Úspešne dokončené:

Dajme spolu šancu na nový život Naquiballahovi a Nasrin

Získaných 0 € 7 060 €
5 000 €
 -
319 darcov
Celkom sa zapojilo
22 €
Priemerná výška daru
300 €
Najvyšší dar
43 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Dajme spolu šancu na nový život Naquiballahovi a Nasrin

 -
Získaných 0 € 7 060 €
5 000 €

Všetky kampane overujeme

Dátum pridania
6. 12. 2021

Študenti z BISLA pomáhajú kolegom

Sme študenti Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA). Chceme pomôcť dvom novoprijatým študentom z Afganistanu prenasledovanými Talibanom kvôli ich profesnému životu pred zmenou vlády. Peniaze získané v rámci kampane použijeme na celkové pokrytie cesty na Slovensko. 

(EN) STUDENTS OF BISLA WISH TO HELP THEIR COLLEAGUES

We would like to help two newly-accepted colleagues from Afghanistan who are currently being persecuted by the Taliban because of their professional life. All money received during the campaign will be used to pay for all of the necessities of their journey to Slovakia.Pomôžme prenasledovanému páru z Afganistanu

Naqibullah (30) a jeho manželka Nasrin (24) si pred pár rokmi zvolili možnosť zostať v Afganistane a participovať na rozvoji ich vlastnej krajiny pred možnosťou odísť do zahraničia a zabezpečiť si vlastnú perspektívnu budúcnosť. Nanešťastie sa situácia v auguste 2021 dramaticky zmenila a nezostáva im už iná možnosť ako útek vzhľadom na to, že sú na zozname hľadaných osôb kvôli ich spolupráci so západnými krajinami a bývalou vládou. Od augusta do októbra sa museli ukrývať medzi stenami svojho bytu kvôli zlej bezpečnostnej situácii v uliciach Kábulu. Kvôli stupňujúcej sa zlej bezpečnostnej situácii boli donútení presunúť sa do Herátu, kde je to ako-tak bezpečnejšie a nachádza sa tam rodina Naqibullahu. Len s veľkou dávkou šťastia neboli v ich byte alebo počas cesty do Herátu nájdení ozbrojenými zložkami Talibanu.

Naqibullah pracoval ako projektový manažér pre Capital Region Development Authority zaoberajúcou sa budovaním civilnej infraštruktúry. Popritom spoluzaložil neziskovú organizáciu Coordination Council for the Children of Martyrs, ktorá pomáhala vojnovým sirotám získať vojenskú penziu ich rodičov a získavať financie na zabezpečenie ich vzdelávacích potrieb. V organizácii pracovala aj jeho manželka Nasrin, ktorá mala na starosti styk s médiami. Nasrin je obdivuhodný príklad toho, že všetko je možné. Sama je vojnovou sirotou a popri štúdiu angličtiny a pedagogiky na vysokej škole sa dokázala postarať a vychovať svojich troch mladších súrodencov. Rodina Naqibullahu to taktiež nemala s Talibanom nikdy ľahké. Jeho otec aj strýko bojovali za Severnú Alianciu po boku síl NATO za čo boli Talibanom popravaní a všetok ich majetok zhabaný. 

Možnosť študovať a žiť na Slovensku im nie len že otvára možnosť na nový perspektívny život, ale aj prežitie ako také. Momentálne nemajú žiadny príjem ani finančnú rezervu, ktorá by pokryla ich náklady na cestu na Slovensko. A skutočnosť, že situácia v Afganistane je kritická, do dvoch až troch mesiacov nebudú mať ani čo jesť. Preto si budeme každý príspevok veľmi vážiť. 

(EN) LET US HELPT THE PERSECUTED COUPLE FROM AFGHANISTAN

Naqibullah (30) and his wife Nasrin (24) chose a few years ago to stay in Afghanistan and help participate in the development of their homeland instead of going abroad to secure their own future. Unfortunately, the situation in Afghanistan rapidly changed in August 2021 and now they have no other choice but to escape. They are currently on the Taliban’s wanted list for their cooperation with the West and the former regime. Since August, they have been forced to hide between the walls of their apartment, as searches have been undergone in Kabul. The situation however, only gets worse by the day and the two were forced to escape to Herat, where it is a little bit safer, and Naqibullah has family there. It is a mere stroke of luck that they were not found in their apartment while in Kabul, or while traveling to Herat. 

Naqibullah was the project manager for the Capital Region Development Authority, which focused on the development of civil infrastructure. Meanwhile, together the couple established a non-profit organization called the Coordination Council for the Children of Martyrs, which helped children orphaned by the war receive the military pension of their parents in order to fund their education. Nasrin was responsible for relations with the media. Nasrin is a clear example that everything is possible. She herself was orphaned by the war, and while studying English and Pedagogy she took care of her three younger siblings. Naqibullah’s family has a history with the Taliban. His father and uncle fought for the Northern Alliance alongside NATO, for which they were executed and their possessions were seized.

The opportunity to live and study in Slovakia does not only open new prospects for life, but it gives them the opportunity to live at all. As it stands, they currently have no incomes or savings which could be used for their daily needs and the trip to Slovakia. The situation in Afghanistan is a desperate one, and in two to three months they will not have enough to buy food. For this reason, any and all donations are greatly appreciated(EN) All money will go to the financing of their trip to Slovakia and early life expenses once in Bratislava.

Firstly, they will need to safely and legally get to Tehran. Iranian tourist visas cost 75 euro a month. Tehran hosts the Slovak Embassy, where they must personally request Slovak student visas.

The process of acquiring said visa can take multiple months due to the administrative barriers. For this reason, the collected money will also be used to pay for their daily necessities while in Tehran for one to three months. The average living costs in Tehran run at around 1000 euro a month.

The rest of the money shall be spent on paying for plane tickets, which run at around 300 euro for two adults, and then if anything is left, for basic living costs once in Bratislava

Please, let us give Naqibullah and Nasrin a chance at a new life.
Odchod z krajiny je jediná možnosť ako prežiť

Všetky peniaze budú použité na pokrytie ich cesty na Slovensko a počiatočné životné náklady v Bratislave.

Ako prvé bude potrebné oboch bezpečne a legálne dostať do Teheránu. Iránske turistické víza stoja 75 €/mesiac. Tam sa nachádza Ambasáda SR, kde musia osobne požiadať slovenské študentské víza. 

Vízový proces môže trvať aj niekoľko mesiacov vzhľadom na administratívnu náročnosť. Z toho dôvodu, by boli vyzbierané peniaze použité aj na pokrytie ich životných nákladov v Teheráne na 1–3 mesiace. Priemerné náklady na život v Teheráne sa pohybujú okolo 1000€/mesiac.

Zvyšok peňazí bude použitý na zaplatenie leteniek, ktorých ceny sa pohybujú od cca. 300 € pre 2 osoby, a počiatočné náklady na život v Bratislave, v prípade že by nejaké peniaze zostali. 

Dajme spolu šancu na nový život Naquiballahovi a Nasrin.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobročinný Darca
10 €  •  17. 1. 2022 20:24
Darca, ktorý je za každú dobrost
30 €  •  16. 1. 2022 9:02
Milý darca
50 €  •  15. 1. 2022 22:46
Štedrý darca
20 €  •  15. 1. 2022 14:19
Dobrosrdečný darca
20 €  •  15. 1. 2022 0:58
Dobrosrdečný darca
50 €  •  14. 1. 2022 19:05
Milý darca
50 €  •  14. 1. 2022 13:36
Veľkorysý darca
10 €  •  14. 1. 2022 9:59
Štedrý darca
30 €  •  14. 1. 2022 0:02
Štedrý darca
10 €  •  13. 1. 2022 20:29
Jožo
100 €  •  13. 1. 2022 16:58
Držím palce
Dobrosrdečný darca
20 €  •  13. 1. 2022 15:28
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  13. 1. 2022 12:28
Milý darca
40 €  •  13. 1. 2022 11:22
Dobrosrdečný darca
5 €  •  13. 1. 2022 7:29
Milý darca
10 €  •  12. 1. 2022 10:36
Veronika
10 €  •  11. 1. 2022 23:32
<3
Dobrosrdečný darca
20 €  •  11. 1. 2022 23:24

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň