Výzva ukončená:

🚀OpenLab: pomôžte nám zafinancovať ďalší rok inovatívnej výučby📚

Získaných 0 € 15 €
8 000 €
 -
1 darca
Celkom sa zapojilo
15 €
Priemerná výška daru
15 €
Najvyšší dar
92 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

🚀OpenLab: pomôžte nám zafinancovať ďalší rok inovatívnej výučby📚

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
OPENLAB, o.z.,
Dátum pridania
13. 11. 2023
Posledná aktualita

12. 4. 2024 9:40

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým darcovom, ktorí prispeli na túto zbierku a podporili tak náš projekt inovatívneho vzdelávania stredoškolákov.

Je nám ľúto, že sa nám nepodarilo dosiahnuť prvý kampaňový míľnik, a preto budú všetky vyzbierané peniaze darcom vrátené.

Ďakujeme💙

Naďalej ostávame odhodlaní pokračovať v našich aktivitách a poskytovať inovatívne vzdelávanie čo najväčšiemu počtu stredoškolákov. O našich aktuálnych aktivitách sa môžete dozvedieť prostredníctvom našich sociálnych sietí, kde pravidelne zdieľame novinky.

Zobraziť celú aktualitu

Čo robíme?

V OpenLabe sme hackli formálne vzdelávanie. Roky sa venujeme inovatívnemu vzdelávaniu v prostredí stredných škôl, a našim študentom poskytujeme vzdelanie svetového štandardu. Voči štandardnému vzdelávania sú výsledky takéhoto prístupu neporovnateľné: 88% našich absolventov ostáva na Slovensku, sú to inovatívny lídri, ktorých sme roky viedli k hodnotám, ktoré chceme vidieť v našej spoločnosti. Tí čo si OpenLabom prešli, by takúto príležitosť dopriali čo najväčšiemu počtu stredoškolákov. A to je našim cieľom. Sami to však nedáme. Potrebujeme Vašu pomoc. Poďme spolu systematicky zlepšovať budúcnosť Slovenska

AKO TO CELÉ ZAČALO?

V jednom momente sme si povedali, že sa už nemôžeme len bezmocne pozerať na to, že máme na Slovensku nedostatok šikovných ľudí. Bohužiaľ naše školy tento trend len umocňujú, učia tým istým spôsobom ako pred 30timi rokmi a nepodporujú zručnosti potrebné pre 21. storočie. Ešte viac nás znepokojoval fakt, že mnoho z tých najschopnejších mladých ľudí opúšťa našu krajinu a neplánuje sa vrátiť.

Rozhodli sme sa zasiahnuť. Chceli sme dať stredoškolákom príležitosť na svetovú úroveň vzdelávania a tým zvýšiť kvalitu života pre nás všetkých na Slovensku. Uvedomili sme si, že existuje obrovský potenciál a potreba pre nový prístup k vzdelávaniu, ktorý by poskytoval nielen teoretické znalosti, ale aj praktické zručnosti nevyhnutné pre úspešnú budúcnosť.

Spolu s našimi partnermi sme začali náš prvý rok experimentálnej výučby, ktorá sa radikálne líšila od tradičného formálneho vzdelávania. Výučba, ktorá neprebieha takým tým štandardným spôsobom. Na hodine nebol učiteľ, ale labmaster – odborník z praxe, ktorý je skôr kamoš a prevádzač cez krásy informačných technológií ako nejaká formálna autorita stojaca pri tabuli. Vedomosti našich študentov neskúšame formou písomiek a vyvolávania k tabuli. Žiaci majú možnosť ohodnotiť svoju prácu na hodinách známkou cez sebareflexiu, ktorú neskôr potvrdzuje labmaster. Od začiatku štúdia študentov vedieme k tímovej práci vďaka skupinovým projektom a vštepujeme im hodnoty, ktoré v našej spoločnosti chceme vidieť ako sú: dôvera a zodpovednosť, spolupatričnosť, pokora, empatia a sebareflexia.

Na 5–10 hodín týždenne sa nám podarilo infiltrovať do reálneho školského prostredia, naše predmety sú súčasťou vzdelávacích osnov a vďaka tomu nastavujeme nový štandard vzdelávania

VZDELÁVANIE MIMO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Postupne sme začali spolupracovať aj s technologickými firmami a vzdelávať našich študentov prostredníctvom reálnych projektov. Vďaka tomu už počas strednej školy nadobúdajú cenné skúsenosti z biznisového sveta a zároveň majú príležitosť sa sebapoznávať a ďalej rozvíjať.

Okrem toho sme našich študentov chceli dostať preč z “klasického” školského prostredia a dať im príležitosť učiť sa v moderných priestoroch v štandarde 21. storočia. Chceli sme pre nich vytvoriť bezpečné a motivujúce miesto kde sa budú tešiť a ktoré ich bude podnecovať k zdieľaniu a rozširovaniu vedomostí a zároveň v ňom budú mať neobmedzený prístup k technologickým lídrom a mentorom zo spolusediacich firiem, resp. patnerov Openlabu. Tento rok sa nám to podarilo a otvorili sme pre našich študentov prvé talentcentrum, ktoré je súčasťou srdca technológií v Bratislavskom Eurovea City.

ČO SA NÁM UŽ PODARILO? 💙

Minulé ročníky našich absolventov sú dôkazom, že naša práca má význam. Z celkového počtu 130 absolventov Openlabu, až 88% ostalo na Slovensku! Jedná sa o mimoriadne talenty, ktoré podľa dlhoročných štatistík končia väčšinou v zahraničí. Darí sa nám to vďaka tomu, že ich už počas školy integrujeme do technologických firiem, kde sa im venujú odborníci z praxe. Vaša podpora nám umožní pokračovať v tomto úspešnom úsilí a pripraviť ďalšiu generáciu mladých technologických lídrov. 

BEZ VAŠEJ POMOCI SA ĎALEJ NEPOHNEME

Naším cieľom je nielen zlepšiť vzdelávanie, ale aj viesť našich študentov k hodnotám ako spolupatričnosť, pokora a empatia, čo im pomáha viac komunitne rozvíjať svoje myslenie. Veríme, že vzdelanejšia spoločnosť znamená aj lepší ekonomický rast. Naši absolventi nie sú len zamestnancami, ale aj tvorcami svojich vlastných projektov, čo prispieva k rozvoju podnikateľského prostredia. Vaša podpora je nevyhnutná pre dosiahnutie týchto cieľov a pre trvalé pozitívne zmeny v našej spoločnosti.

KAM PÔJDU VAŠE PENIAZE?💙

Našim cieľom je dať príležitosť svetového vzdelania desiatkam až stovkám ďalších študentov a rozšíriť šikovným stredoškolákom možnosti vzdelávania v rámci podnikavosti, technológií a inovácií. Všetky financie slúžia na pokrytie personálnych a prevádzkových nákladov, ktoré súvisia s rozvojom OpenLabu, servisom študentov a našim ďalším rozširovaním OpenLab talent centra do krajov.

Podporte šikovných študentov a lepšiu budúcnosť pre všetkých!

Zaujímali ste sa niekedy, aký dopad môže mať vašich pár desiatok eur investovaných do budúcnosti Slovenska?

🚀20 eur zabezpečí študentom jednoduché hardvérové a softvérové vybavenie, od podložiek cez klávesnice a myšky až po softvérové licencie, s ktorými naši študenti pracujú a nedá sa k nim získať prístup zadarmo.

🚀50 eur prinesie študentom profesionálnych externých mentorov, ktorí im pomôžu s osobnostným aj kariérnym rozvojom.

🚀100+ eur nám pomôže pokryť náklady na zakúpenie väčšieho hardvérového vybavenia. Do OpenLabu chceme zapájať viac študentov čo znamená väčšie kapacitné nároky na priestory samotné ako ja množstvo zariadení dostupných pre našich študentov. Jedná sa predovšetkým o zabezpečenie notebookov, monitorov, projektorov, televízií, interaktívnych tabúľ a ďalších.

Týmto zabezpečíme, že všetci študenti budú mať príležitosť rozvíjať svoj potenciál bez ohľadu na ich socioekonomické zázemie. 

OpenLab je program určený pre mimoriadne talentovaných a motivovaných jednotlivcov, a naším cieľom je poskytnúť každému inšpiratívne a podporujúce prostredie. Vaša podpora je pre nás neoceniteľná. 

Kto stojí za OpenLabom?

OpenLab pod seba nedávno prebral absolvent OpenLabu, ktorý si prešiel aj labmastrovaním Marko Hrivnák, ktorý k nám prináša  neuveriteľné množstvo skúseností a znalostí. 

"Byť súčasťou vzdelávacej organizácie OpenLab.sk mi absolútne zmenilo život. Od tichej bytosti, ktorá sa väčšinou prispôsobovala okoliu, som sa za 3 roky počas štúdia na strednej škole posunul na pracovné pozície, v ktorých si neviem predstaviť pracovať bez kontaktu s ľuďmi, komunikácie, výmeny hodnôt a najmä posúvania spoločných hodnôt ďaľším generáciám študentov, ktorým sa v Openlabe venujeme a s ktorými budujeme veľké veci 🚀. Som veľmi vďačný za čas, ktorý mi ľudia v Openlabe venovali, preto najmenej čo môžem spraviť, aby som im to vrátil, je pokračovanie v ich vízií."

                                                                        CEO OpenLab, Marko Hrivnak

POMÔŽTE NÁM POMÁHAŤ

S vašou podporou môžeme pokračovať v našej misii a pripravovať našich študentov na potreby 21.storočia a robiť tak zo Slovenska lepšie miesto na život.

Všetku podporu, nielen tú finančnú, si veľmi vážime 🙏

Spoločne môžeme dosiahnuť veľké veci!!

OpenLab 💙

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

12. 4. 2024 9:40

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým darcovom, ktorí prispeli na túto zbierku a podporili tak náš projekt inovatívneho vzdelávania stredoškolákov.

Je nám ľúto, že sa nám nepodarilo dosiahnuť prvý kampaňový míľnik, a preto budú všetky vyzbierané peniaze darcom vrátené.

Ďakujeme💙

Naďalej ostávame odhodlaní pokračovať v našich aktivitách a poskytovať inovatívne vzdelávanie čo najväčšiemu počtu stredoškolákov. O našich aktuálnych aktivitách sa môžete dozvedieť prostredníctvom našich sociálnych sietí, kde pravidelne zdieľame novinky.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Na príbeh zatiaľ nikto nedaroval. Buďte prvý.

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň