materiály, môžeme pomôcť rodinám na druhej strane hranice zaobstarať každodenné potreby na bezpečný a dôstojný život.

Uvidíme, čo si pre nás užhorodskí dobrovoľníci a Max pripravia nabudúce. Dnes však potrebujeme vašu pomoc s nákupom ponožiek a nohavičiek od miestnych dodávateľov, ktorí nám poskytli svoje výrobky za zvýhodnené ceny.

Vďaka vášmu daru tak nakúpime približne 4 500 párov ponožiek a 800 kusov spodnej bielizne pre ženy a deti. A aby sme sa uistili, že všetka pomoc sa dostane do správnych rúk, osobne ju privezieme vnútorne vysídleným Ukrajinkám a Ukrajincom.

🇬🇧 No Commando in Ukraine:

Help us raise money for clean underwear for Ukrainian war refugees

There are currently three times as many people living in western Ukraine as before the outbreak of the war. People fled from the rest of the country and had to leave their homes in a hurry. They often packed as if they were to return in a few days. And let's be honest, how many pairs of socks and underwear do you pack when you think you're leaving for less than a week? Most of these people now live in makeshift conditions and have limited access to basic hygiene.

With your help, we can help at least some families and provide them with approximately 4,500 pairs of socks and 800 pieces of underwear for women and children.

Why underwear?

In front of the train station in Uzhorod stands Max with a boot full of underwear. If it wasn’t for the current situation, the sight of a bearded man with a car full of children's and women's knickers and bras would surprise one at least.

Max is actually one of the coordinators of local volunteer groups who recently returned from the United States. He came back because of his love for Ukraine and today he devotes all his time to help with the transport and the supply of Uzhhorod crisis centres – all at his own expense.

Meeting Max in Uzhorod was a pleasant surprise for us but he also pointed out the imminent need for something that many of us take for granted but that for displaced Ukrainians became a luxury – and that is clean underwear. 

Who is behind this project?

We are Adam and Lucia. We’ve spent the last few months as refugee coordinators on the Slovak side of the Ukrainian border. Here, we’ve experienced immense humility and gratitude from people who often come with nothing but a bag (in which you can find anything from clothes and books to a cat or a pigeon).

The relentless humanity of the refugees motivated us to cross the border to Ukraine. We met families that were staying in former hotels and dorms, but also in less conventional places, such as a former Russian bank that became empty overnight. We witnessed how Ukrainians can be cordial, resourceful and incredibly tenacious. 

We support volunteers helping refugees from Eastern and Central Ukraine temporarily settled in Uzhhorod and the Zakarpattia region. In this area where the population has grown by 400,000 within a month, volunteers provide housing and medical or humanitarian aid. Among them is Larissa, a Ukrainian volunteer, who sets up temporary shelters wherever possible, a young neurosurgeon Ivan who devotes his free time to the distribution of medical aid across the country, or above mentioned Max.

Max also became a great inspiration for our project and has shown us how important it is to be able to respond to the immediate and specific needs of people who currently do not have the resources to survive a war. As part of his volunteer work, Max drives people in his minibus, announces train departures at the station, finds a washing machine for a young family, gathers toys or hundreds of traditional Easter pastries called paska. 

What do we need help with?

While it is not in our power to support the army, house hundreds of refugees or provide medical supplies to the far east, we can still help families on the other side of the border with their day to day life and provide them with goods that will help them lead a safe and dignified life. 

We’ll see what Max and the volunteers in Uzhorod will prepare for us next time. But today we need your help with getting socks and knickers from local manufacturers that will kindly provide them for below wholesale prices. 

Thanks to your contributions, we will buy approximately 4,500 pairs of socks and 800 pieces of underwear for women and children. And to make sure that everything gets into the right hands, we will personally deliver the aid to the displaced Ukrainians in the local crisis centres.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobročiný Darca
20 €  •  9. 6. 2022 23:22
Aninka
10 €  •  9. 6. 2022 20:16
vidíme sa v sobotu aj s medovkou🎂
Carly
20 €  •  9. 6. 2022 10:12
Vsetko najlepsie k narodeninam. Skvely napad <3
Milý darca
5 €  •  9. 6. 2022 8:57
Veľkorysý darca
50 €  •  9. 6. 2022 7:39
Láskavý darca
20 €  •  9. 6. 2022 5:45
Dobročiný Darca
10 €  •  8. 6. 2022 23:46
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  8. 6. 2022 18:49
Veľkorysý darca
20 €  •  8. 6. 2022 16:42
Zdenka
20 €  •  8. 6. 2022 13:24
Zuzka, výborný nar
Štedrý darca
10 €  •  8. 6. 2022 12:13
Dobročiný Darca
10 €  •  8. 6. 2022 12:04
Darca, ktorý je za každú dobrost
200 €  •  8. 6. 2022 11:36
Dobročiný Darca
10 €  •  8. 6. 2022 11:17
Láskavý darca
5 €  •  8. 6. 2022 10:40
Dobročiný Darca
5 €  •  8. 6. 2022 10:36
Petra
5 €  •  8. 6. 2022 10:29
Super napad Zuzi! Podporujem a ukradnem si pre seba na buduce narodeniny :)
Láskavý darca
10 €  •  8. 6. 2022 10:11
Milý darca
5 €  •  8. 6. 2022 9:35
Veľkorysý darca
5 €  •  7. 6. 2022 23:20
krásny nápad, držím palce a dúfam, že vyzbierate dosť :)
Veľkorysý darca
5 €  •  7. 6. 2022 13:20
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  6. 6. 2022 17:59
Milý darca
50 €  •  6. 6. 2022 11:02

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Dokončené Darcovské výzvy

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň