Výzva ukončená:

Pomôž nám otvoriť okno zo Slovenska výsadbou pamätných stromov

Získaných 0 € 0 €
10 000 €
 -
0 darcov
Celkom sa zapojilo
0 €
Priemerná výška daru
0 €
Najvyšší dar
60 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôž nám otvoriť okno zo Slovenska výsadbou pamätných stromov

Získaných 0 € 0 €
10 000 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Servare et Manere
Dátum pridania
12. 11. 2023

Kto sme?

Servare et Manere (skrátene SeM) je slovenské občianske združenie so sídlom v Žiline. Združenie bolo založené v roku 2010 za účelom propagácie kultúrnych a historických pamiatok na území Slovenska, vrátane ich obnovy a rekonštrukcie. Od roku 2018, po založení medzinárodného projektu Strom pokoja, je hlavnou úlohou Servare et Manere podpora aktivít súvisiacich s rozvojom mieru a priateľstva na medzinárodnej a domácej úrovni. Počas svojej histórie sa združenie zapojilo do niekoľkých medzinárodných projektov a podieľa sa aj na vydavateľskej činnosti. V lete 2022 bol Servare et Manere udelený Osobitný poradný štatút v Hospodárskej a sociálnej rade OSN (UN ECOSOC), ako druhej slovenskej organizácii vôbec. Združenie je doposiaľ financované výlučne zo súkromných prostriedkov zakladateľov, ako aj drobných grantov.

Úspech na pôde OSN

V lete 2023 bola iniciatíva Strom pokoja zaradená ako projekt mimovládnych organizácií do oficiálneho druhého národného hodnotenia implementácie Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj na Politickom fóre na vysokej úrovni 2023 organizovaným ECOSOC. Sme hrdí na to, že sme na takomto medzinárodnom fóre mohli predstaviť slovenský Strom pokoja, ktorý spája dve dôležité otázky našej doby, z ktorých prvou je mier a druhou klimatická kríza. 

Ocenenie Medzinárodného výboru Červeného kríža

Servare et Manere je jedinou slovenskou organizáciou, ktorá ocenila Medzinárodný výbor Červeného kríža. Pamätnú plaketu Stromu pokoja v mene Červeného kríža prevzala jeho prezidentka Mirjana Spoljaric Egger. Vyznamenanie bolo organizácii udelené za mimoriadne zásluhy a za pomoc pri vyhľadávaní, spravovaní a archivácii údajov o vojnových, ako aj o civilných obetiach vojnových konfliktov. Archív pomáha preživším pri získavaní poznatkov o identite ich predkov, ktorí bojovali vo vojnových konfliktoch, ale zároveň pomáha hľadať ich príbuzných, ktorý museli utiecť pred vojnovými nepokojmi či prírodnými katastrofami.

Komu pomôžeme?

Strom pokoja je pozitívny projekt zameraný na propagáciu priateľstva a porozumenia medzi národmi. V roku 2023 oslavujeme 5 výročie vzniku našej iniciatívy, kedy sme spojili prostredníctvom 33 stromov 20 národov zo 4 kontinentov. Počas implementácie iniciatívy sme nadviazali množstvo priateľstiev s domorodými komunitami a národnými farmárskymi organizáciami v tichomorskom regióne a to aj vďaka stopám Milana Rastislava Štefánika. 

Hlavným cieľom iniciatívy je propagovať posolstvo mieru, priateľstva medzi národmi a myšlienky tolerancie a dialógu medzi civilizáciami, kultúrami a náboženstvami prostredníctvom ekologicky šetrnej výsadby stromov. Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na webovej stránke www.tofp.eu.

Hlavnou náplňou projektu je podporiť posolstvo mieru výsadbou pamätných stromov na všetkých kontinentoch. Výsadby stromov po celom svete vytvárajú medzinárodnú sieť priateľstiev na základe ktorých sa buduje Svetová mapa mieru (World Map of Peace). 

Kde by sme radi pokračovali v misii?

Radi by sme dokončili našu misiu výsadbou pamätných stromov v Afrike, Južnej Amerike a v oblasti Južného Pacifiku. Vzhľadom na stredoeurópsku polohu Slovenska vytvárame raritné a v našich končinách geograficky neobvyklé vzťahy a priateľstvá. 

Ďalšou významnou métou bude uzavretie hlavného cieľa projektu – šíriť slovenskou mierovou iniciatívou priateľstvo a porozumenie medzi národmi na všetkých kontinentoch. V spolupráci s partnermi by sme radi vysadili nielen 100 stromov v oblasti Východnej Afriky, ale aj individuálne výsadby v ďalších afrických krajinách, či niekoľkých štátoch Južnej Ameriky. 

Týmto spôsobom vznikne jedinečná sieť, ktorá propaguje pozitívnym spôsobom Slovensko po celom svete a je prvou iniciatívou, ktorá zanechá stopu na každom kontinente: vysadené stromy tu zostanú desaťročia a budú pripomínať rast a prosperitu. A budú tiež slovenskou stopou vo svete :-)

Ako naložíme s prostriedkami?

Veľmi náročnou súčasťou nášho projektu je cestovanie za partnermi a upozorňovanie na problémy „in situ“. Značná časť prostriedkov pokrýva samotnú organizáciu každého mierového podujatia. Druhou, podstatnou položkou je akvizícia pamätných stromov a pamätných pilierov, ktoré označujú každý vysadený strom. Takto pri vysadených stromoch zostane informácia o slovenskom pôvode myšlienky, často aj o slovenskom pôvode stromu, nakoľko sa často krát snažíme do partnerskej krajiny priviezť aj slovenský strom, čím sa myšlienka „importu a exportu“ priateľstva zo Slovenska iba umocní. Samozrejme, závisí to aj od konkrétnych klimatických podmienok :-)

A na záver niekoľko čísiel:

  • za 750 EUR dokážeme vyrobiť jeden pamätný kovový pilier, ktorý nesie meno projektu a našich partnerov. Taký, aký je napríklad na cintoríne v Brookwoode v Spojenom kráľovstve.
  • za 200 – 400 EUR zakúpime pamätný strom v požadovanej veľkosti
  • za približne 1200 EUR dokážeme zrealizovať výsadbu pamätného stromu v rámci Európskej únie. To znamená zakúpiť strom a vyrobiť pamätný pilier.
  • 2000 – 3000 EUR je potrebných pre výsadbu stromu mimo Európskej únie a závisí od vzdialenosti partnerskej krajiny.
  • ale za takých 5000 EUR dokážeme vysadiť 100 stromov v oblasti Východnej Afriky!

Aj my pomáhame

V tichomorskom regióne by sme chceli dokončiť našu misiu výsadbou pamätných stromov a hájov a upozorniť na globálne problémy spojené so zmenou klímy. Nie sú nám ľahostajné ani udalosti, ktoré postihli naše partnerské krajiny. Boli sme jedinou stredoeurópskou organizáciou, ktorá zorganizovala verejnú zbierku #slovakiafortonga určenú na zmiernenie následkov výbuchu podmorskej sopky neobývaných tongských ostrovoch Hunga Tonga – Hunga Haʻapai v Tongskom kráľovstve. Výťažok zbierky symbolicky odovzdal do rúk najstaršej dcéry tongského kráľa slovenský veľvyslanec v Canberre.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Na príbeh zatiaľ nikto nedaroval. Buďte prvý.

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň