Výzva ukončená:

Podporte záchranu židovského cintorína v obci Sokolce | Kérjük támogassa a lakszakállasi zsidó temető megmentését

Získaných 0 € 380 €
5 000 €
 -
11 darcov
Celkom sa zapojilo
35 €
Priemerná výška daru
100 €
Najvyšší dar
60 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Podporte záchranu židovského cintorína v obci Sokolce | Kérjük támogassa a lakszakállasi zsidó temető megmentését

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Historický spolok Klapku Györga Sokolce | Klapka György Helytörténeti Társaság
Dátum pridania
22. 2. 2023

Kto kampaň organizuje?

A magyar verzióért kattintson ide

HISTORICKÝ SPOLOK KLAPKU GYÖGYA SOKOLCE sa snaží zachovať historickú minulosť a tradície obce Sokolce. Po registrácii našej organizácie v roku 2019 sa cintorín stal stredobodom našej pozornosti. V podstate sme spočítali ohrozené pamätné miesta, pamätníky v našej obci a v mnohých ohľadoch sme dospeli k záveru, že našu výskumno-prieskumnú prácu začíname záchranou židovského cintorína.

Komu pomôžeme?

Pomoc pri zachovaní kultúrno-historických pamiatok a bývalej židovskej komunity žijúcej v obci Sokolce

V dnešnej dobe už nežijú obyvatelia židovského náboženského vyznania v obci Sokolce. Ako je to možné? Z ústnych rozpomienok bolo jednomyseľne zrejmé, že v posledných rokoch druhej svetovej vojny sa miestne židovské obyvateľstvo z našej dediny navždy odsťahovalo.

Prečo práve židovský cintorín?

Skutočný prielom a prvý impulz pre záchranu židovského cintorína dali výsledky výskumu v databáze yadvashem.org, keď sme objavili a hneď sme i zverejnili zoznam obetí holokaustu v obci Sokolce. Vtedy sme si vlastne uvedomili skutočnosť, že v našej dedine bola až do konca druhej svetovej vojny významná židovská komunita. Stále viac sme sa zakopali do tejto problematiky, ale v roku 2019, po získaní dostatočného množstva informácií sme začali prieskumné a záchranné práce.

Čo sme doteraz dosiahli?

V prvom roku (2019) sa nám podarilo vyčistiť oblasť pre záchranu – samozrejme s manuálnou silou – od zarasteného podrastu a začali sa prieskumné práce na náhrobných kameňoch ukrytých v zemi. Tento rok Ján Hevera preložil aj nápisy hrobiek. Počas ďalej prebiehajúcich prác bolo v roku 2020 zo zeme zachránených niekoľko náhrobkov, ale dostatok času sme našli i na terénne úpravy okolia lokality. Okrem toho sme považovali a považujeme za dôležité nájsť finančné zdroje na dokončenie práce okolo cintorína a samozrejme neustále sme hľadali a hľadáme príležitosti na jeho vytvorenie, aby cintorín získal konečnú podobu.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Aké sú naše plány do budúcnosti? Ako budú získané finančné prostriedky využité?

Podľa našich plánov je akutne nutné odstrániť zostávajúce nepravidelnosti pôdy, i zatrávenie celej plochy. Vydláždenie oblasti pred dokončenou vstupnou bránou je tiež dôležité. Pri vchode, podľa náboženských tradícií, chceme vytvoriť priestor, miesto na umývanie rúk. Keďže sa našlo viacero náhrobných kameňov, náš odborník nám odporučil, aby sa z nich vytvoril lapidárium, aby sa zachovali. Čistenie náhrobkov a na ich drobné opravy sú tiež v pláne a vysadením stromov tuja na troch stranách okolo plotu cintorína by sa oživila, revitalizovala zelená zóna. Nakoniec by sme v areáli cintorína chceli umiestniť informačnú tabuľu, ktorá by popisoval hebrejské nápisy jednotlivých hrobiek v maďarskom prepise. Podľa našich výpočtov budeme na realizáciu týchto plánov potrebovať 5000€.

Za obrovský úspech možno považovať, že od začiatku prác okolo cintorína prišlo na cintorín niekoľko vzdialených príbuzných a bolo tím možné odhaliť a podrobnejšie preskúmať minulosť tejto skoro na sto rokov zaniklej komunity.

Ki szervezi a gyűjtést

A Klapka György Helytörténeti Társaság fő küldetése Lakszakállas község történelmi múltjának és hagyományainak
megőrzése. A temető megmentésének ötlete nem sokkal a 2019-es hivatalos bejegyzésünket követően fogant meg,
amikor községünk veszélyeztetett emlékműveivel kezdtünk foglalkozni.

Kinek segítünk?

A volt lakszakállasi zsidó közösség temetőjének és emlékének megmentése fő küldetésünk.

Helyi beszámolók alapján a múltban azt feltételeztük, hogy a második világháború végén községünkből a zsidó lakóság
elköltözik, amely feltevésünket egy kutatás megrázó eredménye írta felül…

Miért éppen a zsidó temető?

Az hogy a temető megmentése került szervezetünk egyik legfőbb célkitűzésévé az nem másnak köszönhető, mint a
kutatási eredményeinknek a yadwashem.org adatbázisban. Az itt fellelt döbbenetes információk alapján kiderült, hogy
községünkből a zsidó lakóság nem elköltözik, de a második világháború végnapjaiban deportálásra kerül. A volt közösség
tragikus sorsán elindulva egyre jobban beleásva magunkat a kutatómunkában döntöttünk a temető körüli terepmunkák
megkezdésében.

Mit értünk el eddig?

Az első évben sikerült a terep megtisztítása az elburjánzott aljnövényzettől – természetesen kézi erővel – majd ezt a
kutató és feltáró munkák követték, amelyek célja a kidöntött és a föld alá temetett sírkövek feltárása és ezzel
megmentése volt. Szintén ezen esztendőben Ján Hevera szakértő segítségével lefordítottuk és értelmeztük az egyes
sírfeliratokat. A 2020-as esztendőben további sírköveket sikerült kiemelni a föld alól, valamint a környék megtisztítása is
folytatódott. A folyamatos kutatómunka mellett minden lehetőséget megragadtunk, illetve kerestük a lehetőségeket az
anyagi források beteremtésére is, amelyekkel a temető végső külalakjának megteremtése volt a célunk.

Mire szeretnénk pályázni?

Jövőbeli terveink, a megszerzett támogatás kimerítése
A terepmunkák befejezéséhez szükséges a minimális terepmunka mellett a teljes terület újrafüvesítése. A kapu előtti
rész térkövezése, amely a temető belső területén folytatódna mellett a vallási szokásoknak megfelelően kézmosó helyet
szeretnénk kialakítani. Mivel a feltáró munkák során több síremléknek csak a darabjait találtuk meg ezen kövek
megmentésére és rendszerezésére vallási tanácsadóink tanácsára hallgatva lapidáriumot alakítunk ki. A fellehető
sírkövek megtisztítása mellett a temető kerítése mellett három oldalt fasor kialakítását tervezzük, amellyel befejeződne
a zöld övezet revitalizációja. Végezetül a temető területén egy információs tábla elhelyezését tervezzük, amely
tartalmazná a terület sematikus ábráját, esetekben a sírkőfeliratok magyar illetve szlovák nyelvű fordítását.

Hatalmas sikerként könyvelendő el, hogy a temető felújítási munkálatainak megkezdése óta több hozzátartozó tért
vissza ősei síremlékét meglátogatni.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobrosrdečný darca
20 €  •  4. 4. 2023 11:43
Dobrosrdečný darca
25 €  •  19. 3. 2023 22:53
Dobročinný Darca
100 €  •  17. 3. 2023 14:27
Láskavý darca
10 €  •  15. 3. 2023 8:54
Láskavý darca
25 €  •  14. 3. 2023 22:10
Štedrý darca
25 €  •  14. 3. 2023 19:22
Láskavý darca
50 €  •  11. 3. 2023 10:51
Dobročinný Darca
25 €  •  9. 3. 2023 13:32
Milý darca
50 €  •  7. 3. 2023 13:30
Milý darca
25 €  •  25. 2. 2023 16:31
Štedrý darca
25 €  •  25. 2. 2023 13:29

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň