Výzva ukončená:

Podporme nákup ukrajinských knižiek pre malých návštevníkov Podtatranskej knižnice

Získaných 0 € 190 €
2 000 €
 -
5 darcov
Celkom sa zapojilo
38 €
Priemerná výška daru
100 €
Najvyšší dar
45 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Podporme nákup ukrajinských knižiek pre malých návštevníkov Podtatranskej knižnice

Získaných 0 € 190 €
2 000 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Lesia Didkovska
Dátum pridania
20. 3. 2023
Posledná aktualita

7. 5. 2023 14:00

Thanks for your support!

Good day!

I would like to take a moment to express my personal gratitude to you for your contribution to the crowdfunding campaign „Support the purchase of Ukrainian books“. As a Ukrainian refugee, I understand the importance of education, especially for children, and your donation will help provide access to literature in their native language.

Books for UA kids

Thanks to your support, we were able to purchase 170 Ukrainian children's books for the local library in Poprad, Slovakia. Your generosity and kindness have made a real difference in the lives of Ukrainian children in Poprad, and for that, I am truly grateful.

However, there is still more work to be done. Your continued support will help us to purchase even more books and make an even greater impact. Every contribution counts, and together we can make a difference.

Once again, I want to express my sincere appreciation for your support and dedication to this important cause. Your contribution will help provide a sense of continuity and connection for Ukrainian children who are living as refugees in a new and unfamiliar environment.

Thank you from the bottom of my heart.

Sincerely,

Lesia Didkovska

Zobraziť celú aktualitu

Kto kampaň organizuje?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Dobrý deň, moje meno je Lesia Didkovska. Som ukrajinská podnikateľka a CEO firmy Raiden (raiden.com.ua), ktorá sa špecializuje na bleskozvody a uzemnenie. 

Ukrajinu som musela opustiť kvôli prebiehajúcej vojne. Momentálne žijem spolu s rodinou v Poprade, na Slovensku a snažím sa spraviť čo viem pre ostatných ukrajinských utečencov. 

Komu pomôžeme?

Jedna z vecí, ktorú pokladám za dôležité je vzdelanie, najmä u detí. Práve preto som začala iniciatívu nákupu knižiek pre ukrajinské deti, ktoré budú umiestnené v lokálnej knižnici v Poprade – Podtatranská knižnica. Je veľmi dôležité, aby mali prístup k literatúre v ich materinskom jazyku, aby nestratili spojenie so svojou kultúrou a koreňmi. 

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Momentálne máme v Podtatranskej knižnici iba 26 ukrajinských kníh. Každý mesiac by som chcela zakúpiť nové knihy a doložiť ich do knižnice. 

Knihy vedia byť pre utečencov zdrojom bezpečia a dôvernosti na novom neznámom mieste. Poskytujú možnosť ako byť v spojení so svojou identitou a pocitom kontinuity. Príspevkom do miestnej knižnice v Poprade máme v pláne vytvoriť priestor, kde sa ukrajinskí utečenci môžu schádzať, zdieľať svoje príbehy a skúsenosti a mať pocit spolupatričnosti a komunity. 

Sama viem, aké ťažké je byť utečenkyňou, no verím, že spoločne  vieme spraviť pozitívnu zmenu. Aj malé skutky ako poskytnutie knižiek deťom môžu mať veľký dopad. 

Eric Wiltscher, riaditeľ Rádia Tatras International, ktoré kampaň spustilo prostredníctvom www.rti.fm, povedal: „Deti potrebujú knihy, najmä keď tieto deti vyhodia zo svojich domovov, je ešte dôležitejšie, aby si ponechali kúsok domova. Žiadame všetkých, aby túto kampaň zdieľali. Táto iniciatíva má našu 100% podporu.“

Support the purchase of ukrainian books

My name is Lesia Didkovska. I'm a Ukrainian business women and CEO of an engineering company Raiden (raiden.com.ua), which specializes in lightning and grounding protection.

I had to leave my home Ukraine because of the ongoing war there. Now, I live with my family in Poprad, Slovakia. Here I'm trying to do what I can to help other Ukrainian refugees.

Who are we helping?

One of the things that's important to me is education, especially for children. That's why I've started a project to buy books for Ukrainian kids to be placed in the local library Podtatranska knyznica. It's so crucial for them to have access to literature in their own language, so they don't lose touch with their culture and roots.

What are we going to use the finances on? 

Now in the local library Podtatranska knyznica only 26 Ukrainian books.

For refugees, books can be a source of comfort and familiarity in a new and strange place. They provide a way to stay connected to one's identity and a sense of continuity. By contributing to the local library in Poprad, I'm hoping to create a space where Ukrainian refugees can come together, share their experiences and stories, and feel a sense of community.

I know that being a refugee can be tough, but I believe that together we can make a difference. And even small acts of kindness, like providing books for children, can have a big impact.

I want to buy each month Ukrainian books for kids from Ukrainian printing house and put them to the local library Podtatranska knyznica.

Eric Wiltscher, director of Radio Tatras International, launching the campaign via www.rti.fm, said: “Children need books, and when these children have been kicked out of their homes, it's even more important that they keep a piece of home. We ask everyone to share this and it has our 100% support.”

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

7. 5. 2023 14:00

Thanks for your support!

Good day!

I would like to take a moment to express my personal gratitude to you for your contribution to the crowdfunding campaign „Support the purchase of Ukrainian books“. As a Ukrainian refugee, I understand the importance of education, especially for children, and your donation will help provide access to literature in their native language.

Books for UA kids

Thanks to your support, we were able to purchase 170 Ukrainian children's books for the local library in Poprad, Slovakia. Your generosity and kindness have made a real difference in the lives of Ukrainian children in Poprad, and for that, I am truly grateful.

However, there is still more work to be done. Your continued support will help us to purchase even more books and make an even greater impact. Every contribution counts, and together we can make a difference.

Once again, I want to express my sincere appreciation for your support and dedication to this important cause. Your contribution will help provide a sense of continuity and connection for Ukrainian children who are living as refugees in a new and unfamiliar environment.

Thank you from the bottom of my heart.

Sincerely,

Lesia Didkovska

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobročiný Darca
25 €  •  3. 5. 2023 12:12
Dobročiný Darca
10 €  •  24. 4. 2023 12:31
Milý darca
50 €  •  21. 4. 2023 16:44
Láskavý darca
100 €  •  21. 3. 2023 13:52
Milý darca
5 €  •  21. 3. 2023 9:57

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň