Úspešne dokončené:

Pomôžte nám otvoriť nové Átrium Dobrého pastiera v Košiciach!

Míľnik 1/3

Pokryť náklady na spotrebný materiál (kancelárske potreby, sviečky…) a katechetický materiál pre prvú úroveň (deti 3 – 6 rokov)

Získaných 0 € 4 535 €
500 €

Míľnik 2/3

Pokryť náklady na katechetický materiál pre druhú úroveň (deti vo veku 6 – 9 rokov).

Získaných 0 € 4 535 €
1 000 €

Míľnik 3/3

Nakúpime v átriu nábytok – poličky, stoly, stoličky, ktoré vyhovujú deťom v ich špecifických vývinových potrebách

Získaných 0 € 4 535 €
2 000 €
 -
76 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
60 €
Priemerná výška daru
500 €
Najvyšší dar
34 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Pomôžte nám otvoriť nové Átrium Dobrého pastiera v Košiciach!

Míľnik 1/3

Pokryť náklady na spotrebný materiál (kancelárske potreby, sviečky…) a katechetický materiál pre prvú úroveň (deti 3 – 6 rokov)

Získaných 0 € 4 535 €
500 €

Míľnik 2/3

Pokryť náklady na katechetický materiál pre druhú úroveň (deti vo veku 6 – 9 rokov).

Získaných 0 € 4 535 €
1 000 €

Míľnik 3/3

Nakúpime v átriu nábytok – poličky, stoly, stoličky, ktoré vyhovujú deťom v ich špecifických vývinových potrebách

Získaných 0 € 4 535 €
2 000 €
Zakladateľ
Soňa Šišková
Dátum pridania
12. 6. 2024
Posledná aktualita

17. 7. 2024 0:11

Ďakujeme!

Milí naši darcovia!


Ostávame s veľkou vďačnosťou a bázňou voči Vám, ktorí pri nás stojíte a podporujete nás. Podarilo sa nám vyzbierať úžasných 4 535 € pre vznik nového átria Dobrého pastiera v Košiciach – Nad jazerom.

Ďakujeme!

Vďaka Vášmu daru budeme môcť zariadiť átrium pre deti vo veku 3–9 rokov, nakúpiť kancelárske potreby, čiastočne pokryť náklady spojené s certifikovanými kurzami budúcich asistentov/katechétov. 


Vďaka Vám, budú môcť nám zverené deti spoznávať Božiu lásku a rásť v radosti zo vzťahu s Dobrým pastierom. 

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Katechézy Dobrého pastiera

Katechézy Dobrého pastiera (KDP) sú uceleným programom katechéz pre deti vo veku od 3 do 12 rokov. Zameriavajú sa na náboženské hodnoty detstva, predovšetkým na modlitbu, kontempláciu a radosť z Boha. Prebiehajú v starostlivo pripravenom prostredí zvanom átrium, ktoré napomáha deťom rozvíjať vzťah s Bohom.

Stretnutia s deťmi prebiehajú raz za týždeň a trvajú minimálne 90 minút. Program KDP vychádza z pedagogiky Márie Montessori. Realizuje sa vo vekovo zmiešaných skupinách, na základe vývinových štádií dieťaťa:

1. úroveň – deti vo veku 3 až 6 rokov,
2. úroveň – deti vo veku 6 až 9 rokov,
3. úroveň – deti vo veku 9 až 12 rokov.


Zatiaľ čo v Bratislave a blízkom okolí je 21 rôznych átrií, v Košiciach je jedno. Budeme rady, ak nám pomôžete s otvorením druhého átria, v ktorom by sme chceli viesť katechézy pre prvú úroveň (deti 3–6 r.) a tiež pre druhú úroveň (deti 6–9 r.).

Čo je to átrium?

Átrium je špecificky pripravená miestnosť, kde prebiehajú katechézy. Pripomína miesto v ranokresťanskej bazilike, kde prví kresťania dostávali formáciu vo viere. Átrium nie je liturgickým priestorom v pravom zmysle slova, je to miesto ticha, počúvania Božieho slova, uvažovania, modlitby, slávenia a práce s materiálmi, vďaka ktorým majú zúčastnení, tak deti ako aj dospelí, možnosť hlbšie prenikať do kresťanského posolstva danej témy.

Vďaka vašim darom vieme pripraviť toto prostredie tak, aby sa dotýkalo sŕdc detí (veríme, že aj tých vašich) a všetkých, ktorí sa v átriu budú stretávať.

Na čo konkrétne budú peniaze z kampane využité?

Vďaka vašim financiám zakúpime v novom átriu zariadenie a špeciálny katechetický materiál, ktorý konkretizuje náboženské skutočnosti z Biblie a z liturgie ohlasované v átriu. Materiály dieťaťu pomáhajú, aby sa týchto skutočností mohlo dotknúť, vidieť ich a absorbovať. 

Prvým míľnikom, 500 €, chceme pokryť náklady na spotrebný materiál (kancelárske potreby, sviečky, …) a katechetický materiál pre prvú úroveň (deti vo veku 3 – 6 rokov). Časť tohto materiálu už máme k dispozícii, s vašou pomocou ho potrebujeme skompletizovať.

Druhým míľnikom, 1000 €, by sme radi pokryli náklady na katechetický materiál pre druhú úroveň (deti vo veku 6 – 9 rokov). V rámci tejto úrovne môžu deti absolvovať prípravu na prvé sväté prijímanie.

Naplnením tretieho míľnika, 2000 €, nakúpime v átriu nábytok – poličky, stoly, stoličky, ktoré vyhovujú deťom v ich špecifických vývinových potrebách.

Správne pripravené prostredie už samo vyučuje a buduje, utvára ľudskú osobu a preto má kľúčový význam pri výchove dieťaťa k nezávislosti a jeho podnecovaní k usilovnosti a k sebaovládaniu.

Ak sa nám vďaka vašej štedrosti podarí vyzbierať väčšie množstvo financií, použijeme ich na spotrebný materiál, na výmenu materiálov, ktoré sa prácou detí opotrebujú, môžeme prispieť dieťaťu, ktoré nemá dostatok financií na pravidelný mesačný príspevok, prispieť na formačné kurzy pre katechétov, asistentov (celý kurz s ubytovaním stojí približne 850 €), na prípravu materiálu pre tretiu úroveň.


Ďakujeme, že nám pomôžete založiť nové átrium v Košiciach, ktoré bude slúžiť deťom (veríme, že aj tým vašim), a tak konkrétne odpovieme na ich nevyslovenú prosbu: „Pomôž mi, aby som sa k Bohu priblížil sám.“ (Sofia Cavalletti)

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

17. 7. 2024 0:11

Ďakujeme!

Milí naši darcovia!


Ostávame s veľkou vďačnosťou a bázňou voči Vám, ktorí pri nás stojíte a podporujete nás. Podarilo sa nám vyzbierať úžasných 4 535 € pre vznik nového átria Dobrého pastiera v Košiciach – Nad jazerom.

Ďakujeme!

Vďaka Vášmu daru budeme môcť zariadiť átrium pre deti vo veku 3–9 rokov, nakúpiť kancelárske potreby, čiastočne pokryť náklady spojené s certifikovanými kurzami budúcich asistentov/katechétov. 


Vďaka Vám, budú môcť nám zverené deti spoznávať Božiu lásku a rásť v radosti zo vzťahu s Dobrým pastierom. 

11. 7. 2024 8:32

Ostáva 5 dní…

Naša kampaň na Donio sa blíži k finále, no už teraz sa tešíme zo všetkej vašej podpory a štedrosti, ktorá predčila naše očakávania.

Ostáve ešte 5 dní pre tých, ktorí by sa chceli pridať a podporiť naše úsilie, aby sme vytvorili plnohodnotné prostredie pre deti v našom átriu Katechéz Dobrého pastiera.

30. 6. 2024 16:55

Ďakujeme pekne za pomoc pri otvorení nového átria v Košiciach! Začali prázdniny, tak veríme, že aj vy sa pokúsite nastaviť si pokojnejší režim. My stále pokračujeme v kampani a veríme, že sa nám podarí otvoriť naozaj kvalitne vybavené átrium. Ďakujeme!

Radujme sa spoločne pri tvorbe tohto krásneho diela. 

14. 6. 2024 22:42

Milí drahí! Prekročili sme sumu 2000€, nevyhnutnú hranicu na založenie átria! Vďaka! Pokúsme sa vyzbierať ďalšie financie, ktoré nám uľahčia fungovanie v átriu a budeme sa môcť viac zamerať na to hlavné, čo máme pred sebou – zverené poklady – (vaše) deti.

Ďakujeme za vašu štedrosť!

Aby sme mohli efektívnejšie pracovať, bolo by dobré mať k dispozícii dostatok financií na:

– kvalitný spotrebný materiál (je rozdiel kvalitné pastelky a lacné pastelky, kvalitné strúhadlo a lacné strúhadlo a iné…),

– výmenu opotrebovaného materiálu

– podpora detí, ktoré túto finančnú pomoc potrebujú.

Rovnako príspevok na certifikované kurzy, ktoré vôbec nie sú lacné, uľahčí fungovanie rodinných rozpočtov samotných katechétov či asistentov.       

Náklady na otvorenie nového átrium sú naozaj vyššie a my vám z celého <3 ďakujeme, že ostávate s nami a pomáhate nám niekoľkopercentne prekročiť stanovenú cieľovú sumu.  

Spoločne pokračujme :) do konca kampane ostáva ešte 25 dní. 

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  16. 7. 2024 23:27
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  16. 7. 2024 19:35
Milý darca
20 €  •  16. 7. 2024 16:06
Veľkorysý darca
100 €  •  16. 7. 2024 14:24
Dobrosrdečný darca
20 €  •  16. 7. 2024 11:49
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  16. 7. 2024 9:23
Láskavý darca
10 €  •  16. 7. 2024 9:13
Darca, ktorý je za každú dobrosť
5 €  •  15. 7. 2024 23:11
Veľkorysý darca
20 €  •  15. 7. 2024 22:34
Dobrosrdečný darca
20 €  •  15. 7. 2024 21:44
Štedrý darca
20 €  •  15. 7. 2024 20:36
Darca, ktorý je za každú dobrosť
13 €  •  15. 7. 2024 19:42
Dobrosrdečný darca
10 €  •  15. 7. 2024 18:38
Láskavý darca
5 €  •  15. 7. 2024 16:42
Veľkorysý darca
20 €  •  15. 7. 2024 15:32
Dobrosrdečný darca
20 €  •  14. 7. 2024 23:32
Darca, ktorý je za každú dobrosť
20 €  •  14. 7. 2024 18:26
Darca, ktorý je za každú dobrosť
30 €  •  14. 7. 2024 7:54

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu