Podporme OZ Som samé ucho, ktoré sa venuje nepočujúcim deťom a ich rodinám

Míľnik 1/7

Náhradné diely na KI

Získaných 0 € 310 €
1 000 €
27 dní
do ukončenia

Míľnik 2/7

Finančná pomoc rodinám s nepočujúcimi deťmi.

Získaných 0 € 310 €
1 500 €
27 dní
do ukončenia

Míľnik 3/7

Tvorba a organizácia podujatí pre nepočujúcu komunitu. Jazdy na koni, spoločné stretnutia, hudobné pomôcky.

Získaných 0 € 310 €
1 500 €
27 dní
do ukončenia

Míľnik 4/7

Krmivo a vitamíny pre koníky, ktoré sú majetkom OZ a pomáhajú v psychickej podpore deťom v nepočujúcej komunite.

Získaných 0 € 310 €
1 900 €
27 dní
do ukončenia

Míľnik 5/7

Hudobná a knižná tvorba pre nepočujúce deti a deti s kompenzáciou sluchu

Získaných 0 € 310 €
2 000 €
27 dní
do ukončenia

Míľnik 6/7

Financovanie intervencií a špecializovaných diagnostík

Získaných 0 € 310 €
2 100 €
27 dní
do ukončenia

Míľnik 7/7

Suma potrebná na fungovanie a aktivity OZ Som samé ucho

Získaných 0 € 310 €
10 000 €
27 dní
do ukončenia

Buďte s nami za každú dobrosť. Odovzdáme 100 % vášho daru.

Darovať Zdieľať

Všetky kampane overujeme

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
OZ Som samé ucho
Dátum pridania
17. 6. 2024

Kto kampaň organizuje?

Sme Občianske Združenie Som samé ucho, ktoré vzniklo v roku 2020 v obci Horný Bar na pomoc nášmu nepočujúcemu synovi s kochleárnymi implantátmi a jeho nepočujúcim kamarátom, deťom, ktorých sluchové postihnutie je kompenzované (načúvacími prístrojmi, kochleárnymi implantátmi, BAHA) aj nekompenzované.
Napríklad len údržba kochleárov – procesorov vyžaduje značné finančné prostriedky, ako aj financovanie nákladov spojených s návštevami odborných lekárov (foniater, psychológ, neurológ) a špeciálnych pedagógov (logopéd, surdopéd) či nákladov na dopravu.

Snažíme sa teda vytvoriť dobré podmienky k šťastnému životu nielen pre nášho syna, ale tiež pre ostatné nepočujúce deti a ich rodiny: realizovať jazdy na koni a iné stretnutia v sídle nášho Združenia (napríklad spojené so surdopédiou, logopédiou, posunkovaním, muzikoterapiou či arteterapiou), prinášať osvetu a s ňou súvisiace informačné videá i poradenstvo rodinám s deťmi s poruchou sluchu a tvoriť piesne pre „uškové deti“ a ich rodičov a taktiež príbehy i rozprávky pre tieto detičky. Stretnutia sú teda spojené s rôznymi hrami a aktivitami, aby sa deti so sluchovým postihnutím mohli stretávať so svojimi kamarátmi aj počujúcimi rovesníkmi a necítili sa na tomto svete osamotené.

Je pre nás veľmi dôležité spájať rodiny, organizovať stretnutia a realizovať umeleckú a hravú tvorbu nielen pre nepočujúce deti. Synovi chceme totiž ukázať, že existujú aj iné „uškové“ a nepočujúce deti, s ktorými sa môže kamarátiť, a preto chceme pre ne naďalej organizovať stretnutia, tvoriť hudbu aj príbehy, aby sa tak mohli identifikovať so svojím hendikepom. Podstatným cieľom je tiež interakcia detí so sluchovým hendikepom a bez neho, aby sa vytvárali potrebné sociálne väzby a inklúzia.

Peťkov príbeh

Peťko sa narodil s genetickou ťažkou poruchou sluchu, má preukaz ŤZP. Obaja jeho rodičia sú prenášačmi génu Connexin 26, ktorý spôsobuje túto poruchu. Obaja Peťkovi rodičia sú aktívni hudobníci, preto ich veľmi zasiahla diagnóza ich syna.

Našťastie sa vďaka odborníkom, rodičom iných nepočujúcich detí a ďalším občianskym združeniam dozvedeli, že v modernej dobe už existuje kompenzácia straty sluchu – v tomto prípade, ktorým je ťažká porucha sluchu, sú to najčastejšie práve kochleárne implantáty, vďaka ktorým výborne počuje.

Peťko potrebuje so svojimi tzv. kochleárnymi uškami pravidelne navštevovať audiocentrum v Bratislave, kde prebieha meranie sluchu, ale i špeciálnych pedagógov – surdopedičku a logopedičku – taktiež v Bratislave. Keďže Peťko s rodičmi bývajú mimo Bratislavy, musia na tieto vyšetrenia dochádzať týždenne vyše 50 km a Peťko navštevuje i špeciálnu materskú školu pre sluchovo postihnuté detičky, ktorá je zas iba v hlavnom meste. Cestovné náklady a náklady spojené s údržbou (diely na kochleáre) sú teda veľmi vysoké. Rodičia preto ťahajú niekoľko zamestnaní (o materskej dovolenke si mohli nechať iba zdať), aby dokázali financovať svoje základné životné potreby a tiež Peťkove špeciálne potreby. Odborníci pomáhajú Peťkovi tiež s rozvojom reči, ktorý je u neho náročnejší ako pri iných deťoch s poruchou sluchu, pričom Peťko je aj v diagnostike neurológa a rodičia pre svojho syna riešia tiež možnú diagnostiku autizmu.

Na Slovensku sa ročne narodí približne 150 detí s poruchou sluchu

Neexistuje však dostatok odborníkov zameraných na sluchové postihnutie, ani aktivity, ktoré by boli zamerané práve na túto znevýhodnenú skupinu obyvateľstva. Mnoho rodín ostáva izolovaných, frustrovaných, bez možnosti efektívnejšie rozvíjať sluch u svojich detí a bez možnosti sa plnohodnotne stretávať s rodinami s rovnakým osudom. Na Slovensku zároveň neexistuje občianske združenie, ktoré by robilo podobné aktivity spojené s vozením sa na koni a tvorbou hudby, príbehov a rozprávok pre nepočujúce deti a ich rodiny. Chceme zlepšiť kvalitu života takýchto rodín, vytvárať nové priateľstvá a možnosti spolupráce.

Na čo budú získané peniaze z kampane využité? 

Vaša finančná podpora pôjde na poskytnutie pomoci Peťkovi a ďalším nepočujúcim deťom a ich rodičom, ktorí majú kvôli sluchovému postihnutiu svojich detí obmedzené možnosti finančných príjmov, keďže veľa času venujú práve zabezpečeniu potrieb, aby ich deti mali správnu a včasnú starostlivosť a mohli sa zaradiť do bežného života počujúcej spoločnosti.

Ďalej potrebujeme financie na rôznu umeleckú tvorbu pre uškové (a nepočujúce) deti, ako sú: piesne s tématikou poruchy sluchu a života s týmto hendikepom, knižná tvorba – rozprávky s príbehmi o nepočujúcich hrdinoch – na podporu psychiky a sociálneho rozvoja detí s poruchou sluchu. Taktiež na nákup rôznych praktických darčekov, ktoré sa budú rozdávať deťom a ich rodinám pri spoločných stretnutiach a na krmivo pre naše kone, ktoré na svojich chrbtoch vozia Peťka aj iných slucháčikov.

Zatiaľ sme poskytli individuálne poradenstvo ohľadom sluchového postihnutia viacerým rodinám, natočili sme video, v ktorom sme zaznamenali postrehy rodičov a surdopedičky ohľadom poruchy sluchu u našich detí, vytvorili sme pieseň „Pre uškové deti“ pretlmočenú aj do posunkovanej slovenčiny a audioknihu: Päť príbehov 5-uška a Peťuška (zatiaľ prvý príbeh). Okrem toho sme realizovali viaceré stretnutia rodín spojené s jazdou na koni pre nepočujúce deti a ich súrodencov. Som samé ucho bolo prezentované i v reláciách RTVS. V dohľadnej dobe chceme dokončiť rozprávkovú knihu „Päť príbehov 5-uška a Peťuška“, ktorej by sme chceli dať okrem audio aj brožúrovanú podobu, vydať hudobné EP s piatimi skladbami, ktorým vytvárame vizuálnu stránku a spolupracujeme pritom s viacerými umelcami po hudobnej i animačnej stránke. Samozrejmosťou sú tiež ďalšie stretnutia spojené s jazdou na koni pre nepočujúce aj počujúce deti, pričom by sme chceli zorganizovať tiež väčšie stretnutia spojené s ďalšími aktivitami (surdopedické okienko, maľovanie na tvár, skákací hrad, muzikoterapia, občerstvenie a i.).

Vopred ďakujeme za podporu. 

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobročinný Darca
20 €  •  12. 7. 2024 21:44
Darca, ktorý je za každú dobrosť
50 €  •  12. 7. 2024 12:14
Láskavý darca
50 €  •  10. 7. 2024 16:48
Milý darca
10 €  •  5. 7. 2024 11:50
Veľkorysý darca
25 €  •  3. 7. 2024 21:34
Štedrý darca
20 €  •  1. 7. 2024 20:49
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  20. 6. 2024 16:02
Darca, ktorý je za každú dobrosť
100 €  •  18. 6. 2024 15:23
Dobročinný Darca
25 €  •  18. 6. 2024 14:16

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju Darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Odkazy

Dobročinný Darca
20 €  •  12. 7. 2024 21:44
Darca, ktorý je za každú dobrosť
50 €  •  12. 7. 2024 12:14
Láskavý darca
50 €  •  10. 7. 2024 16:48
Milý darca
10 €  •  5. 7. 2024 11:50
Veľkorysý darca
25 €  •  3. 7. 2024 21:34
Štedrý darca
20 €  •  1. 7. 2024 20:49
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  20. 6. 2024 16:02
Darca, ktorý je za každú dobrosť
100 €  •  18. 6. 2024 15:23

Kto ďalší daroval?

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň