Výzva ukončená:

Podporme nákup knižiek pre ukrajinské deti

Získaných 0 € 415 €
1 000 €
 -
9 darcov
Celkom sa zapojilo
46 €
Priemerná výška daru
100 €
Najvyšší dar
45 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Podporme nákup knižiek pre ukrajinské deti

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Lesia Didkovska
Dátum pridania
9. 10. 2023
Posledná aktualita

28. 11. 2023 15:27

Vďaka priateľom ukrajinskej knihy/Thanks to the friends of the Ukrainian book

My, čitatelia Kutika ukrajinskej knihy, vám úprimne ďakujeme za vašu štedrosť, ktorá obohatí našu knižnicu o nové a vzrušujúce knihy. Za starostlivosť, ktorá pomáha ukrajinským deťom, ktorí sú nútení odísť do zahraničia, udržiavať kontakt s domovom a rodným jazykom

__________________________________________

We, the readers of the Corner of Ukrainian Book, sincerely thank you for your generosity, which will enrich our library with new and exciting books. For care that helps Ukrainian children who are forced to go abroad to maintain contact with home and their native language

Zobraziť celú aktualitu

Predstavenie príbehu

FOR ENGLISH CLICK HERE

Jedna z vecí, ktorú pokladám za dôležitú je vzdelanie, najmä u detí. Práve preto som začala iniciatívu nákupu knižiek pre ukrajinské deti, ktoré budú umiestnené v lokálnych knižniciach Podtatranská knižnica, Mestská Knižnica Kežmarok a Spišské kultúrne centrum a knižnica. Je veľmi dôležité, aby mali prístup k literatúre v ich materinskom jazyku, aby nestratili spojenie so svojou kultúrou a koreňmi. 

Kto za kampaňou stojí?

Moje meno je Lesia Didkovska. Som ukrajinská podnikateľka a CEO firmy Raiden (raiden.com.ua), ktorá sa špecializuje na bleskozvody a uzemnenie. 

Ukrajinu som musela opustiť kvôli prebiehajúcej vojne. Momentálne žijem spolu s rodinou na Slovensku v Poprade a snažím sa spraviť čo viem pre ostatné ukrajinské deti.

Na čo získané peniaze použijeme?

Momentálne máme v knižniciach už 218 kníh, ale pre 3 mestá je to málo – na Slovensku je teraz 40.000 ukrajinských detí (25.000 detí od 6 do 18 rokov).

Jedna kniha stojí 10 eur, takže chceme kúpiť 100 nových kníh pre deti a založiť knižný klub v Poprade.

Väčšina Ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou, sú deti, starší ľudia a ženy. Pre deti je veľmi dôležité, aby nezabudli svoj rodný jazyk a čítali ukrajinské knihy. A je dôležité mať práve tlačené knihy .

A aj keby to spravilo pár ľudí aspoň na chvíľu šťastnejšími, stojí to za to.

Eric Wiltscher, riaditeľ Rádia Tatras International, ktoré kampaň spustilo prostredníctvom www.rti.fm, povedal: „Deti potrebujú knihy, najmä keď tieto deti vyhodia zo svojich domovov, je ešte dôležitejšie, aby si ponechali kúsok domova. Žiadame všetkých, aby túto kampaň zdieľali. Táto iniciatíva má našu 100% podporu.“

Let's support the purchase of books for Ukrainian children

Our story

One of the things that's important to me is education, especially for children. That's why I've started a project to buy books for Ukrainian kids to be placed in the local libraries Podtatranska knyznica, Mestská Knižnica Kežmarok and Spišské kultúrne centrum a knižnica. It's so crucial for children to have access to literature in their own language, so they don't lose touch with their culture and roots.

Who is behind the campaign?

My name is Lesia Didkovska. I'm a Ukrainian business women and CEO of an engineering company Raiden (raiden.com.ua), which specializes in lightning and grounding protection.

I had to leave my home Ukraine because of the ongoing war there. Now, I live with my family in Poprad, Slovakia. Here I'm trying to do what I can to help other Ukrainian kids.

What will we use the money for?

Now we have 218 books in the libraries, but that is not enough for 3 cities – there are now 40,000 ukrainian children in Slovakia (25,000 children from 6 to 18 years old).

Cost is 10 euro per one book, so I want to buy 100 new books for children.

My great idea is to start a local book club in Poprad.

Most of the Ukrainians who left from the war are children, the elderly and women. It is very important for children not to forget their native language and to read Ukrainian books. And it is important to have printed books.

If this makes a few people a little happier for a while, it's worth it.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

28. 11. 2023 15:27

Vďaka priateľom ukrajinskej knihy/Thanks to the friends of the Ukrainian book

My, čitatelia Kutika ukrajinskej knihy, vám úprimne ďakujeme za vašu štedrosť, ktorá obohatí našu knižnicu o nové a vzrušujúce knihy. Za starostlivosť, ktorá pomáha ukrajinským deťom, ktorí sú nútení odísť do zahraničia, udržiavať kontakt s domovom a rodným jazykom

__________________________________________

We, the readers of the Corner of Ukrainian Book, sincerely thank you for your generosity, which will enrich our library with new and exciting books. For care that helps Ukrainian children who are forced to go abroad to maintain contact with home and their native language

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Milý darca
100 €  •  23. 11. 2023 21:21
Dobrosrdečný darca
25 €  •  21. 11. 2023 22:38
Láskavý darca
50 €  •  21. 11. 2023 21:20
Dobrosrdečný darca
100 €  •  19. 11. 2023 23:43
Dobrosrdečný darca
15 €  •  13. 11. 2023 22:42
Dobročinný Darca
10 €  •  13. 11. 2023 20:35
Láskavý darca
100 €  •  25. 10. 2023 23:41
Dobročinný Darca
10 €  •  25. 10. 2023 3:06
Dobročinný Darca
5 €  •  11. 10. 2023 18:27

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň